AnunturiANUNT 

               Pentru derularea activitatilor din Planul de realizare din cadrul Proiectului Complex 32 PCCDI/2018 - CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INSTALATIILOR DE BIOGAZ PRIN ELABORAREA SISTEMULUI INTEGRAT: BIOGAZ-MICROALGE-BIOCOMBUSTIBILI, IN CADRUL CONCEPTULUI DE BIORAFINARE (AlgalBiogazConceptEnergie), INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta reluarea procedurii de concurs pentru urmatorul post:  

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

 

Asistent de cercetare stiintifica in chimie (2)

 

(Cod COR 211307, norma intreaga, durata nedeterminata)

 

Departament Bioresurse -

Echipa nr.2 Bioresurse alternative si biocombustibili

1

- Absolvent studii licenta – Avantaj Promotia Iulie 2018;

- Nu este necesara experienta in domeniul de activitate al postului.

- Specializare Chimie / Inginerie Chimica.

 

- Cunostinte specifice postului: Chimie Organica; Biochimie; Chimie Analitica.

- Limba straina: engleza - nivel mediu avansat / citit / vorbit, sau alta limba de circulatie la acelasi nivel;

- Cunoştinţe operare PC: editare documente, prezentări, postere; elaborare grafice; utilizare software dedicat echipamentelor analitice.

 

 

29.01.2019

ora 16.30

  

   Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs si verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, in cadrul probei orale (interviu).

         Data concursului:  29.01.2019 ora 10.00 cu posibilitatea desfasurarii si in data de 30.01.2019 ora 10.00, in functie de numarul candidatilor.

         Concursul se desfasoara la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti. 

          Bibliografie:

1. C.D. Nenitescu, Chimie Organica, Volumul I  si II.

2. Mata, T. M., A. A. Martins, et al. (2010). "Microalgae for biodiesel production and other applications: A review." Renewable and Sustainable Energy Reviews 14(1): 217-232.

3. Keshini Beetul, Arvind Gopeechund, et al. (2016). “Challenges and Opportunities in the Present Era of Marine Algal Applications Algae - Organisms for Imminent Biotechnology”. N. T. a. D. Dhanasekaran, InTech: 237-276.

4. Faizal Bux, Yusuf Chisti, “Algae Biotechnology: Products and Processes”, Green energy and Technology, Springer, 2016, ISSN: 1865-3537. 

Continutul dosarului de inscriere la concurs:

-         Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1 - pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

-         Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.

-         Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

-         Acte de studii (copie xerox).

-         Act de identitate (copie xerox).

-         Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz.

-         Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.

                     Copiile de pe actele mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

                     Candidatii care au alta cetatenie decat cea romana fac dovada indeplinirii conditiilor de participare la concurs prin documente originale insotite de traducerile autorizate in limba romana; in cazul documentelor de studii obtinute in alte state, se va prezenta documentul care atesta echivalarea studiilor eliberat de autoritatile romane abilitate.                    

                     Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane. 

DIRECTOR GENERAL

                                                                                                   DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                           Afisat: 15.01.2019

                                                                                                                                                                                                                       

Documente:

ANUNT

                                            INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:

 

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

TEHNICIAN IT

(norma intreaga, durata nedeterminata)

 

Compartiment Informatica

si Comunicatii

 

1

Experienta in domeniul mentenanta / suport tehnic IT de minim 5 ani privind:

- Configurare si realizare retele;

- Montare/reparare PC-uri, laptop-uri, servere; - Instalare si configurare sisteme de operare Microsoft Windows pentru statii de lucru si servere; - Administrare conturi de email, FTP, Domeniu - Active directory; - Configurare echipamente de tip firewall.

 

- Studii medii liceale sau post liceale in domeniul telecomunicatii / informatica.

 

-           

 

- Cel putin o recomandare de la un angajator sau responsabilul unui contract / proiect in domeniul IT;

- Calificare Certified Technology Specialist;

-Calificare Certified IT Professional.

 

25.01.2019

ora 14.00

        

  Probele de concurs:  Evaluare dosar si proba interviu, se desfasoara la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.

           Data concursului:     29.01.2019, ora 10.00. 

Continutul dosarului de inscriere la concurs: 

- Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

- Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului.

- Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

- Acte de studii (copie xerox).

- Act de identitate (copie xerox).

- Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz. 

- Recomandare (cel putin o recomandare din ultimii 2 ani). 

      - Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

                                                                                      DIRECTOR GENERAL

                                                                                 DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Afisat la data de: 09.01.2019                                                                                                                                                                                                                       

Documente:

  

ANUNT

                                            INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:

 

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

Consilier juridic

(norma intreaga, durata determinata de 24 luni)

 

1

- Vechime in munca minim 5 ani.

-          - Experienta / Studii in managementul proiectelor.

 

- Licentiat/a studii juridice.

-          - Constituie avantaj: Cursurile post-universitare / master / specializari in domeniul juridic sau conex.

- Cetatean roman;

- Cunoastere foarte buna a limbii romane;

- Are exercitiul drepturilor civile si politice;

- Cunostinte avansate / Abilitati dovedite privind aspecte de resurse umane, audit, reprezentare in fata autoritatilor etc., necesare in managementul proiectelor;

- Foarte bune abilitati de comunicare, negociere si de solutionare a problemelor;

- Persoana perseverenta si cu atitudine pozitiva;

- Abilitati de organizare;

- Persoană inovativă / creativă, orientată spre rezolvarea problemelor;

- Adaptabilitate / flexibilitate;

- Capacitate de a lucra sub presiune;

- Cunoștinte operare PC (word, excel);

- Limbă straină cunoscută: engleză (cel putin nivel mediu);

- Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

- Nu se afla in nici unul din cazurile de nedemnitate prevazute de Legea 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic;

- Nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

- Avantaj: Disponibilitatea pentru angajare imediata.

11.01.2019

ora 16.30

        

 

 

 

  Probele de concurs: - Analiza dosar si interviu, se desfasoara la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.

           Data concursului:  

16.01.2019, in intervalul orar 09:00 – 10:00 – analiza dosare;

16.01.2019, ora 10:00 – proba interviu.

  Continutul dosarului de inscriere la concurs:

-    Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

-    Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului.

-  Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

-    Acte de studii (copie xerox).

-    Act de identitate (copie xerox).

-    Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz. 

-    Certificat de cazier judiciar.

-    Certificat medical de la medicul de familie.

 - Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla nici unul din cazurile de nedemnitate prevazute de Legea 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic.

-    Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

      DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                        Afisat la data de                                                                                                                                                                                                                                       12.12.2018       

 

Bibliografie 

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ 

-          HG 637/2003  - pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

-          HG 293/2004  -privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti

-          HG 1834/2004 - privindmodificarea HG293/2004;

-          Legea 319/2003 - privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare – cu modificarile ulterioare;

-          OG 57/2002 -privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificarile ulterioare;

-          Legea 324/2003-privind aprobarea OG 57/2002 – cu modificarile ulterioare;

-          Legea 206/2004 - privind buna conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare - cu  modificarile ulterioare

-          HG 583/2015 privindaprobarea PNCDI III pentruperioada 2015-2020; 

LEGISLAŢIE GENERALĂ

-          CODUL CIVIL

-          CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ

-         Legea 227/2015privindCodul Fiscal;

-         HG 1/2016- Normele de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal

-         Legea 85/2014 -privindprocedurile deprevenire a insolvenţeişi de insolvenţă

-         Legea 76/2012  - pentru punerea in aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de Procedura Civila – cu modificarile ulterioare

-         Legea 31/1990 - privind societăţile comerciale- cu modificarile ulterioare

-         Legea 26/1990 - privind registrul comerţului (r1)- cu modificarile ulterioare

-          Legea nr. 98/2016 - privindachizițiilepublice cu modificarile ulterioare

-          HG 395/2016 - pentruaprobareaNormelormetodologice de aplicare a Legii 98/2016 privindachizițiilepublice;

-          OSGG 600/2018 - privindaprobareaCoduluicontrolului intern managerial al entitățilorpublice

-         Legea 263/2010- privind sistemul unitar de pensii publice - cu modificarile ulterioare

-          Legea 53/2003            - Codul Muncii (r1) - cu modificarile ulterioare

-          Legea 319/2006 - a securităţii şi sănătăţii în muncă - cu modificarile ulterioare

-          Legea 62/2011 (r1) - a dialogului social - cu modificarile ulterioare 

 

Bibliografie revizuita de dna Farcas Marinela la data de 10.12.2018.

                                                                                                                                                                                                                

Documente:

ANUNT 

               INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatorului post:

 

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

 

TEHNICIAN

 

(Cod COR 311102, timp partial de 2 ore/zi, durata nedeterminata)

 

Departament Polimeri -

Echipa nr.8 Materiale multifazice

 

1. Contract 212 CI/2018 ,,Noi materiale regenerabile, reciclabile, cu proprietati de rupere imbunatatite, pentru aplicatii 3D durabile";

2. Contract 40/5/2018 ,,Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimare 3D".

1

Fara conditii de vechime

- Studii medii liceale.

- Experienta in domeniul materialelor plastice

Detalii: www.icechim-rezultate.ro

14.11.2018

ora 16.30

    

                Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs si verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, in cadrul probei orale (interviu), in domeniul materialelor, in special polimerice.

Bibliografie:

         1.Cincu Cornel,  Zaharia Catalin, Zecheru Teodora, Tehnologii de prelucrare a polimerilor, Ed. Politehnica Press, 2005, ISBN: 973-8449-86-3.

         Data concursului:  15.11.2018 ora 12.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.

         Data si ora de desfasurare a interviului pot fi modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei de concurs. 

              Continutul dosarului de inscriere la concurs:

-          Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

-          Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane, pentru candidatii din afara institutului.

-      Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

-          Acte de studii (copie xerox).

-          Act de identitate (copie xerox).

-          Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz. 

-          Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare. 

                     Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.

 

DIRECTOR GENERAL

     DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI        

                                                                                                                                                                                                                           Afisat: 30.10.2018                                                                                                                                                                               

                                                                        

Documente:

 

ANUNT

 

               Pentru derularea activitatilor de cercetare, INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi: 

 

Nr.

crt.

Denumire

Număr posturi vacante

Condiţii minime de ocupare

Alte condiţii

Data limita

 de depunere

 a dosarelor

Vechime în

domeniu

Studii

1.

 

Asistent de cercetare stiintifica in fizica si chimie

 

(Cod COR 211105, norma intreaga, durata determinata de 24 de luni)

 

Departament Analize, Teste, Incercari -

Echipa nr.11 Evaluarea si conservarea patrimoniului

Proiect complex PN III 51 PCCDI/2018 ,,Tehnologii noi de diagnoza si tratament pentru conservarea si revitalizarea componentelor arheologice ale patrimoniului cultural national - ARHEOCONS

2

- Fara conditii de vechime

- Studii superioare;

- Absolvent cu examen de licenta sau diploma;

- Specializarea: chimie, chimie-fizica, inginerie chimica, chimie arheologica.

 

 

 

- Cunostinte specifice postului: operare echipamente analitice de laborator; operatii specifice laborator; interpretare rezultate; redactare lucrari stiintifice;

- Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Power Point);

- Limbi straine: franceza / engleza.

 

 

21.11.2018

ora 16.30

  

   Probele de concurs constau in analiza dosarului de inscriere la concurs si verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, in cadrul probei orale (interviu).

         Data concursului:  04.12.2018 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti.

Data si ora de desfasurare a concursului pot fi modificate in functie de numarul candidatilor si de disponibilitatea membrilor comisiei.

 

          Bibliografie:

1. Constanta Sava, Chimie analitica, Metode Optice, Ed.Ovidius Press, 2009;

2. A.T. Balaban et al., Aplicatii ale metodelor fizice in chimia organica, Ed.St.Encicl., Bucuresti, 1983.

 Continutul dosarului de inscriere la concurs:

-         Cerere - tip de inscriere la concurs, Cod: PP-RU-01-F1 - pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane. 

-         Chestionarul - tip de evaluare, Cod: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Umane.

-         Curriculum Vitae, cu data si semnatura.

-         Acte de studii (copie xerox).

-         Act de identitate (copie xerox).

-         Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz.

-         Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in vigoare.

 

                     Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 - Serviciul Resurse Umane.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

        DR.BIOCHIM. MIHAELA DONI     

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                            22.10.2018

Documente:

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul proiectelor de cercetare, INCDCP-ICECHIM  scoate la concurs urmatoarele posturi:  

 

Documente:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM, intentioneaza sa participe in calitate de Project Promoter, pe directia Mediu, la competitia PCC din cadrul Programului de Cercetare (RO 02), finanţat prin Mecanismele financiare Spaţiul Economic European (SEE) şi Norvegian 2014-2021https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare,  avand ca Partener de Proiect intreprinderi private cu activitate in cercetare-dezvoltare.

Propunerea de proiect are ca titlu: “Innovative biofilters for water and wastewater purification enforcing removal of pathogens and antibiotics resistance genes”, astfel incat profilul intreprinderii private va trebui sa fie in concordanta cu activitati legate de prelevarea de ape uzate menajere/ gri/ negre, prototipare de biofiltre, realizarea si promovarea de noi tehnologii de epurare a apelor  si studii de impact/oportunitate pentru noile produse si tehnologii dezvoltate in proiect.

Decontarea cheluielilor aferente activitatilor de CD se va realiza conform shemei de ajutor de stat Anexa 1.4. https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare  

IMM-urile sau Intreprinderile mari interesate de colaborare sunt rugate sa trimita o scrisoare de intentie, in acest sens, pana pe data de 12 Septembrie, pe adresa de contact a directorului de proiect (PI) din cadrul ICECHIM, iordachev.icechim@gmail.com."

Documente:

INCDCP-ICECHIM intenționează să depună ca instituție promotor în cadrul apelului EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare, un proiect de cercetare cu titlul  Integrateduse of the next generation plant biostimulants for an enhancedsustainability of fieldvegetablehighresiduefarmingsystems, STIM 4+.

Pentru această propunere de proiect INCDCP-ICECHIM caută un partener privat IMM, cu activitate de cercetare-dezvoltare, și care să aibă posibilitatea de a realiza experimente de sinteză și de formulare a unor biostimulanți pe bază de analogi / mimetici de strigolactone și de ridicare la scară a respectivilor biostimulanți. Experimentele sunt necesare pentru realizarea   activităților din cadrul pachetului de lucrări referitor la dezvoltarea integrată a unor noi biostimulanți pentru plante, necesari pentru optimizarea tehnologiilor de cultură conservativă ale legumelor, cu resturi vegetale întinse pe sol.

Publicăm acest anunț în conformitate cu prevederile art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Solicităm ca IMM-urile interesate să se adreseze cu o scurtă descriere directorului (propunerii) de proiect STIM 2+, dr. bioch. Florin Oancea, e-mail: dir.stiintific@icechim.ro, florin.oancea@icechim.ro, tel: 021-316.30.71

Documente:

“ ICECHIM Bucuresti scoate spre vanzare la licitatie cu oferta in plic inchis in data de 16.04.2018 urmatoarele :

- autoturismul Dacia Logan, diesel, an fabricatie 2005, cilindree 1461cm³, 167952.Km la bord , culoare bleumarin, inmatriculata, R.A.R efectuat.

Pentru informatii suplimentare sunati la serviciu achizitii administrativ tel. 021.316.30.61 pers.contact Nicolae Ion sau Carutasu Ioana.

In cazul in care ofertele vor fi egale se va solicita o noua oferta candidatilor cu oferte egale.

Pretul minim de plecare a licitatiei  este de 5.898 lei fara TVA. “

Documente:

INCDCP-ICECHIM BUCURESTI va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica-furnizare de servicii:

Servicii de paza - cod CPV - 79713000-5

 

Invitatia si documentatia este disponibila si se poate ridica de pe pagina  internet www.icechim-rezultate.ro, sau  de la sediul ICECHIM BUCURESTI, din str. Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, tel. 021.316.30.61, fax 021.312.34.93, e-mail : aprovizionare@icechim.ro,

 1. Obiectul contractului; Achizitii publice de furnizare  servicii de paza
 2. Procedura de achizitie aplicata; procedura simplificata proprie
 3. Sursa de finantare a achizitie publica de servicii care urmeaza sa fie atribuita; venituri proprii
 4. Limba de redactare a ofertelor: romana
 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zilecalendaristice.
 6. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor:12 luni
 7. Cod unic de inregistrare: RO2627996
 8. Pretul ofertei este ferm in LEI.
 9. NU se accepta actulizarea pretului contractului.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie ; pretul cel mai scazut.
 11. Ofertele împreună cu documentele solicitate pot fi depuse:

- Prin postă/curierat: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021

- Prin e-mail: aprovizionare@icechim.ro

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.02.2018
 2. Data limita pentru depunerea ofertei;09.02.2018
Documente:

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -ICECHIM Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021, deruleaza in prezent proiectul "Procedee secventiale de inchidere a fluxurilor laterale din bioeconomie si (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT" finantat in cadrul Programului Operational de Competitivitate, Axa prioritari 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDl) in sprijinul competitivititii economice si dezvoltarii afacerilor - Actiunea:1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte.
Prin prezenta, avem deosebita placere de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare a unei autoclave pentru sterilizare cod CPV 33191110-9, a carei documentatie de atribuire si caiet de sarcini o regasiti aici
Termen limita de depunere a ofertelor: 07.11.2017
Afisat: 01.11.2017

Documente:

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -ICECHIM Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021, deruleaza in prezent proiectul "Procedee secventiale de inchidere a fluxurilor laterale din bioeconomie si (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT"finantat in cadrul Programului Operational de Competitivitate, Axa prioritari 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDl) in sprijinul competitivititii economice si dezvoltarii afacerilor Actiunea:1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte.
Prin prezenta, avem deosebita placere de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare a unui congelator joasa temperatura cod CPV 39711120-6, a carei documentatie de atribuire o regasiti atasata.
Termen limita de depunere a ofertelor: 20.10.2017 Afisat: 12.10.2017

Documente:

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -ICECHIM Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021, deruleaza in prezent proiectul "Procedee secventiale de inchidere a fluxurilor laterale din bioeconomie si (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT"finantat in cadrul Programului Operational de Competitivitate, Axa prioritari 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDl) in sprijinul competitivititii economice si dezvoltarii afacerilor Actiunea:1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte.
Prin prezenta, avem deosebita placere de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare servicii de organizare evenimente cod CPV 79952000-2, a carei documentatie de atribuire o regasiti atasata. 
Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 08.06.2017 ora 09.00
Afisat: 19.05.2017

Documente:

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -ICECHIM Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021, deruleaza in prezent proiectul "Procedee secventiale de inchidere a fluxurilor laterale din bioeconomie si (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT"finantat in cadrul Programului Operational de Competitivitate, Axa prioritari 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDl) in sprijinul competitivititii economice si dezvoltarii afacerilor Actiunea:1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte.
Prin prezenta, avem deosebita placere de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare servicii de organizare evenimente cod CPV 79952000-2, a carei documentatie de atribuire o regasiti atasata. 
Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 05.05.2017 ora 09.00
Afisat: 10.04.2017

Documente:

lnstitutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -ICECHIM Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul lndependentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060021, deruleaza in prezent proiectul "Procedee secventiale de inchidere a fluxurilor laterale din bioeconomie si (bio)produse inovative rezultate din acestea - SECVENT"finantat in cadrul Programului Operational de Competitivitate, Axa prioritara 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDl) in sprijinul competitivititii economice si dezvoltarii afacerilor Actiunea:1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte.
Prin prezenta, avem deosebita placere de a va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare de servicii de realizare site-uri www, a carei documentatie de atribuire o regasiti mai jos. 
Invitatia de participare
Pentru DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENITRU ACHIZITIA DE SERVICII DE REALIZARE SITE- URI WWW AFERENTE PROIECTULUI click AICI.
Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 03.03.2017 ora 09.00
Afisat: 22.02.2017

Documente:

INCDCP-ICECHIM BUCURESTI va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica-furnizare de servicii: Servicii de paza - cod CPV - 79713000-5 
>Invitatia si documentatia este disponibila si se poate ridica de la sediul ICECHIM BUCURESTI, cu sediul in str. Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, tel. 021.316.30.61, fax 021.312.34.93, e-mail :aprovizionare@icechim.ro , pag. internet www.icechim-rezultate.ro

 1. Obiectul contractului: Achizitii publice de furnizare servicii- servicii de paza;
 2. Procedura de achizitie aplicata: procedura interna – achizitie directa;
 3. Sursa de finantare a achizitie publica de servicii care urmeaza sa fie atribuita: venituri proprii;
 4. Limba de redactare a ofertelor: romana;
 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristiceb;
 6. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor:12 luni;
 7. Cod unic de inregistrare: RO2627996
 8. Pretul ofertei este ferm in LEI;
 9. NU se accepta actulizarea pretului contractului;
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie: pretul cel mai scazut;
 11. Adresa la care se depune oferta; INCDCP-ICECHIM Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, Etajul 1, Secretariatul Directorului General;
 12. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 13.01.2017;
 13. Data limita pentru depunerea ofertei:17.01.2017
Documente: