ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de biogaz prin elaborarea sistemului integrat: biogaz-microalge-biocombustibili, în cadrul conceptului de biorafinare

Proiectul complex propune elaborarea si demonstrarea tehnologiilor inovative de optimizare a functionarii instalatiilor de biogaz, prin integrarea unor sisteme deschise de cultivare a microalgelor care sa utilizeze, ca mediu nutrient, digestatul lichid rezultat din procesul de digestie anaeroba. Valorificarea integrala a biomasei microalgale consta in obtinerea de extracte algale (fitocatalizatori pentru codigestie), fractie lipidica (pentru biocombustibili) si biomasa epuizata ( substrat pentru codigestie); separarea si valorificarea avansata a biogazului prin conversia dioxidului de carbon la biometan; biorafinarea digestatului solid rezultat si a fractiilor lipidice din biomasa algala pentru obtinerea de biocarbune, componenţi pentru combustibili, pentru bitumuri, biohidrogen si fractii gazoase lichefiabile. Proiectul se va finaliza cu o tehnologie demonstrata la nivel TRL 6 in cadrul instalatiei demonstrative integrate biogaz-microalge si cu realizarea unui stand experimental pentru testarea eficientei combustiei si controlul emisiilor a biometanului si a hidrocarburilor gazoase lichefiabile obţinute.

 

 

» Rezumat

Cod Proiect: PN – III- P1- 1.2 – PCCDI – 2017 – 0541

Contract: 32 PCCDI/2018

Acronim: ABC-ENERGIE

Domeniu: Energie, mediu si schimbari climatice

Data inceperii contractului: 01.02.2018

Data incheierii contractului: 30.11.2020

        1.Dezvoltarea unor tehnologii inovative pentru optimizarea functionarii instalatiilor de biogaz, prin integrarea unor sisteme deschise de cultivare a microalgelor in conditii mixotrofe, care sa utilizeze ca mediu nutrient digestatul lichid rezultat din procesul de digestie anaeroba si sa furnizeze extracte algale (fitocatalizatori pentru procesul de codigestie), fractie lipidica (obtinere de biocombustibili) si biomasa algala epuizata (utilizabila ca substrat pentru codigestie);

 

        2.Valorificarea avansata a biogazului rezultat prin conversia dioxidului de carbon la biometan;

 

 

        3.Procesarea, prin biorafinare, a digestatului solid rezultat si a fractiilor lipidice din biomasa algala, pentru obtinerea de biocarbune, componenţi pentru combustibili, fluxanti pentru bitumuri si fractii gazoase lichefiabile;

 

         4.Realizarea unei instalatii demonstrative (pilot experimental) integrate, biogaz-microalge, in scopul demonstrarii functionalitatii tehnologiei optimizate de codigestie si a asigurarii instruirii personalului de cercetare din institutiile partenere la consortiu; Instalaţia pilot experimental se va realiza la sediul partenerului Partener 3 – INCDCSZ, Brasov, activitate realizată în cadrul proiectului numarul 1- coordonat de ICPE-CA.

 

 

        5.Realizarea unui stand experimental pentru combustoare cu biocombustibili gazoşi pentru caracterizarea hidrocarburilor gazoase lichefiabile obţinute; Standul va servi in egala masura pentru lucrarile de cercetare aferente proiectului, pentru instruirea personalului de cercetare si pentru realizarea de analize pentru operatorii economici care doresc sa caracterizeze biocombustibili gazosi, avand in vedere ca nu exista pana in prezent un astfel de laborator in tara; Standul experimental se va realiza la sediul Partenerului 5 –UT, Iaşi.

 

Coordonator proiect complex:

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM, Bucuresti 

INCDCP-ICECHIM, Bucuresti

Director Proiect complex: Dr. Ing. Sanda VELEA

 

Partener 1:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica Bucuresti

INCDIE ICPE – CA

 

Responsabil Partener: Dr. Ing. Carmen MATEESCU

Partener 2:

Universitatea Bucuresti

UB

Responsabil Partener: Prof. Dr. Vasile PARVULESCU

Partener 3:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov

INCDCSZ-Brasov

Responsabil Partener: Dr. Ing.  Victor DONESCU

Partener 4:

Universitatea de Petrol - Gaze din Ploiesti

UPG

Responsabil Partener: Conf. Dr. Chim. Emilia OPRESCU

Partener 5:

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iaşi

UT

Responsabil Partener: Prof. Dr. Ing. Gheorghe DUMITRASCU

 

PROIECT P1:

Titlu: „Integrarea procesului de cultivare a microalgelor în instalațiile de biogaz în scopul valorificării complexe a produselor secundare”

Institutie Coordonatoare: INCDIE ICPE-CA Bucuresti;

Responsabil P1 -  dr. ing. Carmen MATEESCU;

 

Pachete de lucru:

 

 WP1. Dezvoltarea tehnologiei și demonstrarea funcționalității procedeului de co-digestie anaerobă a deșeurilor organice  vegetale cu biomasă algală epuizată; Responsabil dr. ing. Carmen MATEESCU;

WP2. Optimizarea tehnologiei de obtinere a biogazului prin utilizarea de fitocatalizatori extrasi din biomasa microalgala si demonstrarea functionalitati; Responsabil Dr. Chimist Marius LUNGULESCU;

 WP3. Realizarea instalatiei experimentale pilot-demonstrativ, la sediul partenerului INCDCSZ-Brasov, si demonstrarea functionalitatii sistemului integrat biomasa-microalge; Responsabil dr. ing. Carmen MATEESCU;

 WP4. Diseminarea rezultatelor / managementul proprietății intelectuale și managementul de proiect; Responsabil dr. ing. Carmen MATEESCU.

 

 

 

PROIECT P2:

Titlu: ,,Tehnologii inovative de separare si valorificare a CO2 si bio-metanului din fluxul de biogaz”

Institutie Coordonatoare:  Universitatea Bucuresti;

Responsabil proiect: Prof. dr. ing. Vasile I PARVULESCU.

Pachete de lucru:

 

 WP1. Elaborarea si demonstrarea tehnologiei de separare avansata a CO2 din fluxul de biogaz:selectia de site moleculare zeolitice, schimbul ionic al acestora cu cationi din grupele IA (K, Cs), si IB (Mg, Ca, Sr), modificarea si functionalizarea sitelor moleculare zeolitice, selectia de site moleculare carbunoase active si functionalizarea si realizarea de separatoare CO2/CH4.; Responsabil Sef Lucrari dr. Madalina SANDULESCU;

 

WP2. Elaborarea si demonstrarea tehnologiei  de hidrogenare a CO2 la biometan:  sinteza de suporti de carbon din desurile din productia cartofului;  sinteza de nano-catalizatori de fier si cobalt depusi pe carbune; modificarea catalizatorilor prin decorare cu componente bazice pentru a creste capacitatea de chemosorbtie a CO2;  Realizarea unui sistem analitic on-line incluzand cromatografe de gaz care sa permita analiza directa a produsilor de reactie; Testarea catalizatorilor si optimizarea compozitiei acestora; Responsabil Sef Lucrari Bogdan JURCA;

 

WP3. Diseminarea rezultatelor si managementul proprietății intelectuale și managementul de proiect; Responsabil Profesor dr. ing. Vasile I PARVULESCU.

 

                                               

 

PROIECT P3:

Titlu:Valorificarea complexa a  digestatului lichid si a dioxidului de carbon rezultate din instalatii de biogaz pentru cresterea si utilizarea energetica a biomasei algale”

Institutie Coordonatoare:   INCDCP- ICECHIM, Bucuresti

Responsabil proiect: Dr. ing. Sanda VELEA

Pachete de lucru:

 

 WP1. Dezvoltarea tehnologiei și demonstrarea funcționalității tehnologiei de cultivare mixotrofa a microalgelor in medii de cultura constituite din digestatul lichid rezultat din instalatiile de biogaz: Testarea si selectia tulpinilor algale in vederea stabilirii consortiilor alge/bacterii care sa raspunda cerintelor de crestere in mediu nutrient constituit din digestatul lichid din instalatiile de biogaz; Monitorizarea si evaluarea parametrilor optimi de crestere si a gradului de recuperare a nutrientilor N,P si C din digestatul lichid; Conceperea, realizarea si testarea unui sistem inovativ de recoltare/concentrare a biomasei microalgale; Responsabil Dr. biolog Diana PASARIN;

 

WP2. Dezvoltarea tehnologiei și demonstrarea funcționalității valorificarii integrale a biomasei microalgale pentru extractia de principii active si utilizarea biomasei epuizate ca substrat pentru digestia anaeroba: identificarea, izolarea si caracterizarea principiilor bioactive (antioxidanti, lipide) si a biomasei algale epuizate; lucrari preparative pentru obtinerea cantitatilor reprezentative in vederea utilizarii in experimentari la nivel laborator si pilot-demonstartativ; Responsabil Dr. ing. Ana-Maria GALAN;

 

 WP3. Operarea sistemului integrat biogaz-microalge realizat la scara pilot demonstrativ la sediul INCDCSZ Brasov si evaluarea performantelor; Asigurarea cantitatilor necesare de inocul microalgal, fitocatalizatori si biomasa algala epuizata, in vederea  punerii in functiune a instalatiei pilot-demonstrativ; Monitorizarea parametrilor de operare si procesarea cantitatilor de biomasa rezultata; Evaluarea performantelor sistemului integrat; Responsabil Dr. ing. Sanda VELEA;

 

WP4. Diseminarea rezultatelor / managementul proprietății intelectuale și managementul de proiect, Responsabil dr. ing. Sanda VELEA.

                                       

 

PROIECT P4:

Titlu: Valorificarea energetica a digestatului solid din instalatiile de biogaz”

Institutie Coordonatoare: Universitatea de Petrol – Gaze din Ploiesti

Responsabil proiect: Conf. Dr. Chim. Emilia OPRESCU

Pachete de lucru:

 

WP1. Conditionarea si procesarea digestatului in bio-oil si biocarbune prin doua procedee, piroliza catalitica si termica, Responsabil Prof. Dr. ing. Dorin BOMBOS;

 

WP2. Valorificarea biocarbunelului ca ameliator pentru sol si  procesarea  fractiei de bio-oil in directia obtinerii de componenti pentru combustibili si fluxanţi ecologici pentru bitumul rutier, Responsabil Prof. dr. ing. Dorin BOMBOS;

 

WP3. Diseminarea rezultatelor / managementul proprietății intelectuale și managementul de proiect, Responsabilconf. dr. chim. Elena-Emilia OPRESCU.

 

 

 

» Proiecte componente

 

ETAPA I

 

Proiect component 1:   Optimizarea procesului de digestie anaerobă; 

Proiect component 2:  Fundamentarea procedeelor de separare si hidrogenare catalitica a CO2 din biogaz si valorificarea acestuia prin conversia la biometan; 

Proiect component 3: Cercetari industriale de valorificare a digestatului lichid in sisteme de cultivare microalgale;

Proiect component 4: Pre-tratarea digestatului solid  si  procesarea acestuia in bio-oil si bio-carbune; Amenajarea partiala a standului experimental.

ETAPA II

Proiect component 1:  Elaborarea tehnologiei de optimizare codigestie anaerobă TRL 4;  Continuarea procedurilor de amenajare/completare instalatie experimentala la INCDCSZ, Brasov;

Proiect component 2:  Conceperea, realizarea si operarea modelului experimental de separare a CO2 din fluxul de biogaz;

Proiect component 3:  Cercetari industriale de optimizare a tehnologiilor de cultivare, recoltare si procesare biomasa microalgala;

Proiect component 4: Procesarea prin piroliza catalitica a digestatului conditionat;  Finalizarea standului experimental si testare biocarbune.

                                                                                                                                    ETAPA III

Proiect component 1:  Realizarea  sistemului experimental integrat de cultivare microalge în fluxul tehnologic al instalației de biogaz. Demonstrarea functionalitatii;

Proiect component 2: Conceperea, realizarea si operarea modelului experimental de conversie catalitica a CO2 in bio-metan;

Proiect component 3:  Dezvoltarea experimentala  a procesului  de recuperare a nutrientilor din digestatul lichid si valorificare complexa a biomasei microalgale, in instalatia experimentala de la P5;

Proiect component 4: Valorificarea biocarbunelului si  procesarea  fractiei de bio-oil.

 

Rezumatul Etapei I

 

1. Crearea a 11 noi locuri de munca, dupa cum urmeaza: 4 noi angajati in cadrul colectivului CO INCDCP-ICECHIM Bucuresti, 1 nou angajat la P1, INCDIE ICPE-CA, 2 noi angajati la P2, Univestitatea Bucuresti, 2 noi angajati la P3, INCDCSZ Brasov si 1 nou angajat la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi.

2. Instruirea resursei umane nou angajate s-a inceput prin CEC-uri de mobilitati intre partenerii proiectului complex, pentru o mai buna intelegere a domeniilor care sunt abordate in cadrul acestui proiect.

3. Elaborarea design-concept-ului instalatiei integrate biogaz-microalge ce urmeaza a fi realizata la sediul partenerului P3, INCDCSZ Brasov.

4. Achizitionarea unei parti din utilajele necesare realizarii acestei instalatii, si anume:

- Digestor 5 m3, utilaj customizabil, material PAFS (polistiren armat cu fibra de sticla);

- Vas colectare digestat, 200 L, material PAFS;

- Vas colectare digestat lichid, 200 L, material PAFS;

- Vas preparare solutie nutrienti, 500 L, material PAFS;

- Vas absorbtie CO2 in solutie nutrienti, 500 L, material PAFS;

- Vas recoltare (depozitare/sedimentare) suspensie algala, 500 L, material PAFS;

- Vas colector apa filtrata, 500 L, material PAFS;

- Vas omogenizare substrat mobil, 500 L, material PAFS.

 

5. Amenajarea partiala a standului experimental pentru combustoare cu biocombustibili gazoşi, ce va servi la caracterizarea hidrocarburilor gazoase lichefiabile obţinute. Standul experimental este amplasat la sediul Partenerului P5 – UT Iaşi. In etapele urmatoare ale proiectului complex, standul va servi in egala masura pentru lucrarile de cercetare aferente proiectului, si chiar dupa finalizarea proiectului pentru instruirea personalului de cercetare si pentru realizarea de analize pentru operatorii economici care doresc sa caracterizeze biocombustibili gazosi, avand in vedere ca nu exista pana in prezent un astfel de laborator in tara.

» Raportare Stiintifica Etapa 1 Complex 32 PCCDI 2018

Activitate 1.1 - Experimentare co-digestie anaerobă; Teste comparative de fermentare cu și fără fitocatalizatori; caracterizare analitică a biogazului - INCDIE ICPE - CA Bucuresti

Rezultat: Parametri optimi ai procesului de co-digestie anaeroba

Indicator: 1 Raport de experimentare; 1 articol transmis spre publicare: Theoretical and Experimental results on the recovery of potato processing residuals for biomethane production - Revista de Chimie; 1 comunicare științifică: Biomethane from potato waste for energy recovery in biogas plants, Conferinta ZASTR 2018;

Activitate 1.2 - Furnizare biomasa algală epuizată pentru teste de co-digestie, furnizarea de extracte microalgale stabilizate cu rol de fitocatalizatori - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Stabilire componenti substrat co-digestie

Indicator: 1 comunicare științifică Extraction of Bioactive Compounds from Microalgae for Use in Fertilizer Formulations, Orizonturi noi în valorificarea biomasei algale și remeierea habitatelor acvatice;

Activitate 1.3 - Evaluarea si caracterizarea surselor de materii prime de natura organica asupra potentialului acestora de obtinere a biogazului - INCDCSZ - BRASOV

Rezultat: Stabilire componenti substrat co-digestie

Indicator: 1 articol transmis spre publicare - Indigenous feedstock for biogas production: A review, Biotechnology Letters; 1 comunicare științifică - Studiu privind substraturile pentru co-digestia anaerobă in vederea obținerii de biogaz, Abordări noi în cercetare la cultura cartofului, sfeclei de zahăr, cerealelor şi plantelor medicinale în condiţiile provocărilor generate de schimbările climatice şi economice globale;

Activitate 1.5 - Cercetari de dezvoltare experimentala in vederea completarii instalatiei experimentale – partial - INCDCSZ -BRASOV; INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Proiect tehnic; Caracteristici echipamente

Indicator: Proiect tehnic; Documentatii de achizitie

Activitate 1.6 - Cercetari in vederea stabilirii de tehnici utilizate in procese de purificare si hidrogenare catalitica a CO2 - Universitatea Bucuresti

Rezultat: Evaluarea procedeelor aplicabile de purificare si hidrogenare catalitica a CO2

Indicator: Studiu de evaluare

Activitate 1.7 - Selectia de site moleculare zeolitice, materiale carbunoase active si materiale mezoporoase cu suprafata specifica ridicata si caracterizarea lor analitica - Universitatea Bucuresti

Rezultat: Selectare a min.: 2 tipuri de site moleculare inovative; 2 tipuri de carbune activ; 2 tehnici de separare

Indicator: Capitol de raport stiintific

Activitate 1.8 - Cercetari experimentale de granulare a sitelor moleculare zeolitice, materialelor carbunoase active si a materialelor mezoporoase - Universitatea Bucuresti

Rezultat: Obtinerea de materiale granulate prin tehnici inovative

Indicator: 1 tehnica inovativa de granulare; 1 Articol transmis spre publicare: Methanation Catalyzed by Nickel and Copper Nanoparticles Supported on Defective Graphene, Catalysis Science & Technology

Activitate 1.9 - Sinteza de nano-catalizatori de fier si cobalt depusi pe materiale carbunoase - Universitatea Bucuresti

Rezultat: Obtinerea de 4 catalizatori Fe si Co depusi pe materiale carbunoase

Indicator: 1 Raport stiintific; 1 comunicare stiintifica: PREZENTARE ORALA: V.I. PÂRVULESCU, Graphenes: a great challenge as support and catalysts for organic reactions, Twelfth International Symposium on Heterogeneous Catalysis: Catalysis a motor of economy, August 26-29, 2018, Sofia, Bulgaria.

Activitate 1.10 - Sinteza de suporti carbunosi cu suprafata specifica ridicata prin tratamente termice controlate in atomosfera controlata - Universitatea Bucuresti

Rezultat: Obtinerea 2 suporti carbunosi cu suprafata specifica ridicata

Indicator: Raport stiintific

Activitate 1.11 - Experimentari pentru modificarea catalizatorilor cu componente bazice pentru a creste capacitatea de chemosorbtie a CO2 - Universitatea Bucuresti

Rezultat: Preparare materiale cu proprietati superficiale controlate

Indicator: Raport stiintific

Activitate 1.12 - Caracterizarea texturala si acido-bazica a materialelor cu suprafata specifica ridicata - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Determinarii de suprafete specifice, dimensiuni de pori si concentratii superficiale de centri acizi

Indicator: 16 Buletine de analiza

 

Activitate 1.13 - Studii privind utilizarea şi influentele arderii atmosferice a gazului metan asupra performantelor ciclurilor inchise cu turbomotoare cu gaze solare hibride - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi

Rezultat: Simularea proceselor de ardere cu disociere pentru conditii impuse

Indicator: 1 Raport de experimentare; 1 comunicare stiintifica: The influence of biogas composition upon the atmospheric combustion, MODTECH 2018.

Activitate 1.14 - Testare si selectare de consortii microalge/bacterii capabile sa reduca eficient C, N si P din digestatul lichid - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: 2 consortii microalge/bacterii selectate

Indicator: 2 Consortii selectate

Activitate 1.15 - Concepere si realizare model experimental de laborator pentru cultivare microalge utilizand CO2 si digestat lichid ca mediu de crestere - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Instalatie experimentala de laborator

Indicator: 1 Model experimental

Activitate 1.16 - Operarea sistemului experimental de laborator pentru cultivare microalge cu compozitii diferite de digestat si CO2. 1. Realizarea de experimentari cu digestat lichid provenit de la partenerul P1 - INCDCP - ICECHIM Bucuresti. 2. Furnizare mostre de digestat lichid rezultat din instalatia experimentala de biogaz P1 - INCDIE ICPE - CA Bucuresti

Rezultat: Parametri de operare; Mostre de digestat lichid;

Indicator: ICECHIM: 1 raport de experimentare; 1 comunicare stiintifica: Microalgae Strains Selection for Efficient Reduction of Carbon, Nitrogen and Phosphorus from Liquid Digestate Resulted from Biogas Production; ICPE-CA: 4 buletine de analiza

Activitate 1.18 - Elaborare design concept pentru instalatia integrata experimentala la sediul INCDCSZ Brasov - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Schema si flux tehnologic; Propunere echipamente

Indicator: Design concept

Activitate 1.19 - Cercetari experimentale privind conditionarea digestatului 1. Conditionarea digestatului prin procedee mecanice - UPG Ploiesti; 2. Caracterizarea fizico-chimica si structurala a digestatului conditionat - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Metoda de conditionare a digestatului solid

Indicator: 1 articol transmis spre publicare: Use of ethoxylated surfactants to improve digestate stability, Revista de Chimie; UPG: 1 raport stiintific; 1 comunicare stiintifica: Conditioning the biogas digestate in order to optimize the pyrolysis process, 4th International Conference on Chemical Engineering; ICECHIM: 1 raport de analiza, 1 comunicare stiintifica: Stabilization of the biogas digestate suspension for optimal processing, PRIOCHEM XIV;

Activitate 1.20 - Simularea proceselor de curgere prin combustor pentru geometrii similare camerelor de ardere din turbomotoarele cu gaze şi simularea proceselor de ardere cu disociere pentru condiţii impuse: geometria de curgere, compoziţia combustibilului, temperatura de preȋncălzire a aerului, excesul de aer - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi

Rezultat: Date tehnice privind influenţa geometriei asupra curgerilor izotermice şi sinergia parametrilor de ardere

Indicator: 1 raport stiintific

Activitate 1.22 - Cercetari privind proiectarea structurală a standului experimental, spaţiu necesar, subsisteme, instrumentaţie, materiale, manufacturare/achiziţii - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi

Rezultat: configuraţia standului experimental

Indicator: 1 proiect tehnic

Activitate 1.23 - Elaborarea documentaţiei de execuţie pentru subsistemele standului experimental şi documentaţia de execuţie a standului experimental (subsisteme, conexiuni, metodica experimentală) - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi

Rezultat: Documentaţia de execuţie pentru susbsisteme şi stand

Indicator: Proiecte tehnice subsisteme şi stand

Activitate 1.25 - Procesarea digestatului conditionat prin piroliza in bio-oil si bio-carbune 1. Completarea instalatiei experimentale existente in cadrul UPG pentru procesul de piroliza; teste de piroliza a digestatului conditionat - UPG Ploiesti; 2. Caracterizarea structurala a biocarbunelui si fractiei de bio-oil rezultat - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Parametri de operare pentru elaborare tehnologie; Elaborare/implementare metode de analiza

Indicator: UPG: 1 Tehnologie TRL 3; 1 comunicare stiintifica: The pyrolysis of biogas digestate in order to obtain biochar and biofuel, 7th EuCheMS Chemistry Congress; ICECHIM: Buletine de analiza

Coordonator Proiect Complex - INCDCP ICECHIM Bucuresti:

4 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale:

- POSTER: GĂLAN Ana-Maria, VINTILĂ Alin Cristian Nicolae, PAULENCO Anca, CAPRA Luiza, ROVINARU Camelia, PĂSĂRIN Diana, VELEA Sanda - MICROALGAE STRAINS SELECTION FOR EFFICIENT REDUCTION OF CARBON, NITROGEN AND PHOSPHORUS FROM LIQUID DIGESTATE RESULTED FROM BIOGAS PRODUCTION, Simpozionul international: Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM, Editia XIV, 10-12 Octombrie 2018, Bucuresti;

- PREZENTARE ORALĂ: PAULENCO Anca, TOUREILLE Astrid, GĂLAN Ana-Maria, RADU Elena, VELEA Sanda - EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MICROALGAE CULTIVATED ON LIQUID DIGESTATE FROM BIOGAS PRODUCTION FOR USE IN FERTILIZER FORMULATIONS, Simpozionul international: Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM, Editia XIV, 10-12 Octombrie 2018, Bucuresti;

- PREZENTARE ORALĂ: VINTILĂ Alin, GĂLAN Ana-Maria, VELEA Sanda, CALINESCU Ioan - INTENSIFICATION OF MICROALGAL GROWTH DETERMINED BY MICROWAVE TREATMENT, Simpozionul international: Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM, Editia XIV, 10-12 Octombrie 2018, Bucuresti;

- PREZENTARE ORALĂ: GANEA Rodica, VELEA Sanda, VASILIEVICI Gabriel, FIERᾸSCU Radu C., DONCEA Sanda, BOMBOȘ Mihaela, BOMBOȘ Dorin - SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PR-SO3H FUNCTIONALIZED ORDERED MESOPOROUS SILICA, Simpozionul international: Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM, Editia XIV, 10-12 Octombrie 2018, Bucuresti;

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Naționale:

- PREZENTARE ORALĂ: PAULENCO Anca, TOUREILLE Astrid, GĂLAN Ana-Maria, RADU Elena, VELEA Sanda – EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MICROALGAE FOR USE IN FERTILIZER FORMULATIONS, Simpozionul national: Orizonturi noi în valorificarea biomasei algale și remeierea habitatelor acvatice, 25 Octombrie 2018, Bucuresti;

- PREZENTARE ORALĂ: VINTILĂ Alin, GĂLAN Ana-Maria, VELEA Sanda, CALINESCU Ioan, EFECTUL TRATAMENTULUI CU MICROUNDE ASUPRA DEZVOLTĂRII MICROALGELOR, Simpozionul national: Orizonturi noi în valorificarea biomasei algale și remeierea habitatelor acvatice, 25 Octombrie 2018, Bucuresti;

Partener P1 - INCDIE ICPE-CA:

1 articol ISI: Andreea D. DIMA, Carmen MATEESCU, Oana C. PÂRVULESCU, Eduard M. LUNGULESCU‚ Nicoleta O. NICULA‚ Theoretical and Experimental results on the recovery of potato processing residuals for biomethane production - în curs de publicare în Revista de Chimie, vol 70, no. 7, 2019 – în curs de publicare, cu scrisoare de acceptare

1 capitol de carte: Carmen MATEESCU, Traian ZAHARESCU, Capitol: Comprehensive overview of biomethane production potential of algal biomass cultivated in wastewater, Cartea: Application of Microalgae in Wastewater Treatment- Volume 2: Biorefinery Approaches of Wastewater Treatment, Springer Nature, 2018 – în curs de publicare, cu scrisoare de acceptare

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale:

- POSTER: Nicoleta NICULA, Carmen MATEESCU, Increasing the energy efficiency of biogas systems by electrophysical stimulation of microbial activity, the 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Constanta, Romania 10-13 July 2018, Book of Abstracts – nr.18/2018, ISSN 2501-9058, online ISSN 2501-9066

- PREZENTARE ORALĂ: Carmen MATEESCU, Marius LUNGULESCU, Andreea DIMA, Nicoleta NICULA, Biomethane from potato waste for energy recovery in biogas plants, Conferinta ZASTR 2018, 18-19 oct, Ploiesti, în Program, sectiunea 1, lucrarea 7, în curs de publicare în Proceeding Book;

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Naționale:

- PREZENTARE ORALĂ: Andreea D. DIMA, Monitorizarea factorilor care influențează producția de biogaz în vederea creșterii biodegradabilității masei de fermentare, Simpozionul national: Orizonturi noi în valorificarea biomasei algale și remeierea habitatelor acvatice, 25 Octombrie 2018, Bucuresti, lucrarea 5 din Program;

- PREZENTARE ORALĂ: Traian ZAHARESCU, Valorificarea maselor microalgale ca stabilizatori de oxidare în degradarea materialelor polimerice, Simpozionul national: Orizonturi noi în valorificarea biomasei algale și remeierea habitatelor acvatice, 25 Octombrie 2018, Bucuresti, lucrarea 10 din Program;

Partener P2 - UNIVERSITATEA BUCURESTI:

1 articol ISI: J. HE, A. PRIMO, B. JURCA, B. COJOCARU, H. GARCIA, V. PARVULESCU, CO2 Methanation Catalyzed by Nickel and Copper Nanoparticles Supported on Defective Graphene, Catalysis Science & Technology, trimis 19 Noiembrie 2018.

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale:

- PREZENTARE ORALA: V.I. PÂRVULESCU, N. CANDU, S.M. COMAN, C. TEODORESCU, A. PRIMO, H. GARCIA, Oriented Au(111)/Graphene: an efficient catalyst for coupling reactions, The 8th Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology (TOCAT), August 5-10, 2018, Yokohama, Japan ;

- PREZENTARE ORALA: P. SAZAMA, J. PASTVOVA, C. RIZESCU, A. TARSOAGA, V.I. PÂRVULESCU, H. GARCIA, L. KOBERA, J. SEIDEL, J. RATHOVSKY, P. KLEIN, I. JIRKA, J. MORARKOVA, Catalytic Properties of 3D Graphene-like Microporous Carbons Synthesized in a Zeolite Template, Pre-symposium of ZMPC2018, "International Symposium on Advanced Zeolite Science & Technology", August 3, 2018, Tokyo, Japan;

- PREZENTARE ORALA: V.I. PÂRVULESCU, Graphenes: a great challenge as support and catalysts for organic reactions, Twelfth International Symposium on Heterogeneous Catalysis: Catalysis a motor of economy, August 26-29, 2018, Sofia, Bulgaria.

Partener P3 - INCDCSZ Brașov:

1 articol ISI: Eliza-Emanuela NECULOIU, Iulia-Rebeca DINCA, Alexandru VLAICU, Alin VINTILA, Victor DONESCU, Sanda VELEA, Indigenous feedstock for biogas production: A review, Biotechnology Letters, in evaluare;

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Naționale:

- POSTER: Eliza-Emanuela NECULOIU, Iulia-Rebeca DINCA, Alin C.N. VINTILA; Grigore PSENOVSCHI, Microalgae as a source of biogas, Simpozion national: Abordări noi în cercetare la cultura cartofului, sfeclei de zahăr, cerealelor şi plantelor medicinale în condiţiile provocărilor generate de schimbările climatice şi economice globale, 27-28 Noiembrie 2018, Brasov;

- POSTER: Eliza Emanuela NECULOIU, Iulia Rebeca DINCA, Victor DONESCU, Studiu privind substraturile pentru co-digestia anaerobă in vederea obținerii de biogaz, Simpozion national: Abordări noi în cercetare la cultura cartofului, sfeclei de zahăr, cerealelor şi plantelor medicinale în condiţiile provocărilor generate de schimbările climatice şi economice globale, 27-28 Noiembrie 2018, Brasov;

Partener P4 - UPG Ploiesti:

1 articol ISI: Oprescu Elena-Emilia, Calin Catalina, Mihaela Bombos, Vasilievici Gabriel, Velea Sanda, Use of ethoxylated surfactants to improve digestate stability, Revista de Chimie, in evaluare;

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale

- POSTER: Calin Catalina, Bombos Mihaela, Enascuta Cristina-Emanuela, Vasilievici Gabriel, Oprescu Elena-Emilia, Bombos Dorin, Conditioning the biogas digestate in order to optimize the pyrolysis process, 4th International Conference on Chemical Engineering, ICCE, 31.10-02.11.2018, Iasi, Romania;

- Bombos Dorin, Calin Catalina, Velea Sanda, Bombos Mihaela, Enascuta Cristina-Emanuela, Vasilievici Gabriel, Oprescu Elena-Emilia, Stabilization of the biogas digestate suspension for optimal processing, Simpozionul international: Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM, Editia XIV, 10-12 Octombrie 2018, Bucuresti, Romania;

- Oprescu E.-E., Calin C., Bombos M., Vasilievici G., Enascuta C.E., Velea S., Bombos D., The pyrolysis of biogas digestate in order to obtain biochar and biofuel, 7Th EuCheMS Chemistry Congress, 26-30.08.2018, Liverpool, United Kingdom.

Partener P5 - UT Iasi:

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale

- PREZENTARE ORALA (Articol): S. GRIGOREAN, Gh. DUMITRAŞCU, C. CIOFU, The influence of biogas composition upon the atmospheric combustion, Simpozion international: MODTECH, 13-16 Iunie 2018, Constanta, Romania.

- PREZENTARE ORALA (Articol): S. GRIGOREAN, Gh. DUMITRAŞCU, M. FEIDT, B. HORBANIUC, THE INFLUENCE OF THE HYDROGEN IN THE COMPOSITION OF NATURAL GAS UPON THE ATMOSFERIC COMBUSTION WITH LARGE EXCESS AIR, Simpozion international: COFRET, 28-29 Iunie 2018, Strasbourg, Franta.

Resursa umana nou angajata in cadrul proiectului complex a fost instruita prin efectuarea de CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori, prin deplasari realizate intre partenerii Proiectului Complex. Aceste CEC-uri de mobilitati au fost realizate in scopul familiarizarii tinerilor cercetatori cu elementele de realizare a proiectului si pentru imbogatirea cunostintelor acestora prin participare la cursuri de instruire de specialitate oferite de institutiile/universitatile partenere in cadrul proiectului complex.

1. Coordonator Proiect Complex, INCDCP-ICECHIM Bucuresti – 46 zile CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori pentru 4 tineri noi angajati (13.800 lei).

2. Partener P1 proiect complex, INCDIE ICPE-CA Bucuresti – 3 zile CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori pentru 1 tanar angajat (900 lei).

3. Partener P2 proiect complex, Universitatea Bucuresti – 10 zile CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori pentru 2 tineri angajati (3000 lei).

4. Partener P3 proiect complex, INCDCSZ Brasov – 12 zile CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori pentru 2 tineri angajati (3600 lei).

REZUMATUL ETAPEI II

 

Prin acest proiect se va creşte capacitatea de cercetare în domeniul valorificarii resurselor regenerabile datorita dezvoltării unei retele de infrastructura de C-D specifica, şi formarii masei critice de specialisti care vor asigura creşterea performanţei în cercetare, si cadrul pentru intensificarea colaborărilor internaţionale (proiecte H2020, EUREKA, ERA-NET).

Proiect component P1. Elaborarea tehnologiei de optimizare codigestie anaerobă TRL 4; Continuarea procedurilor de amenajare/completare instalatie experimentala la INCDCSZ, Brasov. Partenerul P1, INCDIE ICPE-CA, a realizat obiectivul de a finaliza tehnologia de optimizare a procesului de codigestie anaerobă la nivel TRL 4 prin: definirea parametrilor operaționali și a caracteristicilor optime ale substraturilor pentru o digestie optimizată, elaborarea tehnologiei complete de laborator, elaborarea de proceduri de lucru pentru teste de codigestie optimizata. In cadrul Proiectului P1, coordonatorul proiectului s-a ocupat de punerea la punct a metodelor de control analitic pentru extracte bioactive si biomasa microalgala epuizata prin upgradarea sistemelor analitice existente. Ultima activitate din cadrul acestui proiect fost realizata de coordonatorul CO, in cadrul proiectului P1, si anume dezvoltarea experimentala pentru amenajare/completare instalatie demonstrativa, prin achizitionarea ultimei parti integrante a instalatiei ce va fi amplasata si operata la sediul Partenerului P3, INCDCSZ Brasov, bazinul de cultivare microalge.

Proiect component P2. Conceperea, realizarea si operarea modelului experimental de separare a CO2 din fluxul de biogaz. In cea de-a doua etapa a proiectului component P2 s-au realizat cercetari in vederea conceperii si realizarii instalatiei experimentale de laborator de separare a amestecurilor CO2/CH4, cercetari din care a rezultat o instalatie prototip de laborator pentru recuperarea/separarea amestecurilor CO2/CH4 si producerea de metan. O alta activitate realizata in cadrul acestui proiect a fost cea de testare a materialelor cu suprafata specifica ridicata in vederea selectiei variantei optime cu care sa fie operata instalaţia experimentala utilizată pentru testele catalitice. In final, au fost realizate experimentari de separare a amestecurilor CO2/CH4, in vederea stabilirii parametrilor optimi de operare a instalatiei experimentale; In acest scop s-au elaborat proceduri de lucru si s-au realizat protocoale de testare, care au contribuit la finalizarea unei tehnologii de separare a amestecurilor CO2/CH4.

Proiect component P3. Cercetari industriale de optimizare a tehnologiilor de cultivare, recoltare si procesare biomasa microalgala. Coordonatorul Proiectului P3, INCDCP ICECHIM Bucuresti, a realizat optimizarea tehnologiei de laborator de cultivare a microalgelor pe mediu nutrient ce contine digestat lichid obtinut din procesul de digestie anaeroba. A fost conceputa, realizata si operata instalatia prototip pentru recoltarea microalgelor prin electrofloculare, a fost realizata experimentarea tehnologiei de laborator pentru izolarea si caracterizarea unor compusi bioactivi din biomasa microalgala, cu activitate de fitocatalizator in procesul de co-digestie rezultand in elaborarea unei tehnologii de extractie. De asemenea, a fost experimentata tehnologia de laborator pentru izolarea si caracterizarea fractiei lipidice din biomasa microalgala in vederea utilizarii acesteia in procesul de bio-rafinare si s-a realizat caracterizarea si stabilizarea biomasei microalgale epuizate in vederea utilizarii acesteia in procesul de co-digestie anaeroba. Impreuna cu partenerul P3, INCDCSZ Brasov, s-a realizat evaluarea si testarea apelor rezultate din procesul de cultivare a microalgelor in vederea utilizarii acestora pentru irigarea culturilor agricole (Anul I de testare).  INCDCP - ICECHIM Bucuresti s-a ocupat de caracterizarea analitica a apelor rezultate, iar INCDCSZ Brasov s-a ocupat de testarea apelor rezultate pentru irigarea culturilor existente la P3 - Anul I de testare.

Proiect component P4. Procesarea prin piroliza catalitica a digestatului conditionat; Finalizarea standului experimental si testare biocarbune. In etapa a doua a proiectului component P4 responsabilul acestui proiect, UPG, impreuna cu Coordonatorul proiectului complex au realizat experimentările necesare elaborarii tehnologiei la nivel de laborator privind prepararea sistemelor catalitice pentru piroliza digestatului conditionat. Au fost testati 4 catalizatori acizi,  a fost elaborata tehnologia de preparare a catalizatorului WO3/ɤ-Al2O3 pentru piroliza digestatului conditionat la nivel de laborator si au fost caracterizate si testate stemele catalitice pentru piroliza catalitica a digestatului conditionat intr-o instalatie cu reactor tubular adaptata pentru realizarea programului experimental. Catalizatorii preparati conform retetelor propuse de partenerul UPG au fost caracterizati de catre ICECHIM prin determinarea distributiei dimensiunilor de particule, analiza texturala si  determinarea distributiei tariei acide. Testele experimentale de piroliza pe catalizatorii preparati in situ au fost realizate pe o instalatie in sistem continuu, intr-un reactor tubular cu curgere descendenta. In urma programului experimental privind testarea sistemelor catalitice in procesul de piroliza a digestatului conditionat cu fractie lipidica a fost selectata de catre partenerul UPG varianta tehnologica pentru conditionarea fractiei gazoase lichefiabile in directia obtinerii de combustibili pentru turbomotoare, utilizand catalizatorul WO3/γ-Al2O3. Pentru obtinerea de componenti pentru combustibili si fluxanti ecologici pentru bitumul rutier partenerul UPG a conditionat amestecului de bio-oil si fractie lipidica si a caracterizat combustibilul aditivat si bitumul fluxat cu bio-oil. Partenerul  P3, INCDCSZ Brasov a realizat in perioada raportata cercetari privind testarea biocarbunelui, ca ameliator pentru sol la culturile existente in anul I de testare.  Partenerul P5, UT Iasi a derulat procedura de achizitii pentru subsisteme si a finalizat standul experimental, conform programului anual de achizitii publice pentru anul 2019.

 

Rezultatele realizate in Etapa II a Proiectului Complex sunt urmatoarele:

 1. Sustinerea a 11 noi locuri de munca, dupa cum urmeaza: 5 noi angajati in cadrul colectivului CO INCDCP-ICECHIM Bucuresti, 1 nou angajat la P1, INCDIE ICPE-CA, 2 noi angajati la P2, Univestitatea Bucuresti, 2 noi angajati la P3, INCDCSZ Brasov si 1 nou angajat la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi.
 2. Instruirea continua a resursei umane nou angajate prin CEC-uri de mobilitati intre partenerii proiectului complex, pentru o mai buna intelegere a domeniilor care sunt abordate in cadrul acestui proiect.
 3. Finalizarea achizitiei utilajelor necesare realizarii instalatiei experimentale, prin completarea utilajelor achizitionate in anul precedent, si anume:
 • Digestor 5 m3, utilaj customizabil, material PAFS (polistiren armat cu fibra de sticla);
 • Vas colectare digestat, 200 L, material PAFS;
 • Vas colectare digestat lichid, 200 L, material PAFS;
 • Vas preparare solutie nutrienti, 500 L, material PAFS;
 • Vas absorbtie CO2 in solutie nutrienti, 500 L, material PAFS;
 • Vas recoltare (depozitare/sedimentare) suspensie algala, 500 L, material PAFS;
 • Vas colector apa filtrata, 500 L, material PAFS;
 • Vas omogenizare substrat mobil, 500 L, material PAFS
 
 
Cu ultimul echipament necesar, si anume
 • Bazin cultivare microalge 10 m3, material PAFS (polistiren armat cu fibra de sticla).

 

4.  Finalizarea amenajarii standului experimental pentru combustoare cu biocombustibili gazoşi, ce va servi la caracterizarea hidrocarburilor gazoase lichefiabile obţinute. Standul experimental este amplasat la sediul Partenerului P5 – UT Iaşi. Standul va servi in egala masura pentru lucrarile de cercetare aferente proiectului, si chiar dupa finalizarea proiectului pentru instruirea personalului de cercetare si pentru realizarea de analize pentru operatorii economici care doresc sa caracterizeze biocombustibili gazosi, avand in vedere ca nu exista pana in prezent un astfel de laborator in tara.

Activitate 2.1 - Definirea parametrilor operaționali și a caracteristicilor optime ale substraturilor pentru o digestie optimizată; Elaborarea tehnologiei complete de laborator; Elaborare proceduri de lucru pentru teste de codigestie optimizata - INCDIE ICPE - CA Bucuresti

Rezultat: Tehnologie inovativa, procedee, metode

 

Activitate 2.2 - Punerea la punct a metodelor de control analitic pentru extracte bioactive si biomasa microalgala epuizata prin upgradarea sistemelor analitice existente - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Sistem analitic upgradat; Metode de control analitic

 

Activitate 2.3 - Amenajare/completare instalatie experimentala – partial – INCDCP – ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Proiect de executie; Achizitie echipamente

Activitate 2.4 - Conceperea si realizarea instalatiei experimentale de laborator de separare a amestecurilor CO2/CH4 - Universitatea Bucuresti

Rezultat: Instalatie prototip - Separarea amestecurilor CO2/CH4

 

Activitate 2.5 - Testarea materialelor cu suprafata specifica ridicata in vederea selectiei variantei optime - Universitatea Bucuresti

Rezultat: 2 materiale selectate pentru procesul de separare a amestecurilor CO2/CH4

 

Activitate 2.6 - Experimentari de separare a amestecurilor CO2/CH4 - Universitatea Bucuresti

Rezultat: Parametri de operare instalatie experimentala; Diseminare rezultate; Eloaborare 4 Proceduri de lucru; si 2 protocoale de testare - Tehnologie TRL 4 de separare

Activitate 2.7 - Experimentarea tehnologiei de laborator de cultivare a microalgelor in vederea optimizarii parametrilor de lucru - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Parametri de lucru optimizati

 

Activitate 2.8 - Conceperea, realizarea si operarea instalatiei prototip pentru recoltarea microalgelor prin electrofloculare - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Instalatie prototip

 

Activitate 2.9 - Experimentarea tehnologiei de laborator pentru izolarea si caracterizarea unor compusi bioactivi din biomasa microalgala, cu activitate de fitocatalizator in procesul de co-digestie anaeroba - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Compusi bioactivi din biomasa microalgala cu rol de fitocatalizatori - Tehnologie de extractie

 

Activitate 2.10 - Experimentarea tehnologiei de laborator pentru izolarea si caracterizarea fractiei lipidice din biomasa microalgala in vederea utilizarii acesteia in procesul de bio-rafinare - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Fractie lipidica caracterizata

 

Activitate 2.11 - Caracterizarea si stabilizarea biomasei microalgale epuizate in vederea utilizarii acesteia in procesul de co-digestie anaeroba - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Biomasa microalgala stabilizata si caracterizata

 

Activitate 2.12 - Evaluarea si testarea apelor rezultate din procesul de cultivare a microalgelor in vederea utilizarii acestora pentru irigarea culturilor agricole (Anul I de testare). 1. Caracterizare analitica a apelor rezultate - INCDCP - ICECHIM Bucuresti; Testare ape rezultate pentru irigarea culturilor existente la P5- Anul I de testare - INCDCSZ Brasov

Rezultat: Valorificarea completa a digestatului lichid. 1. Incadrarea apelor rezultate in standarde de calitate pentru ape destinate sistemelor de irigare; 2. 1 Raport intermediar de testare

Activitate 2.13 - Conceperea, prepararea si testarea sistemelor catalitice pentru piroliza digestatului conditionat. 1. Prepararea unor sistemele catalitice pentru piroliza digestatului conditionat - UPG Ploiesti; 2. Caracterizarea si testarea unor sistemele catalitice pentru piroliza catalitica a digestatului conditionat - adaptare instalatie - INCDCP - ICECHIM Bucuresti

Rezultat: Mod de lucru si productie experimentala; sisteme catalitice inovative; 1 Raport stiintific; tehnologie TRL3;

 

Activitate 2.14 - Caracterizarea si conditionarea fractiei gazoase lichefiabile in directia obtinerii de combustibili pentru turbomotoare - UPG Ploiesti

Rezultat: Compozitie de fractie gazoasa; Compozitie de fluxanti pentru bitum

 

Activitate 2.15 - Conditionarea amestecului de bio-oil si fractie lipidica separata din biomasa algala in directia obtinerii de componenti pentru combustibili si fluxanti ecologici pentru bitumul rutier - UPG Ploiesti

Rezultat: Metode de conditionare; Bio-oil concentrat si fractie lipidica

 

Activitate 2.16 - Activităţi de achiziţii pentru subsisteme şi finalizarea standului experimental - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi

Rezultat: Realizare Stand experimental

 

Activitate 2.17 - Cercetari privind testarea biocarbunelui ca ameliator pentru sol la culturile existente – Anul I de testare – INCDCSZ Brasov

Rezultat: Evaluarea posibilitatilor de valorificare a biocarbunelui ca ameliorator pentru sol - raport de testare - Anul I

Coordonator Proiect Complex - INCDCP ICECHIM Bucuresti:

1 articol ISI: Galan Ana-Maria, Racoti Anca, Vintila Alin Cristian Nicolae, Vlaicu Alexandrul, Velea Sanda, Optimization of Chlorella vulgaris biomass harvesting by electro-flocculation using a continuos system, Algal Research - Biomass, Biofuels and Bioproducts, under review.

14 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale:

 • Gabriel Vasilievici, Mihaela Bombos, Elena-Emilia Oprescu, Simona Bianca Ghimis, Rami Doukeh, Nanostructured Cu catalyst for pyrolysis of digestates from anaerobic co-digestion plants, The 12th International Symposium of the Romanian Catalysis Society – RomCat, 5-7 Iunie 2019, Bucuresti, Romania;
 • Gabriel Vasilievici, Sanda Velea, Mihaela Bombos, Elena-Emilia Oprescu, Simona Bianca Ghimis, Rami Doukeh, BIOFUELS FROM DIGESTATE BY PYROLYSIS PROCESS, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries – ICOSECS, 8-11 Mai 2019, Targoviste, Romania;
 • Mihaela Bombos, Gabriel Vasilievici, Sanda Velea, Radu Adrian, Elena-Emilia Oprescu, Simona Bianca Ghimis, Dorin Bombos, Pyrolysis of Sunflower Oil Mucilages for Fluxing Bitumen, Priorities of Chemistry for a Sustainable Development, PRIOCHEM 15th Edition, 30.10-1.11.2019, Bucuresti, Romania;
 • Simona Bianca Ghimis, Gabriel Vasilievici, Elena Radu, Sanda Velea, Radu Fierascu, Bio-Oil Produced via Catalytic Pyrolysis of the Solid Digestates from Anaerobic Co-Digestion Plants, Priorities of Chemistry for a Sustainable Development, PRIOCHEM 15th Edition, 30.10-1.11.2019, Bucuresti, Romania;
 • Grigore Psenovschi, Alin Vintila, Catalin Matei, Anca Paulenco and Sanda Velea, Biogas production by anaerobic digestion coupled with wastewater treatment, Priorities of Chemistry for a Sustainable Development - PRIOCHEM 15th Edition, 30.10-1.11.2019, Bucuresti, Romania;
 • Sanda Velea, Energetic efficiency biogas plants improvement by integrated system: biogas-microalgae-biofuels in frame of biorefinery concept (AlgalBiogasConcept Energy), Priorities of Chemistry for a Sustainable Development - PRIOCHEM 15th Edition, 30.10-1.11.2019, Bucuresti, Romania
 • Anca Paulenco, Ana-Maria Galan, Alin Vintila, Alin Enache, Radu Udrea, Sanda Velea, Assessing the impact of low level laser radiation on microalgae culture - National Institute of Research and Development for Chemistry and Petrochemistry ICECHIM, Bucuresti - "Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM", Editia XIV, 30 Octombrie – 1 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 • Alexandru Vlaicu, Andrei Giurgea, Ana-Maria Galan, Anca Paulenco and Sanda Velea, Synthesis of chitosan based bioflocculants and their use for microalgae harvesting - National Institute of Research and Development for Chemistry and Petrochemistry ICECHIM, Bucuresti - "Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM", Editia XIV, 30 Octombrie – 1 Noiembrie 2019, Bucuresti.
 • S. Velea, A. Paulenco, A.C.N. Vintila, A. Vlaicu, A.M. Galan - Optimization of Chlorella vulgaris biomass harvesting by electro-flocculation using a continuos system - IWA Conference on Algal Technologies and Stabilization Ponds for Wastewater Treatment and Resource Recovery (IWAlgae), 1-2 Julie 2019, Valladolid, Spain;
 • A. Paulenco, A-M. Gălan, A. Vintila, L. Capra, S. Velea - Efficient reduction of nitrogen and phosphorus from liquid digestate with microalgae strain Chroococcum minutus - 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries (ICOSECS), Universitatea Valahia din Targoviste, 8-11 Mai 2019;
 • Ana-Maria Galan, Alexandru Vlaicu, Anca Paulenco, Sanda Velea, Florin Oancea - Investigation of Microalgae Loaded Ceramic Beads for Application as Biostimulants in Agriculture - International Conference on Innovative Research (ICIR), 16-17 Mai 2019, Iasi;
 • Andrei Giurgea, Ana-Maria Galan, Catalin Bogdan Matei, Alexandru Vlaicu, Anca Paulenco, Sanda Velea, Chitosan based bioflocculants for microalgae harvesting - 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), 4-7 Septembrie 2019, Constanta - Mamaia;
 • Catalin Bogdan Matei, Alin Cristian Nicolae Vintila, Anca Paulenco, Ana-Maria Galan, Luiza Capra, Alexandru Vlaicu, Sanda Velea - Integrate approach for liquid digestate treatment and valuable microalgae biomass production - 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), 4-7 Septembrie 2019, Constanta - Mamaia;
 • Catalin Bogdan Matei, Grigore Psenovschi, Anca Paulenco, Ana-Maria Galan, Alin Cristian Nicolae Vintila, Luiza Capra, Sanda Velea, New Perspectives for Crop Irrigation - 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), 4-7 Septembrie 2019, Constanta - Mamaia;

 

 

3 comunicări științifice susținute la Conferințe Naționale:

 • Grigore Psenovschi, Alexandru Vlaicu, Ana-Maria Galan, Sanda Velea, Indigenous feedstock for biogas production, Workshop-ul Exploratoriu - NeXT-Chem Tehnologii Inovatoare Trans-Sectoriale, Editia I, 6-7 Mai 2019, Bucuresti, Romania;
 • Rami Doukeh, Sanda Velea, Mihaela Bombos, Gabriel Vasilievici, Experimental installation for solid digestate processing from the biogas plant, Workshop-ul Exploratoriu - NeXT-Chem Tehnologii Inovatoare Trans-Sectoriale, Editia I, 6-7 Mai 2019, Bucuresti, Romania;
 • Alin Vintila, Ana-Maria Galan, Anca Paulenco, Sanda Velea, Microalgae harvesting using bioflocculants, Workshop-ul Exploratoriu - NeXT-Chem Tehnologii Inovatoare Trans-Sectoriale, Editia I, 6-7 Mai 2019, Bucuresti, Romania;

 

3 Cereri de brevet de inventie depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci – OSIM:

 • Procedeu si sistem deschis de cultivare a microalgelor, integrat in instalatiile de biogaz;
 • Procedeu si echipament de recoltare a biomasei microalgale prin procese de electrocoagulare – floculare;
 • impreuna cu UPG Ploiesti: Catalizator pe baza de Mo si procedeu de piroliza lenta a biomasei pe acest catalizator.

 

Partener P1 - INCDIE ICPE-CA:

1 articol ISI: Andreea D. Dima, Carmen Mateescu, Oana C. Pârvulescu, Eduard M. Lungulescu‚ Nicoleta O. Nicula‚ Theoretical and Experimental results on the recovery of potato processing residuals for biomethane production - Revista de Chimie, vol 70, nr. 7, 2019, Factor de impact 1,412, ISSN 2537-5733, pag. 2524-2529.

1 articol BDI: Mateescu Carmen, Dima Andreea-Daniela, Pârvulescu Oana Cristina, Improving the biogas performance of selected waste materials by substrate ratio optimization and microalgae addition, Journal of Engineering Sciences and Innovation Volume 4, Issue 3 / 2019, pp. 263-272.

1 capitol de carte: Carmen Mateescu, Traian Zaharescu, Application of Microalgae in Wastewater Treatment- Volume 2: Biorefinery Approaches of Wastewater Treatment, Springer Nature, 2019, pag. 427-445.

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale

 • PREZENTARE ORALĂ: Carmen Mateescu, From research and innovation to implementation in promoting waste-to-bioenergy solutions in rural settlements, Conferinta ZASTR 2019, 17-18 octombrie, Chișinau, Rep. Moldova, în Program, sectiunea 4, lucrarea 2. 
 • PREZENTARE ORALĂ: Andreea-Daniela Dima, Carmen Mateescu, Conferința Cercetare ştiinţifică şi inovare în contextul extinderii agriculturii de precizie şi a modernizării sistemelor tehnologice, 27-28 noiembrie 2019, Brașov.

1 cerere de brevet:

 • Procedeu de stimulare a producției de biogaz și biometan în procese de codigestie.

 

Partener P2 - UNIVERSITATEA BUCURESTI:

3 Articole cu FI cumulat 22.91

 • B. Jurca, C. Bucur, A. Primo, P. Concepción, V.I. Parvulescu, H. García, N-Doped Defective Graphene from Biomass as Catalyst for CO2 Hydrogenation to Methane, ChemCatChem 11 (2019) 985-990. FI=4.49
 • Primo, J. He, B. Jurca, B. Cojocaru, C. Bucur, V.I. Parvulescu, H. Garcia, CO2 Methanation Catalized by Oriented MoS2 Nanoplatelets Supported on few Layers Graphene, Appl. Catal. B: Environ. 245 (2019) 351-359. FI=14.23
 • Rizescu, B. Cojocaru, N.T. Thanh Hien, P.T. Huyen, V.I. Parvulescu, Synergistic B-Al interaction in SBA-15 affording an enhanced activity for the hydro-isomerization of heptane over Pt-B-Al-SBA-15 catalysts, Micropor. Mesopor. Mater. 281 (2019) 142-147. FI=4.19

 

3 Conferinte invitate in conferinte internationale

 • V.I. Pârvulescu, Graphenes: A great challenge as support and catalysts for organic reactions, environment remediation and energy production, 5th Indo-French Symposium on Functionalized Materials for Sustainable Catalytic and Related Applications, MATSUCAT-2019, 26 February – 1 March, 2019, Pune, India.
 • V.I. Pârvulescu, Engineering Active Sites on Reduced Graphene Oxide by Hydrogen Plasma Irradiation: Mimcking Bifunctional Metal/Supported Catalysts in Hydrogenation Reactions, 19th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 16-19, 2019, Constanta, Romania.
 • V.I. Pârvulescu, Photocatalysis versus plasma-coupled catalysis for the mineralization of warfare and harmful compounds, Chemistry meets Industry and Society, A Creative Showcase Conference, 28-30 August 2019, Salerno, Italy.

 

2 Prezentari orale in conferinte nationale

 • Primo, A. Franconetti, H. Garcia, M. Magureanu, N. Mandache, C. Bucur, C. Rizescu, B. Cojocaru, V.I. Parvulescu, Engineering active sites by hydrogen plasma irradiation: Mimicking bifunctional metal/supported catalysts in hydrogenation reactions, 14th EUROPACAT, Aachen, Germany, August 18-23, 2019.
 • Podolean, V.I. Parvulescu, M. Andruh, Transition-metal binuclear complexes as new graphene-supported heterogeneous catalysts, 8th Asia Pacific Congress in Catalysis (APCAT8), 4–7th August 2019, Bangkok, Thailand.

 

Partener P4 - UPG Ploiesti:

2 articole ISI:

 • Mihaela Bombos, Elena Emilia Oprescu, Catalina Calin, Gabriel Vasilievici, Sanda Velea, Dorin Bombos, Slow Pyrolysis of Biomass in Acidic or Metallic Catalysis, Revista de Chimie, nr. 70(9), pagini 3148-3151, 2019;
 • Mihaela Bombos, Elena Emilia Oprescu, Gabriel Vasilievici, Sanda Velea, Ion Bolocan, Dorin Bombos, Pyrolysis of Digestate from Anaerobic Digestion on Tungsten Oxide Catalyst, Revista de Chimie, in press;

 

2 comunicări științifice susținute la Conferințe Internaționale

 • POSTER: Bombos M., Bombos D., Valea S., Vasilievici G., Enascuta C.-E., Calin C., Oprescu E.-E., Catalytic pyrolysis of biogas digestate, ECCE12 & ECAB5 Congress, 15-18 septembrie, Florenta, Italia, 2019;
 • POSTER: Dorin Bombos, Catalina Calina, Sanda Velea, Mihaela Bombos, Rami Doukeh, Gabriel Vasilievici, Elena-Emilia Oprescu, Bio-Fluxing Agent for Bitumen Road Based on Pyrolysis Bio-Oil, Simpozionul international "Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila - PRIOCHEM", 30 octombrie-1 noiembrie,2019. Proceedings 2019, 29, 108; doi:10.3390/proceedings2019029108;

 

1 Cerere de brevet de inventie depusa, impreuna cu INCDCP-ICECHIM, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci - OSIM: Catalizator pe baza de Mo si procedeu de piroliza lenta a biomasei pe acest catalizator.

 

Partener P5 - UT Iasi:

 

4 articole stintifice:

 • Dumitrascu Gh., Feidt M., Namat A.R.J., Grigorean S., Horbaniuc B., Thermodynamic analysis of irreversible closed Brayton engine cycles used in trigeneration systems, IOP Conf. Ser.: Material Science Engineeribg 595 (2019) doi:10.1088/1757-899X/595/1/012014;
 • Grigorean S., Dumitrascu Gh., Predoi S., Oxy-combustion simulation of ethylene, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 595 (2019) doi:10.1088/1757-899X/595/1/012022;
 • Grigorean S., Dumitrascu Gh., INFLUENCE OF AIR PREHEATING TEMPERATURE AND AIR DILUTION RATIO UPON ATMOSPHERIC COMBUSTION OF NATURAL GAS, BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI, 64 (68), numarul 1, 2018;
 • Dumitrascu Gh., Feidt M., Popescu A., Grigorean S., Endoreversible Trigeneration Cycle Design Based on Finite Physical Dimensions Thermodynamics, ENERGIES, 2019, 12 (3165).

 

1 comunicare științifica susținuta la Conferința Internaționala:

 • Predoi S., Grigorean S., Dumitrascu Gh., Comparative Analysis Regarding Burning Process for Different Fuels in Hybrid Rocket Engines, TMREES Conference Series Live Green 2019, 10-12 Aprilie 2019, Beirut, Lebanon.

 

1 Cerere de brevet de inventie depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci - OSIM: Stand experimental pentru analiza proceselor de ardere a combustibililor gazoși.

Resursa umana nou angajata in cadrul proiectului complex a fost instruita prin efectuarea de CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori, prin deplasari realizate intre partenerii Proiectului Complex. Aceste CEC-uri de mobilitati au fost realizate in scopul familiarizarii tinerilor cercetatori cu elementele de realizare a proiectului si pentru imbogatirea cunostintelor acestora prin participare la cursuri de instruire de specialitate oferite de institutiile/universitatile partenere in cadrul proiectului complex.

1. Coordonator Proiect Complex, INCDCP-ICECHIM Bucuresti – 40 zile de CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori pentru cei 5 noi angajati (12.000 lei);

2. Partener P1 proiect complex, INCDIE ICPE-CA Bucuresti – 2 zile de CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori pentru 1 nou angajat (600 lei).

3. Partener P2 proiect complex, Universitatea Bucuresti – 8 zile de CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori pentru 2 noi angajati (2400 lei).

4. Partener P3 proiect complex, INCDCSZ Brasov – 3 zile de CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori pentru 2 noi angajati (900 lei).

5. Partener P5 proiect complex, UT Iasi – 5 zile de CEC-uri de tip B – stagiu pregatire tineri cercetatori pentru 1 nou angajat (1.500 lei).