ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

NANOTEHNOLOGII INOVATIVE PE BAZA DE POLIMERI PENTRU OBTINEREA DE NOI MATERIALE AVANSATE

 Acronim;

NAPOLI 19

Tipul de proiect si numarul de contract: PCCDI,  contract 40/2018

Durata proiectului; 

  • 15 Martie 2018 -  15 Septembrie 2020 (30 luni)

m. Contact of the project director (Contact pentru directorul de proiect):

 

Dr.ing. Andrei SARBU,   Tel: 0213128501/127, Fax: 0213123493,  e-mail: andr.sarbu@gmail.com

INCDCP-ICECHIM Bucuresti
Departamentul polimeri lider al echipei 1 Materiale polimerice avansate si reciclare polimeri

Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti
ROMANIA

 

Proiectul isi propune sa valorifice expertiza in domeniul stiintei materialelor a unitatilor cu traditie care intra in componenta consortiului. Este vorba de 3 institute nationale reprezentative: INCD pentru Chimie si Petrochimie-ICECHIM Bucuresti, INCD Electrochimie si Materie condensata INCEMC - Timisoara si INCD chimico- farmaceutica- ICCF Bucuresti, doua universitati de renume: Universitatea Politehnica Bucuresti si Universitatea din Bucuresti si un institut de mare valoare al Academiei Romane: Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi. Desi de mare traditie si valoare, primele 5 institutii intampina o serie de greutati, de la lipsa de fonduri, de echipamente si imbatranirea personalului pentru ICCF si partial pentru INCEMC si ICECHIM, pana la

insuficienta personalului de inalta calificare necesar recentelor investitii in echipamente care se resimte la toate cele 5 institutii. De aceea, proiectul urmareste relansarea activitatii in primele 5 unitati din consortiu, prin unirea competentelor existente, astfel incat sa se elaboreze noi tehnologii, care sa permita obtinerea de noi materiale cu proprietati performante. Intrucat, 3 din echipele de cercetare sunt specializate pe polimeri (ICECHIM, PETRU PONI si UPB) tehnologiile elaborate vor folosi polimerii ca intermediari sau ca o componenta in produsul finit. Se are astfel in vedere sinteza de nitrura de titan pentru

acoperiri de proteze via nanocompozite polimerice anorganic- organice, obtinerea de materiale fotocatalitice si a acoperirilor antibacteriene pe bază de nanoparticule anorganice via reactiilor sol-gel, obtinerea de biomateriale cu durata scurta de viata sau de unica folosinta din poliesteri alifatici si micro sau nanoceluloza si realizarea de noi

materiale polimerice de tip multifazic cu viata medie sau lunga, pe baza de biopolimeri, prin imprimare 3D. Proiectul va urmari folosirea integral a cecurilor de tip A1, A2, B si C astfel incat sa creasca performanta institutionala a partenerilor.

 

Agenda comuna

 

Nr. crt.

 

Denumirea proiectelor componente

 

Descrierea proiectului

 

Instituţii partenere

 

Livrabil/indicator realizare

 
 

1

Proiect 1: “Procedeu inovativ de obtinere a ceramicii de nitrura de titan pe calea hibridelor polimerice compozite pentru aplicatii biomedicale”

Proiectul multidisciplinar intentioneaza sa dezvolte o pulbere ceramica de TiN originala cu parametri de inalta performanta si calitate, printr-un proces inovator de fabricatie, pentru aplicatii biomedicale precum acoperiri pentru proteze. In scopul dezvoltarii de noi materiale avansate procedura va utiliza tehnologii integrate si tehnici de procesare gasite in aplicatiile industriale, alaturi de metode aferente nanotehnologiei. Propunerea are ca scop obtinerea unei ceramici de nitrura de titan pe calea compozitelor polimerice hibride pornind de la o structura anorganica poroasa sintetizata. Tehnologia propune o noua abordare pentru proiectarea de materiale care genereaza o clasa unica de ceramici cu caracteristici distinctive precum proprietati mecanice si stabilitate termica superioare altor materiale similare. Propunerea de proiect este absolut noua si inovatoare in tara noastra si la nivel mondial prin tehnologiile chimice supramoleculare pentru fabricarea TiN pornind de la o structura anorganica de TiO2 poros, prin polimerizare gazda-oaspete. Experienta extraordinara a cercetatorilor, impreuna cu o compozitie bine echilibrata a echipelor de cercetare si o infrastructura adecvata sunt un garant pentru succesul proiectului propus

IC – INCDCP-ICECHIM  Bucuresti

 - Concept formulat pentru fabricarea pulberilor ceramice pentru bioaplicaţii, Model funcţional pentru prepararea pulberilor ceramice

 - 4 tehnologii de laborator validate

 - diseminare prin participare la conferinte nationale/internationale (6 comunicari)

 - articole ISI (3 in reviste de specialitate)

 - 2 cereri brevet (1 brevet national si 1 brevet international)

 - website al proiectului

 - locuri de muncă în cercetare susţinute prin program (ENI) (6 locuri pentru tineri cercetatori)

 - structurarea ofertei de servicii de cercetare și tehnologice și prezentarea în platforma www.erris.gov.ro

 - consolidarea capacității instituțiilor cu posibilități de relansare1 prin: stagii de pregătire (cercetare)/fomare și vizite de lucru (scurtă durată)

 - servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibilă

 

P1 – INCDCF-ICCF Bucuresti

 

P2- INCDEMC INCEMC Timisoara

 

P3- UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP- Petru Poni Iasi

 

2.

Proiect 2: „Materiale hibride nanostructurate obţinute prin metode «eco-fiendly» pentru protecţia suprafeţelor împotriva deteriorărilor produse de microorganisme şi agenţi poluanţi”

Proiectul component nr.2 îşi propune realizarea unor materiale inteligente pentru acoperiri cu proprietăţi avansate de protecţie împotriva dezvoltării biofilmelor şi a depunerilor pe suprafeţe de tip piatră, hârtie şi metal.

Acoperirile pe bază de nanoparticule metalice şi/sau anorganice vor fi preparate prin metode de sinteză sol-gel şi în CO2 supercritic pentru a realiza procese de fabricare cu consum minim de energie şi cât mai puţin poluante.

Se vor realiza modele de predicţie pentru proprietăţile antifungice şi antibacteriene, în funcţie de natura nanoparticulelor incluse în matricea materialelor hibride şi se vor testa materialele obţinute pe modele de biofilme cu potenţial ridicat de biodegradare a suprafeţelor în diverse condiţii ambientale.

Astfel, se are în vedere optimizarea pe baze ştiinţifice a formulei de material hibrid pentru acoperiri inteligente în vederea obţinerii simultane a unui efect de autocurăţare, de protecţie împotriva agenţilor poluanţi şi efect antifungic/ antibacterian prelungit.

IC – INCDCP-ICECHIM  Bucuresti

6 locuri de muncă nou create în cercetare

2 cereri brevet depuse la nivel naţional

1 produs hibrid nou

2 tehnologii de laborator

2 servicii de acoperire cu materiale hibride la potenţiali beneficiari

∙Actualiarea ofertei de servicii de cercetare şi tehnologice (www.erris.gov.ro)

10 stagii de pregătire (cercetare)/ formare şi vizite de lucru

∙Servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibilă

∙Program comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională al fiecărui partener (colaborare pentru depunere proiecte de cercetare; participare la simpozioane anuale)

 - consolidarea capacității instituțiilor cu posibilități de relansare prin: stagii de pregătire (cercetare)/fomare și vizite de lucru (scurtă durată)

 

P1 – INCDCF-ICCF Bucuresti

 

P2- INCDEMC INCEMC

 

P3- UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP- Petru Poni Iasi

 

3

Proiect 3:Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta”

Este un proiect cu caracter complex, multidisciplinar si inovativ care are ca scop dezvoltarea unui nou material, un bionanocompozit si a unei metode ce poate fi usor ridicata la scara de obtinere a acestuia. Biomaterialul rezultat in cadrul acestui proiect este destinat ambalajelor alimentare sau pentru medicamente, ustensile medicale de unica utilizare, recipienti de stocare a probelor pentru analize medicale, produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta care se aduna in cantitate mare dupa utilizare si sunt greu sau imposibil de recuperat. Se urmareste prin acest proiect inlocuirea polimerilor derivati din petrol cu polimeri proveniti din resurse regenerabile si reducerea poluarii cauzate de ambalajele plastice.

IC – INCDCP-ICECHIM  Bucuresti

- 1 produs nou (bionanocompozit pentru ambalaje)

- 1 model validat

- 1 tehnologie de obtinere bionanocompozit

- 3 cereri de brevete de inventie

- 2 articole ISI

- 5 paricipari la conferinte international

- 2 locuri noi de munca pentru tineri cercetatori

- structurarea ofertei de servicii de cercetare și tehnologice și prezentarea în platforma www.erris.gov.ro

 - consolidarea capacității instituțiilor cu posibilități de relansare1 prin: stagii de pregătire (cercetare)/fomare și vizite de lucru (scurtă durată)

 - servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibilă

 

P1 – INCDCF-ICCF Bucuresti

 

P3- UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP- Petru Poni Iasi

 

4

Proiect 4: Materiale hibride inovative cu proprietati fotocatalitice

. Scopul proiectului il constituie conceperea si realizarea de materiale hibride cu proprietati fotocatalitice pentru obtinerea de acoperiri cu autocuratare la lumina naturala sau artificiala. Abordarea este originala, combinand realizarea de materiale hibride continand fotocatalizatori de tip oxidic, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici, cu proprietatile fizico-chimice ale acoperirilor obtinute prin depunerea acestor materiale pe diferite suprafete (sticla, plastic). Alta inovatie este abordarea integrata a tipurilor clasice de sinteza (metoda sol-gel) cu cele ne-conventionale (procesul hidrotermal asistat in microunde). Proiectul are doua directii principale de dezvoltare, si anume: (1) Conceperea si realizarea unor structuri de fotocatalizatori de tip oxidic dopati cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici pentru sensibilizarea in domeniul vizibil si cresterea eficientei proceselor de fotodescompunere catalitica, prin incorporare directa in materiale filmogene hibride; (2) Obtinerea de materiale filmogene hibride si caracterizarea unora continand fotocatalizatori de tip oxidic, precum si testarea acestora in procese de autocuratare dupa depunere pe diferite tipuri de suprafete (sticla, plastic). De asemenea proiectul are in vedere aplicarea practica a noilor fotocatalizatori obtinuti prin formularea unor materiale peliculogene alchidice si pe baza de apa care sa prezinte proprietati de autocuratare.  Dezvoltarea materialelor hibride nanostructurate fotocatalitice și a tehnologiei ecologicep propuse contribuie la sustenabilitatea și competitivitatea continua a cercetarii nationale prin: (1) dezvoltarea de procese ecologice, eficiente din punct de vedere energetic și al resurselor, si producerea de tehnologii; (2) activități de cercetare care abordează aspecte-cheie ale impactului asupra sănătății-mediului; (3) acțiuni care pot  permite identificarea și abordarea obstacolelor majore pentru inovare. Caracterul echilibrat si lucrativ al cercetatorilor experimentati si al echipelor de cercetare implicate, impreuna cu o infrastructura adecvata vor conduce la realizarea cu succes a proiectului propus

IC – INCDCP-ICECHIM  Bucuresti

- 2 loturi de materiale (structuride TiO2)prin metoda fast hidrotermal);

- 2 tipuri de materiale sol-gel fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant;

- 2 tipuri de materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu material colorant, obtinute prin procedeul hidrotermal asistat in microunde;

- 4 tipuri de acoperiri sol-gel obtinute prin depunerea a 2 materiale hibride TiO2-colorant

pe 2 tipuri de suprafete diferite;

- 4 tipuri de acoperiri obtinute prin depunerea pe 2 tipuri de suprafete diferite (sticla, plastic) a 2 materiale hibride TiO2-colorant, sintetizate prin procedeul hidrotermal asistat in microunde;

- 2 tipuri de vopsele pe baza de apa cu efect de autocuratare;

- 1 tehnologie optimizata pentru obtinerea de materiale oxidice functionalizate cu coloranti cu absorbtie puternica din domeniulvizibil;

- 1 tehnologie sol-gel optimizata pentru obtinerea unor materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant;

- 1 tehnologie hidrotermala asistat in microunde, optimizata, pentru obtinerea unor materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant;

- 1 tehnologie de laborator pentru realizarea retetelor de vopsele cu proprietati de autocuratare;

- diseminare prin participare la conferinte nationale/internationale (6 comunicari)

 - articole ISI (3 in reviste de specialitate)

 - 1 cerere brevet national

 - website al proiectului

 - locuri de muncă în cercetare susţinute prin program (ENI) (2 locuri pentru tineri cercetatori)

- consolidarea capacității instituțiilor cu posibilități de relansare prin: stagii de pregătire (cercetare)/fomare și vizite de lucru (scurtă durată)

- servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibilă

 

P1 – INCDCF-ICCF Bucuresti

 

P2- INCDEMC INEMC

 

P3- UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP- Petru Poni Iasi

 

5

Proiect 5: ”Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru  imprimare 3D”

Proiectul urmareste obtinerea de materiale avansate pe baza solutii noi de modificare fizico –chimica. Caracterizarea noilor materiale se va realiza conform cerintelor aplicatiilor durabile obtinute prin imprimare 3D. Noutatea acestor lucrari rezulta din aceea ca modificrea fizico-chimica se va realiza cu extenderi de lant si/sau polimeri care asigura proprietati durabile si permit controlul compostabilitatii. Din acest motiv materialele rezultate vor fi de tip durabil si de aceea se vor utiliza nu numai pentru  aplicatii cu viata scurta ca in present  in cazul polimerilor regenerabili ci si pentru cele cu viata lunga, durabile.  Noutatea cercetarilor este  generata si de faptul ca noile materialele  se vor transforma in produse finite nu prin tehnici conventionale, ca in present ci prin printare 3D, tehnica a carei generalizare va genera cea de a trei revoltie industrial a lumii.

Lucrarile  propuse au  caracter fundamental si aplicativ  si de aceea  va fi posibila trecerea de la TRL1 la TRL 4.

Partenerii  implicate in consortiu  vor oferi servicii de cercetare pe unele din aparatele din dotare,,unice in tara, aspect care alaturi de   calitatea resursei de cercetare si rezultatele care se vor obtine vor consolida pozitia de furnizori unici regionali de servicii de cercetare adica realizarea obiectivului proiectului

IC –INCDCP-ICECHIM Bucuresti

-Elaborarea unui nou tip de material de provenienta regenerabila prelucrabil prin imprimare 3D in produse durabile;

- Elaborarea unui proces  tehnologic, validat in conditii reale de functionare

 (TRL1 - TRL4);

- Cresterea capacitatii institutionale a partenerilor din consortiu prin servicii de cercetare folosind  atat infrastructura existenta cat si cea programata pentru achizitionare in anul 2017;

- Planuri B pentru posibile situatii de risc;

- Diseminare prin: pagina web, articole, conferinte, simpozioane,  masa rotunda, work shop, brosuri de prezentare, postere comerciale, rapoarte pubilice neconfidentiale;

-Program de implementare in accord cu tipul cercetarilor;

- Consolidarea capacitatilor institutionale prin vizite de lucru ale tinerilor

-Angajarea 2 cercetatori (1ASC si a 1 CS III);

- 1 cerere de brevet;

- Program comun de lucru in acord cu planul de dezvoltare institutionala al fiecarui partener  cu sustenabilitate dupa finalizarea proiectului

 

 

P3 – UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP-

 

Coordonator- INCDCP-ICECHIM Institutul Nationalde Cercetare- Dezvoltare Pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM, , cu sediul in Bucuresti, Spl. Independentei 202, Sector 6, Director proiect Dr.ing. Andrei Sarbu, Main Scientific Researcher I degree, tel. (+4)0213128501, Fax: (+4)0213123493, email: andr.sarbu@gmail.com

Partener 1 – INCDCF-ICCF Institutul National de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutica ICCF, , cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan 112 C, sector 3, Responsabil proiect: Dr. Irina Lupescu- Main Scientific Researcher I degree, tel. (+4)0213212117, fax (+4)0213222917, email: irina.lupescu1@gmail.com

Partener 2 -  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara (INCEMC)., , cu sediul in Timisoara, str. Aurel Paunescu Podeanu, nr. 144, judeţul Timis,  Responsabil proiect Dr. Carmen Lazau Main Scientific Researcher II degree tel: (+4)0727254461, Fax: (+4)0256204698, email: carmen.lazau@gmail.com,

 

Partener 3- Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB),  cu sediul in Bucureşti,  Spl. Independenţei  313, sector 6, Responsabil proiectProf.dr.ing. Horia Iovu, Full professor, tel. (+4)021 4023922, Fax: (+4)0214115365, email: horia.iovu@upb.ro

Partener 4- Universitatea din Bucuresti (UB),  cu sediul în  Bucuresti, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr.36-46, Bucuresti-sector 5, Responsabil proiect  Dr. Anca Dumitru, Lecturer,  tel. (+4)021 457 44 18, Fax: (+4)0214574418,  email: anka.dumitru@gmail.com

Partener 5- Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" (ICMPP),   cu sediul în  Iasi, Aleea Grigore Ghica Voda, nr. 41A,  Responsabil proiect  dr. Valeria Harabagiu, Main Scientific Researcher I degree,  tel. (+4)0741-027090, Fax: (+4)0232211299, email: hvaleria@icmpp.ro

 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINATAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII- UEFISCDI

Director General
Adrian Curaj
Tel: 0213071910
Fax: 0213071919

Address: UEFISCDI  Str. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, cam. 321, Sector 1, Bucuresti

Anexa 1- Raport Etapa 1

Proiect Component nr.1: “Procedeu inovativ de obţinere a ceramicii de nitrură de titan pe calea hibridelor polimerice compozite pentru aplicaţii biomedicale”- BIOTiN

Denumire etapa 1.1: “Formularea şi verificarea modelului conceptual privind obţinerea nanostructurilor hibride anorganic- organice pe bază de titanie poroasă sintetizată şi transformarea acestora în TiN pentru aplicaţii biomedicale” 

Proiectul multidisciplinar intentioneaza sa dezvolte o pulbere ceramica de TiN originala cu parametri de inalta performanta si calitate, printr-un proces inovator de fabricatie, pentru aplicatii biomedicale precum acoperiri pentru proteze. In scopul dezvoltarii de noi materiale avansate, procedura va utiliza tehnologii integrate si tehnici de procesare gasite in aplicatiile industriale, alaturi de metode aferente nanotehnologiei. Proiectul are ca scop obtinerea unei ceramici de nitrura de titan pe calea compozitelor polimerice hibride, pornind de la o structura anorganica poroasa sintetizata. Tehnologia propune o noua abordare pentru proiectarea de materiale care genereaza o clasa unica de ceramici cu caracteristici distinctive precum proprietati mecanice si stabilitate termica superioare altor materiale similare. Obiective Specifice: O1. constă în elaborarea şi formularea unui concept experimental de tehnologie pentru o fabricare a pulberilor ceramice avansate. Tehnologia va fi dezvoltată  pentru a obţine o nouă TiN pe calea compozitelor polimerice obţinute prin polimerizarea radicală a unui monomer vinilic  în TiO2 poros pre-sintetizat şi cu etapele ulterioare de carbonizare a polimerului şi tratarea compozitelor TiO2-C la temperaturi ridicate şi în atmosferă controlată. Vor fi efectuate studii de verificare a biocompatibilităţii (toxicitate, reacţie biologică/chimică) în scopul creşterii bioperformanţelor pentru o posibilă aplicare în acoperiri de proteze. O2. constă în demonstrarea fezabilităţii şi utilităţii noii tehnologii pentru ruta de producţie a pulberii ceramice, cu validarea ulterioară a tehnologiei de fabricaţie. O3. îl reprezintă diseminarea rezultatelor ştiinţifice la nivel naţional si internaţional. 

Nitrura de titan (TiN) este un material tehnologic important cu diverse aplicatii care deriva din proprietatile sale unice. In principal este un material biocompatibil care reduce colonizarea bacteriana. Acoperirile de TiN au prezentat rezultate incurajatoare privind toleranta sanguina cu un procentaj de hemoliza apropiat de zero. Datorita biocompatibilitatii sale si a hemocompatibilitatii excelente, pe langa aplicatiile in microelectronica, acoperiri anticorozive si antireflectante pentru afisaje, TiN prezinta o gama larga de aplicatii medicale cum ar fi dispozitive medicale,  protezele dentare, materiale pentru articulatia soldului si inlocuirea valvei cardiace deoarece acoperirile cu TiN sunt netoxice, acestea putand fi  utilizate pentru realizarea sau acoperirea diferitelor implaturi indeosebi cele ortopedice. 

In cadrul etapei I s-au elaborat 6 Rapoarte de cercetare privind (1) obtinerea/ caracterizarea structurii anorganice gazda (TiO2) prin diverse metode inovative cu  precursori accesibili din punct de vedere economic; (2) polimerizarea gazda-oaspete a monomerului vinilic în matricea anorganică sintetizată; (3) elaborarea unor protocoale de caracterizare complexă prin corelarea parametrilor de structură-proprietaţi utilizând tehnici pentru materialele avansate; (4) obţinerea/ caracterizarea compozitelor Titanie-Carbon pentru transformarea ulterioară în TiN; (5) transformarea compozitelor titanie-carbon în TiN si caracterizarea proprietatilor pulberii ceramice obtinute si (6) verificarea pulberii ceramice în scopul unor potenţiale aplicaţii biomedicale. Au fost create 3 Locuri de munca în cercetare (2 la IC - ICECHIM, 1 la P2 - INCEMC). Conform dovezilor prezentate in platforma, s-au creat 3 locuri de munca prin angajarea, in conditii legale conform declaratiei directorului general, a trei asistenti de cercetare. Posturile au fost scoase la concurs prin publicare pe www.euraxess.gov.ro si www.jobs.ancs.ro. S-au realizat 6 Comunicari stiintifice, rezultatele obtinute fiind diseminate prin prezentarea a 5 postere si 1 comunicare orala la simpozioane internationale.

            Pe baza rezultatelor obtinute se poate aprecia ca indicatorii de rezultat programati pentru Proiectul Component 1, in etapa 1, au fost atinsi in totalitate. 

Titlu Proiect Component nr.2: “Materiale hibride nanostructurate obtinute prin metode «eco-fiendly» pentru protectia suprafetelor împotriva deteriorarilor produse de microorganisme si agenti poluanti- MAHIN”

Denumire etapa 1-2: “Cercetari experimentale preliminare pentru obtinerea materialelor hibride. Proiectarea stiintifica a realizarii materialelor hibride nanostructurate si dezvoltarea infrastructurii de cercetare” 

            In cadrul etapei 1-2 s-au desfasurat 7 activitati, la care au participat 6 parteneri. In doua dintre activitati s-au efectuat cercetari experimentale preliminare pentru sinteza de nanoparticule metalice (Cu, Ag) si de oxizi metalici (ZnO) cu proprietati antibacteriene prin metode hidrotermale si solvotermale. In Tabelul 1 sunt prezentate 11 tipuri de nanoparticule sintetizate.

Tabelul 1 Tipuri de nanoparticule metalice si oxizi metalici sintetizate

Nr. crt.

Cod

Tip de nanoparticule

Concentratie nanoparticule

Tip surfactant

1.

ZnO MI P2

Nanoparticule de ZnO

obtinute prin metoda 1, proba 2

-

2.

ZnO MII P4

Nanoparticule de ZnO

obtinute prin metoda 2, proba4

-

3.

AgNp 100 ppm

Nanoparticule de Ag

100 ppm

-

4.

AgNp-CTAB 100 ppm

Nanoparticule de Ag

100 ppm

CTAB

5.

AgNp-PVP 100 ppm

Nanoparticule de Ag

100 ppm

PVP

6.

CuNp 25 ppm

Nanoparticule de Cu

25 ppm

-

7.

CuNp-CTAB 25 ppm

Nanoparticule de Cu

25 ppm

CTAB

8.

CuNp-PVP 25 ppm

Nanoparticule de Cu

25 ppm

PVP

9.

NpCu 10 ppm

Nanoparticule de Cu

10 ppm

-

10.

NpCu-CTAB 10 ppm

Nanoparticule de Cu

10 ppm

CTAB

11.

NpCu-PVP 10 ppm

Nanoparticule de Cu

10 ppm

PVP

            Nanoparticulele obtinute au fost caracterizate în cadrul a 3 activitati, atât din punct de vedere structural (FT-IR, RAMAN, XRD), cât si morfologic (SEM, TEM). Testarea proprietatilor antibacteriene a nanoparticulelor sintetizate a facut obiectul unei alte activitati.

            In urma analizelor efectuate s-a constatat ca metoda de sinteza influenteaza direct morfologia si dimensiunea nanoparticulelor, având efect indirect si asupra activitatii biologice.

            In cazul testarii actiunii nanoparticulelor asupra formarii biofilmelor s-a constatat ca AgNPs au capacitatea de a combate formarea biofilmelor generate de cele doua tulpini folosite, înregistrându-se procente de inhibitie de peste 50%, pentru probele cu adaos de bromura de cetiltrimetilamoniu. Pentru probele de ZnO si CuNPs rezultatele obtinute sugereaza o activitate antibiofilm moderata pentru ambele tulpini testate, repectiv P. putida si B. subtilis. Valorile PIBF obtinute la testarea antibiofilm sugereaza necesitatea optimizarii nanoparticulelor si a unor investigatii suplimentare, în vederea cresterii eficientei actiunii biologice a acestora. 

Rezultate cuantificabile

• 4 Locuri de munca nou create în cercetare (2 la IC - ICECHIM, 1 la P4 - UB, 1 la P2 - INCEMC);

•2 Modele experimentale sinteze nanoparticule (1 IC - ICECHIM, 1 P4 - UB);

• 3 Seturi buletine de analize (1 P3 - UPB, 1 P5 - ICMPP, 1 P2 - INCEMC);

• 1 Protocol specific detestare (1 P1 - ICCF);

• 3 Comunicari stiintifice (1 IC - ICECHIM, 1 P4 - UB, 1 P1 - ICCF). 

Proiect component nr. 3: Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta (ESTERPACK)

Denumire etapa 1-3: Dezvoltarea unor noi bioaliaje pe baza de poliesteri alifatici si bioelastomeri termoplastici

Obiective:

Proiectul „Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta” (ESTERPACK) este un proiect complex si inovativ care are ca scop dezvoltarea unui nou material, un bionanocompozit si a unei metode, ce poate fi usor ridicata la scara, de obtinere a acestuia. Biomaterialul rezultat in cadrul acestui proiect este destinat ambalajelor alimentare sau medicale, produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta. Se urmareste prin acest proiect inlocuirea polimerilor derivati din petrol cu polimeri proveniti din resurse regenerabile si reducerea poluarii cauzate de ambalajele plastice. Prin realizarea acestor produse din polimeri biodegradabili impactul lor asupra mediului dupa folosire se reduce substantial.

Polihidroxialcanoatii (PHA) indeplinesc multe dintre cerintele materialelor pentru ambalaje alimentare si pentru domeniul medical. Ei sunt susceptibili la degradarea hidrolitica in mediu si in sistemele vii si se pot prelucra cu ajutorul echipamentelor folosite în cazul poliolefinelor sau al altor materiale plastice sintetice si care prezinta unele proprietati similare cu ale materialelor plastice convenţionale. Proprietatile mecanice ale PHA sunt dependente de structura monomerilor de baza si de greutatea moleculara a polimerilor, variind intre o elasticitate asemanatoare cu a cauciucului si o duritate comparabila cu a textolitului cristalin. PHA cu lant scurt se caracterizeaza prin rigiditate si fragilitate, in schimb cei cu 6 - 14 atomi de carbon au proprietati similare elastomerilor.

Poliuretanii termoplastici (TPU) pot conduce la proprietati mecanice, de flexibilitate si biocompatibilitate extrem de diferite in functie de natura componentelor ce alcatuiesc segmentele moi, segmentele dure sau alungitorii de lant. Proprietatile mecanice ale TPU pot fi ajustate prin simpla schimbare a raportului dintre segmentele flexibile si cele dure sau prin folosirea de reactanti cu proprietati diferite. Din acest motiv ei sunt extrem de interesanti ca materiale pentru domeniul ambalajelor si a dispozitivelor medicale ce reprezinta tinte ale acestui proiect.

Stabilitatea termica si stabilitatea in timpul prelucrarii scazute si casanta ridicata sunt principalele motive ataturi de pretul mai ridicat, care impiedica folosirea pe scara larga a PHA in industria de ambalaje alimentare si produse medicale. PHA elastomerici, cu lungime medie de lant si PU elastomerici cu secvente biodegradabile pot elimina dezavantajele mentionate mai sus prin folosirea lor ca modificatori ai polihidroxibutiratului (PHB) in scopul obtinerii de bioaliaje pentru sectorul de ambalaje inclusiv cele medicale.

Pentru rezolvarea problemei au fost abordate doua directii: (i) realizarea de copolimeri PHA elastomerici avand lungime medie de lant, prin biosinteza si (ii) realizarea de poliuretani sintetizati controlat cu componenta sau componente biodegradabile. Ambele solutii sunt gandite atat pentru cresterea flexibilitatii si ductilitatii, in vederea eliminarii casantei cat si pentru imbunatatirea comportarii la prelucrare a PHB/PHBV. Prima solutie, adica bioaliajele din poliesteri alifatici si mPHA modificate cu nanoceluloza, este total din resurse regenerabile si 100% biodegradabila.

            In cadrul acestei etape s-a elaborat raportul de cercetare privind selectia de tupini producatoare de PHA elastomeric si medii de cultivare specifice pentru biosinteza, raportul de cercetare privind biosinteza microbiana a PHA elastomeric si biosinteza fermentativa a PHA model. S-au obtinut bioaliaje din poliester alifatic si polihidroxialcanoat elastomeric si s-au elaborat rapoartele de analiza privind caracterizarea fizica, structurala si morfologica a bioaliajelor obtinute. Au fost sintetizate mai multe tipuri de poliuretani cu secvente biodegradabile. S-au atasat rapoartele de analiza privind caracterizarea poliuretanilor elastomerici sintetizati si s-a prezentat metoda de functionalizare a nanocelulozei. Lucrarile vor continua cu dezvoltarea unor bionanocompozite din poliesteri alifatici cu diversi modificatori si celluloza. 

Proiect component nr. 4: „Materiale hibride inovative cu proprietati fotocatalitice -FOTOMAH”

Denumire Etapa 1-4: Identificarea metodelor de sinteza preliminare pentru obtinerea unor structuri de fotocatalizatori de tip oxidic. 

In cadrul acestei etape a proiectului au fost indeplinite urmatoarele activitati:

1. Sinteza preliminara privind obtinerea de structuri de TiO2 prin metoda hidrotermala;

2. Cercetari preliminare privind identificarea parametrilor pentru sinteza de materiale cu adaos de TiO2-colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici, prin procesul sol-gel si respectiv prin procesul hidrotermal asistat in microunde;

3. Teste preliminare pentru a observa: compatibilitatea structurilor fotocatalitice cu materialul colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici, activitatea fotocatalitica si efectul antibacterian;

4. Diseminarea rezultatelor prin: participarea la conferinte nationale/internationale, articol trimis/publicat/acceptat spre publicare.           

- Au fost obtinute nanocristalele de TiO2 nedopate si dopate cu Ag si Fe sintetizate prin metoda hidrotermala, la diferite temperaturi de autoclavare .

- Au fost obtinute materiale cu adaos de TiO2 ca atare si sensibilizat cu colorant (ftalocianinic) atat prin procesul sol-gel cat si prin procesul hidrotermal asistat in microunde, utilizand diferiti agenti silanici.

- Studiile realizate au confirmat faptul ca TiO2 sensibilizat cu coloranti ftalocianinici prezinta rezultate bune in ceea ce priveste efectul de degradare fotocatalitic asupra colorantilor organici, cum ar fi metiloranj si albastru de metilen.

- A fost elaborat un studiu privind selectarea si adaptarea unei metode de evaluare a activitatii antibacteriene a produselor de tip filme subtiri obtinute din materiale cu adaos de TiO2

Proiect Component nr.5 Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimarea 3d (3D-LONG-LIFE)

Denumire etapa 1-5: Proiectarea, realizarea si caracterizarea noilor materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimarea 3D  

            Proiectarea noilor materiale polimerice presupune considerarea simultana atat a cerintelor  aplicatiilor vizate cat si a celor specifice  tehnicii vizate de transformare in produs finit. Durabilitatea este definita ca proprietatea materialelor polimerice de a rezista actiunii solicitarilor din mediu, in timpul duratei de viata, astfel incat sa nu fie periclitata buna functionare. Selectia tipurilor de polimeri posibil a fi utilizati pentru realizarea acestora impune considerarea dezideratelor prezentului legate de noua economie a plasticelor  care are in vedere inlocuirea carbonului fosil (polimeri din resurse conventionale) cu carbonul regenerabil (polimeri regenerabili sau polimeri regenerabili modificati chimic) in aplicatii durabile realizate prin tehnologii moderne. In acest contex scopul proiectului 40 -2018 /5 (3D-LONG-LIFE) este realizarea de noi materiale regenerabile, durabile, compatibile cu imprimare 3D, posibil a treia revolutie tehologica a lumii. Noile materiale polimerice se vor realiza prin metode inovative de modificare fizico-chimica a acidului polilactic, polimer regenerabil cu foarte buna prelucrabilitate din topitura dar fara proprietati de durabilitate, prin controlarea proprietatilor care conditioneaza durabilitatea si anume comportarea la rupere (prin  balanta rigiditate – capacitate de absorbtie a energiei de rupere) si comportarea termica. Metoda inovativa de modificare selectata are in vedere controlarea structurii morfologice a acidului polilactic prin generarea de rapoarte variabile cristalin / amorf si, dupa caz, cristalizare controlata, astfel incat energia absorbita de material, inaintea ruperii si stabilitatea termica sa aiba valori specifice aplicatiilor durabile. In acest scop, polimerul regenerat se va modifica cu agenti de control a energiei absorbite inaintea rupereii si/sau agenti de nucleere si/sau agenti de ranforsare si/sau stereo-complexare. Pentru ca noile materiale sa poata fi transformate in produs finit prin imprimare 3D - metoda filamentului topit, este necesar ca topitura acestor mataeriale sa poata curge la viteze specifice unei productivitati de interes practic, stiut fiind ca valoarea vitezei de forfecare dezvoltata in timpul extruderii nu depaseste 100 s-1.

            In scopul realizarii noilor materiale durabile, in anul 2018  partenerii proiectului (CO, P1, P2, P3) care lucreaza in echipa, dar fiecare cu responsabilitati bine definite, au conceput modelele experimentale de realizare si caracterizare a acestora. Parteneriatul are la baza cooperarea stransa pentru interpretarea rezultatelor proprii si pentru corelarea rezultatelor de caracterizare cu metodica de modificare a polimerului regenerabil si cu caracteristicile induse de tipul de polimer regenerabil modificat si de ceilalti modificatori si aditivi folositi. In anul 2018, partenerii au efectuat lucrari de laborator pentru realizarea noilor mateiale (CO),obtinerea epruvetelor pentru caracterizare (CO) si caracterizarea acestora (P1, P2, P3, CO). Termogramele DSC (P1), micrografiile in lumina polarizata (P2) sau micrografiile SEM (P3), alaturi de difractogramele XRD (P3) si reogramele specifice curgerii topiturii in spirala (P1) alaturi de cele in camp extensional (CO) au aratat ca metodica de caracterizare folosita pune foarte bine in evidenta efectele de stereocomplesare si/sau nucleere si/sau ranforsare, pe care se bazeaza realizarea noilor materiale regenerabile durabile compatibile cu imprimarea 3D.

Lucrarea prezinta pe scurt rezultatele partiale obtinute de partenerii proiectului in anul 2018. Acestea au aratat ca directia de cercetare abordata este fezabila urmand ca in etapa urmatoare sa se continue lucrarile de  caracterizare si cu alte metode (TEM etc.), si sa se treaca la corelarea proprietatilor functionale cu solutiile de modificare,  la studierea adecvantei noilor variante de material pentru imprimare 3D prin metoda filamentului topit, selectia variantelor de interes si optmizarea comportarii mecanice si  termice conform intereselor aplicatiilor durabile si ale prelucrarii in produs finit prin realizarea proiectului. In functie de rezultate se vor aborda si alte directii de crestere a durabilitatii PLA.

Rezultatele obtinute au fost diseminate prin prezentarea a 3 postere la un simpozion international si este in curs si elaborarea unei teze de doctorat pe acest subiect. Conform dovezilor prezentate in platforma, s-au creat 2 locuri de munca prin angajarea, in conditii legale conform declaratiei directorului general, a doi asistenti de cercetare. Posturile au fost scoase la concurs prin publicare pe www.euraxess.gov.ro si www.jobs.ancs.ro. Pe baza rezultatelor obtinute se apreciaza ca indicatorii de rezultat programati pentru etapa 1 au fost atinsi in totalitate de toti partenerii

CONCLUZII

In cadrul PC1 a fost realizat un  studiu de cercetare privind polimerizarea gazda- oaspete si 4 studii experimentale, incluzand buletine de analiza si caracterizare privind sinteza structurii anorganice, obtinerea compozitelor polimerice, ciclizarea si carbonizarea polimerului, producerea pulberii ceramice şi pretestarea pentru potentiale aplicatii în medicină cu 4 modele experimentale si un protocol de testare biocompatibilitate. In cadrul PC2 s-au elaborat 2 modele experimentale de sinteze nanoparticule, 3 seturi de buletine analize, si 1 Protocol de testare activitate bactericida. In PC3  s-au obtinut bioaliaje biodegradabile cu ductilitate marita, s-a efectuat un  studiu de cercetare privind selectia de tupini producatoare de PHA elastomeric si medii de cultivare specifice pentru biosinteza, 4 metode experimentale (1 pentru biosinteza fermentativa a PHA, unul pentru bioaliaje, unul pentru poliuretani si unul pentru functionalizare bioceluloza), 3 seturi de analize si un studiu de caracterizare produse. In PC4 s-a realizat un studiu de cercetare, 2 studii experimentale privind obtinerea de materiale cu structuri de fotocatalizatori de tip oxidic si un Protocol de testare/evaluare fotodegradare, 2 proceduri de laborator pentru TiO2, 2 proceduri de laborator pentru sinteza sol-gel cu coloranti, pe baza a 2 studii, un raport de testare si unul de analiza antibacteriana. In PC5 s-au verificat concepte inovative care conduc la realizarea obiectivelor si s-au obtinut noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimare 3D. S-au realizat 3 modele experimentale pentru producerea de materiale si caracterizarea acestora prin buletine de analiza, imagistica, teste, etc.

Pana in prezent in proiect au fost angajati 12 tineri ACS: 8 la ICECHIM, 3 la INCDEMC Timisoara si 1 la Universitatea Bucuresti. Angajarile  s-au efectuat in conditii legale conform declaratiilor directorilor generali sau rectorului. Posturile au fost scoase la concurs prin publicare pe www.euraxess.gov.ro si www.jobs.ancs.ro. S-au realizat concursurile si au fost desemnati castigatorii si pentru ceilalti 6 angajati. Angajatii vor fi mentinuti timp de 2 ani dupa incheierea proiectului.   

Anexa 2- Raport Etapa 2

Anexa 3- Raport Etapa 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseminare

Articole publicate

1. Denis Mihaela Panaitescu, Eusebiu Rosini Ionita, Cristian Andi Nicolae, Raluca Augusta Gabor, Maria Daniela

Ionita, Roxana Trusca, Brindusa-Elena Lixandru, Irina Codita, Gheorghe Dinescu Poly(3-hydroxybutyrate) modified by nanocellulose and plasma treatment for packaging applications, Polymers (2018) 10, 1249,

2. Caprarescu S. Miron A.R, Purcar V., Radu A.L., Sarbu A., Nicolae C.A., Pascu M.N., Ion Ebascu, Treatment of crystal violet from synthetic solution membranes doped with natural fruit extract, Clean-Soil, Air Water Vol 46, Issue7,  July 2018

Articol trimis

1. Violeta Purcar, Valentin Raditoiu, Cristian-Andi Nicolae, Adriana Nicoleta Frone, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Raluca Somoghi, Raluca Augusta Gabor, Simona Caprarescu , Synthesis and morpho-structural propertiesc of TiO2- based materials, trimis la Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 

Comunicari 

 

Nr crt

Autori

Titlu

Institutia

Manifestatie 

Tip

Publicatia

Pr.1

 

1

Silviu Vulpe, Florin Nastase, Andrei Avram, Claudia Nastase, Octavian  Simionescu, Cosmin Romanitan, Raluca Gavrila, Bogdan Bita, Anca Dumitru and Mircea Dragoman

Impact of thermal treatment upon morphology and cristalinity of (ZnO/Al2O3)/TiO2thin films deposited by RF sputtering

UB

18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2018) - 10-13 July 2018, Constanța, Romania

Poster

- S1 P59-–volumul de abstracte IBWAP

2

Anca Dumitru

Enhancing the performance of microbial fuel cells (MFCs) with nitrophenyl modified carbon nanotube - based anodes

UB

12th International Conference on Physics of Advanced Materials,  22 – 28 Septembrie, 2018, Heraklion, Creta, Grecia

 

Poster

T3-P2 –volumul de abstracte ICPAM

3

A. Dumitru, C. Bradu, S. Iftimie, S. Vulpe, S.Avramescu, A. Olaru and A. Radu, Elecnano

Carbon nanostructures as 3D modified anode for microbial fuel cell

UB

8, 29-31 May, 2018, Nancy, France

Poster

Are pdf

4

Carmen Lazau, Corina Orha, Daniel Urs, Mircea Daniel Nicolaescu, Melinda Vajda

 

Preparation of mesoporous TiO2 by sol-gel and hydrothermal methods

INCEMC

24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP 2018), 8-9 Octombrie 2018, Szeged, Ungaria

Poster

Proceedings of the 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, ISBN 978-963-306-623-2

 

5

Celina Maria DAMIAN, Brindusa BALANUCA,  Horia IOVU

 

Nanocomposite materials reinforced with new hybrid layered silicates-graphene oxide structures

 

UPB

3rd International Conference on Biopolymers and Polymer Chemistry 21-24.10.2018,  Praga (Cehia)

Poster

 

6

Andreea MIRON, Andrei SARBU, Anita-Laura RADU

“A guide with the most common plastics”, Simpozionul Internaţional

ICECHIM

PRIORITĂŢILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ” (PRIOCHEM XIV), 10-12 Octombrie 2018, Bucureşti, Romania, ICECHIM

 

 

Poster

 

Pr.2

7

I.C. Gifu, O.L. Cinteza, C. Scomoroscenco, R. Ianchis, C.M. Ninciuleanu, E. Alexandrescu, B. Trica, C.L. Nistor, S.G. Nitu, C. Petcu

“ZnO nanostructured hybrid materials with antibacterial activity for functional coatings”,

ICECHIM

XXXV-a Conferinta Nationala de Chimie, Caciulata, Romania - October 2-5, 2018.

 

Poster

 

8

L.O. Cinteza, D. Bala, A. Raducan, C. Scomoroscenco1, C. Petcu, I.C. Gifu, R. Ianchis, C.L. Nistor, “

Multifunctional Hybrid Coatings Based on ZnO and Ag NPs for Preventive Conservation of Paper Materials”,

ICECHIM

1st International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering EmergeMAT & 4th International Workshop on Materials under Extreme Conditions SUPERMAT, Bucharest, Romania - November 14-16, 2018.

 

Poster

 

9

M.G. Soare (Vladu), C. Nichita, C. Tomulescu, R.M. Stoica, A.D. Ionescu, I. Lupescu,

Study on Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Against Bacteria from Pseudomonas Sp. and Bacillus Sp.

ICECHIM

Simpozionul Internaţional “PRIORITĂŢILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ” (PRIOCHEM XIV), 10 - 12 Octombrie 2018, Bucureşti

Poster

 

Pr.3

10

Corina Bradu, Nadia Morin-Crini, Grégorio Crini

Couplage oxydation avancée/biosorption sur des cyclodextrines pour traiter des pollutions industrielles de la filière traitement de surface

UB

19émes Journées des cyclodextrines, 11-12 Octombrie 2018, Besancon; Franța

Prezentare orala

 

 

 

 

11

Corina Bradu, Nadia Morin-Crini, Marc Fourmentin, Giangiacomo Torri, Elena-Alexandra Miloiu, Grégorio Crini

Complexation d’alkylphénols sur des polymères de cyclodextrines

UB

19émes Journées des cyclodextrines

Poster

 

12

Sergiu Stoian, Adriana Nicoleta Frone, Denis Mihaela Panaitescu, Mona Mihailescu, Roxana Trusca, Cristian Andi Nicolae, Augusta Raluga Gabor

Physico-chemical characterization of surface modified cellulose

Icechim

Sixth edition of the International Colloquium ‘Physics of Materials’, Bucharest, Romania, 15-16 November 2018

 

 

 

13

Denis Mihaela Panaitescu, Adriana Nicoleta Frone, Madalina Calarasu, Sergiu Stoian

Porous structures from nanocellulose and biopolymers for biomedical application,

ICECHIM

9th International Conference on Biopolymers and Polymer Sciences, Bucharest, Romania, 19-21 November 2018

 

 

 

 

Pr.4

14

V. Purcar, A. Dumitru, V. Raditoiu, A. Raditoiu, C.-A. Nicolae, A. Frone, S. Caprarescu, M. F. Raduly, S. Avramescu

Antireflective and hydrophilic surfaces obtained from sol-gel TiO2 materials

UB

 

 

 

 

 

 

12th International Conference on Physics of Advanced Materials, ,  22 – 28 Septembrie, 2018, Heraklion, Creta, Grecia

Postrer

T10-P12 –volumul de abstracte ICPAM

15

R.Manea, V.Purcar, V. Raditoiu, M. Raduly, C.A. Nicolae, M.Anastasescu, G. Ispas, L. Wagner

P.1.6. Transparent thin films based on TiO2 sensitized with phtalocyanine

ICECHIM

 

 

 

 

 

 

 

The 6th International Colloquium „Physics of materials” (PM6)

Poster

Book of Abstracts

16

Matei Maria Daniela, Caprarescu Simona, Purcar Violeta, Somoghi Raluca, Dancila Madelene Annette

Corrosion protection of mild steel in natural water using different commercial liquid additives

ICECHIM

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

17

 

SCARLAT Adina Alexandra, CAPRARESCU Simona, PURCAR Violeta,

MODROGAN Cristina, DANCILA Annette Madelene1, PASCU (NEAGU) Mihaela

 

APPLICATION OF NATURAL FRUIT EXTRACTS AS GREEN CORROSION INHIBITORS FOR STEEL IN NATURAL WATER

ICECHIM

Priochem XIV-2018

Poster

Book of Abstracts

18

Serbu Nicoleta-Roxana, Purcar Violeta, Nichita Cornelia, Caprarescu Simona, Somoghi Raluca, Raduly Monica

Gentamicin-loaded silica nanoparticles obtained by microwave synthesis

ICECHIM

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

19

Stanciu Elena Liliana, Caprarescu Simona, Purcar Violeta, Modrogan Cristina

Study of corrosion efficency of metals using commercial liquid additive in acidic medium

ICECHIM

 

 

 

 

 

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

20

Scarlat Adelina Alexandra, Caprarescu Simona, Purcar Violeta, Modrogan Cristina

Recovery of copper ions from synthetically wastewater using polymer membrane with silane

ICECHIM

 

 

 

 

 

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

21

Somoghi Raluca, Purcar Violeta, Nitu Georgiana Sabina, Gifu Ioana Catalina, Alexandrescu Elvira, Caprarescu Simona

Nanostructured materials based on ZnO with controlled shape and sizes obtained by sol-gel process

ICECHIM

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

22

Valentin Raditoiu, Violeta Purcare, Alina Raditoiu, Manica Florentina Raduly, Cristian-Andi Nicolaem Raluca Augusta Gabor

Influence of silane precursor on the TiO2 materials

ICECHIM

18th International Balkan Workshop on Applied Physics 10-13, July 2018

Poster

Book of Abstracts

23

Simona Caprarescu, Violeta Purcar

Corrosion protection of mild steel using different commercial kextracts from insect and mollusk

ICECHIM

18th International Balkan Workshop on Applied Physics 10-13, July 2018

Poster

Book of Abstracts

24

Carmen Lazau, Corina Orha,  Daniel Ursu, Andrei Sarbu

 

Synthesis and characterization of TiO2 (doped-undoped) nanocrystals through sol-gel and hydrothermal methods,

 

INCEMC

15th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies, 3-6 Iulie 2018, Thessalonik, Grecia

Poster

Book of Abstracts

25

Valeria Harabagiu

Self-Assembling: A step in the development of organized and complex matter

PP

12th International Conference on Physics of Advanced Materials

Poster

Book of Abstracts

26

Valeria Harabagiu

Functional Polymers: Generating new proprieties through physical and chemical interactions between structurally different macromolecules

PP

3ed Autumn School on Physics and Advanced Materials

Poster

Book of Abstracts

27

Diana Ioana BULIGA, Aurelian Cristian BOSCORNEA*

PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TIO2 SENSITIZED WITH AZOMETHIN –

 

PHTHALOCYANINE METAL COMPLEXES

UPB

PRIOCHEM XIV-2018

Poster

 

Pr.5

28

A. Radu, S. Iftimie, V.A. Antohe, C. Locovei, A. Dumitru, A. Calugar, L. Ion, S. Antohe

Study of the electrical and photo-electrical behavior of composite thin films based photovoltaic structures,

UB

12th International Conference on Physics of Advanced Materials,  22 – 28 Septembrie, 2018, Heraklion, Creta, Grecia

Poster

T8-P10 –volumul de abstracte ICPAM

29

S. Iftimie, S. Antohe, A. Dumitru, M. Grigore, D. Dimonie

Study of morphology of some renewable modified polymers as method to split the nucleation and reinforcement effects

UB

Priorities of Chemistry for a Sustainable Development – 2018, 10 – 12 Octombrie, 2018, Bucuresti Romania

Poster

 

30

A. Calugar, S. Iftimie, A. Radu, V.A. Antohe, L. Dan, D. Coman, L. Ion, S. Antohe

. Photovoltaic cells with polymeric/chlorophyll-a thin films – electrical and photo-electrical characterization

UB

Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Facultăţii de Fizică din Universitatea din Bucureşti, 21 – 22 Iunie, 2018, Bucureşti, România

 

 

31

Doina Dimonie, Ionut-Crsitian Radu, Catalin Zaharia, Celina Maria Damian, Rusandica Stoica, Beatrice Garbaciu, Sorina Ieftimie, Mariana Cristea, Madalina Grigore

“The influence of the stereoisomery on the properties of some modified renewable polymers designed for durable 3D printing application”

ICECHIM

Simpozionul International “Prioritatile Chimiei pentru o dezvoltare durabila –PRIOCHEM XIV, Bucuresti 10-12 octobrie 2018, English ed., On-line ISSN 2601 – 4203, ISSSN-L 2601 – 4181

 

Poster

 

32

Doina Dimonie, Rusandica Stoica, Beatrice Grabaciu, Manuela Iftimie, Mariana Cristea, Madalina Grigore,

DSC Study of thermal behavior of some renewable polymers modified for usingas 3D printed durable applications

ICECHIM

Simpozionul International “Prioritatile Chimiei pentru o dezvoltare durabila –PRIOCHEM XIV, Bucuresti 10-12 octobrie 2018, English ed., On-line ISSN 2601 – 4203, ISSSN-L 2601 – 4181

 

Poster