ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Un produs din noua generație a biostimulanților pentru plante – NeXUS

Coordonator, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie –ICECHIM, Spl. Independentei nr. 202, sector 6, Bucureşti, Cod  060021 tel: 0213153299, Director de proiect dr. bioch. Florin Oancea

Partener P1, SC CHEMI CERAMIC F SRL (CERAM-F), cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Ciucului, Nr.163, Cod 520036, tel: 0267-352441,  Responsabil de proiect prof. dr. ing. Jozsef Fazakas

Obiectivele prevăzute și realizate ale proiectului NeXUS sunt: (i) optimizarea componentelor produsului și îmbunătățirea compatibilității dintre acestea; (ii) dezvoltarea modelelor demonstrative, prin integrarea componentelor și (iii) testarea și validarea modelelor demonstrative, în condiții de laborator.

Proiectul NEXUS are ca scop dezvoltarea unui produs din noua generație a biostimulanților pentru plante pe bază de microalge. In ultimii ani a avut loc o dezvoltare semnificativă a utilizării microalgelor în agricultură

A fost realizat  un produs destinat  plantelor de cultură, în care se combină mai multe funcțiuni. Granulele ceramice poroase, funcționează ca un foarte bun agent de condiționare a solurilor, datorită structurii lor macroporoase, cu mai mult de 50% spații  libere, în care  se reține apa și în care există aer. Acizii humici protejează și eliberează controlat ingredientele active din extractele de microalge, care acționează ca biostimulant pentru plante.

Produsul realizat este un biostimulant pentru plante de nouă generație. Biostimulanții pentru plante sunt o categorie nouă de inputuri agricole, situată între fertilizanți și pesticide, analog suplimentelor nutritive / nutraceuticelor, care sunt situate între medicamente și alimente. Aplicarea biostimulanților pentru plante determină creșterea eficienței de preluare și utilizare a nutrienților, îmbunătățirea calității recoltei, mărirea toleranței plantelor la factorii de stres abiotici – secetă, temperaturi extreme.

2Articole trimise spre publicare

  1. 1.    Accumulation of active ingredients in Momordica charantia following plant biostimulant treatment, autori: Orsolya-Csilla Ráduly, Cristina Nistor, Eniko Fazakaș, Tatiana Eugenia Șesan, Joszef Fazakaș, Diana Constantinescu-Aruxandei, Florin Oancea,
  2. 2.    Plant biostimulant based on microalgae, Florin Oancea și Diana Constantinescu-Aruxandei,

2Cereri de brevet OSIM depuse

  1. 1.    Procedeu de obținere  a unui biostimulant pentru plante din microalge, autori: Florin Oancea, Diana Constantinescu-Aruxandei, Sanda Velea, Ana-Maria Gălan,
  2. 2.    Ceramici poroase cu  dezagregare controlată și capacitate de legare reversibilă a nutrienților și apei și procedeu de obținere, autori: Orsolya-Csilla Ráduly, Florin Oancea, Cristina Nistor, Eniko Fazakaș, Joszef Fazakaș, Diana Constantinescu-Aruxandei