ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

COMPOZITE ANTISOC PE BAZA DE POLIPROPILENA RECUPERATA CU ANDURANTA RIDICATA

Titlul proiectului:

COMPOZITE ANTISOC PE BAZA DE POLIPROPILENA RECUPERATA

CU ANDURANTA RIDICATA

 

Finantare: Buget de stat

Program: PNCDI III Program 2 – Cresterea competitivitatiii Economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Subprogram 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare

Categorie de proiect: Cecuri de inovare

Acronim: PROPIREC

Contract de finantare nr.: 122 CI/2017

Valoarea proiectului: 50.000 lei, din care

- 31.500 lei credite bugetare

- 13.500 lei credite de angajament

- 5.000 lei contributie proprie

Perioada de derulare a proiectului: 17.08.2017 – 31.12.2017

Contractor: SC. BERIMPEX SRL ;

Responsabil proiect Dr. Ing. Cristian Berar

 

Furnizor de servicii: INCDCP-ICECHIMBucuresti;

Responsabil proiect Ing. Bogdan Spurcaciu

Proiectul consta in realizarea si implementarea unui procedeu de obtinere de compozite inovative antisoc cu anduranta ridicata pe baza de polipropilena recuperata.

Obiectivul practic al proiectului il constituie cresterea competitivitatii si ridicarea nivelului de dezvoltare tehnologica a beneficiarului (S.C. BERIMPEX. SRL) prin implementarea procedeului de obtinere a compozitelor inovative antisoc pe baza de polipropilena recuperata.

Reintroducerea in circuitul economic a polipropilenei recuperate, provenite in special din deseuri tehnologice si ambalaje, conduce la economii energetice si de materiale importante fata de sinteza monomerului si ulterior a polimerului, contribuind totodata la depoluarea mediului.

Proiectul are ca finalitate implementarea utilizarii compozitelor la beneficiar, fapt ce se va concretiza inlocuirea materiilor prime utilizate in prezent (polipropilena virgina) pentru fabricarea prin injectie a diferitelor repere.

Utilizarea ca materie prima a compozitelor pe baza de polipropilena recuperata si bloc-copolimeri stiren-dienici in locul polipropilenei virgine, va conduce la o scadere a pretului de fabricatie a reperelor cu 32 %, asigurandu-se in acelasi timp proprietati superioare in ceea ce priveste rezistenta la soc si cresterea andurantei, elemente ce constituie premise atat pentru cresterea si diversificarea productiei, cat si pentru largirea pietei de desfacere.

Colectivul de cercetare de la INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ?I PETROCHIMIE - ICECHIM - BUCURE?TI care se ocupa de realizarea proiectului in calitate de furnizor de servicii  are o bogata experienta in sinteza si caracterizarea maselor plastice si elastomerilor, avand numeroase studii, proiecte si publicatii in domeniul temei propuse.

Obiectivul principal al proiectului consta in realizarea si implementarea unui procedeu de obtinere a unor compozite inovative antisoc cu anduranta ridicata pe baza de polipropilena recuperata.

Reintroducerea in circuitul economic a polipropilenei recuperate, provenite in special din deseuri tehnologice si ambalaje, conduce la economii energetice si de materiale importante fata de sinteza monomerului si ulterior a polimerului, contribuind totodata la depoluarea mediului.

Obiectivul stiintific al proiectului consta in stabilirea corelatiilor structura - proprietati ale bloc-copolimerilor stiren-dienici care asigura modificarea optima a polipropilenei recuperate, in vederea obtinerii de compozite antisoc cu proprietati performante.

Obiectivul practic al proiectului il constituie cresterea competitivitatii si ridicarea nivelului de dezvoltare tehnologica a beneficiarului (S.C. BERIMPEX. SRL) prin implementarea procedeului de sinteza a compozitelor inovative antisoc pe baza de polipropilena recuperata.

Proiectul a avut ca rezultate:

-  realizarea unui procedeu de sinteza a compozitelor polimerice pe baza de polipropilena recuperata si bloc-copolimeri butadieni-stirenici.

-  fabricarea prin injectie a unor repere, utilizand compozitele polimerice pe baza de polipropilena recuperata,cu rezistenta la soc si anduranta crescute fata de cazul utilizarii polipropilenei virgine.

-  cresterea eficientei economice prin scaderea cu 55 % a pretului cu materiile prime, realizandu-se simultan si o crestere a performantelor produselor.

-  diseminarea rezultatelor stiintifice ale proiectului prin prezentarea la cea de-a XIII-a editie a simpozionului PRIOCHEM (25-27 October 2017), culucrarea: “POLYMER COMPOSITES BASED ON POLYPROPYLENE WITH STYRENE-BUTADIENE   BLOCK-COPOLYMERS AND CLAYS”.

SC BERIMPEX SRL :cc_berar@yahoo.com

INCDCP-ICECHIMBucuresti:bogdansssss@hotmail.com

Proiectul a avut ca obiectiv in realizarea si implementarea unui procedeu de obtinere de compozite inovative antisoc cu anduranta ridicata pe baza de polipropilena recuperata.

Realizarea proiectului a implicat sinteza unor materiale noi de tip compozite polimerice pe baza de polipropilena recuperata si bloc-copolimeri stiren-butadienici.

Reintroducerea in circuitul economic a polipropilenei recuperate, provenite in special din deseuri tehnologice si ambalaje, conduce la economii energetice si de materiale importante fata de sinteza monomerului si ulterior a polimerului, contribuind totodata la depoluarea mediului.

Implementarea proiectului a condus la o scadere a pretului de fabricatie a reperelor, prin utilizarea compozitelor polimerice pe baza de polipropilena recuperata si bloc-copolimeri stiren-butadienici, asigurandu-se in acelasi timp proprietati superioare in ceea ce priveste rezistenta la soc si cresterea andurantei.

Rezultatele proiectului s-au materializat in fabricarea prin injectie a unor repere, utilizand compozitele polimerice pe baza de polipropilena recuperata, printre cere mentionam: elice de ventilator, umerase pentru prezentare produse textile si  catarame pentru curele textile cu incheiere: