Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie

ICECHIM - REZULTATE
ICECHIM - Activitate

Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica
pentru Industria Chimica si Petrochimica
la ICECHIM Romania

Domenii
CERCETARE STIINTIFICA

RO CERCETARE STIINTIFICA SI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA PENTRU INDUSTRIA CHIMICA SI PETROCHIMICA


Bela LDV

Activitati de cercetare-dezvoltare desfasurate in cadrul Planului National pentru cercetare-dezvoltare si inovare, Planurilor sectoriale si a Programului Nucleu, in cadrul Programelor internationale de cercetare-dezvoltare si inovare si a altor activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica:

Cercetari aplicative pentru realizarea de noi produse si tehnologii in domeniile:
 • valorificarea bioresurselor
 • nanostiinte si nanomateriale
 • protectia mediului si gestionarea durabila a resurselor
 • cresterea competitivitatii produselor industriale
 • retehnologizarea si revitalizarea industriei chimice si petrochimice românesti
 • recuperarea, reciclarea si valorificarea subproduselor

Cercetari fundamentale de baza si orientate

realizate in scopul aprofundarii si cresterii nivelului cunostintelor in domeniile: mecanisme de reactie, cinetica chimica, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare operatii unitare, sonochimie.

Cercetari analitice

Activitati conexe desfasurate in domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator si, dupa caz, cu autorizare din partea institutiilor abilitate:

 • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii proprii, consultanta, marketing si servicii in domeniul de profil.
 • Servicii de analize, teste si incercari in cadrul laboratoarelor acreditate conform ISO 17025
 • Elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza
 • Elaborarea de norme si standarde aliniate la sistemul de calitate intenational
 • Acordarea de asistenta tehnica si expertize tehnice de specialitate
 • Dezvoltarea sistemului informational intern, a sistemelor de banci de date, a prelucrarii de date si imagini, a modelarii si simularii proceselor chimice si petrochimice
 • Formarea si specializarea profesionala, de nivel mediu.
Membri

Membri echipe ICECHIM

Sanda Velea

Director General

Florin Oancea

Director Stiintific

Octavian Frangu

Octavian Frangu

Director Tehnic

Constantin Toader

Constantin Toader

Director Economic

Institut

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM a fost infiintat din Institutul de Cercetari Chimice si functioneaza ca institut national din anul 2004.
Activitatea INCDCP-ICECHIM se concretizeaza in realizarea de cercetari aplicative si studii in domeniul chimiei si petrochimiei in vederea cresterii eficientei si competitivitatii economice si asigurarii unei dezvoltari durabile in plan economic si social.
Prin cresterea performantei stiintifice, a calitatii lucrarilor de cercetare elaborate , a numarului de tehnologii si brevete din patrimoniul propriu si a tehnologiilor transferate catre agenti economici interni ICECHIM urmareste consolidarea pozitiei de lider in domeniile prioritare de activitate:

 • Biotehnologii pentru valorificarea bioresurselor regenerabile;
 • Nanostiinte si nanotehnologii
 • Tehnologii si materiale avansate

In prezent, ICECHIM isi focalizeaza activitatea pe directii care tin de:
 • dezvoltarea infrastructurii de cercetare;
 • elaborarea de proiecte in parteneriat international in domeniile de nisa;
 • transferul de tehnologie

In ultimii 2 ani, prin Centrul de Transfer Tehnologic infiintat in 2011, ICECHIM a realizat 15 contracte de transfer de tehnologii catre agenti economici si un SPIN-OFF important pentru cercetari de dezvoltare experimentala pe instalatii pilot: SC SOLVAGROMED SRL – Medias.
Rezultatele cercetarii, concretizate in inventii cu impact economic important, brevete europene si tehnologii care se vor transfera agentilor economici, nu ar fi posibile fara experienta personalului din cercetare si din servicii.
Echipe de Cercetare

POS

POS CCE

UE

UNIUNEA EUROPEANA

Guvernul Romaniei

GUVERNUL ROMANIEI

Centrul de Transfer Tehnologic - ICECHIM

CTT-ICECHIM isi propune sa valorifice rezultatele cercetarii prin introducerea acestora in circuitul economic sub forma de produse, procese si servicii noi sau imbunatatite

Proiecte

Contact

Contact Info

INCDCP-ICECHIM
Spl. Independentei nr. 202,
sector 6, Bucuresti cod postal 060021

Nr. Inreg Reg. Com.: J40/14364/2004
Cod fiscal: RO2627996
RO82RNCB0077015755980001
BCR Sector 6
Secretariat:
tel. 021-315.32.99
fax: 021-312.34.93
e-mail:
office@icechim.ro
office@icechim-rezultate.ro

Marketing si Relatii Publice:

tel. 021-316.30.77
fax: 021-312.34.93
e-mail:
marketing@icechim.ro
relatiipublice@icechim.ro
marketing@icechim-rezultate.ro
relatiipublice@icechim-rezultate.ro


Serviciul Resurse Umane:
tel. 021-316.30.74
fax: 021-312.34.93
e-mail:
res.umane@icechim.ro
res.umane@icechim-rezultate.ro

Contact Form

Nume (required)

Email (required)

Telefon
Mesaj