Anunturi
INCDCP-ICECHIM București vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii:

Servicii de pază – cod CPV – 79713000-5

Documente:

Post vacant: Asistent de cercetare stiintifica in tehnologia substantelor organice (Norma intreaga, durata nedeterminata Echipa nr.2). Data limita de depunere a dosarelor:10.08.2020 ora 16.30

Documente:

Post vacant:: Director Tehnic (Conducere - norma intreaga - durata nedeterminata) Data limita de depunere a dosarelor:23.04.2020 ora 16.30

Documente:
Post vacant: Asistent de cercetare stiintifica in ecologie si protectia mediului. Data limita de depunere a dosarelor:07.02.2020 ora 14.00
Documente:

Procedură simplificată proprie – Anunț colaborare EEA Grants 2019

INCDCP-ICECHIMintenționează să depună ca instituție promotor în cadrul apelului EEA Grants 2019 - Proiecte Colaborative de Cercetare, un proiect de cercetare cu titlul  Integrated use of the next generation plant biostimulants for an enhanced sustainability of field vegetable high residue farming systems, STIM 4+.

Pentru această propunere de proiect INCDCP-ICECHIM caută parteneri privați IMM, cu activitate de cercetare-dezvoltare, și care să aibă posibilitatea de a îndeplini următorele activități din cadrul proiectului:(i) sinteză și formulare a unor biostimulanți pe bază de analogi / mimetici de strigolactone și de ridicare la scară a respectivilor biostimulanți; și (ii) organizarea experimentelor pentru culturile de legume în condiții de câmp experimental. Experimentele sunt necesare pentru realizarea   activităților din cadrul pachetului de lucrări referitor la dezvoltarea integrată a unor noi biostimulanți pentru plante, necesari pentru optimizarea tehnologiilor de cultură conservativă ale legumelor, cu resturi vegetale întinse pe sol.Decontarea cheluielilor aferente activitatilor de CD se va realiza conform shemei de ajutor de stat Anexa 1.4. https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare

Publicăm acest anunț în conformitate cu prevederile art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Solicităm ca IMM-urile interesate să se adreseze cu o scurtă descriere directorului (propunerii) de proiect STIM 4+, dr. bioch. Florin Oancea, e-mail: dir.stiintific@icechim.ro, florin.oancea@icechim.ro, tel: 021-316.30.71

 

Documente:
Posturi vacante: FUNCTIONAR ADMINISTRATIV (norma intreaga, durata nedeterminata); GESTIONAR DEPOZIT (norma intreaga, durata nedeterminata). Data limita pentru depunerea dosarelor:17.12.2019 ora 16.30
Documente:

Post vacant: Femeie de serviciu (norma intreaga, durata nedeterminata).  Data limita de depunere a dosarelor: 12.12.2019 ora 14.00

Documente:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM, intentioneaza sa participe in calitate de Project Promoter, pe directia Mediu, la competitia PCC din cadrul Programului de Cercetare (RO 02), finanţat prin Mecanismele financiare Spaţiul Economic European (SEE) şi Norvegian 2014-2021https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare, avand ca Partener de Proiect intreprinderi private cu activitate in cercetare-dezvoltare.

Propunerea de proiect « Next Generation Biofilters for Removal of Pathogens and Antibiotics Resistance Genes in Water and Wastewater Treatment Technologies » are ca tema elaborarea unor materiale avansate si bio-reactoare specifice pentru retentia poluantilor emergenti din apele uzate, astfel incat profilul intreprinderii private va trebui sa fie in concordanta cu activitati legate de prelevarea de ape menajere, prototipare de biofiltre, realizarea si promovarea de noi tehnologii de epurare a apelor  si studii de oportunitate pentru noile produse si tehnologii dezvoltate in proiect.

Decontarea cheluielilor aferente activitatilor de CD se va realiza conform shemei de ajutor de stat Anexa 1.4. https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare  

IMM-urile sau Intreprinderile mari interesate de astfel de colaborari sunt rugate sa trimita o scrisoare de intentie, in acest sens, pana pe data de 1 Decembrie 2019, pe adresa de contact a directorului de proiect (PI) din cadrul ICECHIM, tanta-verona.iordache@icechim.ro « 

 

Multumesc,

Verona Iordache

Documente:

2  posturi de Asistent de cercetare stiintifica in biochimie tehnologica ; Data limita de depunere a dosarelor:11.11.2019, ora 16.30;

1 post de Cercetator stiintific in chimie; Data limita de depunere a dosarelor:11.11.2019, ora 16.30;

1 post Specialist marketing; Data limita de depunere a dosarelor:25.10.2019, ora 14.00;

1 post  Femeie de serviciu. Data limita de depunere a dosarelor:25.10.2019, ora 14.00.

Documente:

Doua posturi vacante: Femeie de serviciu. Se prelungeste data limita pentru depunerea dosarelor pana la 02.09.2019

Documente:

INCDCP-ICECHIM BUCURESTI va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica-furnizare de servicii:

Servicii de paza - cod CPV - 79713000-5

 

Invitatia si documentatia este disponibila si se poate ridica de pe pagina  internet www.icechim-rezultate.ro, sau  de la sediul ICECHIM BUCURESTI, din str. Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, tel. 021.316.30.61, fax 021.312.34.93, e-mail : aprovizionare@icechim.ro,

 1. Obiectul contractului; Achizitii publice de furnizare  servicii de paza
 2. Procedura de achizitie aplicata; procedura simplificata proprie
 3. Sursa de finantare a achizitie publica de servicii care urmeaza sa fie atribuita; cheltuieli indirecte
 4. Limba de redactare a ofertelor: romana
 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zilecalendaristice.
 6. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor:12 luni
 7. Cod unic de inregistrare: RO2627996
 8. Pretul ofertei este ferm in LEI.
 9. NU se accepta actulizarea pretului contractului decat ca urmare a unor modificari legislative.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie ; pretul cel mai scazut.
 11. Ofertele împreună cu documentele solicitate pot fi depuse:

- Prin postă/curierat: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.02.2019
 2. Data limita pentru depunerea ofertei;11.02.2019 ora 10.00 

 

 

CAIET DE SARCINI SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE

INCDCP-ICECHIM trebuie sa asigure paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru prevenirea producerii de pagube materiale din patrimoniul beneficiarului prin savarsirea de infractiuni

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea financiara.

A. Adresa unitatii contractante: INCDCP-ICECHIM Bucuresti

Cod fiscal: RO2627996

Sediul: Splaiul Independentei, nr. 202, Sect. 6, Bucuresti,

Numãr de - telefon: 021.316.30.61 - Serviciul Achizitii,

fax : 021.316.30.76

mail: aprovizionare@icechim.ro

-  Cod CPV 79713000-5 – Servicii de paza

B. Obiectul Caietului de sarcini:

Achizitii de servicii de paza si protectie pentru obiectivele autoritatii contractante.

B.1. Paza si protectie

Serviciul de paza se adreseaza obiectivelor care datorita specificului necesita supravegherea spatiului exterior sau interior, locuri cu risc de producere a actelor de violenta sau de tulburare a linistii si ordinii publice si care necesita prezenta umana pentru luarea rapida a deciziilor in caz de forta majora.

Paza va fi asigurata prin societate specialiazata autorizata conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu toate modificarile si completarile ulterioare, republicata; HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu toate modificarile si completarile ulterioare, republicata.

Societatile specialiazate in paza si protectie trebuie sa prezinte in copie legalizata licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politie Romane.

Prin serviciul de paza se asigura:

a)     paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;

b)      paza   proprietatii   impotriva   furturilor,   a   distrugerilor,   incendiilor,   precum   si   a   altor actiuni producatoare de pagube materiale ;

c)      detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba;

d)     paza proprietatii intelectuale;

e)      furnizarea   catre   beneficiar   a    informatiilor    legate    de   incidentele    aparute    in    timpul activitatii de paza;

f)       acordarea de sprijin in caz de calamitati, incendii, atacuri teroriste;

g)   asigurarea ordinii si linistii publice in interiorul obiectivului;
h)    elaborarea planului de paza specific obiectivului precum obtinerea autorizatiilor necesare ;

i)      elaborarea de proceduri de protectie si paza specifice fiecarui obiectiv in parte;

j)      asigurarea unui program de prevenire si combatere a potentialelor riscuri de accidente

(prim ajutor), prevenirea comiterii de infractiuni si acte de violenta;

 k)    preintampinarea desfasurarii activitatilor comerciale neautorizate;

 l)      sa opreasca accesul in obiective a autovehiculelor neautorizate;

 m)  sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit

infractiuni sau alte fapte ilicite, in obiectivul pazit iar in cazul infractiunilor flagrante sa

opreasca   si   sa   predea   politiei   pe   faptuitor,   bunurile   sau   valorile   care   fac   obiectul

infractiunii   sau   altor   fapte   ilicite,   luand   masuri   pentru   conservarea   sau   paza   lor   si

intocmind un proces verbal pentru luarea acestor masuri;

n)    sa    sesizeze    politia    in    legatura    cu    orice    fapta    de    natura    a    prejudicia    patrimoniul

achizitorului si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru

prinderea infractorilor.

Persoanele care urmeaza sa presteze serviciile de paza trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-sa fie cetatean   roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani

-sa fie apt medical pentru exercitarea functiei

-sa nu aiba antecedente penale

-sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii 333/2003

-sa nu aiba cazier judiciar

-sa   fie   echipati   cu   uniforme   distinctive   si   echipament   de   protectie   pe   care   le   vor   purta

numai in timpul executarii serviciului.

B.2.Obligatiile prestatorului de servicii de paza:

-sa   asigure   paza    obiectivului    cu    personal    de   specialitate   atestat    si   autorizat    conform

prevederilor legale in vigoare;

-sa cunoasca locurile  si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni

producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii beneficiarului;

-sa pazeasca obiectivul, bunurile, personalul angajat al  autoritatii contractante si sa

asigure integritatea acestora;

-prestatorul are obligatia sa detina o polita generala de asigurare pentru serviciu de paza, incheiata cu o societate de asigurare;

- sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului

- prestatorul are obligatia de a a lua masurile necesare in vederea prevenirii riscurilor profesionale, protectia muncii si securitatii personalului propriu , informarii si instruirii acestuia in domeniul securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu dispozitiile legale;

-sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit

infractiuni sau alte fapte  ilicite  in obiectivul  pazit  iar in cazul  infractiunilor flagrante, sa

opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile si valorile care fac obiectul infractiunii,

luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totoadata un proces verbal pentru

luarea acestor masuri;

-sa   incunostiinteze   deindata   conducerea   unitatii   beneficiare   despre   producerea   oricaror

eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

-in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, ori combustibili sau

substante chimice, la retele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de

natura   sa   produca   pagube,   sa   aduca   de   indata   la   cunostinta   celor   in   drept   asemenea

evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;

-sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in

caz de dezastre;

-sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si

sa-si    dea    concursul    pentru    indeplinirea    misiunilor    ce    revin    politiei    pentru    prinderea

infractorilor;

-este interzisa prezentarea agentilor de paza  la locul de munca a  sub influenta bauturilor

alcoolice si/sau consumul bauturilor alcoolice in timpul desfasurarii activitatii de paza;

Post   fix permanent si post fix /mobil asigurat de agenti cu dotare standard:

-baston de cauciuc

-pulverizator de substante iritant lacrimogene

-mijloace de avertizare sonora si luminoasa

-mijloace de comunicare – telefon mobil, statie radio

 -detector de metale – la solicitare

-uniforma tip, adecvata sezonului

 

B.3. Posturile de paza vor fi dispuse astfel:

1.   Postul nr. 1: situat pe   Splaiul Independentei nr. 202 sector 6, la intrarea in curtea ICECHIM                                   

-  post permanent   - punct control;

-  post fix permanent   24/24 ore.

2.   Postul nr. 2: situat la intrarea din laterala cladirii ICECHIM

-  post permanent   - punct control;

-  post fix permanent   24/24 ore.

      3.  Postul nr. 3: situat la intrarea din mijlocul cladirii ICECHIM

-  post permanent   - punct control;

-  post fix permanent   24/24 ore.

 

 

B.4. CARACTERISTICILE OBIECTIVELOR

Toate obiectivele cu paza umana au asigurate imprejmuirile cu gard, iluminat exterior si interior, au amenajate spatii pentru agentii de paza. Necesarul de posturi a fost stabilit in functie de teritoriul ce urmeaza a fi protejat si de gradul de dificultate al acestora.

B.5. DOTARI MINIME OBLIGATORII:

- Dispecerat zonal pentru preluarea alarmelor

-  Avizul dispeceratului  pentru preluarea  alarmelor,  eliberat  de IGPR  - copie  conform  cu
originalul

 

-  Cel putin 12 agenti - personal specializat de paza (se va prezenta in copie conform cu
originalul atestatul, certificatul de calificare profesional si cazierul judiciar valabil la data
deschiderii ofertei)

-  Cel putin 2 agenti - personal specializat in transport valori (se va prezenta in copie
conform cu originalul avizul de port arma   de serviciu valabil la data
deschiderii ofertei)

 

-           Pe perioada prestarii serviciului ofertantul va presta autoritatii contractante urmatoarele servicii, incluse in pretul ofertat:

- mentenanta sistem de alarmare  si supraveghere  video

 

 

B.6. CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiara va fi prezentata pentru:

-servicii de paza - sub forma unui tarif agent / ora,

 

Nr crt.

Perioada

Nr. posturi

Interval orar

Numar ore

Tarif/ora fara TVA

Total valoare/luna fara TVA*

1

19 MARTIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

2

APRILIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

3

MAI

3

24/24

(permanent)

 

 

 

4

IUNIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

5

IULIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

6

AUGUST

3

24/24

(permanent)

 

 

 

7

SEPTEMBRIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

8

OCTOMBRIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

9

NOIEMBRIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

10

DECEMBRIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

11

IANUARIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

12

 FEBRUARIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

13

18 MARTIE

3

24/24

(permanent)

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

*Mod calcul = Col 5x Col 6

Formularul de oferta va fi completat conform tabelului de mai sus cu evidentierea separata a TVA.

 

B.7. CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI TEHNICE

Oferta tehnica trebuie sa respecte in totalitate cerintele expuse in Caietul de Sarcini si va contine obligatoriu  o declaratie privind numarul personalului ce urmeaza a efectua paza in posturi, asigurarea cu personal calificat de specialitate, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.

 

 

 

B.8. CERINTE MINIME DE CALIFICARE

 

Pentru atribuirea contractului operatorul economic are obligatia de a prezenta urmatoarele documente:

- Certificat CUI (copie conform cu originalul);

- Certificat constatator eliberat de Oficiul  Registrului Comertului valabil la data depunerii (copie conform cu originalul);

- Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, eliberat de Consiliul local teritorial, fara obligatii scadente la bugetul de stat in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofetelor (copie conform cu originalul);

- Certificat de atestare fiscala cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, emis de autoritatea competenta  ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentarii (copie conform cu originalul);

- Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei(copie conform cu originalul);

Prezentarea a  cel putin doua recomandari aferente contractelor de prestari servicii de paza  finalizate in ultimii 3 ani sau in curs de derulare;

           

B.9. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata se face lunar cu OP in termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii de la prestator insotita de documentele ce vor fi intocmite pentru confirmarea prestarii serviciilor.

Pretul in lei din oferta este ferm si nu poate fi modificat pe toata durata contractului.Se accepta ajustarea pretului doar daca intervin modificari legislative.

B.10. DISPOZITII FINALE

Oferta    castigatoare    va    fi    stabilita    pe    baza    criteriului  de evaluarea   “Pretul    cel    mai    scazut”si indeplinirea tuturor conditiilor de calificare si selectie  din Caietul de Sarcini.

Limba de redactare a ofertelor : limba  romana;

Durata contractului va fi 12 luni incepand cu data de 19.03.2019;

Perioada de valabilitate a ofertelor : 60 zile

Documentatia    trebuie    sa    fie    numerotata,    stampilata    si    insotita    de    un    opis    anexat    la documentatie.

 

            B.11. PREZENTAREA OFERTEI

Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la sediul ICECHIM, Str. Splaiul Independentei, nr. 202, etaj 1, sector 6, secretariatul Directorului General, Bucureşti

 1. Data si ora limita de depunere a documentelor : 11.02.2019 ora 10.00
 2. Data si ora deschiderii ofertelor :  11.02.2019  ora 11.00

 

 

 

 

 

 

Documente:

ANUNT 

               Pentru derularea activitatilor din Planul de realizare din cadrul Proiectului Complex 32 PCCDI/2018 - CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INSTALATIILOR DE BIOGAZ PRIN ELABORAREA SISTEMULUI INTEGRAT: BIOGAZ-MICROALGE-BIOCOMBUSTIBILI, IN CADRUL CONCEPTULUI DE BIORAFINARE (AlgalBiogazConceptEnergie), INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta reluarea procedurii de concurs pentru urmatorul post:  

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

 

Asistent de cercetare stiintifica in chimie (2)

 

(Cod COR 211307, norma intreaga, durata nedeterminata)

 

Departament Bioresurse -

Echipa nr.2 Bioresurse alternative si biocombustibili

1

- Absolvent studii licenta – Avantaj Promotia Iulie 2018;

- Nu este necesara experienta in domeniul de activitate al postului.

- Specializare Chimie / Inginerie Chimica.

 

- Cunostinte specifice postului: Chimie Organica; Biochimie; Chimie Analitica.

- Limba straina: engleza - nivel mediu avansat / citit / vorbit, sau alta limba de circulatie la acelasi nivel;

- Cunoştinţe operare PC: editare documente, prezentări, postere; elaborare grafice; utilizare software dedicat echipamentelor analitice.

 

 

29.01.2019

ora 16.30

  

   Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs si verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, in cadrul probei orale (interviu).

         Data concursului:  29.01.2019 ora 10.00 cu posibilitatea desfasurarii si in data de 30.01.2019 ora 10.00, in functie de numarul candidatilor.

         Concursul se desfasoara la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti. 

          Bibliografie:

1. C.D. Nenitescu, Chimie Organica, Volumul I  si II.

2. Mata, T. M., A. A. Martins, et al. (2010). "Microalgae for biodiesel production and other applications: A review." Renewable and Sustainable Energy Reviews 14(1): 217-232.

3. Keshini Beetul, Arvind Gopeechund, et al. (2016). “Challenges and Opportunities in the Present Era of Marine Algal Applications Algae - Organisms for Imminent Biotechnology”. N. T. a. D. Dhanasekaran, InTech: 237-276.

4. Faizal Bux, Yusuf Chisti, “Algae Biotechnology: Products and Processes”, Green energy and Technology, Springer, 2016, ISSN: 1865-3537. 

Continutul dosarului de inscriere la concurs:

-         Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1 - pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

-         Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.

-         Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

-         Acte de studii (copie xerox).

-         Act de identitate (copie xerox).

-         Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz.

-         Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.

                     Copiile de pe actele mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

                     Candidatii care au alta cetatenie decat cea romana fac dovada indeplinirii conditiilor de participare la concurs prin documente originale insotite de traducerile autorizate in limba romana; in cazul documentelor de studii obtinute in alte state, se va prezenta documentul care atesta echivalarea studiilor eliberat de autoritatile romane abilitate.                    

                     Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 

DIRECTOR GENERAL

                                                                                                   DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                           Afisat: 15.01.2019

                                                                                                                                                                                                                       

Documente:

ANUNT

                                            INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:

 

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

TEHNICIAN IT

(norma intreaga, durata nedeterminata)

 

Compartiment Informatica

si Comunicatii

 

1

Experienta in domeniul mentenanta / suport tehnic IT de minim 5 ani privind:

- Configurare si realizare retele;

- Montare/reparare PC-uri, laptop-uri, servere; - Instalare si configurare sisteme de operare Microsoft Windows pentru statii de lucru si servere; - Administrare conturi de email, FTP, Domeniu - Active directory; - Configurare echipamente de tip firewall.

 

- Studii medii liceale sau post liceale in domeniul telecomunicatii / informatica.

 

-           

 

- Cel putin o recomandare de la un angajator sau responsabilul unui contract / proiect in domeniul IT;

- Calificare Certified Technology Specialist;

-Calificare Certified IT Professional.

 

25.01.2019

ora 14.00

        

  Probele de concurs:  Evaluare dosar si proba interviu, se desfasoara la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.

           Data concursului:     29.01.2019, ora 10.00. 

Continutul dosarului de inscriere la concurs: 

- Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

- Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului.

- Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

- Acte de studii (copie xerox).

- Act de identitate (copie xerox).

- Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz. 

- Recomandare (cel putin o recomandare din ultimii 2 ani). 

      - Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

                                                                                      DIRECTOR GENERAL

                                                                                 DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Afisat la data de: 09.01.2019                                                                                                                                                                                                                       

Documente:

  

ANUNT

                                            INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:

 

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

Consilier juridic

(norma intreaga, durata determinata de 24 luni)

 

1

- Vechime in munca minim 5 ani.

-          - Experienta / Studii in managementul proiectelor.

 

- Licentiat/a studii juridice.

-          - Constituie avantaj: Cursurile post-universitare / master / specializari in domeniul juridic sau conex.

- Cetatean roman;

- Cunoastere foarte buna a limbii romane;

- Are exercitiul drepturilor civile si politice;

- Cunostinte avansate / Abilitati dovedite privind aspecte de resurse umane, audit, reprezentare in fata autoritatilor etc., necesare in managementul proiectelor;

- Foarte bune abilitati de comunicare, negociere si de solutionare a problemelor;

- Persoana perseverenta si cu atitudine pozitiva;

- Abilitati de organizare;

- Persoană inovativă / creativă, orientată spre rezolvarea problemelor;

- Adaptabilitate / flexibilitate;

- Capacitate de a lucra sub presiune;

- Cunoștinte operare PC (word, excel);

- Limbă straină cunoscută: engleză (cel putin nivel mediu);

- Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

- Nu se afla in nici unul din cazurile de nedemnitate prevazute de Legea 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic;

- Nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

- Avantaj: Disponibilitatea pentru angajare imediata.

11.01.2019

ora 16.30

        

 

 

 

  Probele de concurs: - Analiza dosar si interviu, se desfasoara la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.

           Data concursului:  

16.01.2019, in intervalul orar 09:00 – 10:00 – analiza dosare;

16.01.2019, ora 10:00 – proba interviu.

  Continutul dosarului de inscriere la concurs:

-    Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

-    Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului.

-  Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

-    Acte de studii (copie xerox).

-    Act de identitate (copie xerox).

-    Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz. 

-    Certificat de cazier judiciar.

-    Certificat medical de la medicul de familie.

 - Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla nici unul din cazurile de nedemnitate prevazute de Legea 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic.

-    Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

      DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                        Afisat la data de                                                                                                                                                                                                                                       12.12.2018       

 

Bibliografie 

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ 

-          HG 637/2003  - pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

-          HG 293/2004  -privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti

-          HG 1834/2004 - privindmodificarea HG293/2004;

-          Legea 319/2003 - privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare – cu modificarile ulterioare;

-          OG 57/2002 -privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificarile ulterioare;

-          Legea 324/2003-privind aprobarea OG 57/2002 – cu modificarile ulterioare;

-          Legea 206/2004 - privind buna conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare - cu  modificarile ulterioare

-          HG 583/2015 privindaprobarea PNCDI III pentruperioada 2015-2020; 

LEGISLAŢIE GENERALĂ

-          CODUL CIVIL

-          CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ

-         Legea 227/2015privindCodul Fiscal;

-         HG 1/2016- Normele de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal

-         Legea 85/2014 -privindprocedurile deprevenire a insolvenţeişi de insolvenţă

-         Legea 76/2012  - pentru punerea in aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de Procedura Civila – cu modificarile ulterioare

-         Legea 31/1990 - privind societăţile comerciale- cu modificarile ulterioare

-         Legea 26/1990 - privind registrul comerţului (r1)- cu modificarile ulterioare

-          Legea nr. 98/2016 - privindachizițiilepublice cu modificarile ulterioare

-          HG 395/2016 - pentruaprobareaNormelormetodologice de aplicare a Legii 98/2016 privindachizițiilepublice;

-          OSGG 600/2018 - privindaprobareaCoduluicontrolului intern managerial al entitățilorpublice

-         Legea 263/2010- privind sistemul unitar de pensii publice - cu modificarile ulterioare

-          Legea 53/2003            - Codul Muncii (r1) - cu modificarile ulterioare

-          Legea 319/2006 - a securităţii şi sănătăţii în muncă - cu modificarile ulterioare

-          Legea 62/2011 (r1) - a dialogului social - cu modificarile ulterioare 

 

Bibliografie revizuita de dna Farcas Marinela la data de 10.12.2018.

                                                                                                                                                                                                                

Documente:

ANUNT 

               INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:

 

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

 

TEHNICIAN

 

(Cod COR 311102, timp partial de 2 ore/zi, durata nedeterminata)

 

Departament Polimeri -

Echipa nr.8 Materiale multifazice

 

1. Contract 212 CI/2018 ,,Noi materiale regenerabile, reciclabile, cu proprietati de rupere imbunatatite, pentru aplicatii 3D durabile";

2. Contract 40/5/2018 ,,Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimare 3D".

1

Fara conditii de vechime

- Studii medii liceale.

- Experienta in domeniul materialelor plastice

Detalii: www.icechim-rezultate.ro

14.11.2018

ora 16.30

    

                Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs si verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, in cadrul probei orale (interviu), in domeniul materialelor, in special polimerice.

Bibliografie:

         1.Cincu Cornel,  Zaharia Catalin, Zecheru Teodora, Tehnologii de prelucrare a polimerilor, Ed. Politehnica Press, 2005, ISBN: 973-8449-86-3.

         Data concursului:  15.11.2018 ora 12.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.

         Data si ora de desfasurare a interviului pot fi modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei de concurs. 

              Continutul dosarului de inscriere la concurs:

-          Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

-          Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului.

-      Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

-          Acte de studii (copie xerox).

-          Act de identitate (copie xerox).

-          Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz. 

-          Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

                     Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.

 

DIRECTOR GENERAL

     DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI        

                                                                                                                                                                                                                           Afisat: 30.10.2018                                                                                                                                                                               

                                                                        

Documente:

 

ANUNT

 

               Pentru derularea activitatilor de cercetare, INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi: 

 

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

 

Asistent de cercetare stiintifica in fizica si chimie

 

(Cod COR 211105, norma intreaga, durata determinata de 24 de luni)

 

Departament Analize, Teste, Incercari -

Echipa nr.11 Evaluarea si conservarea patrimoniului

Proiect complex PN III 51 PCCDI/2018 ,,Tehnologii noi de diagnoza si tratament pentru conservarea si revitalizarea componentelor arheologice ale patrimoniului cultural national - ARHEOCONS

2

- Fara conditii de vechime

- Studii superioare;

- Absolvent cu examen de licenta sau diploma;

- Specializarea: chimie, chimie-fizica, inginerie chimica, chimie arheologica.

 

 

 

- Cunostinte specifice postului: operare echipamente analitice de laborator; operatii specifice laborator; interpretare rezultate; redactare lucrari stiintifice;

- Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Power Point);

- Limbi straine: franceza / engleza.

 

 

21.11.2018

ora 16.30

  

   Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs si verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, in cadrul probei orale (interviu).

         Data concursului:  04.12.2018 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.

Data si ora de desfasurare a concursului pot fi modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei.

 

          Bibliografie:

1. Constanta Sava, Chimie analitica, Metode Optice, Ed.Ovidius Press, 2009;

2. A.T. Balaban et al., Aplicatii ale metodelor fizice in chimia organica, Ed.St.Encicl., Bucuresti, 1983.

 Continutul dosarului de inscriere la concurs:

-         Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1 - pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

-         Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.

-         Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

-         Acte de studii (copie xerox).

-         Act de identitate (copie xerox).

-         Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz.

-         Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.

 

                     Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

        DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI     

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                            22.10.2018

Documente:

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul proiectelor de cercetare, INCDCP-ICECHIM  scoate la concurs urmatoarele posturi:  

 

Documente:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM, intentioneaza sa participe in calitate de Project Promoter, pe directia Mediu, la competitia PCC din cadrul Programului de Cercetare (RO 02), finanţat prin Mecanismele financiare Spaţiul Economic European (SEE) şi Norvegian 2014-2021https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare,  avand ca Partener de Proiect intreprinderi private cu activitate in cercetare-dezvoltare.

Propunerea de proiect are ca titlu: “Innovative biofilters for water and wastewater purification enforcing removal of pathogens and antibiotics resistance genes”, astfel incat profilul intreprinderii private va trebui sa fie in concordanta cu activitati legate de prelevarea de ape uzate menajere/ gri/ negre, prototipare de biofiltre, realizarea si promovarea de noi tehnologii de epurare a apelor  si studii de impact/oportunitate pentru noile produse si tehnologii dezvoltate in proiect.

Decontarea cheluielilor aferente activitatilor de CD se va realiza conform shemei de ajutor de stat Anexa 1.4. https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare  

IMM-urile sau Intreprinderile mari interesate de colaborare sunt rugate sa trimita o scrisoare de intentie, in acest sens, pana pe data de 12 Septembrie, pe adresa de contact a directorului de proiect (PI) din cadrul ICECHIM, iordachev.icechim@gmail.com."

Documente:

INCDCP-ICECHIM intenționează să depună ca instituție promotor în cadrul apelului EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare, un proiect de cercetare cu titlul  Integrateduse of the next generation plant biostimulants for an enhancedsustainability of fieldvegetablehighresiduefarmingsystems, STIM 4+.

Pentru această propunere de proiect INCDCP-ICECHIM caută un partener privat IMM, cu activitate de cercetare-dezvoltare, și care să aibă posibilitatea de a realiza experimente de sinteză și de formulare a unor biostimulanți pe bază de analogi / mimetici de strigolactone și de ridicare la scară a respectivilor biostimulanți. Experimentele sunt necesare pentru realizarea   activităților din cadrul pachetului de lucrări referitor la dezvoltarea integrată a unor noi biostimulanți pentru plante, necesari pentru optimizarea tehnologiilor de cultură conservativă ale legumelor, cu resturi vegetale întinse pe sol.

Publicăm acest anunț în conformitate cu prevederile art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Solicităm ca IMM-urile interesate să se adreseze cu o scurtă descriere directorului (propunerii) de proiect STIM 2+, dr. bioch. Florin Oancea, e-mail: dir.stiintific@icechim.ro, florin.oancea@icechim.ro, tel: 021-316.30.71

Documente:

“ ICECHIM Bucuresti scoate spre vanzare la licitatie cu oferta in plic inchis in data de 16.04.2018 urmatoarele :

- autoturismul Dacia Logan, diesel, an fabricatie 2005, cilindree 1461cm³, 167952.Km la bord , culoare bleumarin, inmatriculata, R.A.R efectuat.

Pentru informatii suplimentare sunati la serviciu achizitii administrativ tel. 021.316.30.61 pers.contact Nicolae Ion sau Carutasu Ioana.

In cazul in care ofertele vor fi egale se va solicita o noua oferta candidatilor cu oferte egale.

Pretul minim de plecare a licitatiei  este de 5.898 lei fara TVA. “

Documente:

INCDCP-ICECHIM BUCURESTI va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica-furnizare de servicii:

Servicii de paza - cod CPV - 79713000-5

 

Invitatia si documentatia este disponibila si se poate ridica de pe pagina  internet www.icechim-rezultate.ro, sau  de la sediul ICECHIM BUCURESTI, din str. Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, tel. 021.316.30.61, fax 021.312.34.93, e-mail : aprovizionare@icechim.ro,

 1. Obiectul contractului; Achizitii publice de furnizare  servicii de paza
 2. Procedura de achizitie aplicata; procedura simplificata proprie
 3. Sursa de finantare a achizitie publica de servicii care urmeaza sa fie atribuita; venituri proprii
 4. Limba de redactare a ofertelor: romana
 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zilecalendaristice.
 6. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor:12 luni
 7. Cod unic de inregistrare: RO2627996
 8. Pretul ofertei este ferm in LEI.
 9. NU se accepta actulizarea pretului contractului.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie ; pretul cel mai scazut.
 11. Ofertele împreună cu documentele solicitate pot fi depuse:

- Prin postă/curierat: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021

- Prin e-mail: aprovizionare@icechim.ro

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.02.2018
 2. Data limita pentru depunerea ofertei;09.02.2018
Documente:

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -ICECHIM Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021, deruleaza in prezent proiectul "Procedee secventiale de inchidere a fluxurilor laterale din bioeconomie si (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT" finantat in cadrul Programului Operational de Competitivitate, Axa prioritari 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDl) in sprijinul competitivititii economice si dezvoltarii afacerilor - Actiunea:1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte.
Prin prezenta, avem deosebita placere de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare a unei autoclave pentru sterilizare cod CPV 33191110-9, a carei documentatie de atribuire si caiet de sarcini o regasiti aici
Termen limita de depunere a ofertelor: 07.11.2017
Afisat: 01.11.2017

Documente:

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -ICECHIM Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021, deruleaza in prezent proiectul "Procedee secventiale de inchidere a fluxurilor laterale din bioeconomie si (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT"finantat in cadrul Programului Operational de Competitivitate, Axa prioritari 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDl) in sprijinul competitivititii economice si dezvoltarii afacerilor Actiunea:1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte.
Prin prezenta, avem deosebita placere de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare servicii de organizare evenimente cod CPV 79952000-2, a carei documentatie de atribuire o regasiti atasata. 
Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 08.06.2017 ora 09.00
Afisat: 19.05.2017

Documente:

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -ICECHIM Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021, deruleaza in prezent proiectul "Procedee secventiale de inchidere a fluxurilor laterale din bioeconomie si (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT"finantat in cadrul Programului Operational de Competitivitate, Axa prioritari 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDl) in sprijinul competitivititii economice si dezvoltarii afacerilor Actiunea:1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte.
Prin prezenta, avem deosebita placere de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare servicii de organizare evenimente cod CPV 79952000-2, a carei documentatie de atribuire o regasiti atasata. 
Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 05.05.2017 ora 09.00
Afisat: 10.04.2017

Documente:

lnstitutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -ICECHIM Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021, deruleaza in prezent proiectul "Procedee secventiale de inchidere a fluxurilor laterale din bioeconomie si (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT"finantat in cadrul Programului Operational de Competitivitate, Axa prioritara 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDl) in sprijinul competitivititii economice si dezvoltarii afacerilor Actiunea:1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte.
Prin prezenta, avem deosebita placere de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare de servicii de realizare site-uri www, a carei documentatie de atribuire o regasiti mai jos. 
Invitatia de participare
Pentru DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENITRU ACHIZITIA DE SERVICII DE REALIZARE SITE- URI WWW AFERENTE PROIECTULUI click AICI.
Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 03.03.2017 ora 09.00
Afisat: 22.02.2017

Documente:

INCDCP-ICECHIM BUCURESTI va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica-furnizare de servicii: Servicii de paza - cod CPV - 79713000-5 
>Invitatia si documentatia este disponibila si se poate ridica de la sediul ICECHIM BUCURESTI, cu sediul in str. Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, tel. 021.316.30.61, fax 021.312.34.93, e-mail :aprovizionare@icechim.ro , pag. internet www.icechim-rezultate.ro

 1. Obiectul contractului: Achizitii publice de furnizare servicii- servicii de paza;
 2. Procedura de achizitie aplicata: procedura interna – achizitie directa;
 3. Sursa de finantare a achizitie publica de servicii care urmeaza sa fie atribuita: venituri proprii;
 4. Limba de redactare a ofertelor: romana;
 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristiceb;
 6. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor:12 luni;
 7. Cod unic de inregistrare: RO2627996
 8. Pretul ofertei este ferm in LEI;
 9. NU se accepta actulizarea pretului contractului;
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie: pretul cel mai scazut;
 11. Adresa la care se depune oferta; INCDCP-ICECHIM Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, Etajul 1, Secretariatul Directorului General;
 12. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 13.01.2017;
 13. Data limita pentru depunerea ofertei:17.01.2017
Documente: