ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Tehnologie de valorificare ecologică eficientă a materialelor plastice provenite din echipamente informatice și de telecomunicații sub formă de compozite cu proprietăți performante

Finanțare: Buget de stat

Program: Program 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Subprogram: Subprogram 1.2 – Performanță instituțională

Tip proiect: Proiecte complexe realizate în consorții CDI

Titlul proiectului complex: Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deșeuri de echipamente informatice și de telecomunicații

Titlul proiectului component 4: Tehnologie de valorificare ecologică eficientă a materialelor plastice provenite din echipamente informatice și de telecomunicații sub formă de compozite cu proprietăți performante

Acronim: COMPLAST

Contract de finanțare: 84 PCCDI / 2018

Valoarea proiectului: 511.500 Ron

Perioada de derulare a proiectului: 01.03.2018 – 30.08.2020

Denumirea instituțiilor participante în proiect

Acronim organizație

Tip organizaţie

Rolul organizaţiei în proiect

(Coordonator proiect complex/partener)

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

UTCN

UNI

CO (Coordonator)

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

UBB

UNI

P1 (Partener)

INCDO INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitica Cluj-Napoca

IC-INOE

INCD

P2 (Partener)

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

UAB

UNI

P3 (Partener)

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

TUIASI

UNI

P4 (Partener)

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

ICECHIM

INCD

P5 (Partener)

Obiectivul principal al proiectului constăîn reintroducerea în circuitul economic a materialelor plastice recuperate din deșeurile de echipamente informatice și de telecomunicații (DEIT) și deşeurilor de plăci cu circuite imprimate (DPCI) sub formă de compozite polimerice cu proprietăți performante, pentru producerea de ambalaje nealimentare (containere, navete de transport), repere tehnice, pavimente etc, contribuind totodată la ecologizarea mediului înconjurător - prin utilizarea materialelor recuperate și realizarea de noi materiale pe baza acestora.Utilizarea materialelor plastice recuperate din DEIT și DPCI este în egală masură eficientă, cât și inovativă, în trend cu noile direcții europene privind recuperarea materialelor și reciclarea deșeurilor.Materialele plastice recuperate după iesirea din uz a echipamentelor informatice și de telecomunicații, respectiv a plăcilor cu circuite imprimante care prezintă proprietăți fizico-mecanice deficitare datorită fenomenului de degradare vor fi aditivate prin aliere în topitură cu bloc-copolimeri stiren-dienici care conferă compozitelor caracteristici performante, în special o rezistență la șoc îmbunătățită, parametru esențial pentru domeniile de aplicare vizate.Se va urmări, pe tot parcursul proiectului, diseminarea pe scară largă a rezultatelor experimentale prin participarea la conferințe naționale / internaționale / workshopuri, publicarea în reviste de specialitate.

Obiectiv principal: Designul, realizarea, testarea, optimizarea, validarea și brevetarea unei tehnologii de valorificare a materialelor plastice recuperate din DEIT şi DPCI în compozite polimerice

 

Obiective specifice ale proiectului

O.1. Valorificarea diferitelor tipuri de materiale plastice din componente mari recuperate din deșeurile de echipamente informatice și de telecomunicații (DEIT) sub formă de compozite cu proprietăţi performante;

O.2. Valorificarea răşinii epoxidice provenite din deșeurilor de plăci cu circuite imprimate (DPCI) ca material ranforsant în compozite poliolefinice;

O.3. Valorificarea componentelor mici din DPCI şi izolaţiei cablurilor provenite din DEIT ca umplutură în compozite poliuretanice;

O.4. Integrarea etapelor de lucru pentru elaborarea tehnologiei de valorificare ecologică şi eficientă a materialelor plastice recuperate;

O.5. Creșterea capacităţii instituționale a ICECHIM.

Etapa 1. Valorificarea materialelor plastice recuperate  deșeurilor provenite din echipamente informatice si de telecomunicații (DEIT) prin aliere în topitură cu bloc-copolimeri stiren-dienici

Etapa 2. Valorificarea pulberii obținute din plăcile de circuit imprimat recuperate și a celor din cabluri și alte componente mici

Etapa 3. Elaborarea tehnologiei de obținere a compozitelor pe bază de materiale recuperate

Contact responsabil proiect component:

Dr. Ing. Grigorescu Ramona Marina rmgrigorescu@gmail.com