ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZA SI TRATAMENT PENTRU CONSERVAREA SI REVITALIZAREA COMPONENTELOR ARHEOLOGICE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL - ARHEOCONS

 

Finantare: Bugetul de stat

Programul: PNCDI III- Programul 1: P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD – Subprogram 1.2 Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0476

Domeniul de Incadrare: 6 - Patrimoniu și identitate culturală

Titlul proiectului: TEHNOLOGII NOI DE DIAGNOZA SI TRATAMENT PENTRU CONSERVAREA SI REVITALIZAREA COMPONENTELOR ARHEOLOGICE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL - ARHEOCONS

parteneri:
1. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM Bucuresti
2. UNIVERSITATEA OVIDIUS, Constanta
3. INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA - ILIE MURGULESCU, Bucuresti
4. UNIVERSITATEA "VALAHIA" Targoviste

Contract de finantare: 51PCCDI/2018

Valoarea totala a contractului: 5.287.500,00 lei

Valoare de la bugetul de stat: 5.287.500,00 lei

Durata proiectului: 34 luni

Perioada de derulare a proiectului: 06.03.2018-31.12.2020

Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Autoritate contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI

Director proiect:     Prof. dr.chim. Rodica-Mariana Ion;

e-mail: rodica_ion2000@yahoo.co.uk

Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea de noi materiale, metode și tehnologii noi, care respectă principiile autenticității, reversibilității și valorii, cu impact puternic asupra componentelor de patrimoniu imobil (fresca, metope si mozaic) si mobil (artefacte decorative din ceramica, sticla, metal, os, obiecte de arta si arheologie) si dezvoltarea de noi tehnici aplicate practic pe obiectivele de patrimoniu: Mozaicul Roman si Mormantul Hypogeu, Constanta, Muzeul Adamclisi (metope), judetul Constanta, Castelul Corvinilor (Fresca Loggia Mathia) si Muzeul de Arheologie, Hunedoara. 

Obiectivele specifice: elaborarea de tehnologii inovatoare pentru protecția patrimoniului cultural national, o abordare intersectorială multidisciplinară, incurajarea tinerilor profesioniști ca lideri în conservarea patrimoniului, exploatarea rezultatelor cercetării pentru crearea de locuri de muncă, promovarea gradului de educatie in domeniul  patrimoniului, o expertiza profesionista între toți factorii implicați în sistemul de protejare a patrimoniului. 

Proiectul presupune crearea unui parteneriat inter-instituţional, constituit prin participarea a două instituţi de învăţământ superior (Universitatea Ovidius Constanta si Universitatea Valahia, Targoviste) cu tradiţie și performanţă instituţională recunoscută și institute de cercetare de prestigiu în domeniul lor de activitate (Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti si Institutul de Chimie Fizica - Ilie Murgulescu, Bucuresti).

Se va urmari elaborarea de noi materiale, metode și tehnologii, care respectă principiile autenticităţii, reversibilităţii și valorii, cu impact puternic asupra componentelor de patrimoniu imobil (fresca, metope si mozaic) si mobil (artefacte decorative din ceramica, sticla, metal, os, obiecte de arta si arheologie) si dezvolta noi tehnici aplicate practic pe: Mozaicul Roman si Mormantul Hypogeu, Constanta, Muzeul Adamclisi (metope), judetul Constanta, Castelul Corvinilor (Fresca Loggia Mathia) si Muzeul de Arheologie, Hunedora.

 

 

PROIECT 1 - INCDCP-ICECHIM, Bucuresti

Sinteza, compatibilitatea, procesul de îmbătrânire și aplicarea materialelor nou sintetizate, producția pilot și impactul asupra mediului

Responsabil proiect: Prof. univ.dr. chim. Rodica-Mariana Ion

Website: 

 https://www.icechim-rezultate.ro

 

PROIECT 2 -UOC, Constanta

Abordarea sinergica in conservarea si restaurarea artefactelor, mozaicului, metopelor romane si suprafetelor de fresca cu arheomateriale

Responsabil proiect: Prof. univ. dr. Daniela Carutiu

Website:

Proiect 3: P2-ICF-Bucuresti

Materiale tradiționale si avansate utilizate pentru protejarea componentelor arhitecturale ale patrimoniului cultural.

Responsabil proiect: Dr. ing. Luminita Predoana

Website: http://www.icf.ro/pr_2018/Proiect_51_PCCDI_2018.ppt

I.C.F. | Research projects 

 

PROIECT 4: P3-UVT, Targoviste

Monitorizarea microclimatică evaluarea impactului intern și exterior, evaluarea

sustenabilității și a impactului de mediu asupra materialelor de patrimoniu

Responsabil proiect: Prof. univ. dr. Cristiana Radulescu

Website: http://arheocons.icstm.ro

               http://arheocons.cdi.valahia.ro

Diseminarea rezultatelor

 

https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-018-0202-5 

 

CONFERINTE NATIONALE/INTERNATIONALE

 

  1. R.M. Ion, V. Gurgu, I.A. Bucurica, S. Teodorescu, I. D. Dulama, R. M. Stirbescu, A. Gheboianu, Digital scanningand non-destructive techniques for size recovering and rehabilitating the structural performance of traditional stuccoes, VRTCH’18 – 1st International Conference on VR Technologies in Cultural Heritage, At Brasov (Romania), 29-30 May 2018
  2. R.M. Ion, L. IancuD. Turcanu-Carutiu, V. Schroder, S. Tincu, C. Roman, N. Ion, I.A. Bucurica, S. Teodorescu, I.D. Dulama, R.M. Stirbescu, A.I. Gheboianu, Traditional building materialsand modern restoration products identified at thepainted Matia-fresco Loggia, Corvins' Castle, Romania, EGU, Aprilie 2018, Viena.
  3. R.M. Ion, L. Iancu, S. Teodorescu, I.D. Dulama, R.M. Stirbescu, A.I. Bucurica, A. Gheboianu, M.L. Ion, Investigation and consolidation studies of different historical Romanian buildings, EMRS Spring Meeting 2018 Symposium CC Cultural Heritage, 18-21.06.2018, Strasbourg, Franta.
  4. R.M. Ion et al, X-Ray and scanning electron microscopy archaeometric studies of pigments from mural paints, 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 10-13 Iulie 2018, Constanta.
  5. I. Dulama, R.M. Ion et al, Chemical and morphological investigations on painted pottery of Romanian Cultural Heritage, 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 10-13 Iulie 2018, Constanta.

Cereri brevet

1.R.M. Ion, R.M. Grigorescu, Iancu Lorena, P.N. Ghioca, N. Ion, Compoziţii polimerice pentru protecţia şi conservarea  suprafeţelor lemnoase  şiprocedeu de aplicare al acestora, cererea de brevet de inventie nr.  A 2018 - 00319/08.05.2018 

 

Premii si diplome 

R.M. Ion, Activitate de inventica in domeniul Patrimoniului Cultural, Premiul Special si Cupa pentru Patrimoniu Cultural acordat de Platforma Archeoinvest, Euroinvent, 17-19 Mai 2018, Iasi