ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Noi materiale regenerabile si reciclabile cu proprietati de rupere imbunatatite, pentru aplicatii 3D durabile

CARDINAL SRL, director de proiect ing. Grigorescu Viorel

Contract nr.212 CI/2018

ICECHIM Bucuresti, responsabil proiect dr.abilitat Doina Dimonie

Diversificarea fabricatiei CARDINAL SRL prin elaborarea unui tip nou de material regenerabil, reciclabil cu proprietati de rupere imbunatatite, pentru aplicatii durabile, compatibile cu imprimarea 3D.

Compozitia si procedeul propus  transforma un polimer regenerabil dintr-un material casant care are rezistenta la tractiune mare, alungire la tractiune si rezistenta la soc mica intr-un material cu rupere ductila si rezistenta la tractiune si la soc mari. Potentialul de comercializare este important prin aceea ca imprimarea 3D este  o tehnica de fabricatie in expansiune  inclusiv in Romania.  Principalii  indicatori de stare si progres la finalizarea proiectului   vor fi: diversificarea gamei de produse  fabricate de societate, cresterea productiei cu aprox.2 t in primul an si extinderea apoi rapida la 50 t/an, cresterea  cifrei de afaceri cu 2 %,  cresterea cu 3-4 a numarului locurilor de munca, etc. 
 

Domenii de specializare inteligenta – Eco-nano-tehnologii – Materiale avansate

  1. Pentru atingerea obiectivului general al proiectului  s-au realizat  toate cele 3 obiectivele speciale   si anume: (1) studii in scopul introducerii in fabricatie,(2) cercetare-dezvoltare industriala pentru fabricarea  noului tip de MATERIAL, (3) asistenta pentru drepturi de proprietate industrial
  2. S-a parcurs  un program  experimentul specific in urma caruia au rezultat noi materiale  regenerabile, compatibile cu imprimarea 3D(A1.1),  s-a caracterizat  comportarea mecanica si a altor proprietati functionale a noilor variante de material (A 1.2) , toate considerate in baza mai multor etape de selectie. S-a verificat comportarea la imprimare 3D a variantelor de material cu proprietati  functionale imbunatatite (A 1.3). S-au realizat experimentari industriale pentru fabricarea  noului tip material in vederea  testarea fabricatiei nolui produs (A2.1). S -a acordat asistenta pentru drepturi de proprietate industrial (A3.1) prin intocmirea  si depunerea la OSIM a  cereri de brevet privind compozitia si procedeul de realizare a  noului produs (obiectiv special 3).
  3. Rezultatele obtinute demonstreaza ca obiectivul general al proiectului a fost atins.