ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Tehnologie inovativa pentru obtinerea unor compozitii de fertilizanti cu eliberare controlata, cu continut de sulf elemental, prin conditionarea si valorificarea sulfului de petrol

 • Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0535
 • Nr. contractului: 4CI/25.07.2017
 • Titlul proiectului: "TEHNOLOGIE INOVATIVA PENTRU OBTINEREA UNOR COMPOZITII DE FERTILIZANTI CU ELIBERARE CONTROLATA, CU CONTINUT DE SULF ELEMENTAL, PRIN CONDITIONAREA SI VALORIFICAREA SULFULUI DE PETROL"
 • Acronim: SULFFERT
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 50.000 lei
 • Valoare proiect-buget: 45.000 lei
 • Durata contractului:  5 luni / 2017
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
 • Furnizor de servicii: Institutul Na?ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM

Obiectivul proiectului este elaborarea si validarea unei tehnologii inovative pentru obtinerea unor compozitii de fertilizanti cu eliberare controlata pentru agricultura, cu continut de sulf elemental, prin conditionarea si valorificarea unor fluxuri secundare din rafinarie - sulful de petrol.

Prin metoda de conditionare a sulfului de petrol propusa se elimina dezavantajele utilizarii sulfului elemental la prepararea fertilizantilor precum viteza de gonflare scazuta a granulelor de fertilizanti, tendinta de aglomerare a particulelor, rezistenta scazuta la abraziune a particulelor, discontinuitatea filmului de acoperire, adezivitatea scazuta la particulele de fertilizanti anorganici. Se propun pentru introducerea in fabricatie compozitii de fertilizanti cu eliberare controlata, cu continut de sulf elemental  pentru fertilizarea culturilor de camp. In compozitiile de fertilizanti pe baza de sulf acesta va fi adaugat in produse de tip fertilizanti NK prin diverse variante tehnologice. Se are in vedere utilizarea sulfului de petrol pentru fabricarea fertilizantilor pentru terenuri agricole deficiente in sulf, precum si la prepararea de compozi?ii de ingrasaminte cu eliberare controlata.

Noile reglementari europene privind reutilizarea materiilor prime care sunt în prezent eliminate ca de?euri este unul dintre principiile-cheie ale pachetului privind economia circular?, adoptat în decembrie 2015. Aceste noi reglementari au in vedere îmbun?t??irea semnificativa a accesului pe pia?a unic? a UE a îngr???mintelor organice ?i a celor pe baz? de de?euri, creând pentru acestea acelea?i condi?ii de concuren?? ca ?i pentru îngr???mintele neecologice tradi?ionale. Regulamentul EU referitor la fertilizanti, elaborat in 2016, stabile?te norme comune privind transformarea fluxurilor secundare în materii prime care pot fi utilizate în vederea fabric?rii de produse fertilizante.

 • Furnizor de servicii - Institutul Na?ional de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie ?i Petrochimie - ICECHIM Bucure?ti,
  Responsabil de proiect din partea Furnizorului: Dr.ing. Sanda Velea - www.icechim.ro
 • Beneficiar -  SC MEDISAN 2010 SRL,  Media?, Jud. Sibiu
  Responsabil de proiect din partea Beneficiarului: Dr. ing. Ancuta Trifoi, http://www.medisan2010.ro/

Obiectivul proiectului este elaborarea si validarea unei tehnologii inovative pentru obtinerea unor compozitii de fertilizanti cu eliberare controlata pentru agricultura, cu continut de sulf elemental, prin conditionarea si valorificarea unor fluxuri secundare din rafinarie - sulful de petrol.

 • Tehnologie inovativa pentru obtinerea unor compozitii de fertilizanti cu eliberare controlata pentru agricultura, cu continut de sulf elemental;
 • Cerere de brevet.

Proiectul este structurat intr-o etapa, cu urmatoarele activitati:

I.1. Realizarea modelelor experimentale pentru obtinerea unor compozitii de fertilizanti cu eliberare controlata pentru agricultura, cu continut de sulf elemental prin conditionarea si valorificarea unor fluxuri secundare din rafinarie - sulful de petrol

I.2. Experimentarea la scar? micropilot a tehnologiilor de obtinere a unor compozitii de fertilizanti cu eliberare controlata pentru agricultura, cu continut de sulf elemental

I.3. Protejarea drepturilor de proprietate intelectual?, la nivel na?ional asupra solu?iilor tehnologice pentru obtinerea unor compozitii de fertilizanti cu eliberare controlata pentru agricultura, cu continut de sulf elemental- Cerere de brevet OSIM „Ingrasamant solid granulat pe baza de sulf petrolier, procedeu de obtinere si tehnologie de aplicare”

Au fost realizate recepturi de fertilizanticu diverse compozitii, fiind variate concentratiile si tipul componentilor, parametrii procesului - temperatura, durata de omogenizare. Dintre acestea au fost selectate doua recepturi optime de fertilizanti. 

A fost realizat Testul de eliberare controlata conform standardului SR EN 13266. 

Procedeul de preparare face obiectul unei cereri de brevet nr. A/01039/6.12.2017 depuse la OSIM. 

Procedeul de preparare a compozitiilor de fertilizanti cu eliberare controlata pentru agricultura, cu continut de sulf elemental are urmatoarele  avantaje:

-          realizeaza un procedeu economic viabil, prin procesarea in sistem integrat a componentilor principali ai fertilizantilor solizi hidrosolubili;

-          asigura conditionarea sulfului petrolier in scopul utilizarii la prepararea fertilizantilor cu eliberare controlata;

-          utilizeaza un polimer prietenos mediului, reticulat cu sulf. Astfel sunt imbunatatite caracteristicile etanseizante ale granulelor de fertilizant si eliberarea controlata a compusilor fertilizanti cu solubilitate ridicata in apa pluviala.

dr. ing. Sanda Velea, tel. 021.316.30.86, Fax: 021.312.34.93,

e-mail: sanda.velea@icechim.ro

INCDCP-ICECHIM Bucuresti, Echipa Bioresurse alternative si biocombustibili

Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti, ROMANIA