ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

NANOTEHNOLOGII INOVATIVE PE BAZA DE POLIMERI PENTRU OBTINEREA DE NOI MATERIALE AVANSATE

 Acronim;

NAPOLI 19

Tipul de proiect si numarul de contract: PCCDI,  contract 40/2018

Durata proiectului; 

 • 15 Martie 2018 -  15 Septembrie 2020 (30 luni)

m. Contact of the project director (Contact pentru directorul de proiect):

 

Dr.ing. Andrei SARBU,   Tel: 0213128501/127, Fax: 0213123493,  e-mail: andr.sarbu@gmail.com

INCDCP-ICECHIM Bucuresti
Departamentul polimeri lider al echipei 1 Materiale polimerice avansate si reciclare polimeri

Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti
ROMANIA

 

Proiectul isi propune sa valorifice expertiza in domeniul stiintei materialelor a unitatilor cu traditie care intra in componenta consortiului. Este vorba de 3 institute nationale reprezentative: INCD pentru Chimie si Petrochimie-ICECHIM Bucuresti, INCD Electrochimie si Materie condensata INCEMC - Timisoara si INCD chimico- farmaceutica- ICCF Bucuresti, doua universitati de renume: Universitatea Politehnica Bucuresti si Universitatea din Bucuresti si un institut de mare valoare al Academiei Romane: Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi. Desi de mare traditie si valoare, primele 5 institutii intampina o serie de greutati, de la lipsa de fonduri, de echipamente si imbatranirea personalului pentru ICCF si partial pentru INCEMC si ICECHIM, pana la

insuficienta personalului de inalta calificare necesar recentelor investitii in echipamente care se resimte la toate cele 5 institutii. De aceea, proiectul urmareste relansarea activitatii in primele 5 unitati din consortiu, prin unirea competentelor existente, astfel incat sa se elaboreze noi tehnologii, care sa permita obtinerea de noi materiale cu proprietati performante. Intrucat, 3 din echipele de cercetare sunt specializate pe polimeri (ICECHIM, PETRU PONI si UPB) tehnologiile elaborate vor folosi polimerii ca intermediari sau ca o componenta in produsul finit. Se are astfel in vedere sinteza de nitrura de titan pentru

acoperiri de proteze via nanocompozite polimerice anorganic- organice, obtinerea de materiale fotocatalitice si a acoperirilor antibacteriene pe baz? de nanoparticule anorganice via reactiilor sol-gel, obtinerea de biomateriale cu durata scurta de viata sau de unica folosinta din poliesteri alifatici si micro sau nanoceluloza si realizarea de noi

materiale polimerice de tip multifazic cu viata medie sau lunga, pe baza de biopolimeri, prin imprimare 3D. Proiectul va urmari folosirea integral a cecurilor de tip A1, A2, B si C astfel incat sa creasca performanta institutionala a partenerilor.

 

Agenda comuna

 

Nr. crt.

 

Denumirea proiectelor componente

 

Descrierea proiectului

 

Institu?ii partenere

 

Livrabil/indicator realizare

 
 

1

Proiect 1: “Procedeu inovativ de obtinere a ceramicii de nitrura de titan pe calea hibridelor polimerice compozite pentru aplicatii biomedicale”

Proiectul multidisciplinar intentioneaza sa dezvolte o pulbere ceramica de TiN originala cu parametri de inalta performanta si calitate, printr-un proces inovator de fabricatie, pentru aplicatii biomedicale precum acoperiri pentru proteze. In scopul dezvoltarii de noi materiale avansate procedura va utiliza tehnologii integrate si tehnici de procesare gasite in aplicatiile industriale, alaturi de metode aferente nanotehnologiei. Propunerea are ca scop obtinerea unei ceramici de nitrura de titan pe calea compozitelor polimerice hibride pornind de la o structura anorganica poroasa sintetizata. Tehnologia propune o noua abordare pentru proiectarea de materiale care genereaza o clasa unica de ceramici cu caracteristici distinctive precum proprietati mecanice si stabilitate termica superioare altor materiale similare. Propunerea de proiect este absolut noua si inovatoare in tara noastra si la nivel mondial prin tehnologiile chimice supramoleculare pentru fabricarea TiN pornind de la o structura anorganica de TiO2 poros, prin polimerizare gazda-oaspete. Experienta extraordinara a cercetatorilor, impreuna cu o compozitie bine echilibrata a echipelor de cercetare si o infrastructura adecvata sunt un garant pentru succesul proiectului propus

IC – INCDCP-ICECHIM  Bucuresti

 - Concept formulat pentru fabricarea pulberilor ceramice pentru bioaplica?ii, Model func?ional pentru prepararea pulberilor ceramice

 - 4 tehnologii de laborator validate

 - diseminare prin participare la conferinte nationale/internationale (6 comunicari)

 - articole ISI (3 in reviste de specialitate)

 - 2 cereri brevet (1 brevet national si 1 brevet international)

 - website al proiectului

 - locuri de munc? în cercetare sus?inute prin program (ENI) (6 locuri pentru tineri cercetatori)

 - structurarea ofertei de servicii de cercetare ?i tehnologice ?i prezentarea în platforma www.erris.gov.ro

 - consolidarea capacit??ii institu?iilor cu posibilit??i de relansare1 prin: stagii de preg?tire (cercetare)/fomare ?i vizite de lucru (scurt? durat?)

 - servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibil?

 

P1 – INCDCF-ICCF Bucuresti

 

P2- INCDEMC INCEMC Timisoara

 

P3- UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP- Petru Poni Iasi

 

2.

Proiect 2: „Materiale hibride nanostructurate ob?inute prin metode «eco-fiendly» pentru protec?ia suprafe?elor împotriva deterior?rilor produse de microorganisme ?i agen?i poluan?i”

Proiectul component nr.2 î?i propune realizarea unor materiale inteligente pentru acoperiri cu propriet??i avansate de protec?ie împotriva dezvolt?rii biofilmelor ?i a depunerilor pe suprafe?e de tip piatr?, hârtie ?i metal.

Acoperirile pe baz? de nanoparticule metalice ?i/sau anorganice vor fi preparate prin metode de sintez? sol-gel ?i în CO2 supercritic pentru a realiza procese de fabricare cu consum minim de energie ?i cât mai pu?in poluante.

Se vor realiza modele de predic?ie pentru propriet??ile antifungice ?i antibacteriene, în func?ie de natura nanoparticulelor incluse în matricea materialelor hibride ?i se vor testa materialele ob?inute pe modele de biofilme cu poten?ial ridicat de biodegradare a suprafe?elor în diverse condi?ii ambientale.

Astfel, se are în vedere optimizarea pe baze ?tiin?ifice a formulei de material hibrid pentru acoperiri inteligente în vederea ob?inerii simultane a unui efect de autocur??are, de protec?ie împotriva agen?ilor poluan?i ?i efect antifungic/ antibacterian prelungit.

IC – INCDCP-ICECHIM  Bucuresti

?6 locuri de munc? nou create în cercetare

?2 cereri brevet depuse la nivel na?ional

?1 produs hibrid nou

?2 tehnologii de laborator

?2 servicii de acoperire cu materiale hibride la poten?iali beneficiari

?Actualiarea ofertei de servicii de cercetare ?i tehnologice (www.erris.gov.ro)

?10 stagii de preg?tire (cercetare)/ formare ?i vizite de lucru

?Servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibil?

?Program comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare institu?ional? al fiec?rui partener (colaborare pentru depunere proiecte de cercetare; participare la simpozioane anuale)

 - consolidarea capacit??ii institu?iilor cu posibilit??i de relansare prin: stagii de preg?tire (cercetare)/fomare ?i vizite de lucru (scurt? durat?)

 

P1 – INCDCF-ICCF Bucuresti

 

P2- INCDEMC INCEMC

 

P3- UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP- Petru Poni Iasi

 

3

Proiect 3:Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta”

Este un proiect cu caracter complex, multidisciplinar si inovativ care are ca scop dezvoltarea unui nou material, un bionanocompozit si a unei metode ce poate fi usor ridicata la scara de obtinere a acestuia. Biomaterialul rezultat in cadrul acestui proiect este destinat ambalajelor alimentare sau pentru medicamente, ustensile medicale de unica utilizare, recipienti de stocare a probelor pentru analize medicale, produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta care se aduna in cantitate mare dupa utilizare si sunt greu sau imposibil de recuperat. Se urmareste prin acest proiect inlocuirea polimerilor derivati din petrol cu polimeri proveniti din resurse regenerabile si reducerea poluarii cauzate de ambalajele plastice.

IC – INCDCP-ICECHIM  Bucuresti

- 1 produs nou (bionanocompozit pentru ambalaje)

- 1 model validat

- 1 tehnologie de obtinere bionanocompozit

- 3 cereri de brevete de inventie

- 2 articole ISI

- 5 paricipari la conferinte international

- 2 locuri noi de munca pentru tineri cercetatori

- structurarea ofertei de servicii de cercetare ?i tehnologice ?i prezentarea în platforma www.erris.gov.ro

 - consolidarea capacit??ii institu?iilor cu posibilit??i de relansare1 prin: stagii de preg?tire (cercetare)/fomare ?i vizite de lucru (scurt? durat?)

 - servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibil?

 

P1 – INCDCF-ICCF Bucuresti

 

P3- UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP- Petru Poni Iasi

 

4

Proiect 4: Materiale hibride inovative cu proprietati fotocatalitice

. Scopul proiectului il constituie conceperea si realizarea de materiale hibride cu proprietati fotocatalitice pentru obtinerea de acoperiri cu autocuratare la lumina naturala sau artificiala. Abordarea este originala, combinand realizarea de materiale hibride continand fotocatalizatori de tip oxidic, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici, cu proprietatile fizico-chimice ale acoperirilor obtinute prin depunerea acestor materiale pe diferite suprafete (sticla, plastic). Alta inovatie este abordarea integrata a tipurilor clasice de sinteza (metoda sol-gel) cu cele ne-conventionale (procesul hidrotermal asistat in microunde). Proiectul are doua directii principale de dezvoltare, si anume: (1) Conceperea si realizarea unor structuri de fotocatalizatori de tip oxidic dopati cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici pentru sensibilizarea in domeniul vizibil si cresterea eficientei proceselor de fotodescompunere catalitica, prin incorporare directa in materiale filmogene hibride; (2) Obtinerea de materiale filmogene hibride si caracterizarea unora continand fotocatalizatori de tip oxidic, precum si testarea acestora in procese de autocuratare dupa depunere pe diferite tipuri de suprafete (sticla, plastic). De asemenea proiectul are in vedere aplicarea practica a noilor fotocatalizatori obtinuti prin formularea unor materiale peliculogene alchidice si pe baza de apa care sa prezinte proprietati de autocuratare.  Dezvoltarea materialelor hibride nanostructurate fotocatalitice ?i a tehnologiei ecologicep propuse contribuie la sustenabilitatea ?i competitivitatea continua a cercetarii nationale prin: (1) dezvoltarea de procese ecologice, eficiente din punct de vedere energetic ?i al resurselor, si producerea de tehnologii; (2) activit??i de cercetare care abordeaz? aspecte-cheie ale impactului asupra s?n?t??ii-mediului; (3) ac?iuni care pot  permite identificarea ?i abordarea obstacolelor majore pentru inovare. Caracterul echilibrat si lucrativ al cercetatorilor experimentati si al echipelor de cercetare implicate, impreuna cu o infrastructura adecvata vor conduce la realizarea cu succes a proiectului propus

IC – INCDCP-ICECHIM  Bucuresti

- 2 loturi de materiale (structuride TiO2)prin metoda fast hidrotermal);

- 2 tipuri de materiale sol-gel fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant;

- 2 tipuri de materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu material colorant, obtinute prin procedeul hidrotermal asistat in microunde;

- 4 tipuri de acoperiri sol-gel obtinute prin depunerea a 2 materiale hibride TiO2-colorant

pe 2 tipuri de suprafete diferite;

- 4 tipuri de acoperiri obtinute prin depunerea pe 2 tipuri de suprafete diferite (sticla, plastic) a 2 materiale hibride TiO2-colorant, sintetizate prin procedeul hidrotermal asistat in microunde;

- 2 tipuri de vopsele pe baza de apa cu efect de autocuratare;

- 1 tehnologie optimizata pentru obtinerea de materiale oxidice functionalizate cu coloranti cu absorbtie puternica din domeniulvizibil;

- 1 tehnologie sol-gel optimizata pentru obtinerea unor materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant;

- 1 tehnologie hidrotermala asistat in microunde, optimizata, pentru obtinerea unor materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant;

- 1 tehnologie de laborator pentru realizarea retetelor de vopsele cu proprietati de autocuratare;

- diseminare prin participare la conferinte nationale/internationale (6 comunicari)

 - articole ISI (3 in reviste de specialitate)

 - 1 cerere brevet national

 - website al proiectului

 - locuri de munc? în cercetare sus?inute prin program (ENI) (2 locuri pentru tineri cercetatori)

- consolidarea capacit??ii institu?iilor cu posibilit??i de relansare prin: stagii de preg?tire (cercetare)/fomare ?i vizite de lucru (scurt? durat?)

- servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibil?

 

P1 – INCDCF-ICCF Bucuresti

 

P2- INCDEMC INEMC

 

P3- UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP- Petru Poni Iasi

 

5

Proiect 5: ”Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru  imprimare 3D”

Proiectul urmareste obtinerea de materiale avansate pe baza solutii noi de modificare fizico –chimica. Caracterizarea noilor materiale se va realiza conform cerintelor aplicatiilor durabile obtinute prin imprimare 3D. Noutatea acestor lucrari rezulta din aceea ca modificrea fizico-chimica se va realiza cu extenderi de lant si/sau polimeri care asigura proprietati durabile si permit controlul compostabilitatii. Din acest motiv materialele rezultate vor fi de tip durabil si de aceea se vor utiliza nu numai pentru  aplicatii cu viata scurta ca in present  in cazul polimerilor regenerabili ci si pentru cele cu viata lunga, durabile.  Noutatea cercetarilor este  generata si de faptul ca noile materialele  se vor transforma in produse finite nu prin tehnici conventionale, ca in present ci prin printare 3D, tehnica a carei generalizare va genera cea de a trei revoltie industrial a lumii.

Lucrarile  propuse au  caracter fundamental si aplicativ  si de aceea  va fi posibila trecerea de la TRL1 la TRL 4.

Partenerii  implicate in consortiu  vor oferi servicii de cercetare pe unele din aparatele din dotare,,unice in tara, aspect care alaturi de   calitatea resursei de cercetare si rezultatele care se vor obtine vor consolida pozitia de furnizori unici regionali de servicii de cercetare adica realizarea obiectivului proiectului

IC –INCDCP-ICECHIM Bucuresti

-Elaborarea unui nou tip de material de provenienta regenerabila prelucrabil prin imprimare 3D in produse durabile;

- Elaborarea unui proces  tehnologic, validat in conditii reale de functionare

 (TRL1 - TRL4);

- Cresterea capacitatii institutionale a partenerilor din consortiu prin servicii de cercetare folosind  atat infrastructura existenta cat si cea programata pentru achizitionare in anul 2017;

- Planuri B pentru posibile situatii de risc;

- Diseminare prin: pagina web, articole, conferinte, simpozioane,  masa rotunda, work shop, brosuri de prezentare, postere comerciale, rapoarte pubilice neconfidentiale;

-Program de implementare in accord cu tipul cercetarilor;

- Consolidarea capacitatilor institutionale prin vizite de lucru ale tinerilor

-Angajarea 2 cercetatori (1ASC si a 1 CS III);

- 1 cerere de brevet;

- Program comun de lucru in acord cu planul de dezvoltare institutionala al fiecarui partener  cu sustenabilitate dupa finalizarea proiectului

 

 

P3 – UPB

 

P4- UB

 

P5 – ICMMPP-

 

Coordonator- INCDCP-ICECHIM Institutul Nationalde Cercetare- Dezvoltare Pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM, , cu sediul in Bucuresti, Spl. Independentei 202, Sector 6, Director proiect Dr.ing. Andrei Sarbu, Main Scientific Researcher I degree, tel. (+4)0213128501, Fax: (+4)0213123493, email: andr.sarbu@gmail.com

Partener 1 – INCDCF-ICCF Institutul National de Cercetare Dezvoltare Chimico Farmaceutica ICCF, , cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan 112 C, sector 3, Responsabil proiect: Dr. Irina Lupescu- Main Scientific Researcher I degree, tel. (+4)0213212117, fax (+4)0213222917, email: irina.lupescu1@gmail.com

Partener 2 -  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara (INCEMC)., , cu sediul in Timisoara, str. Aurel Paunescu Podeanu, nr. 144, jude?ul Timis,  Responsabil proiect Dr. Carmen Lazau Main Scientific Researcher II degree tel: (+4)0727254461, Fax: (+4)0256204698, email: carmen.lazau@gmail.com,

 

Partener 3- Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB),  cu sediul in Bucure?ti,  Spl. Independen?ei  313, sector 6, Responsabil proiectProf.dr.ing. Horia Iovu, Full professor, tel. (+4)021 4023922, Fax: (+4)0214115365, email: horia.iovu@upb.ro

Partener 4- Universitatea din Bucuresti (UB),  cu sediul în  Bucuresti, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr.36-46, Bucuresti-sector 5, Responsabil proiect  Dr. Anca Dumitru, Lecturer,  tel. (+4)021 457 44 18, Fax: (+4)0214574418,  email: anka.dumitru@gmail.com

Partener 5- Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" (ICMPP),   cu sediul în  Iasi, Aleea Grigore Ghica Voda, nr. 41A,  Responsabil proiect  dr. Valeria Harabagiu, Main Scientific Researcher I degree,  tel. (+4)0741-027090, Fax: (+4)0232211299, email: hvaleria@icmpp.ro

 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINATAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII- UEFISCDI

Director General
Adrian Curaj
Tel: 0213071910
Fax: 0213071919

Address: UEFISCDI  Str. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, cam. 321, Sector 1, Bucuresti

Anexa 1 - Raport Etapa 1

Proiect Component nr.1: “Procedeu inovativ de ob?inere a ceramicii de nitrur? de titan pe calea hibridelor polimerice compozite pentru aplica?ii biomedicale”- BIOTiN

Denumire etapa 1.1: “Formularea ?i verificarea modelului conceptual privind ob?inerea nanostructurilor hibride anorganic- organice pe baz? de titanie poroas? sintetizat? ?i transformarea acestora în TiN pentru aplica?ii biomedicale” 

Proiectul multidisciplinar intentioneaza sa dezvolte o pulbere ceramica de TiN originala cu parametri de inalta performanta si calitate, printr-un proces inovator de fabricatie, pentru aplicatii biomedicale precum acoperiri pentru proteze. In scopul dezvoltarii de noi materiale avansate, procedura va utiliza tehnologii integrate si tehnici de procesare gasite in aplicatiile industriale, alaturi de metode aferente nanotehnologiei. Proiectul are ca scop obtinerea unei ceramici de nitrura de titan pe calea compozitelor polimerice hibride, pornind de la o structura anorganica poroasa sintetizata. Tehnologia propune o noua abordare pentru proiectarea de materiale care genereaza o clasa unica de ceramici cu caracteristici distinctive precum proprietati mecanice si stabilitate termica superioare altor materiale similare. Obiective Specifice: O1. const? în elaborarea ?i formularea unui concept experimental de tehnologie pentru o fabricare a pulberilor ceramice avansate. Tehnologia va fi dezvoltat?  pentru a ob?ine o nou? TiN pe calea compozitelor polimerice ob?inute prin polimerizarea radical? a unui monomer vinilic  în TiO2 poros pre-sintetizat ?i cu etapele ulterioare de carbonizare a polimerului ?i tratarea compozitelor TiO2-C la temperaturi ridicate ?i în atmosfer? controlat?. Vor fi efectuate studii de verificare a biocompatibilit??ii (toxicitate, reac?ie biologic?/chimic?) în scopul cre?terii bioperforman?elor pentru o posibil? aplicare în acoperiri de proteze. O2. const? în demonstrarea fezabilit??ii ?i utilit??ii noii tehnologii pentru ruta de produc?ie a pulberii ceramice, cu validarea ulterioar? a tehnologiei de fabrica?ie. O3. îl reprezint? diseminarea rezultatelor ?tiin?ifice la nivel na?ional si interna?ional. 

Nitrura de titan (TiN) este un material tehnologic important cu diverse aplicatii care deriva din proprietatile sale unice. In principal este un material biocompatibil care reduce colonizarea bacteriana. Acoperirile de TiN au prezentat rezultate incurajatoare privind toleranta sanguina cu un procentaj de hemoliza apropiat de zero. Datorita biocompatibilitatii sale si a hemocompatibilitatii excelente, pe langa aplicatiile in microelectronica, acoperiri anticorozive si antireflectante pentru afisaje, TiN prezinta o gama larga de aplicatii medicale cum ar fi dispozitive medicale,  protezele dentare, materiale pentru articulatia soldului si inlocuirea valvei cardiace deoarece acoperirile cu TiN sunt netoxice, acestea putand fi  utilizate pentru realizarea sau acoperirea diferitelor implaturi indeosebi cele ortopedice. 

In cadrul etapei I s-au elaborat 6 Rapoarte de cercetare privind (1) obtinerea/ caracterizarea structurii anorganice gazda (TiO2) prin diverse metode inovative cu  precursori accesibili din punct de vedere economic; (2) polimerizarea gazda-oaspete a monomerului vinilic în matricea anorganic? sintetizat?; (3) elaborarea unor protocoale de caracterizare complex? prin corelarea parametrilor de structur?-proprieta?i utilizând tehnici pentru materialele avansate; (4) ob?inerea/ caracterizarea compozitelor Titanie-Carbon pentru transformarea ulterioar? în TiN; (5) transformarea compozitelor titanie-carbon în TiN si caracterizarea proprietatilor pulberii ceramice obtinute si (6) verificarea pulberii ceramice în scopul unor poten?iale aplica?ii biomedicale. Au fost create 3 Locuri de munca în cercetare (2 la IC - ICECHIM, 1 la P2 - INCEMC). Conform dovezilor prezentate in platforma, s-au creat 3 locuri de munca prin angajarea, in conditii legale conform declaratiei directorului general, a trei asistenti de cercetare. Posturile au fost scoase la concurs prin publicare pe www.euraxess.gov.ro si www.jobs.ancs.ro. S-au realizat 6 Comunicari stiintifice, rezultatele obtinute fiind diseminate prin prezentarea a 5 postere si 1 comunicare orala la simpozioane internationale.

            Pe baza rezultatelor obtinute se poate aprecia ca indicatorii de rezultat programati pentru Proiectul Component 1, in etapa 1, au fost atinsi in totalitate. 

Titlu Proiect Component nr.2: “Materiale hibride nanostructurate obtinute prin metode «eco-fiendly» pentru protectia suprafetelor împotriva deteriorarilor produse de microorganisme si agenti poluanti- MAHIN”

Denumire etapa 1-2: “Cercetari experimentale preliminare pentru obtinerea materialelor hibride. Proiectarea stiintifica a realizarii materialelor hibride nanostructurate si dezvoltarea infrastructurii de cercetare” 

            In cadrul etapei 1-2 s-au desfasurat 7 activitati, la care au participat 6 parteneri. In doua dintre activitati s-au efectuat cercetari experimentale preliminare pentru sinteza de nanoparticule metalice (Cu, Ag) si de oxizi metalici (ZnO) cu proprietati antibacteriene prin metode hidrotermale si solvotermale. In Tabelul 1 sunt prezentate 11 tipuri de nanoparticule sintetizate.

Tabelul 1 Tipuri de nanoparticule metalice si oxizi metalici sintetizate

Nr. crt.

Cod

Tip de nanoparticule

Concentratie nanoparticule

Tip surfactant

1.

ZnO MI P2

Nanoparticule de ZnO

obtinute prin metoda 1, proba 2

-

2.

ZnO MII P4

Nanoparticule de ZnO

obtinute prin metoda 2, proba4

-

3.

AgNp 100 ppm

Nanoparticule de Ag

100 ppm

-

4.

AgNp-CTAB 100 ppm

Nanoparticule de Ag

100 ppm

CTAB

5.

AgNp-PVP 100 ppm

Nanoparticule de Ag

100 ppm

PVP

6.

CuNp 25 ppm

Nanoparticule de Cu

25 ppm

-

7.

CuNp-CTAB 25 ppm

Nanoparticule de Cu

25 ppm

CTAB

8.

CuNp-PVP 25 ppm

Nanoparticule de Cu

25 ppm

PVP

9.

NpCu 10 ppm

Nanoparticule de Cu

10 ppm

-

10.

NpCu-CTAB 10 ppm

Nanoparticule de Cu

10 ppm

CTAB

11.

NpCu-PVP 10 ppm

Nanoparticule de Cu

10 ppm

PVP

            Nanoparticulele obtinute au fost caracterizate în cadrul a 3 activitati, atât din punct de vedere structural (FT-IR, RAMAN, XRD), cât si morfologic (SEM, TEM). Testarea proprietatilor antibacteriene a nanoparticulelor sintetizate a facut obiectul unei alte activitati.

            In urma analizelor efectuate s-a constatat ca metoda de sinteza influenteaza direct morfologia si dimensiunea nanoparticulelor, având efect indirect si asupra activitatii biologice.

            In cazul testarii actiunii nanoparticulelor asupra formarii biofilmelor s-a constatat ca AgNPs au capacitatea de a combate formarea biofilmelor generate de cele doua tulpini folosite, înregistrându-se procente de inhibitie de peste 50%, pentru probele cu adaos de bromura de cetiltrimetilamoniu. Pentru probele de ZnO si CuNPs rezultatele obtinute sugereaza o activitate antibiofilm moderata pentru ambele tulpini testate, repectiv P. putida si B. subtilis. Valorile PIBF obtinute la testarea antibiofilm sugereaza necesitatea optimizarii nanoparticulelor si a unor investigatii suplimentare, în vederea cresterii eficientei actiunii biologice a acestora. 

Rezultate cuantificabile

• 4 Locuri de munca nou create în cercetare (2 la IC - ICECHIM, 1 la P4 - UB, 1 la P2 - INCEMC);

•2 Modele experimentale sinteze nanoparticule (1 IC - ICECHIM, 1 P4 - UB);

• 3 Seturi buletine de analize (1 P3 - UPB, 1 P5 - ICMPP, 1 P2 - INCEMC);

• 1 Protocol specific detestare (1 P1 - ICCF);

• 3 Comunicari stiintifice (1 IC - ICECHIM, 1 P4 - UB, 1 P1 - ICCF). 

Proiect component nr. 3: Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta (ESTERPACK)

Denumire etapa 1-3: Dezvoltarea unor noi bioaliaje pe baza de poliesteri alifatici si bioelastomeri termoplastici

Obiective:

Proiectul „Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta” (ESTERPACK) este un proiect complex si inovativ care are ca scop dezvoltarea unui nou material, un bionanocompozit si a unei metode, ce poate fi usor ridicata la scara, de obtinere a acestuia. Biomaterialul rezultat in cadrul acestui proiect este destinat ambalajelor alimentare sau medicale, produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta. Se urmareste prin acest proiect inlocuirea polimerilor derivati din petrol cu polimeri proveniti din resurse regenerabile si reducerea poluarii cauzate de ambalajele plastice. Prin realizarea acestor produse din polimeri biodegradabili impactul lor asupra mediului dupa folosire se reduce substantial.

Polihidroxialcanoatii (PHA) indeplinesc multe dintre cerintele materialelor pentru ambalaje alimentare si pentru domeniul medical. Ei sunt susceptibili la degradarea hidrolitica in mediu si in sistemele vii si se pot prelucra cu ajutorul echipamentelor folosite în cazul poliolefinelor sau al altor materiale plastice sintetice si care prezinta unele proprietati similare cu ale materialelor plastice conven?ionale. Proprietatile mecanice ale PHA sunt dependente de structura monomerilor de baza si de greutatea moleculara a polimerilor, variind intre o elasticitate asemanatoare cu a cauciucului si o duritate comparabila cu a textolitului cristalin. PHA cu lant scurt se caracterizeaza prin rigiditate si fragilitate, in schimb cei cu 6 - 14 atomi de carbon au proprietati similare elastomerilor.

Poliuretanii termoplastici (TPU) pot conduce la proprietati mecanice, de flexibilitate si biocompatibilitate extrem de diferite in functie de natura componentelor ce alcatuiesc segmentele moi, segmentele dure sau alungitorii de lant. Proprietatile mecanice ale TPU pot fi ajustate prin simpla schimbare a raportului dintre segmentele flexibile si cele dure sau prin folosirea de reactanti cu proprietati diferite. Din acest motiv ei sunt extrem de interesanti ca materiale pentru domeniul ambalajelor si a dispozitivelor medicale ce reprezinta tinte ale acestui proiect.

Stabilitatea termica si stabilitatea in timpul prelucrarii scazute si casanta ridicata sunt principalele motive ataturi de pretul mai ridicat, care impiedica folosirea pe scara larga a PHA in industria de ambalaje alimentare si produse medicale. PHA elastomerici, cu lungime medie de lant si PU elastomerici cu secvente biodegradabile pot elimina dezavantajele mentionate mai sus prin folosirea lor ca modificatori ai polihidroxibutiratului (PHB) in scopul obtinerii de bioaliaje pentru sectorul de ambalaje inclusiv cele medicale.

Pentru rezolvarea problemei au fost abordate doua directii: (i) realizarea de copolimeri PHA elastomerici avand lungime medie de lant, prin biosinteza si (ii) realizarea de poliuretani sintetizati controlat cu componenta sau componente biodegradabile. Ambele solutii sunt gandite atat pentru cresterea flexibilitatii si ductilitatii, in vederea eliminarii casantei cat si pentru imbunatatirea comportarii la prelucrare a PHB/PHBV. Prima solutie, adica bioaliajele din poliesteri alifatici si mPHA modificate cu nanoceluloza, este total din resurse regenerabile si 100% biodegradabila.

            In cadrul acestei etape s-a elaborat raportul de cercetare privind selectia de tupini producatoare de PHA elastomeric si medii de cultivare specifice pentru biosinteza, raportul de cercetare privind biosinteza microbiana a PHA elastomeric si biosinteza fermentativa a PHA model. S-au obtinut bioaliaje din poliester alifatic si polihidroxialcanoat elastomeric si s-au elaborat rapoartele de analiza privind caracterizarea fizica, structurala si morfologica a bioaliajelor obtinute. Au fost sintetizate mai multe tipuri de poliuretani cu secvente biodegradabile. S-au atasat rapoartele de analiza privind caracterizarea poliuretanilor elastomerici sintetizati si s-a prezentat metoda de functionalizare a nanocelulozei. Lucrarile vor continua cu dezvoltarea unor bionanocompozite din poliesteri alifatici cu diversi modificatori si celluloza. 

Proiect component nr. 4: „Materiale hibride inovative cu proprietati fotocatalitice -FOTOMAH”

Denumire Etapa 1-4: Identificarea metodelor de sinteza preliminare pentru obtinerea unor structuri de fotocatalizatori de tip oxidic. 

In cadrul acestei etape a proiectului au fost indeplinite urmatoarele activitati:

1. Sinteza preliminara privind obtinerea de structuri de TiO2 prin metoda hidrotermala;

2. Cercetari preliminare privind identificarea parametrilor pentru sinteza de materiale cu adaos de TiO2-colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici, prin procesul sol-gel si respectiv prin procesul hidrotermal asistat in microunde;

3. Teste preliminare pentru a observa: compatibilitatea structurilor fotocatalitice cu materialul colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici, activitatea fotocatalitica si efectul antibacterian;

4. Diseminarea rezultatelor prin: participarea la conferinte nationale/internationale, articol trimis/publicat/acceptat spre publicare.           

- Au fost obtinute nanocristalele de TiO2 nedopate si dopate cu Ag si Fe sintetizate prin metoda hidrotermala, la diferite temperaturi de autoclavare .

- Au fost obtinute materiale cu adaos de TiO2 ca atare si sensibilizat cu colorant (ftalocianinic) atat prin procesul sol-gel cat si prin procesul hidrotermal asistat in microunde, utilizand diferiti agenti silanici.

- Studiile realizate au confirmat faptul ca TiO2 sensibilizat cu coloranti ftalocianinici prezinta rezultate bune in ceea ce priveste efectul de degradare fotocatalitic asupra colorantilor organici, cum ar fi metiloranj si albastru de metilen.

- A fost elaborat un studiu privind selectarea si adaptarea unei metode de evaluare a activitatii antibacteriene a produselor de tip filme subtiri obtinute din materiale cu adaos de TiO2

Proiect Component nr.5 Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimarea 3d (3D-LONG-LIFE)

Denumire etapa 1-5: Proiectarea, realizarea si caracterizarea noilor materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimarea 3D  

            Proiectarea noilor materiale polimerice presupune considerarea simultana atat a cerintelor  aplicatiilor vizate cat si a celor specifice  tehnicii vizate de transformare in produs finit. Durabilitatea este definita ca proprietatea materialelor polimerice de a rezista actiunii solicitarilor din mediu, in timpul duratei de viata, astfel incat sa nu fie periclitata buna functionare. Selectia tipurilor de polimeri posibil a fi utilizati pentru realizarea acestora impune considerarea dezideratelor prezentului legate de noua economie a plasticelor  care are in vedere inlocuirea carbonului fosil (polimeri din resurse conventionale) cu carbonul regenerabil (polimeri regenerabili sau polimeri regenerabili modificati chimic) in aplicatii durabile realizate prin tehnologii moderne. In acest contex scopul proiectului 40 -2018 /5 (3D-LONG-LIFE) este realizarea de noi materiale regenerabile, durabile, compatibile cu imprimare 3D, posibil a treia revolutie tehologica a lumii. Noile materiale polimerice se vor realiza prin metode inovative de modificare fizico-chimica a acidului polilactic, polimer regenerabil cu foarte buna prelucrabilitate din topitura dar fara proprietati de durabilitate, prin controlarea proprietatilor care conditioneaza durabilitatea si anume comportarea la rupere (prin  balanta rigiditate – capacitate de absorbtie a energiei de rupere) si comportarea termica. Metoda inovativa de modificare selectata are in vedere controlarea structurii morfologice a acidului polilactic prin generarea de rapoarte variabile cristalin / amorf si, dupa caz, cristalizare controlata, astfel incat energia absorbita de material, inaintea ruperii si stabilitatea termica sa aiba valori specifice aplicatiilor durabile. In acest scop, polimerul regenerat se va modifica cu agenti de control a energiei absorbite inaintea rupereii si/sau agenti de nucleere si/sau agenti de ranforsare si/sau stereo-complexare. Pentru ca noile materiale sa poata fi transformate in produs finit prin imprimare 3D - metoda filamentului topit, este necesar ca topitura acestor mataeriale sa poata curge la viteze specifice unei productivitati de interes practic, stiut fiind ca valoarea vitezei de forfecare dezvoltata in timpul extruderii nu depaseste 100 s-1.

            In scopul realizarii noilor materiale durabile, in anul 2018  partenerii proiectului (CO, P1, P2, P3) care lucreaza in echipa, dar fiecare cu responsabilitati bine definite, au conceput modelele experimentale de realizare si caracterizare a acestora. Parteneriatul are la baza cooperarea stransa pentru interpretarea rezultatelor proprii si pentru corelarea rezultatelor de caracterizare cu metodica de modificare a polimerului regenerabil si cu caracteristicile induse de tipul de polimer regenerabil modificat si de ceilalti modificatori si aditivi folositi. In anul 2018, partenerii au efectuat lucrari de laborator pentru realizarea noilor mateiale (CO),obtinerea epruvetelor pentru caracterizare (CO) si caracterizarea acestora (P1, P2, P3, CO). Termogramele DSC (P1), micrografiile in lumina polarizata (P2) sau micrografiile SEM (P3), alaturi de difractogramele XRD (P3) si reogramele specifice curgerii topiturii in spirala (P1) alaturi de cele in camp extensional (CO) au aratat ca metodica de caracterizare folosita pune foarte bine in evidenta efectele de stereocomplesare si/sau nucleere si/sau ranforsare, pe care se bazeaza realizarea noilor materiale regenerabile durabile compatibile cu imprimarea 3D.

Lucrarea prezinta pe scurt rezultatele partiale obtinute de partenerii proiectului in anul 2018. Acestea au aratat ca directia de cercetare abordata este fezabila urmand ca in etapa urmatoare sa se continue lucrarile de  caracterizare si cu alte metode (TEM etc.), si sa se treaca la corelarea proprietatilor functionale cu solutiile de modificare,  la studierea adecvantei noilor variante de material pentru imprimare 3D prin metoda filamentului topit, selectia variantelor de interes si optmizarea comportarii mecanice si  termice conform intereselor aplicatiilor durabile si ale prelucrarii in produs finit prin realizarea proiectului. In functie de rezultate se vor aborda si alte directii de crestere a durabilitatii PLA.

Rezultatele obtinute au fost diseminate prin prezentarea a 3 postere la un simpozion international si este in curs si elaborarea unei teze de doctorat pe acest subiect. Conform dovezilor prezentate in platforma, s-au creat 2 locuri de munca prin angajarea, in conditii legale conform declaratiei directorului general, a doi asistenti de cercetare. Posturile au fost scoase la concurs prin publicare pe www.euraxess.gov.ro si www.jobs.ancs.ro. Pe baza rezultatelor obtinute se apreciaza ca indicatorii de rezultat programati pentru etapa 1 au fost atinsi in totalitate de toti partenerii

CONCLUZII

In cadrul PC1 a fost realizat un  studiu de cercetare privind polimerizarea gazda- oaspete si 4 studii experimentale, incluzand buletine de analiza si caracterizare privind sinteza structurii anorganice, obtinerea compozitelor polimerice, ciclizarea si carbonizarea polimerului, producerea pulberii ceramice ?i pretestarea pentru potentiale aplicatii în medicin? cu 4 modele experimentale si un protocol de testare biocompatibilitate. In cadrul PC2 s-au elaborat 2 modele experimentale de sinteze nanoparticule, 3 seturi de buletine analize, si 1 Protocol de testare activitate bactericida. In PC3  s-au obtinut bioaliaje biodegradabile cu ductilitate marita, s-a efectuat un  studiu de cercetare privind selectia de tupini producatoare de PHA elastomeric si medii de cultivare specifice pentru biosinteza, 4 metode experimentale (1 pentru biosinteza fermentativa a PHA, unul pentru bioaliaje, unul pentru poliuretani si unul pentru functionalizare bioceluloza), 3 seturi de analize si un studiu de caracterizare produse. In PC4 s-a realizat un studiu de cercetare, 2 studii experimentale privind obtinerea de materiale cu structuri de fotocatalizatori de tip oxidic si un Protocol de testare/evaluare fotodegradare, 2 proceduri de laborator pentru TiO2, 2 proceduri de laborator pentru sinteza sol-gel cu coloranti, pe baza a 2 studii, un raport de testare si unul de analiza antibacteriana. In PC5 s-au verificat concepte inovative care conduc la realizarea obiectivelor si s-au obtinut noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimare 3D. S-au realizat 3 modele experimentale pentru producerea de materiale si caracterizarea acestora prin buletine de analiza, imagistica, teste, etc.

Pana in prezent in proiect au fost angajati 12 tineri ACS: 8 la ICECHIM, 3 la INCDEMC Timisoara si 1 la Universitatea Bucuresti. Angajarile  s-au efectuat in conditii legale conform declaratiilor directorilor generali sau rectorului. Posturile au fost scoase la concurs prin publicare pe www.euraxess.gov.ro si www.jobs.ancs.ro. S-au realizat concursurile si au fost desemnati castigatorii si pentru ceilalti 6 angajati. Angajatii vor fi mentinuti timp de 2 ani dupa incheierea proiectului.  

 

Anexa 2 - Raport Etapa 2

 

Titlu Proiect Component nr.1:Procedeu inovativ de ob?inere a ceramicii de nitrur? de titan pe calea hibridelor polimerice compozite pentru aplica?ii biomedicale”- BIOTiN

Denumire etapa 2-1: "Stabilirea modelului experimental (tehnologie de laborator) de producere a pulberii ceramice de nitrur? de titan via compozite polimerice hibride pentru acoperiri de proteze"

 

Proiectul BIOTiN intentioneaza sa dezvolte o pulbere ceramica de nitrura de titan originala cu parametri de inalta performanta si calitate, printr-un proces inovator de fabricatie, pentru aplicatii biomedicale precum acoperiri pentru proteze. In scopul dezvoltarii de noi materiale avansate, procedura utilizweaza tehnologii integrate si tehnici de procesare folosite in aplicatiile industriale, alaturi de metode aferente nanotehnologiei. Proiectul are ca scop obtinerea unei ceramici de TiN pe calea compozitelor polimerice hibride, pornind de la o structura anorganica poroasa sintetizata. Tehnologia propune o noua abordare pentru proiectarea de materiale care genereaza o clasa unica de ceramici cu caracteristici distinctive precum proprietati mecanice si stabilitate termica superioare altor materiale similare.

In cadrul acestei etape s-au elaborat 6 Rapoarte de cercetare si 4 tehnologii privind (1) Experimentarea ?i elaborarea tehnologiei de sintez? a templatului anorganic, TiO2 mezoporos prin procedeul optim; (2) Experimentarea ?i elaborarea tehnologiei de producere a nanocompozitelor polimerice prin polimerizare gazd?-oaspete; (3) Corelarea datelor experimentale privind structura, cu propriet??ile materialelor ob?inute prin caracterizarea complex? a materialelor în toate etapele de dezvoltare a modelului experimental. Monitorizarea continu? a proceselor de sintez? prin caracterizare extensiv? a produ?ilor ini?iali ?i intermediari; (4) Experimentarea ?i elaborarea tehnologiilor de carbonizare a componentei polimerice din nanocompozite; (5) Experimentarea ?i elaborarea tehnologiei de producere a TiN prin metoda carbotermala via nanonocompozite si (6) Evaluarea performantei induse de pulberarea ceramica pe baza de TiN in scopul utilizarii in aplicatii biomedicale. Au fost create 3 noi Locuri de munca în cercetare (1 la P1 - ICCF, 1 la P3–UPB, 1 la P5 - ICMPP). Conform dovezilor prezentate in platforma, s-au creat 3 locuri de munca prin angajarea, in conditii legale conform declaratiei directorului general, a trei asistenti de cercetare. Posturile au fost scoase la concurs prin publicare pe www.euraxess.gov.ro si www.jobs.ancs.ro. S-au realizat 16 Comunicari stiintifice, rezultatele obtinute fiind diseminate si prin 2 cereri de brevet nationale si 3 articole in reviste ISI  (2 trimise – ICECHIM, UPB si 1 publicat - UB). De asemenea au fost efectuate 3 stagii de pregatire (cecuri) realizate între partenerii: ICECHIM, UPB ?i ICMPP.

Pe baza rezultatelor obtinute se poate aprecia ca indicatorii de rezultat programati pentru Proiectul Component 1, in etapa 2, au fost atinsi in totalitate.

Proiectul va continua în etapa urm?toare cu demonstrarea utilit??ii ?i functionalit??ii tehnologiilor elaborate, optimizarea tehnologiilor.

 

 

Titlu Proiect Component nr.2:Materiale hibride nanostructurate ob?inute prin metode «eco-fiendly» pentru protec?ia suprafe?elor împotriva deterior?rilor produse de microorganisme ?i agen?i poluan?i”- MAHIN

Denumire etapa 2-2:Ob?inerea ?i caracterizarea materialelor hibride nanostructurate prin metode nepoluante – «eco-friendly»

 

                Proiectul component nr.2 (PC_2) ?i-a propus în cadrul celei de-a doua etape dezvoltarea prin metode «eco-fiendly» a unor noi acoperiri hibride cu func?ionalitate multipl?, cu efect antibacterian ?i de autocur??are, pentru protejarea diverselor suprafe?e împotriva efectelor produse de poluan?i ?i a atacurilor biologice cu patogeni. În cadrul etapei a 2-a s-au desf??urat activit??ile planificate pentru îndeplinirea obiectivelor propuse ?i s-au derulat activit??i ce vizeaz? ob?inerea ?i caracterizarea materialelor hibride nanostructurate prin metode nepoluante – «eco-friendly». În aceast? etap? a proiectului au fost prevazute dou? obiective ?tiin?ifice:

                - A. Optimizarea parametrilor de ob?inere a unor nanoparticule metalice (Cu, Ag, ZnO, CuO) cu propriet??i antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» – metoda asistat? de bioextracte – ?i caracterizarea acestora;

                - B. Ob?inerea materialelor hibride nanostructurate pe baz? de combina?ii de nanoparticule metalice ?i oxidice în matrici de silani filmogene ?i caracterizarea acestora.

                S-a avut a?adar în vedere realizarea unor materiale inteligente pentru acoperiri cu propriet??i avansate de protec?ie împotriva dezvolt?rii biofilmelor ?i a depunerilor pe diferite suprafe?e. De asemenea, o arie de interes foarte important? în dezvoltarea materialelor moderne a constituit-o utilizarea diverselor tipuri de nanoparticule, care prezint? efect antibacterian.

                În proiect au fost dezvoltate nanoparticule de Cu, CuO, Ag ?i ZnO, care prezint? avantaje promi??toare ca alternativ? ieftin? la al?i agen?i biocizi. Pentru îndeplinirea acestui prim obiectiv al etapei au fost derulate urm?toarele activit??i: A2-2-1 “Ob?inerea de extracte vegetale pentru sinteza «eco-friendly» a particulelor metalice”; A2-2-2 “Ob?inerea de nanoparticule metalice (Ag) cu propriet??i antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» – metoda asistat? de bioextracte”; A2-2-3 “Ob?inerea de nanoparticule metalice (Cu) cu propriet??i antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» – metoda asistat? de bioextracte”; A2-2-4 “Ob?inerea nanoparticulelor de oxizi metalici (ZnO, CuO) cu propriet??i antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» (în supercritic ?i cu extracte vegetale)”; A2-2-5 “Ob?inerea nanoparticulelor de oxizi metalici (ZnO, CuO) cu propriet??i antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» (în supercritic ?i cu extracte vegetale)”; A2-2-6 “Optimizarea parametrilor de ob?inere a nanoparticulelor de oxizi metalici (ZnO, CuO) prin metoda proiect?rii experimentelor (Design of Experiment - DoE)”; A2-2-7 “Caracterizarea nanoparticulelor (Cu, Ag, ZnO, CuO) ob?inute prin metode optimizate: FT-IR, UV-VIS”; A2-2-8“Caracterizarea nanoparticulelor (Cu, Ag, ZnO, CuO) ob?inute prin metode optimizate: XRD, TEM” ?i A2-2-9 “Caracterizarea nanoparticulelor (Cu, Ag, ZnO, CuO) ob?inute prin metode optimizate: XRD, SEM”.

                Toate activit??ile propuse s-au desf??urat cu succes, conform calendarului planificat, iar rezultatele s-au concretizat în: 1 raport ?tiin?ific de etap?; 1 raport financiar de etap?;?1 raport de audit; 6 locuri de munc? create în cercetare;?5 stagii de preg?tire (cercetare)/ formare ?i vizite de lucru;?1 tehnologie de laborator; servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibil?; program comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare institu?ional? al fiec?rui partener (colaborare pentru depunerea de proiecte de cercetare; participare la simpozioane anuale).

                Proiectul va continua în etapa urm?toare cu optimizarea materialelor hibride nanostructurate ?i demonstrarea func?ionalit??ii acoperirilor ob?inute.

 

 

Proiect component 3: Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta (ESTERPACK)

Denumire Etapa 2-3: Dezvoltarea unor bionanocompozite din poliesteri alifatici cu diversi modificatori si celluloza

 

In cadrul acestei etape s-a realizat produsul polihidroxialcanoat elastomeric cu compozitie controlata si s-a elaborat tehnologia de biosinteza a acestuia. S-au analizat mai multe variante reprezentative de polihidroxialcanoati elastomerici atat din punct de vedere morfologic si structural cat si al compozitiei copoliesterilor. S-au realizat bioaliaje din polihidroxibutirat si variantele reprezentative de polihidroxialcanoati elastomerici prin amestecare in topitura, care s-au caracterizat in privinta proprietatilor termice, mecanice si morfologice. S-a selectat varianta optima de polihidroxialcanoat elastomeric si s-a elaborat tehnologia de obtinere a bioaliajului cu polihidroxialcanoat elastomeric. S-au realizat si bioaliaje din polihidroxialcanoati si poliuretani termoplastici cu secvente biodegradabile. Bioaliajele continand poliuretani au fost catacterizate in vederea selectarii variantei optime de poliuretan si a compozitiei bioaliajului. Bioaliajele continand varianta optima de poliuretan si nanoceluloza au fost obtinute si caracterizate din punct de vedere reologic, mecanic si fizico-chimic. Lucrarile vor continua cu brevetarea rezultatelor cu interes aplicativ.

 

 

Proiect component nr. 4: Materiale hibride inovative cu proprietati fotocatalitice -FOTOMAH

Denumire Etapa 2-4: Obtinerea si caracterizareamaterialelor hibride/filmelornanostructurate cu efect fotocatalitic

In cadrul acestei etape a proiectului au fost indeplinite urmatoarele activitati: 1)Realizarea unor structuri de tip oxidic (TiO2 dopat cu ioni metalici) cu activitatate fotocatalitica in domeniul vizibil; 2) Sinteza si caracterizarea materialelor sol-gel fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici si a materialelor fotocatalitice de tip oxidic obtinute prin procesul hidrotermal asistat in microunde; 3) Testarea efectului antimicrobian al materialelor fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant; 4) Realizarea de acoperiri pe diferite tipuri de suprafete (sticla, plastic), utilizand materiale sol-gel hibride si materiale hibride obtinute prin procesul hidrotermal asistat in microunde, dopate cu colorant; 5) Obtinerea de materiale peliculogene prin inglobarea materialelor fotocatalitice in formulari de vopsele pe baza de apa; 6) Testarea si evaluarea: efectului fotocatalitic pentru acoperirile realizate pe diferite tipuri de suprafete (sticla, plastic), rezistenta la fotodegradare a liantilor din vopsele preparate in prezenta materialelor fotocatalitice; 7)Diseminarea rezultatelor prin: participarea la conferinte nationale/internationale, articol trimis/publicat/acceptat spre publicare.

S-au obtinut 2 tipuri de nanocristale de TiO2 nedopat, 4 tipuri de nanocristale de TiO2 dopat cu Ag si 4 tipuri de nanocristale de TiO2 dopate cu Fe (concentratii de 2% si respectiv 3%.) sintetizate prin metoda hidrotermala, la diferite temperaturi de autoclavare (150 °C si 200 °C).

S-au sintetizat materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici prin metoda sol-gel. Solutiile sol-gel au fost realizate in mediu acid, utilizand precursori silanici cudiferite grupari functionale hidrofobe. Aceste solutii au fost depuse pe suprafete de sticla si plastic cu scopul de a realiza acoperiri cu efect anti-reflexiv, de auto-curatare, fotocatalitic. S-au obtinut filme omogene, uniforme cu proprietati hidrofobe, cu grosimi de ordinul micronilor si rugozitati maxime de zeci de nanometri.Au fost realizate filme cu efect fotocatalitic,utilizand dispersii de TiO2 nedopat si TiO2 sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier). Pentru testarea efectului fotocatalitic s-a folosit o solutie de albastru metilen drept contaminant standard. Absorbanta filmelor a fost monitorizata prin spectrometrie Vis la diferite intervale de timp, prin iradiere cu lumina vizibila.

Au fost realizate filmele de TiO2 modificate cu metale nano-structurate prin procesul hidrotermal asistat in microunde. Metoda de preparare a catalizatorului a asigurat o depunere uniforma si incorporarea metalelor de tranzitie in filmele TiO2.

Au fost formulate retete pentru obtinerea de vopsele cu efect de autocuratare pe baza de fotocatalizatori de tip TiO2 sensibilizat cu coloranti cu cromofor mixt azometin-ftalocianinic. Au fost obtinute 2 vopsele -una de interior pe baza de polimer acrilic si alta de exterior pe baza de polimer acrilo-stirenic. Testele privind activitatea de autocuratare arata ca fotocatalizatorii utilizati au un comportament relativ asemanator, realizand distrugerea colorantului Albastru de metilen in aproximativ 3 zile.

S-a observat un efect antimicrobian nesemnificativ al dispersiei de TiO2 nedopat si al dispersiei sensibilizata cu colorant testate ca atare asupra tulpinilor microbiene Gram-negativ Escherichia coli (ATCC 8739) si Candida albicans (ATCC 10231) la o concentratie a inoculului microbian de 105 ufc/ml. S-a evaluat efectul bactericid a nanocristalelor de TiO2-Ag si TiO2-Fe sintetizate prin metoda hidrotermala, utilizat culturi de bacterii apartinand speciei Escherichia coli. Analizele au arata ca nanocristalelor de TiO2-Ag prezinta o eficienta bactericida mai buna fata de nanocristalelor de TiO2-Fe.

Toate activitatile propuse s-au desfasurat cu succes, iar rezultatele s-au concretizat in: 1 raport stiintific&financiar de etapa; 1 raport de audit; 4 metodologii de laborator (metoda hidrotermala, procesul sol-gel, procesul hidrotermal asistat in microunde, retete pentru obtinerea de vopsele); 1 raport de evaluare/testare al efectului antimicrobian, al efectului fotocatalitic pentru acoperirile realizate pe diferite suprafete, rezistenta la fotodegradare a peliculelor; 4 articole publicate; 1 articol acceptat; 15 comunicari stiintifice; vizite de lucru.   

 

Proiect component nr. 5 : Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimarea 3D (3D-LONG-LIFE)

Denumire Etapa 2-5: Realizarea de noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili compatibile cu imprimarea 3D. Caracterizari complexe de material

 

Proiectarea noilor materiale polimerice presupune considerarea simultana atat a cerintelor  aplicatiilor de interes cat si a celor specifice  tehnicii de transformare in produs finit. Scopul proiectului 40 -2018 /5 (3D-LONG-LIFE) este realizarea de noi materiale regenerabile, durabile, compatibile cu imprimare 3D prin modificarea fizico-chimica a acidului polilactic, polimer regenerabil cu foarte buna prelucrabilitate din topitura, dar fara proprietati de durabilitate. In acest scop s-au selectat acele metode inovative care permit controlului proprietatilor de durabilitae pe baza balantei rigiditate – capacitate de absorbtie a energiei de rupere si a comportarii termice. S-au avut in vedere metodele de cristalizare controlata care permit controlarea structurii morfologice prin generarea de rapoarte variabile cristalin/amorf astfel incat energia absorbita de material inaintea ruperii si stabilitatea termica sa aiba valori prestabilite, specific aplicatiilor durabile.  Prin urmare polimerul regenerabil s-a compoundat cu agenti de nucleere si/sau agenti de ranforsare si/sau stereo-complexanti. Lucrarea prezinta rezultatele obtinute in anul 2019 legate de stereocomplexarea acidului polilactic, in diferite variante compozitionale dexto-levo care, in functie de intensitatea atractiilor specific (+) / (-),  sa genereze centri de nucleere care sa conduca la materie de interes pentru aplicatii durabile.

Compoundurile stereocomplexate au fost realizate de CO iar noile morfologii au fost caracterizate de toti partenerii : CO- microscopie TEM (lucrari in curs), P2 – microscopie in lumina polarizata (POM), P3 – difractie de raze X (XRD), microscopie electronica de baleiaj a suprafetelor si a fracturilor (SEM)), microsopie de forta atomic (AFM) a suprafetelor. Structura chimica a compoundurilor stereocompexate a fost studiata de CO prin FTIR. CO a identificat impreuna cu P1  proprietatile termice (DSC), dupa eliminarea istoriei termice, atat a polimerior utilizati pentru stereocompleare cat si a compoundurilor stereocompexate. P2 a masurat atat masele molecular ale polimerului stereocomplexat, inainte si dupa compoundarea in topitura cat si proprietatile dinamo-mecanice ale compoundului select ca prezentand efectul maxim de sterocomplexare. Proprietatile  reologice ale topiturilor au fost studiate de CO (curgerea in camp extensional) si de P1 (curgerea in spirala de injectie).P1 a identificat si proprietatile mecanice in principal rezistentele la tractiune.  Pentru testarea proprietatile de curgere CO a realizat si experimentari de formare filament si  imprimare 3D. Ovalitatea filamentelor a fost studiata de partenerul P3 prin vizualizarea SEM a sectiunii transversale ale acestora iar defectele de printare 3D folosind noile filamente au fost analizate de partenerul P1 cu ajutorul imaginilor obtinute la Computer Tomograf (CT). 

Caracterizarile complexe de material au condus la foarte bune corelatii structura – proprietati in baza carora s-au efectuat selectii de material. Analiza rezultatelor, interpretarea acestora si deciziile privind continuarea lucrarilor a fost realizate de CO impreuna cu toti partenerii P1, P2, P3. Rezultatele obtinute in anul 2019 au aratat ca directia de cerectare abordata este fezabila urmand ca in etapa urmatoare sa se continue lucrarile de  caracterizare si cu alte metode (TEM etc.), si sa se treaca  la studierea adecvantei noilor variante de material pentru imprimare 3D prin metoda filamentului topit, selectia variantelor de interes si optimizarea comportarii mecanice si  termice a materialelor selectate conform intereselor aplicatiilor durabile si ale prelucrarii in produs finit prin imprimare 3D.

Rezultatele obtinute au fost diseminate prin publicare unui articol, prezentarea a 7 postere la 4  simpozioane internationale si a unei comunicari in cadrul unui workshop. Este in curs si elaborarea unei teze de doctorat cu subiect legat de acest contract. Cei doi tineri ACS angajati cu incepere din 1.01.2019 au demisionat cu data de 12 august 2019 intrucat au ajuns la concluzia ca nu sunt compatibili cu munca in cercetare si ca doresc sa dezvolte cariere in alte domenii. Din acest motiv, cu incepere din 07.10.2019 s-au angajat alti doi tineri ACS care, in prezent ocupa pozitiile 164 si 165 din lista de personal a contractului. Toate documentele in baza carora s-a facut angajarea sunt legale si sunt prezentate in platforma proiectului (deciziile de angajare, si CV-urile celor 2 ACS, declaratia reprezentantului legal, dovada posterii anunturilor de angajare pe www.euraxess.gov.ro si www.jobs.ancs.ro). Pe baza rezultatelor obtinute se apreciaza ca toti indicatorii de rezultat programati pentru etapa 2 au fost atinsi in totalitate.

 

Anexa 3 - Raport Etapa 3

 

PC1 BIOTIN

•          In urma rezultatelor obtinute s-a concluzionat ca TiO2 mezoporos sintetizat prin metoda sol-gel, surfactant Pluronic, prezinta caracteristicile necesare pentru utilizarea in obtinerea ceramicii de nitrura de titan. De asemenea, TiO2 mezoporos sintetizat prin metoda hidrotermala in camp de microunde, la temperatura de 2000C, surfactant Hexadecilamina, prezinta caracteristicile optime pentru utilizarea in experimentele de laborator de obtinere a ceramicii de nitrura de titan.

•          S-au ob?inut compozite hibride prin polimerizarea unui polimer carbocatenar, acrilonitril, in titanie mezoporoas?, in care s-a variat atât sortul de oxid de titan cât ?i concentra?ia de compus organic. Rezultatele FTIR ale compozitelor ob?inute, cu con?inut diferit de compus organic, au prezentat toate benzile caracteristice prezen?ei polimerului vinilic oaspete. Stabilitatea termic? a polimerului constrâns în structura anorganica a fost îmbun?t??it? comparativ cu polimerul pur. Analiza TGA a oferit, de asemenea, informa?ii importante privind procesul de carbonizare, care pot fi utilizate, ulterior, la ob?inerea materialelor ceramice. Sistemele hibride preparate, indiferent de sortul de titanie utilizat, prezint? valori u?or mai ridicate ale modulului de stocare comparativ cu PAN de referin?a, mai pu?in in cazul compozitului 30MZ48. Acest lucru arat? c? oxidul de titan utilizat m?re?te elasticitatea sistemului pe tot domeniul de temperatur?. De asemenea, compozitele sintetizate prezint? in general doua temperaturi de tranzi?ie sticloas?, ceea ce dovede?te formarea polimerului atat în porii structurii anorganice, cat ?i pe suprafa?a acesteia. . S-a validat tehnologia de producere a nanocompozitelor polimerice. Cercet?rile de demonstrare a func?ionalit??ii si utilit??ii tehnologiei de producere a nanocompozitelor polimerice au avut dublu scop: pe de o parte verificarea reproductibilitatii tehnologiei, iar pe de alta parte punerea la dispozi?ia partenerilor ICMPP si UPB a nanocompozitelor necesare studiului de carbonizare si de sinteza a nitrurii de titan. S-a constatat ca procesul tehnologic prezinta o buna reproductibilitate chiar in cazul folosirii altui sort de titanie mezoporoasa. De asemenea, lucrându-se in condi?ii in afara domeniului stabilit ca optim in tehnologia de laborator, s-a constatat ca se pot obtine in final pulberi ceramice performante, ceea ce dovede?te elasticitatea mare a tehnologiei elaborate, atat a tehnologiei de producere a compozitelor cat si a tehnologiei de carbonizare a polimerului.

•          În cazul tuturor compozitelor studiate, prin analiza BET, izoterma de adsorb?ie/desorb?ie a fost de tip IV, caracteristic? materialelor mezoporoase. Se poate observa formarea polimerului în porii titaniei gazde. Analiza DSC, a prezentat, o cre?tere a stabilit??ii termice a hibridelor conferit? de titania mezoporoas? în compara?ie cu polimerul de refern??. Analiza μCT s-a realizat pentru o imagine generala asupra structurii interne a materialelor sintetizate. Imaginile ilustreaz? ca la concentra?ia de 70% acrilonitril polimerizarea monomerului a avut loc preponderent în interiorul porilor. Spectrul XPS a fost efectuat în scopul identific?rii elementelor de suprafa?? ?i prezint? peak-uri distincte ale Ti, O, C si N, elementele constitutive ale materialelor ob?inute.  Procentele atomice reg?site în spectrele celor 2 probe analizate confirm? formarea pulberii finale, a TiN, prin reducerea carbotermal? a nanocompozitelor pe baz? de titanie mezoporoas? în diferite rapoarte

•          A fost realizat un demonstrator pentru demonstrarea tehnologiei de carbonizare a polimerului carbocatenar (PAN) din porii titaniei. Testele arata necesitatea de a face simultan probe de tratamente termice de precizie la temperaturi inalte si de caracterizare imediata prin diverse metode a precursorilor, a produselor intermediare si a celor finale prin: WAXD – Wide Angle X-Ray Diffraction, AFM-Atomic Force Microscope, EDAX. DSC.

•          Analiza difractogramelor de raze X ne arata faptul ca tratamentul termic utilizat (cu etapele corespunzatoare) conduce la conversia nanostructurilor  hibride anorganic- organice pe baza de titanie poroasa in TiN, in cazul utilizarii matricei anorganice  MZ2 - metoda sol-gel –surfactant –Pluronic (400 oC/4h) si MZ10 (metoda sol-gel- cu PVP). In cazul ambelor seturi de probe (MZ2 si MZ10) cu continut diferit de material anorganic, procesul a fost optimizat si validat pentru obtinerea ceramicilor de tip TiN in urma reactiei carbotermale la 1400 oC in flux de azot. Pentru o calitate mai buna a probelor obtinute, se recomanda utilizarea nanocompozitelor cu continut mai mare de material anorganic in probele intiale.. Metoda de prepare a matricei anorganice este importanta pentru obtinerea unor ceramici TiN de puritate inalta

•          Probele de TiN obtinute au fost testate din punct de vedere al citotoxicit??ii prin metodologia recomandat? de standardul ISO 10993 – metoda extrac?iei ?i metoda de contact. Rezultatele testelor de citotoxicitate realizate prin metoda extractului relev? faptul c? în condi?iile experimentale descrise, probele sunt lipsite de citotoxicitate.. Metoda de contact eviden?iaz? o u?oar? inhibi?ie a etal?rii ?i ader?rii celulare, în urma expunerii timp de 24 ore la S13(S1 bis) ?i S14 (S2 bis), îns? viabilitatea celular? nu este afectat? semnificativ, ceea ce  determin? clasificarea produselor ca fiind lipsite de citotoxicitate, în condi?iile experimentale descries.

 

PC2 MAHIN

Proiectul component nr. 2 (PC_2) î?i propune în cadrul celei de-a treia etape dezvoltarea unor noi materiale hibride cu func?ionalitate multipl?, cu efect simultan antibacterian ?i de autocura?are, pentru protejarea diverselor suprafe?e împotriva efectelor produse de agen?ii poluan?i ?i a atacurilor biologice cu patogeni.

            Obiectivul ?tiin?ific al etapei a 3-a a constat în ob?inerea prin nanoformulare ?i condi?ionare a materialelor hibride nanostructurate de nou? genera?ie, pe baz? de combina?ii de nanoparticule metalice ?i oxidice în matrici filmogene cu diverse func?ionaliz?ri, care se pot aplica suprafe?elor litice, metalice sau de hârtie.

            Pentru îndeplinirea obiectivului ?tiin?ific al etapei au fost derulate urm?toarele activit??i: Activitatea 3-2-1 „Sinteza optimizat? a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de Cu ?i nanoparticule de Ag”; Activitatea 3-2-2 „Sinteza optimizat? a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de ZnO” partea I; Activitatea 3-2-3 „Sinteza optimizat? a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de ZnO prin metoda LbL” partea I; Activitatea 3-2-4 „Caracterizarea materialelor hibride nanostructurate optimizate ?i a acoperirilor ob?inute prin metodele FT-IR, RAMAN” partea I; Activitatea 3-2-5 „Caracterizarea acoperirilor ob?inute prin metoda AFM” partea I; Activitatea 3-2-6 „Caracterizarea materialelor hibride nanostructurate optimizate ?i a acoperirilor ob?inute prin metoda SEM-EDX” partea I; Activitatea 3-2-7 „Testarea func?ionalit??ii acoperirilor realizate cu materiale hibride nanostructurate pentru protec?ia materialelor litice, metalice ?i de tip hârtie împotriva factorilor poluan?i chimici (SO2, CO2, NO2)” partea I; Activitatea 3-2-8 „Testarea func?ionalit??ii acoperirilor realizate cu materiale hibride nanostructurate pentru protec?ia materialelor litice ?i de tip hârtie împotriva atacurilor bacteriologice” partea I.

            Toate activit??ile propuse s-au desf??urat cu succes, conform calendarului planificat, iar rezultatele s-au concretizat în: 1 raport ?tiin?ific de etap?; 1 raport financiar de etap?;?2 stagii de preg?tire (cercetare)/ formare ?i vizite de lucru;?1 tehnologie de laborator; servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibil?; program comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare institu?ional? al fiec?rui partener (colaborare pentru depunerea de proiecte de cercetare; participare la simpozioane anuale).

            Proiectul va continua în etapa urm?toare cu optimizarea materialelor hibride nanostructurate ?i demonstrarea func?ionalit??ii acoperirilor ob?inute – partea a II-a.

 

PC3 ESTERPACK

Proiectul ESTERPACK are ca scop dezvoltarea unor bionanocompozite pentru industria de ambalaje pentru obtinerea unor produse cu durata scurta de viata. In cadrul etapei 3 s-au dezvoltat bionanocompozite continand bioelastomer obtinut prin sinteza microbiana si modificator celulozic, care au fost caracterizate din punct de vedere termic, mecanic si morfologic pentru selectarea variantei optime (model experimental de bionanocompozit). Bionanocompozitul selectat a fost testat pentru evaluarea comportarii pe instalatii specifice de prelucrare, prin extrudere-suflare, specifica obtinerii de ambalaje. Testele efectuate au permis optimizarea conditiilor de lucru pentru suflarea unui tub continuu si stabilirea conditiilor tehnologice pentru prelucrarea prin extrudere-suflare. Prin teste reologice si morfologice s-a optimizat tehnologia de sinteza a bioelastomerului poliuretanic si s-au selectat conditiile optime de prelucrare in topitura a nanocompozitelor continand bioelastomer poliuretanic. S-au efectuat teste de biodegradabilitate pe nanocompozitele selectate si s-a evaluat comportarea pentru diverse conditii de utilizare. In cadrul acestei etape, participantii la proiect (ICECHIM, ICCF, UPB, ICMMPP si UB) au elaborat 6 rapoarte de caracterizare si 2 seturi de buletine de analiza, tehnologia optimizata de obtinere a poliuretanului cu segmente biodegradabile si cea de prelucrare a bionanocompozitului, au publicat 2 articole in reviste ISI si au depus la OSIM 2 cereri de brevet de inventie.

 

PC4 FOTOMAH

In cadrul acestei etape a proiectului au fost indeplinite urmatoarele activitati: 1) Optimizarea metodologiei de sinteza a unor structuri de fotocatalizatori de tip oxidic pentru sensibilizarea in domeniul vizibil; 2) Optimizarea, testarea, evaluarea procesului sol-gel si respectiv a procesului hidrotermal asistat in microunde pentru obtinerea unor materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici; 3) Caracterizarea materialelor hibride fotocatalitice optimizate, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici; 4) Optimizarea retetelor de vopsele cu proprietati de autocuratare; 5) Studierea efectului antibacterian al materialelor hibride fotocatalitice dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici; 6) Diseminarea rezultatelor prin: participarea la conferinte nationale/internationale, articole publicate in jurnale indexate ISI si BDI, o prezentare cerere de brevet la salon inventie; 7) Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala privind obtinerea de materiale hibride/acoperiri inovative cu proprietati fotocatalitice (1 cerere de brevet OSIM).

Au fost efectuate sinteze de TiO2 cu Ag sau Fe, la gradele de dopare de 2% si respectiv 3% prin metoda hidrotermal, la temperatura de 150 °C si gradul de umplere de 80%.

S-a realizat optimizarea si evaluarea procesului sol-gel pentru obtinerea unor materiale fotocatalitice TiO2/colorant (ftalocianina de fier). Prin optimizarea parametrilor pentru sinteza sol-gel, s-au realizat filme fotocatalitice de tip TiO2/colorant pe diferite substraturi (sticla, plastic). O solutie de albastru de metilen a fost utilizata pentru realizarea experimentului de fotodegradare. Filmele au fost expuse la o lampa UV si au fost prelevate probe la diferite intervale de timp. Rezultatele au arata ca absorbanta descreste gradat cu cresterea timpului de expunere.

Pe baza rezultatelor din etapele anterioare au fost optimizati parametrii procesului hidrotermal asistat de microunde. Pentu evaluarea materialelor fotocatalice de tip TiO2/colorant (ftalocianina de fier), s-au realizat filme subtiri pe diferite substraturi (sticla, cuart si plastic). Performanta fotocatalitica a materialelor de tip TiO2/colorant a fost evaluata prin degradarea albastrului de metil dupa expunerea la o lampa UV la diferiti timpi de expunere si analiza absorbantei din spectrele UV-Vis pentru estimarea cineticii de degradare. Eficienta de degradare a colorantului la contactul cu filmele fotocatalitice si in prezenta luminii UV, atinge un maxim de eficienta de 93.4% dupa 8 ore de iradiere.

Au fost testati o serie de aditivi (agenti de umectare, de dispersare si modificatori de reologie) in vederea cresterii rezistentei la cretare in special precum si imbunatatirea proprietatilor de lavabilitate si aderenta. In final s-au obtinut retete de laborator optimizate pentru vopsele de interior si exterior care isi pastreaza proprietatile de autocuratare pentru o perioada indelungata.

A fost evaluat efectul antibacterian pentru 3 probe sintetizate cu precursori silanici si utilizand diferite pulberi (TiO2 nedopat, TiO2 dopat cu Ag, TiO2 sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier)) fata de doua tulpini bacteriene, o specie Gram-negativ Escherichia coli ATCC 8739 si o specie Gram-pozitiv Staphylococcus aureus ATCC 6538. Rezultatele obtinute au aratat ca, in functie de tipul de pulbere utilizata, probele prezinta activitate antimicrobiana incadrata ca “slaba” sau “moderata” asupra tulpinii bacteriene.

Toate activitatile propuse s-au desfasurat cu succes, iar rezultatele s-au concretizat in: 1 raport stiintific de etapa; 1 raport financiar de etapa; 1 raport de audit; 4 modele experimentale optimizate: metoda hidrotermal (INCEMC), procesul sol-gel (ICECHIM), procesul hidrotermal asistat in microunde (UB), retete de vopsele cu proprietati de autocuratare (UPB); 1 raport de evaluare/testare privind obtinerea de materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant prin procesul sol-gel (ICECHIM) si prin procesul hidrotermal asistat in microunde (UB), analize structurale ale materialelor fotocatalitice dopate cu colorant (ICMPP), efectul antibacterian (ICCF), proprietati de autocuratare (UPB); 4 articole publicate (ICECHIM, UB, ICMPP); 2 proceeding papers (ICECHIM, UPB); 8 comunicari stiintifice (ICECHIM, INCEMC, UB, UPB, ICMPP); 1 cerere de brevet OSIM (ICECHIM); 1 prezentare cerere de brevet la salon inventie (INCEMC).

 

PC5 3D-LONG-LIFE

Proiectarea noilor materiale polimerice presupune considerarea simultana atat a cerintelor  aplicatiilor de interes cat si a celor specifice  tehnicii de transformare in produs finit. Scopul proiectului 40 -2018 /5 (3D-LONG-LIFE) este realizarea de noi materiale regenerabile, durabile, compatibile cu imprimare 3D. Metoda de realizare a acestor materiale se bazeaza pe modificarea fizica a acidului polilactic, polimer regenerabil cu foarte buna prelucrabilitate din topitura dar fara proprietati de durabilitate. Pentru atingerea acestui deziderat s-au selectat acele metode inovative care permit controlul proprietatilor de durabilitae pe baza balantei rigiditate – capacitate de absorbtie a energiei de rupere si a comportarii termice. S-au avut in vedere metodele de cristalizare controlata care permit controlarea structurii morfologice prin generarea de rapoarte variabile cristalin/amorf astfel incat energia absorbita de material inaintea ruperii si stabilitatea sa termica sa aiba valori prestabilite, specifice aplicatiilor durabile.  Polimerul regenerabil s-a compoundat  cu agenti de nucleere si/sau agenti de ranforsare si/sau stereo-complexanti. Raportul elborat prezinta rezultatele obtinute in anul 2020  legate de studierea comatibilittii noilor materiale cu imprimarea 3D si de corectare a  formulelor de modificare inlusiv a proprietatilor de curere in topitura a variantelor realizate prin  stereocomplexarea acidului polilactic. Aceasta grupa de materiale s-a impus in selectiile finale de material. S-a observant ca in functie de intensitatea atractiilor  (+) / (-) specifice unor variante compozitionale dextro-levo, apar centri de nucleere care conduc la materiale de interes pentru aplicatii durabile.

            CO a realizat filamente din variantele de material selectate si a testat comportarea la imprimare 3D. A identificat influenta conditiilor de imprimare si de curgere in topitura asupra aderentei intre straturile depuse prin acest procedeu  si a calitatii produselor obtinute prin imprimare. A realizat toate lucrarile de corectare a formulelor de modificare in functie de proprietatile de material si de comportarea la imprimare 3D si, impreuna cu toti ceilalti parteneri la proiect, a efectuat caracterizari complexe de material. In scopul corectarii formulelor de modificare CO a vizat in special accentuarea efectului de stereocomlexare astfel incat sa creasca numarul centrilor de stereocomlexare si astfel controlul asupra morfologiilor  si ca urmare asupra proprietatilor functionale ale noilor materiale. Prin lucrarile desfasurate, CO a colectat datele stiintifice si tehnice necesare pentru definitivarea formulelor de modificare si intocmirea tehnologiei de laborator. Noile variante copozitionale au fost caracterizate structural, morfologic si functional  prin determinarea proprietatilor mecanice, termice si reologie in topitura (P1, CO), dinamo-mecanice (P2), morfologiilor in lumina polarizata (P2), morfologiilor XRD si SEM (P3, CO). Caracterizarile complexe de material au condus la foarte bune corelatii structura – proprietati, in baza carora s-au efectuat selectii de material. Analiza rezultatelor, interpretarea acestora si deciziile privind continuarea lucrarilor au fost realizate de CO impreuna cu toti partenerii P1, P2, P3. Rezultatele obtinute in anul 2020 au aratat ca directia de cercetare abordata este corecta, urmand ca in etapa a IV-a sa se definitiveze formulele de modificare si sa se intocmeasca tehnologia de laborator pentru realizarea de noi materiale regenerabile, durabile, compatibile cu imprimare 3D.

Rezultatele obtinute au fost diseminate prin trimiterea spre publicare a 4 articole, prezentarea a 7 postere la 4 simpozioane internationale si a unei comunicari la un work shop. Este in curs si elaborarea unei teze de doctorat cu subiect legat de acest contract. Unul din cei doi tineri ACS angajati in 07.10.2019 a renuntat la post in 24 iune 2020  din cauza interesului pentru o companie multinationale. Castigatoarea noului concurs organizat in august 2020 a refuzat postul chiar in ziua in care trebuia sa se angajeze intrucat a preferat o alta pozitie care i se potrivea mai bine  (pozitie castigata in urma unui concurs desfasurat in aceeasi perioada. Postul a fost ocupat dupa concursul  desfasurat in 18 noiembrie 2020. Cel de al doilea post de ACS a devenit deja permanent din 02.11.2020 iar acoperirea salariala provine din celellate contracte ale echipei. Pe baza rezultatelor obtinute se apreciaza ca toti indicatorii de rezultat programati pentru etapa 3 a proiectului au fost realizati in totalitate urmand ca lucrarile sa se finalizeze in cursul etapei 4 din anul 2021.

 

Anexa 4 - Rezultate Etapa 4

 

PC1- BIOTIN

Au fost sintetizate noi materiale mesoporoase pe baza de TiO2. Pentru aceasta s-au aplicat cele 2 tehnologii de sinteza elaborate la nivel de laborator in cadrul epaelor precedente: Metoda sol-gel (SG) si metoda hidrotermala in camp de microunde (MW)

           S-a lucrat fara agent tesioactiv si cu agent tensioactiv.

           S-a constatat ca diametrul porilor este in jur de 8 nm, cu suprafete specifice foarte mari (peste 100 m2/g)

           Astfel, s-au validat cele 2 tehnologii de producere a titaniei mesoporoase.

•           S-au ob?inut compozite hibride prin polimerizarea unui polimer carbocatenar, acrilonitril, in titanie mezoporoas?, in care s-a variat atât sortul de oxid de titanie cât ?i concentra?ia de compus organic. Pe lâng? aceasta s-a variat ?i timpul de îmbibare/polimerizare în vederea optimiz?rii tehnologiei de producere a acestora.

•           Spectrele FTIR ale compozitelor au prezentat toate peak-urile caracteristice prezen?ei polimerului vinilic oaspete si gazdei anorganice

•           Stabilitatea termic? a polimerului constrâns în structura anorganica a fost îmbun?t??it? comparativ cu polimerul pur. Analiza TGA a oferit, de asemenea, informa?ii importante privind procesul de carbonizare care au fost utilizate, ulterior, la ob?inerea de noi materiale ceramice cu propriet??i îmbun?t??ite.

•           Procesul tehnologic prezint? o bun? reproductibilitate atât în cazul titaniei MZ2 cât ?i în cazul titaniei MZ48. 

•           Tehnologia de producere a compozitelor a fost optimizata prin reducerea timpului de îmbibare dar ?i a celui de polimerizare, astfel procesul este mai scurt ?i cu un cost mai redus.

•           S-a constatat o buna flexibilitate a tehnologiei de laborator.

•           Pe parcursul derul?rii etapei proiectului s-a participat la activitatea de diseminare a rezultatelor ob?inute în aceast? etap?.

Materialele polimerice hibride, indiferent de sortul de titanie utilizat ?i de timpul de îmbibare/polimerizare , prezint? valori u?or mai ridicate ale modulului de stocare comparativ cu PAN de referin?a. Acest lucru arat? c? oxidul de titan utilizat m?re?te elasticitatea sistemului pe tot domeniul de temperatur?. De asemenea, compozitele sintetizate prezint? doua temperaturi de tranzi?ie sticloas?, prima seminficativ mai ridicata si cea de a doua usor mai ridicata fata de PAN pur,  ceea ce dovede?te formarea polimerului atât în porii structurii anorganice, cat ?i pe suprafa?a acesteia.

Analiza DSC, a prezentat, o cre?tere a stabilit??ii termice a hibridelor conferit? de titania mezoporoas? în compara?ie cu polimerul de referin?? ?i s-a demonstrat c? optimizarea tehnologiei prin scurtarea timpului de îmbibare ?i a timpului de ultrasonare nu afecteaz? propriet??ile termice ale hibridelor, intrucat analiza denot? similarit??i între compozite.

In ceea ce priveste carbonizarea polimerului carbocatenar, dupa prelucrarea si analiza difractogramelor pentru probele din toate etapele intermediare si cele finale si compararea lor cu rezultatele din etapa 3/2020, se poate trage concluzia ca, in limita erorilor experimentale, rezultatele sunt perfect reproductibile. Aceasta constatare ne da siguranta unei bune reproductibilitati si in cazul unei tehnologii industriale.

Pe baza rezultatelor obtinute in aceasta etapa in vederea optimizarii procesului de obtinere a TiN via nanocompozite polimerice prin metoda carbotermal?, s-au  formulat urmatoarele concluzii:

-        Cea mai buna matrice poroasa utilizata pentru obtinerea ceramicilor de tip TiN in urma reactiei carbotermale la 1400 0C in flux de azot este MZ2

-        Tratamentul termic validat si demonstrat reprezinta o metoda viabila de producere a TiN prin metoda carbotermala din nanostructuri hibride anorganic- organice pe baza de titanie poroasa de tip MZ2

-        Rafinarea Rietvield a aratat faptul ca: constanta de retea pentru faza de TiN are valori asemanatoare pentru toate probele iar pentru o concentratie mai mare de TiO2 in nanostructurile hibride anorganic- organice conduce la o dimensiune medie efectiva a cristalitului mai mare.

-        metoda de prepare a matricei anorganice este importanta pentru obtinerea unor ceramici TiN de puritate inalta

Probele de nitrura de titan  preparate din 20MZ48 ?i 30MZ2 au fost testate din punct de vedere al citotoxicit??ii prin metodologia recomandat? de standardul ISO 10993 – metoda extrac?iei ?i metoda de contact.

Rezultatele testelor de citotoxicitate realizate prin metoda extractului ?i metoda de contact relev? faptul c? în condi?iile experimentale descrise, probele 20MZ48 ?i 30MZ2 sunt lipsite de citotoxicitate.

Metoda de contact eviden?iaz? o u?oar? inhibi?ie a etal?rii ?i ader?rii celulare, în urma expunerii timp de 24 ore la 20MZ48 ?i 30MZ2, îns? viabilitatea celular? nu este afectat? semnificativ, ceea ce  determin? clasificarea produselor ca fiind lipsite de citotoxicitate, în condi?iile experimentale descrise.

 

PC2 MAHIN

 

            Proiectul component nr. 2 (PC_2) î?i propune în cadrul celei de-a patra etape dezvoltarea unor acoperiri hibride mono- ?i bi-strat optimizate, cu efect simultan antibacterian ?i de autocur??are, pentru protejarea diverselor suprafe?e împotriva efectelor produse de agen?ii poluan?i ?i a atacurilor biologice cu patogeni.

            Obiectivul ?tiin?ific al etapei a 4-a a constat în continuarea activit??ilor pentru ob?inerea prin nanoformulare ?i condi?ionare a materialelor hibride nanostructurate de nou? genera?ie, pe baz? de combina?ii de nanoparticule metalice ?i oxidice în matrici filmogene cu diverse func?ionalit??i, care se pot aplica suprafe?elor litice, metalice sau de hârtie.

            Pentru îndeplinirea obiectivului ?tiin?ific al etapei au fost derulate urm?toarele activit??i: Activitatea 4-2-1. „Sinteza optimizat? a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de ZnO” partea II; Activitatea 4-2-2. „Sinteza optimizat? a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de ZnO prin metoda LbL” partea II; Activitatea 4-2-3. „Caracterizarea materialelor hibride nanostructurate optimizate ?i a acoperirilor ob?inute prin metodele FT-IR, RAMAN” partea II; Activitatea 4-2-4. „Caracterizarea acoperirilor ob?inute prin metoda AFM” partea II; Activitatea 4-2-5. „Caracterizarea materialelor hibride nanostructurate optimizate ?i a acoperirilor ob?inute prin metoda SEM-EDX” partea II; Activitatea 4-2-6. „Testarea func?ionalit??ii acoperirilor realizate cu materiale hibride nanostructurate pentru protec?ia materialelor litice, metalice ?i de tip hârtie împotriva factorilor poluan?i chimici (SO2, CO2, NO2)” partea II; Activitatea 4-2-7. „Testarea func?ionalit??ii acoperirilor realizate cu materiale hibride nanostructurate pentru protec?ia materialelor litice ?i de tip hârtie împotriva atacurilor bacteriologice” partea II.

            Toate activit??ile propuse s-au desf??urat cu succes, conform Planului de Realizare, iar rezultatele se concretizeaz? în: 1 raport ?tiin?ific de etap?; 1 raport financiar de etap?;?1 raport de audit; 2 articole ?tiin?ifice publicate;?1 cerere de brevet depus?; servicii de cercetare oferite (realizate) prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibil?.

 

PC3 ESTERPACK

 

Proiectul PC3 ESTERPACK are ca scop dezvoltarea unor bionanocompozite pentru obtinerea unor produse cu durata scurta de viata destinate industriei de ambalaje. In cadrul acestei etape finale, bionanocompozitele de tip PHB/mPHA/NC (mPHA – polihidroxialcanoat cu lant mediu) si de tip PHB/PU/NC (PU - poliuretan cu secvente biodegradabile) au fost caracterizate in privinta proprietatilor reologice si a morfologiei, precum si a biodegradabilitatii in sol si in diverse conditii de utilizare. Astfel, doua probe de poliuretani reprezentativi avand flexibilitate diferita si continut diferit de segmente moi biodegradabile (SS), unul cu un continut de ~10% SS (PUbio1) si celalat cu un continut de 25% SS (PUbio5) au fost folosite la obtinerea bionanocompozitelor N1 si N5 continand 10% PU si 2% nanoceluloza (NC). Cea mai buna comportare reologica si cea mai favorabila morfologie s-a observat in cazul nanocompozitului N5 (PHB/PUbio5/NC ), varianta care a fost selectata. Nanocompozitul N5 a prezentat proprietati termice, mecanice si morfologice foarte bune care il indica pentru domeniul ambalajelor. Folosirea elastomerului poliuretanic si a nanocelulozei a permis reducerea casantei PHB, principalul obstacol in calea utilizarii acestui polimer la obtinerea de ambalaje.

Microstructura biocompozitelor PHB/mPHA/NC care contin PHO (polihidroxioctanoat) sau PHN (polihidroxinonanoat) ca bioelastomer si 5% nanoceluloza a fost analizata prin SEM, microscopie optica si tomografie computerizata, care au pus in evidenta o dispersie buna a fazei elastomerice in aceste biocompozite. Varinatele optime de biocompozite PHB/PU/NC si PHB/mPHA/NC, care sa serveasca drept model, au fost selectate prin corelarea microstructurii si a celor mai importante proprietati: temperatura de tranzitie vitroasa determinata prin analiza mecanica dinamica si calorimetrie diferentiala, temperatura de incepere a degradarii, temperatura de descompunere, temperatura de topire si de cristalizare, modulul de inmagazinare. In privinta biocompozitelor de tip PHB/mPHA/NC, proprietati termice si mecanice mai echilibrate ale PHO au condus la o comportare buna la extrudere-suflare a biocompozitelor continand acest tip de bioelastomer. In privinta biocompozitelor de tip PHB/PU/NC s-a constatat ca bioelastomerul PUBio5 are efect de flexibilizare fara a afecta semnificativ celelalte proprietati ale PHB.

            Biodegradabilitatea in sol a nanocompozitelor de tip PHB-mPHA/NC a fost evaluata prin ingropare in pamant de gradina la temperatura de 28 ±1° C la o adancime de 10 cm. Probele au fost monitorizate lunar, timp de 4 luni, observandu-se modificari mai insemnate ale suprafetei in cazul nanocompozitelor in urma analizei prin microscopie optica. Pe de alta parte, stabilitatea biocompozitelor PHB/PU/NC in mediu apos cu pH diferit, cu sau fara agent oxidant, a fost mai buna decat a referintei PHB.

Toate obiectivele proiectului PC3 ESTERPACK au fost realizate si indeplinite in proportie de peste 100%. Principalele rezultate sunt: 2 locuri de munca nou create (ICECHIM si ICCF), 2 cereri de brevet inregistrate la OSIM, 4 articole ISI publicate, un articol acceptat si altul trimis la reviste ISI si 12 prezentari la conferinte internationale, 3 produse noi (mPHA cu compozitie controlata, PU cu segvente biodegradabile si nanocompozit), 4 tehnologii noi (sinteza mPHA si a PU, obtinerea bioaliajului si a nanocompozitului).

 

PC4. FOTOMAH

 

In cadrul acestei etape a proiectului au fost indeplinite urmatoarele activitati: 1) Demonstrarea procesului sol-gel si a procesului hidrotermal asistat in microunde pentru obtinerea unor materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici; 2) Evaluarea si validarea eficientei fotocatalizatorilor de tip oxidic in domeniu vizibil, prin masuratori de spectrometrie (UV-VIS); 3) Caracterizarea complexa a materialelor hibride fotocatalitice optimizate, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici; 4) Definitivarea retetelor optimizate de vopsele cu proprietati de autocuratare;

5) Elucidarea efectului antibacterian al materialelor hibride fotocatalitice, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici.

S-a demonstrat faptul ca materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant, pot fi obtinute prin procesul sol-gel si prin procesul hidrotermal asistat in microunde. S-au realizat filme fotocatalitice de tip TiO2-colorant pe diferite tipuri de substraturi (sticla, plastic, cuart). Evaluarea performantelor filmelor fotocatalitice SiO2-TiO2/TiO2-colorant s-a realizat in procesele de fotodegradare a colorantului albastru de metilen. S-a observat faptul ca activitatea fotocatalitica si cinetica de degradare a albastrului de metilen este influentata de tipul substratului, cu eficienta maxima de ~ 95% pentru filmele SiO2-TiO2/TiO2-colorant depuse pe substrat de sticla. Au fost investigate proprietati de suprafata (unghi de contact, AFM, R%) pentru filme de compozite polisiloxan-silice si polisiloxan-silice/TiO2 dopate sau nedopate cu ftalocianina de fier, depuse pe suport de sticla si plastic. Pentru toate probele, s-a observat ca transparenta filmelor poate fi modificata in functie de formularile silanice si adaugarea dispersiei de TiO2/TiO2-colorant.

Au fost efectuate masuratori de spectrometrie (UV-VIS) pentru structurile cristaline de TiO2 nedopat si dopat cu ioni de Ag sau Fe obtinute prin metoda hidrotermal. S-a observat faptul ca absorbanta se deplaseaza gradual catre o lungime de unda de 390 nm in functie de gradul de dopare.

Testarea utilizarii si a altor lianti in obtinerea de vopsele cu proprietati de autocuratare pe baza de TiO2 sensibilizat cu coloranti ftalocianin-azometinici a aratat ca exista posibilitatea extinderii gamei de produse prin utilizarea unor rasini silicatice ca liant, cand efectul fotocatalitic se manifesta cu eficienta corespunzatoare. Utilizarea de rasini epoxi si respectiv poliuretanice a condus la rezultate nesatisfacatoare.

Au fost efectuate teste pentru elucidarea efectului antibacterian pentru 2 probe sintetizate cu precursori silanici si utilizand pulbere de TiO2 sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier) sau ZnO, fata de doua tulpini bacteriene (Escherichia coli ATCC 8739 si Staphylococcus aureus ATCC 6538). Rezultatele obtinute au aratat faptul ca probele prezinta activitate antimicrobiana incadrata ca “slaba” pe tulpinile testate in conditiile metodei difuzimetrice adaptate.

Toate activitatile propuse s-au desfasurat cu succes, iar rezultatele s-au concretizat in: 1 raport stiintific de etapa; 1 raport financiar de etapa; 1 raport de audit; 1 raport de demonstrare privind obtinerea de materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant prin procesul sol-gel (ICECHIM) si prin procesul hidrotermal asistat in microunde (UB), evaluarea si validarea eficientei fotocatalizatorilor de tip oxidic in domeniu vizibil (INCEMC), analize structurale ale materialelor fotocatalitice, dopate cu colorant (ICMPP), metodologie de laborator privind obtinerea de vopsele cu proprietati de autocuratare (UPB), efectului antibacterian al materialelor hibride fotocatalitice, dopate cu colorant (ICCF); 3 articole publicate (ICECHIM), 1 articol acceptat spre publicare (ICECHIM), 4 conferinte internationale (ICECHIM, ICMPP).

 

 

PC5 3D- LONG LIFE

 

Proiectarea noilor materiale polimerice presupune considerarea simultana, atat a proprietatilor impuse de aplicatie, cat si pe cele specifice tehnicii de transformare in produs finit. Scopul proiectului 40 -2018 /5 (3D-LONG-LIFE) este realizarea de noi materiale regenerabile, durabile, compatibile cu imprimare 3D. Metoda de realizare a acestor materiale se bazeaza pe modificarea fizico-chimica a acidului polilactic, polimer regenerabil cu foarte buna prelucrabilitate din topitura, dar fara proprietati de durabilitate. Pentru atingerea acestui deziderat, s-au selectat acele metode inovative care permit controlului structurii morfologice, prin cristalizare controlata si generare de rapoarte variabile cristalin/amorf, astfel incat energia absorbita de material, inaintea ruperii si stabilitatea termica, sa aiba valori prestabilite, specific aplicatiilor durabile. S-au avut in vedere metodele de cristalizare controlata, prin stereocomplexare. Principala metoda investigata a fost controlul structurii morfologice prin stereocomplexare, fenomen de interactiune stereoselectiva dintre doi polimeri stereoregulati complementari, care au aceeasi compozitie si diferite configuratii tridimensioanale. Rezultatul atractiei dintre acesti enantiomeri, cu tacticitati diferite, este proces de cocristalizare cu formarea unui compozit definit de un nou raport cristalin / amorf specific si proprietati functionale proprii. Cocristalizare, poate avea loc prin una din urmatoarele variante: cristalizarea la temperatura fixa, direct din topitura, cristalizarea dupa “inghetarea” topiturii (melt quencing), cristalizare in timpul racirii topiturii, cristalizarea in timpul incalzirii epruvetelor “inghetate”[1]. Mecanismult stereocomplexarii este bazat, in principal, pe interactiunile dintre hidrogenul metilenic si oxigenul carbonilic (CH3…O=C) dintre cei doi enantiomeri de tip PLA, aflati in contact. Lucrarea prezinta rezultatele obtinute in anul 2021 legate de studierea compatibilitatii noilor materiale, cu imprimarea 3D si de corectare a formulelor de modificare, inlusiv a proprietatilor de curgere in topitura, a variantelor de material realizate prin stereocomplexarea acidului polilactic. S-a observant ca, in functie de intensitatea atractiilor specifice (+) / (-), specific unor variante compozitionale dexto-levo, apar centrii de nucleere, care conduc la materiale de interes pentru aplicatii durabile. In anul 2021 s-au realizat urmatoarele lucrari: testarea comportarii la imprimare 3D; Identifiarea influentei conditiior de imprimare 3D, Corectarea curgerii cu ajutorul conditiilor de imprimare; Corectia formulelor de modificare; Definitivare solutie de modificare si selectia conditiilor optime de imprimare 3D; Caracterizari complexe de material (CO); Definitivarea controlului aderentei dintre straturile de material, depuse prin imprimare 3D, cu ajutorul proprietatilor reologice ale topiturilor si a dependentei de conditiile de curgere (CO); Caracterizare finala, structurala si functionala a noilor materiale realizate in baza unor formule de modificare adaptate cerintelor imprimarii 3D (P1, P2, P3); Caracterizare finala a suprafetelor, fracturilor, a cristalinitatii, etc. a noilor materiale, realizate in baza unor formule de modificare adaptate cerintelor imprimarii 3D (P3); Terminarea caracterizarii mecanice, termice si reologice a noilor materiale, realizate in baza unor formule de modificare adaptate cerintelor imprimarii 3D (CO, P1, P2); Proprietati finale de material (CO, P1, P2, P3); Tehnologie de laborator (CO); Diseminare rezultate (CO, P1, P2, P3) si  Protejare drepturi de proprietate intelectuala (CO).

Rezultatele obtinute au fost diseminate prin publicarea a 4 articole si trimiterea celui de al 5-lea articol spre publicare. S-a depus o cerere de brevet si este in curs de elaborare o teza de doctorat cu subiect legat de acest contract. Cei doi tineri ACS angajati pe proiect vor fi pastrati in continuare, in ICECHIM, prin acoperirea salariului din contractile echipei Pe baza rezultatelor obtinute se apreciaza ca toti indicatorii de rezultat programati pentru etapa 4 a proiectului au fost realizati in totalitate.

 

Diseminare ETAPA 1

 

Articole publicate

1. Denis Mihaela Panaitescu, Eusebiu Rosini Ionita, Cristian Andi Nicolae, Raluca Augusta Gabor, Maria Daniela

Ionita, Roxana Trusca, Brindusa-Elena Lixandru, Irina Codita, Gheorghe Dinescu Poly(3-hydroxybutyrate) modified by nanocellulose and plasma treatment for packaging applications, Polymers (2018) 10, 1249,

2. Caprarescu S. Miron A.R, Purcar V., Radu A.L., Sarbu A., Nicolae C.A., Pascu M.N., Ion Ebascu, Treatment of crystal violet from synthetic solution membranes doped with natural fruit extract, Clean-Soil, Air Water Vol 46, Issue7,  July 2018

Articol trimis

1. Violeta Purcar, Valentin Raditoiu, Cristian-Andi Nicolae, Adriana Nicoleta Frone, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Raluca Somoghi, Raluca Augusta Gabor, Simona Caprarescu , Synthesis and morpho-structural propertiesc of TiO2- based materials, trimis la Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 

Comunicari 

 

Nr crt

Autori

Titlu

Institutia

Manifestatie 

Tip

Publicatia

Pr.1

 

1

Silviu Vulpe, Florin Nastase, Andrei Avram, Claudia Nastase, Octavian  Simionescu, Cosmin Romanitan, Raluca Gavrila, Bogdan Bita, Anca Dumitru and Mircea Dragoman

Impact of thermal treatment upon morphology and cristalinity of (ZnO/Al2O3)/TiO2thin films deposited by RF sputtering

UB

18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2018) - 10-13 July 2018, Constan?a, Romania

Poster

- S1 P59-–volumul de abstracte IBWAP

2

Anca Dumitru

Enhancing the performance of microbial fuel cells (MFCs) with nitrophenyl modified carbon nanotube - based anodes

UB

12th International Conference on Physics of Advanced Materials,  22 – 28 Septembrie, 2018, Heraklion, Creta, Grecia

 

Poster

T3-P2 –volumul de abstracte ICPAM

3

A. Dumitru, C. Bradu, S. Iftimie, S. Vulpe, S.Avramescu, A. Olaru and A. Radu, Elecnano

Carbon nanostructures as 3D modified anode for microbial fuel cell

UB

8, 29-31 May, 2018, Nancy, France

Poster

Are pdf

4

Carmen Lazau, Corina Orha, Daniel Urs, Mircea Daniel Nicolaescu, Melinda Vajda

 

Preparation of mesoporous TiO2 by sol-gel and hydrothermal methods

INCEMC

24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP 2018), 8-9 Octombrie 2018, Szeged, Ungaria

Poster

Proceedings of the 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, ISBN 978-963-306-623-2

 

5

Celina Maria DAMIAN, Brindusa BALANUCA,  Horia IOVU

 

Nanocomposite materials reinforced with new hybrid layered silicates-graphene oxide structures

 

UPB

3rd International Conference on Biopolymers and Polymer Chemistry 21-24.10.2018,  Praga (Cehia)

Poster

 

6

Andreea MIRON, Andrei SARBU, Anita-Laura RADU

“A guide with the most common plastics”, Simpozionul Interna?ional

ICECHIM

PRIORIT??ILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABIL?” (PRIOCHEM XIV), 10-12 Octombrie 2018, Bucure?ti, Romania, ICECHIM

 

 

Poster

 

Pr.2

7

I.C. Gifu, O.L. Cinteza, C. Scomoroscenco, R. Ianchis, C.M. Ninciuleanu, E. Alexandrescu, B. Trica, C.L. Nistor, S.G. Nitu, C. Petcu

“ZnO nanostructured hybrid materials with antibacterial activity for functional coatings”,

ICECHIM

XXXV-a Conferinta Nationala de Chimie, Caciulata, Romania - October 2-5, 2018.

 

Poster

 

8

L.O. Cinteza, D. Bala, A. Raducan, C. Scomoroscenco1, C. Petcu, I.C. Gifu, R. Ianchis, C.L. Nistor, “

Multifunctional Hybrid Coatings Based on ZnO and Ag NPs for Preventive Conservation of Paper Materials”,

ICECHIM

1st International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering EmergeMAT & 4th International Workshop on Materials under Extreme Conditions SUPERMAT, Bucharest, Romania - November 14-16, 2018.

 

Poster

 

9

M.G. Soare (Vladu), C. Nichita, C. Tomulescu, R.M. Stoica, A.D. Ionescu, I. Lupescu,

Study on Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Against Bacteria from Pseudomonas Sp. and Bacillus Sp.

ICECHIM

Simpozionul Interna?ional “PRIORIT??ILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABIL?” (PRIOCHEM XIV), 10 - 12 Octombrie 2018, Bucure?ti

Poster

 

Pr.3

10

Corina Bradu, Nadia Morin-Crini, Grégorio Crini

Couplage oxydation avancée/biosorption sur des cyclodextrines pour traiter des pollutions industrielles de la filière traitement de surface

UB

19émes Journées des cyclodextrines, 11-12 Octombrie 2018, Besancon; Fran?a

Prezentare orala

 

 

 

 

11

Corina Bradu, Nadia Morin-Crini, Marc Fourmentin, Giangiacomo Torri, Elena-Alexandra Miloiu, Grégorio Crini

Complexation d’alkylphénols sur des polymères de cyclodextrines

UB

19émes Journées des cyclodextrines

Poster

 

12

Sergiu Stoian, Adriana Nicoleta Frone, Denis Mihaela Panaitescu, Mona Mihailescu, Roxana Trusca, Cristian Andi Nicolae, Augusta Raluga Gabor

Physico-chemical characterization of surface modified cellulose

Icechim

Sixth edition of the International Colloquium ‘Physics of Materials’, Bucharest, Romania, 15-16 November 2018

 

 

 

13

Denis Mihaela Panaitescu, Adriana Nicoleta Frone, Madalina Calarasu, Sergiu Stoian

Porous structures from nanocellulose and biopolymers for biomedical application,

ICECHIM

9th International Conference on Biopolymers and Polymer Sciences, Bucharest, Romania, 19-21 November 2018

 

 

 

 

Pr.4

14

V. Purcar, A. Dumitru, V. Raditoiu, A. Raditoiu, C.-A. Nicolae, A. Frone, S. Caprarescu, M. F. Raduly, S. Avramescu

Antireflective and hydrophilic surfaces obtained from sol-gel TiO2 materials

UB

 

 

 

 

 

 

12th International Conference on Physics of Advanced Materials, ,  22 – 28 Septembrie, 2018, Heraklion, Creta, Grecia

Postrer

T10-P12 –volumul de abstracte ICPAM

15

R.Manea, V.Purcar, V. Raditoiu, M. Raduly, C.A. Nicolae, M.Anastasescu, G. Ispas, L. Wagner

P.1.6. Transparent thin films based on TiO2 sensitized with phtalocyanine

ICECHIM

 

 

 

 

 

 

 

The 6th International Colloquium „Physics of materials” (PM6)

Poster

Book of Abstracts

16

Matei Maria Daniela, Caprarescu Simona, Purcar Violeta, Somoghi Raluca, Dancila Madelene Annette

Corrosion protection of mild steel in natural water using different commercial liquid additives

ICECHIM

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

17

 

SCARLAT Adina Alexandra, CAPRARESCU Simona, PURCAR Violeta,

MODROGAN Cristina, DANCILA Annette Madelene1, PASCU (NEAGU) Mihaela

 

APPLICATION OF NATURAL FRUIT EXTRACTS AS GREEN CORROSION INHIBITORS FOR STEEL IN NATURAL WATER

ICECHIM

Priochem XIV-2018

Poster

Book of Abstracts

18

Serbu Nicoleta-Roxana, Purcar Violeta, Nichita Cornelia, Caprarescu Simona, Somoghi Raluca, Raduly Monica

Gentamicin-loaded silica nanoparticles obtained by microwave synthesis

ICECHIM

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

19

Stanciu Elena Liliana, Caprarescu Simona, Purcar Violeta, Modrogan Cristina

Study of corrosion efficency of metals using commercial liquid additive in acidic medium

ICECHIM

 

 

 

 

 

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

20

Scarlat Adelina Alexandra, Caprarescu Simona, Purcar Violeta, Modrogan Cristina

Recovery of copper ions from synthetically wastewater using polymer membrane with silane

ICECHIM

 

 

 

 

 

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

21

Somoghi Raluca, Purcar Violeta, Nitu Georgiana Sabina, Gifu Ioana Catalina, Alexandrescu Elvira, Caprarescu Simona

Nanostructured materials based on ZnO with controlled shape and sizes obtained by sol-gel process

ICECHIM

5th International Conference Geography Ennvironment and GIS

Poster

Book of Abstracts

22

Valentin Raditoiu, Violeta Purcare, Alina Raditoiu, Manica Florentina Raduly, Cristian-Andi Nicolaem Raluca Augusta Gabor

Influence of silane precursor on the TiO2 materials

ICECHIM

18th International Balkan Workshop on Applied Physics 10-13, July 2018

Poster

Book of Abstracts

23

Simona Caprarescu, Violeta Purcar

Corrosion protection of mild steel using different commercial kextracts from insect and mollusk

ICECHIM

18th International Balkan Workshop on Applied Physics 10-13, July 2018

Poster

Book of Abstracts

24

Carmen Lazau, Corina Orha,  Daniel Ursu, Andrei Sarbu

 

Synthesis and characterization of TiO2 (doped-undoped) nanocrystals through sol-gel and hydrothermal methods,

 

INCEMC

15th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies, 3-6 Iulie 2018, Thessalonik, Grecia

Poster

Book of Abstracts

25

Valeria Harabagiu

Self-Assembling: A step in the development of organized and complex matter

PP

12th International Conference on Physics of Advanced Materials

Poster

Book of Abstracts

26

Valeria Harabagiu

Functional Polymers: Generating new proprieties through physical and chemical interactions between structurally different macromolecules

PP

3ed Autumn School on Physics and Advanced Materials

Poster

Book of Abstracts

27

Diana Ioana BULIGA, Aurelian Cristian BOSCORNEA*

PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TIO2 SENSITIZED WITH AZOMETHIN –

 

PHTHALOCYANINE METAL COMPLEXES

UPB

PRIOCHEM XIV-2018

Poster

 

Pr.5

28

A. Radu, S. Iftimie, V.A. Antohe, C. Locovei, A. Dumitru, A. Calugar, L. Ion, S. Antohe

Study of the electrical and photo-electrical behavior of composite thin films based photovoltaic structures,

UB

12th International Conference on Physics of Advanced Materials,  22 – 28 Septembrie, 2018, Heraklion, Creta, Grecia

Poster

T8-P10 –volumul de abstracte ICPAM

29

S. Iftimie, S. Antohe, A. Dumitru, M. Grigore, D. Dimonie

Study of morphology of some renewable modified polymers as method to split the nucleation and reinforcement effects

UB

Priorities of Chemistry for a Sustainable Development – 2018, 10 – 12 Octombrie, 2018, Bucuresti Romania

Poster

 

30

A. Calugar, S. Iftimie, A. Radu, V.A. Antohe, L. Dan, D. Coman, L. Ion, S. Antohe

. Photovoltaic cells with polymeric/chlorophyll-a thin films – electrical and photo-electrical characterization

UB

Sesiunea ?tiin?ific? Anual? a Facult??ii de Fizic? din Universitatea din Bucure?ti, 21 – 22 Iunie, 2018, Bucure?ti, România

 

 

31

Doina Dimonie, Ionut-Crsitian Radu, Catalin Zaharia, Celina Maria Damian, Rusandica Stoica, Beatrice Garbaciu, Sorina Ieftimie, Mariana Cristea, Madalina Grigore

“The influence of the stereoisomery on the properties of some modified renewable polymers designed for durable 3D printing application”

ICECHIM

Simpozionul International “Prioritatile Chimiei pentru o dezvoltare durabila –PRIOCHEM XIV, Bucuresti 10-12 octobrie 2018, English ed., On-line ISSN 2601 – 4203, ISSSN-L 2601 – 4181

 

Poster

 

32

Doina Dimonie, Rusandica Stoica, Beatrice Grabaciu, Manuela Iftimie, Mariana Cristea, Madalina Grigore,

DSC Study of thermal behavior of some renewable polymers modified for usingas 3D printed durable applications

ICECHIM

Simpozionul International “Prioritatile Chimiei pentru o dezvoltare durabila –PRIOCHEM XIV, Bucuresti 10-12 octobrie 2018, English ed., On-line ISSN 2601 – 4203, ISSSN-L 2601 – 4181

 

Poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseminare ETAPA 2

 

 

PC1

 

ICECHIM

 

 • Comunicari Stiintifice la conferinte nationale/internationale:

 

1. MIRON Andreea, DUMITRU Marinela-Victoria, RADU Anita-Laura, SANDU Teodor, ZAHARIA Anamaria, IORDACHE Tanta-Verona, SARBU Andrei, “Advanced hybrid materials for different uses”, NeXT-Chem Tehnologii Inovatoare Trans-Sectoriale, 6 mai 2019, Bucuresti, prezentare orala

 

2. Radu Anita-Laura, Sarbu Andrei, Andreea Miron, Zaharia Anamaria, Gavrila Ana-Mihaela, Iordache Tanta-Verona, Sandu Teodor, Coman Alina-Elena, Apostol Steluta, Damian Celina, “Inorganic-organic composites with enhanced properties for advanced ceramics”, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, 8-10 mai 2019, comunicare tip poster

 

3. Andreea Miron, Celina-Maria Damian, Anita-Laura Radu, Andrei Sarbu, “Hibride polimerice de tip anorganic-organic ca precursori pentru ceramici avansate”, Sesiune comunicari studenti, master SIGONAPOL, 10 mai 2019, Bucuresti

 

4. Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Ana-Mihaela Gavrila, Teodor Sandu, Andreea Miron, Marilena Dumitru, Andrei Sarbu, Carmen Sirbu, Tanta-Verona Iordache, “Hybrid microparticles for the retention/release of pesticides with application in agriculture”, “World Congress on Functional Materials and Nanotechnology” (WCFMN 2019), 12-16 mai 2019, Valencia, Spania

 

5. A. Miron, A.-L. Radu, A. Zaharia, C.-T. Cojocaru, A.-M. Gavrila, T. Sandu, E.-B. Stoica, A. Sarbu, C. Sirbu, T.-V. Iordache, “Zeolite microparticles modified by host-guest molecular imprinting for pesticides retention”, 8th Graduate Student Symposium on Molecular Imprinting, 28-30 august 2019, Berlin, Germania

 

6. Ana-Mihaela Gavrila, Ana Lorena Ciurlica, Andrei Sârbu, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Steluta Apostol, Elena-Bianca Stoica, Constantin Nicolae Toader, Tan?a-Verona Iordache, “Preparation and characterization of molecularly imprinted particles for sulphur mustard determination”, 8th Graduate Student Symposium on Molecular Imprinting, 28-30 august 2019, Berlin, Germania

 

7. Anita-Laura Radu, Andreea Miron, Anamaria Zaharia, Ana-Mihaela Gavrila, Tanta-Verona Iordache, Crina-Thea Cojocaru, Razvan-Edward Botez, Bianca-Elena Stoica, Celina-Maria Damian, Andrei Sarbu, „Novel nanocomposites based on mesoporous titania/acrylonitrile polymer: synthesis and characterization”, a 27-a Sesiune de comunic?ri?tiin?ifice “Progreseîn?tiin?acompu?ilororganici?imacromoleculari”, 2-4 octombrie 2019, Iasi, Romania

 

8. Bianca-Elena Stoica, Ana-Lorena Ciurlica, Tanta-Verona Iordache, Andrei Sarbu, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, SanduTeodor, Steluta Apostol, Monica Duldner, Ana-Mihaela Gavrila, „Preparation and characterization of non-imprinted films doped with conducting polymers”, a 27-a Sesiune de comunic?ri?tiin?ifice “Progreseîn?tiin?acompu?ilororganici?imacromoleculari”, 2-4 octombrie 2019, Iasi, Romania

 

9. Teodor Sandu, Andrei Sârbu, Raul-Augustin Mitran, Nicolae St?nic?, Delia P?troi, Virgil Marinescu, Maria Luiza Jecu, Melania Liliana Arsene, Anita Laura Radu, Marinela Victoria Dumitru, Tan?a Verona Iordache, Ana Mihaela Gavrila, Stelu?a Apostol, ”Innovative composite beads based on polymer blends and mnps and their use in biotechnology”, a 27-a Sesiune de comunic?ri?tiin?ifice “Progreseîn?tiin?acompu?ilororganici?imacromoleculari”, 2-4 octombrie 2019, Iasi, Romania

 

 •  Tehnologie de producere a nanocompozitelor polimerice prin polimerizare gazd?-oaspete
 • Articol trimis spre publicare: Andrei Sarbu, TeodorSandu, Raul-Augustin Mitran, Nicolae St?nic?, Ana Mihaela Gavril?, Delia P?troi, Virgil Marinescu, Cristian Petcu, Marinela Victoria Dumitru, Tanta Verona Iordache, Two-component Polymer Beads with Magnetic Features as Drug Adsorbents, Journal of Applied Polymer Science
 • Cerere de brevet national:Radu Anita-Laura, Sârbu Andrei, Dumitru Aurelia-Anca, Ifteme Sorina, Carmen Laz?u, Orha Corina Ileana, Tan?a Verona Iordache, Teodor Sandu, Miron Andreea, Stelu?a Apostol, “Procedeu de ob?inere a nitrurii de titan via nanocompozite polimerice anorganic-organice”, OSIM A00166/15.03.2019

 

 

 

INCEMC

 

 •  Comunicari Stiintifice la conferinte nationale/internationale:

 

1. C. Lazau, C. Orha, C. Bandas, M. Nicolaescu, M. Vajda, M. Popescu, “Synthesis and characterization of mesoporous TiO2, TIM19 Physics Conference May 2019, Timisoara, Romania

 

 •  Tehnologie de sintez? a templatului anorganic, TiO2 mezoporos prin procedeul optim
 • Cerere de brevet  - Lazau Carmen, Orha Corina, Bandas Cornelia "Materiale hibride noi pe baza de zeolit natural functionalizat cu dioxid de titan "black" obtinute prin metoda solid-solid", nr. A/00332/2019

 

 

 

UPB

 

 • Comunicari Stiintifice la conferinte nationale/internationale:

 

1. C.M. Damian, M.I. Necolau, I.E. Neblea, E. Vasile, H. Iovu, Synergistic effect of graphene oxide functionalized SiO2 nanostructures in the epoxy nanocomposites,  a XI-a edi?ie a Conferin?ei Interna?ionale de ?tiin?a ?i Ingineria Materialelor – BRAMAT 2019 13-16 martie 2019, Poiana Brasov, Romania, prezentare orala

 

2. Celina Maria Damian, Madalina IoanaNecolau, Iulia Elena Neblea, EugeniuVasile, HoriaIovu, Synthesis of Hybrid Nanostructures Based on Graphene Oxide and the Evaluation of Their Influence in Epoxy Nanocomposites, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE 2019), 6-9 septembrie 2019, Mamaia, Romania, prezentareorala

 

3. M?d?linaIoanaNecolau, Ana Maria Paraschiv, Celina Maria Damian, Br?ndu?aB?l?nuc?, HoriaIovu, Advanced Studies on Biobased Epoxy Network Curing Reactions and Thermal Properties, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE 2019), 6-9 septembrie 2019, Mamaia, Romania, poster

 

 •  Articol trimis spre publicare: C. M. Damian, Madalina IoanaNecolau, Iulia Elena Neblea, EugeniuVasile, HoriaIovu, Synergistic Effect of Graphene Oxide Functionalized with SiO2 Nanostructures in the Epoxy Nanocomposites, Applied Surface Science, nr. APSUSC-D-19-07553R2

 

UB

 

 • Comunicari Stiintifice la conferinte nationale/internationale:

 

1. Anca Dumitru, Vlad Basceanu, Robert Maaz, ClaudiuLocovei, Sorin AvramescusiSorinaIftimie, Relation between the morphology and nitrogen environmet of nitrogen-containing carbon nanostrucutres and their performance as anode modifier in microbial fuel cell, International Balkan Workshop on Applied Physics, 2019 Iulie 16-19, Constan?a, România – poster

 

2. Anca Dumitru, Sorina Iftimie, Anita Radu, Andreea Miron, Andrei Sarbu, Cristian Panaiotu, Claudiu Locovei, Carmen Lazau, „Synthesis of titanium nitride via hybrid polymeric composites”, YUCOMAT 2019 & WRTCS 2019, 2–6 septembrie 2019, Herceg Novi, Montenegro– poster

 

 • Tehnologie de producere a TiNprinmetodacarbotermica via nanonocompozite
 • Articol publicat: Sorina Iftimie, Anca Dumitru,Enhancing the performance of microbial fuel cells (MFCs) with nitrophenyl modi?ed carbon nanotubes-based anodes,Applied Surface Science 492 (2019) 661–668

 

 

 

Petru Poni

 

 • Comunicari Stiintifice la conferinte nationale/internationale:

 

1. Ilie Daniel ?împu, Andrei Sârbu, Anita-Laura Radu, “Cercet?ri de ob?inere?icaracterizare a nanocompozitelorTitaniu-Carbon”, a 27-a Sesiune de comunic?ri?tiin?ifice “Progreseîn?tiin?acompu?ilororganici?imacromoleculari”, 2-4 octombrie 2019, Iasi, Romania

 

 • Tehnologie de carbonizare a componenteipolimerice din nanocompozite

 

 

 

 

 

PC2

 

 

 

- Articole publicate:

 

1. I.C. Gîfu, M.E. Maxim, L.O. Cinteza, M. Popa, L Aricov, A.R. Leonties, M. Anastasescu, D.F. Anghel, R. Ianchis, C.M. Ninciuleanu, S.G. Burlacu, C.L. Nistor, C. Petcu, “Antimicrobial Activities of Hydrophobically Modified Poly(Acrylate) Films and Their Complexes with Different Chain Length Cationic Surfactants”, Coatings, 9, 244, 2019.

 

 

 

                - Participare la conferin?e na?ionale / interna?ionale:

 

1. C. Petcu, I.C. Gifu, C. Scomoroscenco, M. Doni, B. Trica, C.M. Ninciuleanu, C.L. Nistor, R. Ianchis, L.O. Cinteza, A. Raducan, M. Marinescu, “Green Synthesis and Characterization of Cu Nanoparticles for Functional Coatings with Antibacterial Properties”, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019), Fethiye - Mugla, Turcia, 12-19 May 2019.

 

2. M. Marinescu, C. Scomoroscenco, C.L. Nistor, C.M. Ninciuleanu, B. Trica, C. Petcu, L. M. Ditu, L.O. Cinteza, “Green Synthesis of Silver Nanoparticles with Superior Antimicrobial Activities Using Onion Extract”, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, România, 8-11 May 2019.

 

3. L.O. Cintez?, A. R?ducan, D. Bala, P. Oancea, M. Micu?, T. Staicu, C. Petcu, C. Scomoroscenco, C.L. Nistor, “Multifunctional Coatings Based on Metallic and Metal Oxide Nanoparticles”, EuroNanoForum, Bucure?ti, România, 12-14 June 2019.

 

4. C. Mih?escu, C.L. Nistor, C. Petcu, R. Ianchi?, C.M. Ninciuleanu, E. Alexandrescu, C. Scomoroscenco, “Novel Formulations of PEG-Silica Phase Changing Materials (PCMs) with Applications in Passive Storage of Thermal Energy”, Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila – PRIOCHEM editia a XV-a, Bucure?ti, România, 30 October - 1 November 2019.

 

5. C.M. Ninciuleanu, R. Ianchi?, E. Alexandrescu, B. Tric?, S. Preda, C. Scomoroscenco, C. Mih?escu, C.L. Nistor, C. Petcu, M. Teodorescu, “Composite Hydrogels Based on Poly (Methacrilyc Acid) Reinforced with Laponite Inorganic Filler”, Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila – PRIOCHEM editia a XV-a, Bucure?ti, România, 30 October - 1 November 2019.

 

6. L.O Cintez?, M. Teodorescu, I.C. Gîfu, R. Ianchi?, C.L. Nistor, C. Petcu, C.M. Ninciuleanu, E. Alexandrescu, C.I. Mih?escu, “Preparation and Characterization of Vegetable Oil-Based Microemulsions”, Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila – PRIOCHEM editia a XV-a, Bucure?ti, România, 30 October - 1 November 2019.

 

 

 

                - Tehnologii de laborator:

 

1. Tehnologie de laborator privind ob?inerea unor extracte totale ?i selective de plante din flora autohton? cu poten?ial antimicrobian (elaborat? de partenerul ICCF).

 

 

 

                - 5 stagii de preg?tire (cercetare)/ formare ?i vizite de lucru – realizate între partenerii din Bucure?ti: ICECHIM, UPB, UB ?i ICCF.

 

 

 

- 1 workshop:“Trends in Hybrid Nanocoatings”, desfa?urat în cadrul simpozionului Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila – PRIOCHEM Editia a XV-a, Bucure?ti, România, 30 October - 1 November 2019, cu participarea reprezentan?ilor tuturor partenerilor. Organizatori: C. Petcu, I.C. Gîfu, C. Scomoroscenco, C.I. Mih?escu, C.M. Ninciuleanu, C.L. Nistor, R. Ianchi?, E. Alexandrescu, A. R?ducan, M. Marinescu, L.O. Cinteza, A. Ghebaur.

 

 

 

 

 

 

 

PC3

 

 

 

Comunicari stiintifice

 

 

 

1. Sergiu-Alexandru Stoian, Denis Mihaela Panaitescu, Cristian Andi Nicolae, Raluca Augusta Gabor, Paul Octavian Stanescu, Cross-linked nanocellulose foams using mono- and disaccharides, 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN), Oludeniz, Turkey, May 12-18, 2019 (poster)

 

2. Sergiu-Alexandru Stoian, Cristian Andi Nicolae, Augusta Raluca Gabor, Marius Ghiurea, Denis Mihaela Panaitescu, Effect of TiO2 on the properties of polyhydroxyalkanoates, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, Romania, May 8–11, 2019 (prezentare orala)

 

3. Sergiu-Alexandru Stoian, Denis Mihaela Panaitescu, Augusta Raluca Gabor, Cristian Andi Nicolae, Valentin Raditoiu, Thermal properties of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) nanocomposites with controlled degradability, 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5), Rome, Italy, August 27-30, 2019 (poster)

 

4. Denis Mihaela Panaitescu, Alexandru Sergiu Stoian, Cristian Andi Nicolae, Adriana Nicoleta Frone, Augusta Raluca Gabor, Dynamic mechanical properties of polyhdroxybutirate reinforced with cellulose microfibrils, 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5), Rome, Italy, August 27-30, 2019 (poster)

 

5. Sergiu Alexandru Stoian, Florin Ciuprina, Laura Andrei, Denis Mihaela Panaitescu, George Mihail Teodorescu, Cristian Andi Nicolae, Valentin Raditoiu, Raluca Augusta Gabor, Structural, mechanical and dielectric properties of polyhydroxyalkanoate biocomposites, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Constanta- Mamaia, ROMANIA - September 4 – 7, 2019 (poster)

 

6. Sergiu Alexandru Stoian, Florin Ciuprina, Laura Andrei, Denis Mihaela Panaitescu, George Mihail Teodorescu, Cristian Andi Nicolae, Valentin Raditoiu, Raluca Augusta Gabor, Structural, mechanical and dielectric properties of polyhydroxyalkanoate biocomposites, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Constanta- Mamaia, ROMANIA - September 4 – 7, 2019 (poster)

 

 

 

PC4

 

 

 

ICECHIM

 

Articole 2019

 

1. Violeta Purcar, Valentin R?di?oiu, Cristian.-Andi Nicolae, Adriana Nicoleta Frone, Alina R?di?oiu, Florentina Monica Raduly, Raluca ?omoghi, Raluca Augusta Gabor,  SimonaC?pr?rescu, „Synthesis and morpho-structural properties of TiO2-based materials”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 21 (3-4), (2019)281-286.(raportat in decembrie, dar publicat final in 2019)

 

2. Violeta Purcar, Valentin R?di?oiu, Anca Dumitru, Cristian-Andi Nicolae, Adriana Nicoleta Frone, Mihai Anastasescu, Alina R?di?oiu, Monica Florentina Raduly, Raluca Augusta Gabor, SimonaC?pr?rescu, „Antireflective coating based on TiO2 nanoparticles modified with coupling agents via acid-catalyzed sol-gel method”, Applied Surface Science, 487, (2019) 819-824.

 

3. SimonaCaprarescu, Cristina Modrogan, Violeta Purcar, Annette MadeleneDancila, RaduClaudiuFierascu, „Study of corrosion efficiency of mild steel using commercial liquid additives for fish in natural water”, Revista de Chimie, 70(4), (2019) 1140-1143.

 

4. Simona Caprarescu, Daniela Ion-Ebrasu, Amalia Soare, Violeta Purcar, Anita-Laura Radu, Andrei Sarbu, Mihaela (Neagu) Pascu, Cristina Modrogan, Annette Madelene Dancila, Carmen Deleanu, „Removal of Nickel Ions from Synthetic Wastewater Using Copolymers/Natural Extract Blend Membranes”, Romanian Journal of Physics, 64, (2019), p. 821

 

Proceeding paper

 

Violeta Purcar, Raluca Manea, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Adriana Frone, Mihai Anastasescu, Georgiana Cornelia Ispas, Luminita Eugenia Wagner, „Preparation of transparent sol-gel modified silica hydrophobic coatings on plastic substrates”, Proceedings, 29, (2019), 79; doi:10.3390/proceedings2019029079

 

 

 

Conferinte 2019

 

1. Raluca Manea, Violeta Purcar, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Adriana Frone, Mihai Anastasescu, Georgiana Cornelia Ispas, Luminita Eugenia Wagner, „Preparation and characterization of bilayer coatings based on silica materials and iron (III) phthalocyanine - sensitized TiO2 photocatalyst”, Workshop Exploratoriu NeXT-Chem, Bucuresti, Romania, 6-7 mai 2019, prezentare poster

 

2. Violeta Purcar, Raluca Manea, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Georgiana Cornelia Ispas, Adriana Frone, Lumini?a Eugenia Wagner, Simona C?pr?rescu, „Sol-gel bilayer coatings based on silica hybrids and TiO2 sensitized with iron (III) phthalocyanine”, 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries,  Targoviste, Romania, 8-11 mai 2019, prezentare poster

 

3. Adina Alexandra Scarlat, SimonaC?pr?rescu, Violeta Purcar, Cristina Modrogan, Annete Madelene D?ncila, Oana Mari Daniela Orbule?, „Treatment of paint wastewater using natural plant,  crusched granite and anion exchange resin”, 6th International Conference Geography, Environment and GIS for students and young researchers, Targoviste, Romania, 23-25 mai 2019, prezentare poster

 

4. Valentin R?di?oiu, Violeta Purcar, Alina R?di?oiu, Raluca Manea, Florentina Monica Raduly, Georgiana Cornelia Ispas, Adriana Frone, Mihai Anastasescu, Lumini?a Eugenia Wagner, Simona C?pr?rescu, „Facile preparation in two steps of sol-gel coatings based on silica materials and TiO2 nanoparticles”, 19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Constanta, Romania, 16-19 iulie 2019, prezentare poster

 

5. Simona C?pr?rescu, Violeta Purcar,AnneteMadeleneD?ncila, Cristina Modrogan, Oanamari Daniela Orbule?, „Corrosion protection of mild carbon steel using seaweed”, 19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Constanta, Romania, 16-19 iulie 2019, prezentare poster

 

6. Violeta Purcar, Raluca Manea, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Adriana Frone, Mihai Anastasescu, Georgiana Cornelia Ispas, Luminita Eugenia Wagner, „Preparation of transparent sol-gel modified silica hydrophobic coatings on plastic substrates”, The International Symposium “Priorities of chemistry for a sustainable development-PRIOCHEM” XVth Edition, Bucuresti, Romania, 30 octombrie-1 noiembrie 2019, prezentare orala

 

7. Violeta Purcar, Raluca Manea,Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Georgiana Cornelia Ispas, Luminita Eugenia Wagner, Adriana Frone, “Synthesis and characterization of photocatalytic TiO2 sol–gel thin films”, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Constanta- Mamaia, Romania, 4-7 septembrie 2019, prezentare poster

 

 

 

INCDEMC-INEMC–Timisoara

 

Conferinta

 

Mircea Nicolaescu, Carmen Lazau, CorinaOrha, Cornelia Bandas, Daniel Ursu, Melinda Vajda, Mina  IonelaPopescu, “Synthesis and structural characterization of black TiO2”, 12th Edition of symposium with international participation - New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection, Timisoara, Romania,6-7 iunie 2019,prezentare poster

 

 

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti

 

Conferinta

 

Ioana Asofiei, Aurelian Cristian Boscornea, Diana-Ioana Buliga, Stefan Tomas, Cristina Pop, “Self-cleaning waterborne paints based on TiO2 sensitized with mixed chromophore dyes”, 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Constanta-Mamaia, Romania, 04 - 07 septembrie 2019, prezentareorala.

 

 

 

Institutul de ChimieMacromoleculara "Petru Poni", Iasi

 

Articole acceptate

 

1. A.I. Barzic. M. Soroceanu, R. Rotaru, V. Harabagiu. R.C. Ciobanu, “Optical dispersion characteristics of polyvinyl alcohol reinforced with a nanoceramic filler”,Mat. Plast.acceptat

 

 

 

Comunicari stiintifice

 

 

 

1. V. Harabagiu, R. Rotaru, A.-C. Humelnicu, “Polysaccharide materials for health and high-tech application”; The 12th Edition of the Symposium with International Participation: New Trends and Strategies in the Chemistry of Adavanced Materials of Relevance in Biological Systems, Techniques and Environmental Protection; Timisoara, 6-7.06.2019 (conferinta plenara)

 

2. M.E. Fortuna, L. Pricop, M. Ignat, D. Popovici, V. Purcar, V. Harabagiu, “Synthesis, characterization and photocatalytic activity of Cu/guanidine/disiloxane complexes”; 21th International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Advanced Materials, Praga, Czech Rep., 09-10.07.2019 (comunicareorala)

 

3. D. Blaj, V. Harabagiu, C. Savin, C. Peptu, “Polymer networks obtained by photoinitiated thiol-ene coupling”; Zilele Academice Iesene, A XXVII sesiune de comunicari, Progrese in Stiinta Compusilor Organici si Macromoleculari, Iasi, 2-4.10.2019 (comunicare orala)

 

4. B. Condurache, R. Rotaru, C. Cojocaru, V. Harabagiu, “Sorbenti pe baza de lana pentru indepartarea uleiurilor din apele reziduale”; Zilele Academice Iesene, A XXVII sesiune de comunicari, Progrese in Stiinta Compusilor Organici si Macromoleculari, Iasi, 2-4.10.2019 (poster)

 

5. A.I. Barzic, M. Soroceanu, R. Rotaru, V. Harabagiu, “Optical dispersion characteristic of polyvinyl alcohol reinforced with a nanoceramic filler”; International Conference on Polymer Processing and Engineering, Galati 7-9.10.2019  (comunicareorala)

 

 

 

Universitatea din Bucuresti

 

Comunicari stiintifice

 

1. Sorin Avramescu, Anca Dumitru, Violeta Purcar, Alina Olaru, Angel Nica, „Photocatalytic removal of ibuprofen from water using sol-gel prepared TiO2 thin films”, 11th International Conference on Materials Science&Engineering - BRAMAT 2019, 13-16 Martie, 2019, Brasov, Romania -poster

 

 

 

PC5

 

 

 

Articole

 

 

 

1. Doina Dimonie, Celina Damian, Roxana Trusca, Maria Rapa, Some Aspects Conditioning the Achieving of Filaments for 3D Printing from Physical Modified Corn Starch, MATERIALE PLASTICE ♦56♦No. 2 ♦2019, 351 - 359 http://www.revmaterialeplastice.ro

 

Participari la ManifestariStiintificeInternationale

 

1. Alina Ioni??, Andra Sîrmon, Beatrice Gîrbaciu, Sorina Iftimie, Doina Dimonie, ”Study of themeltrheological properties as possibility to control the 3D printing behavior of new sustainable polymeric materials”, lucrarea sus?inut? la 11th International Conference on Materials Science & Engineering (BRAMAT 2019), 13 – 16 martie 2019, Universitatea Transilvania, Bra?ov

 

1. Andra Sîrmon, Alina Ioni??, Beatrice Gîrbaciu, Sorina Iftimie, Claudiu Locovei, Anca Dumitru, ?tefan Antohe, Aurelian Stamata, Doina Dimonie, ”Engineering of achieving on a new laboratory line of polymer filaments that comply with 3D/ 4D print requirements”, 19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2019), 16 – 19 iulie 2019, Constan?a

 

2. Alina Ioni??, Andra Sîrmon, Beatrice Gîrbaciu, C?t?lin Zaharia, Ionu?-Cristian Radu, Doina Dimonie, ”The melt flow properties of new renewable compounds designed for 3D printing”, 21st International Conference on ChemistryandChemical Engineering (RICCCE 21), 4 – 7 septembrie 2019, Constan?a – Mamaia

 

3. Beatrice Gîrbaciu, Mariana Cristea, Daniela Ioni??, Silvia Mathe, Doina Dimonie, ”Physical modification of PLA for increasing its durability (polarizing light microscopy study), Simpozion International Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM XV 2019, 30 octombrie – 1 noiembrie 2019, Bucure?ti

 

4. Silvia Mathe, Beatrice Gîrbaciu, Doina Dimonie, ”DSC study of cold crystallization process characterizing the stereo complexed PLA compounds”, Simpozion International Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM XV 2019, 30 octombrie – 1 noiembrie 2019, Bucure?ti

 

5. D. Ionita, M. Cristea, C. Gaina; Evaluarea comportariiviscoelastice a PU utilizand echivalenta timp-temperatura; A XXVII-a Sesiune de comunicari stiintifice a Institutului de Chimie Macromoleculara „Petru Poni”, Iasi, 2-4.10.2019.

 

6. D. Ionita, M. Silion, D. Dimonie, M. Cristea; DART-MS: spectrometria de masa cu analiza directa in timp real. Cazul poli(acidului lactic); A XXVII-a Sesiune de comunicaristiintifice a Institutului de Chimie Macromoleculara „Petru Poni”, Iasi, 2-4.10.2019.

 

 

 

WorkShop

 

 

 

1. Andra Sîrmon, Daniela Ioni??, Beatrice Gîrbaciu, Viorel Grigorescu, Doina Dimonie, ”Sustainable renewable polymeric materials compatible with 3D printing”, lucrare sus?inut? la Workshop-ul Exploratoriu NeXT-Chem Tehnologii Inovatoare Trans-sectoriale, ICECHIM, 6 – 7 mai 2019, Bucure?ti

 

 

 Diseminare ETAPA 3

 

 PC1 BIOTIN

Articole Publicate

1. Synergistic Effect of Graphene Oxide Functionalized with SiO2 Nanostructures in the Epoxy Nanocomposites Applied Surface Science , 507, 2020, 145046, C. M. Damian, Madalina Ioana Necolau, Iulia Elena Neblea, Eugeniu Vasile, Horia Iovu,

2. Madalina-Ioana Necolau and Andreea-Madalina Pandele, Recent Advances in Graphene Oxide-Based Anticorrosive Coatings: An Overview, Coatings 2020, 10, 1149, 15 pp.

Articole Trimise:

Scientific Reports: Synthesis of titanium nitride via hybrid nanocomposites based on mesoporous TiO2/acrylonitrile Claudiu Locovei1,2, Anita–Laura Chiriac3, Andreea Miron3, Sorina Iftimie1, Vlad–Andrei Antohe1,4, Andrei Sarbu 3,*, and Anca Dumitru1,*

Participare la conferinte nationale / internationale:

ICECHIM:  NeXTChem 2nd edition, 2020 Innovative Hybrids For Advanced Ceramics Miron Andreea1, Ciurlica Ana-Lorena1, Dumitru Marinela-Victoria1, Chiriac Anita-Laura1,  STOICA Elena-Bianca1, IORDACHE Tanta-Verona1, SARBU Andrei, oral

UB:  Materials, Methods & Technologies 29 August – 1 September 2020, Burgas, Bulgaria, poster,  Anca Dumitru , Andreea Miron, Anita Radu, Andrei Sarbu, Sorina Iftimie , Cristian Panaiotu, Claudiu Locovei , Carmen Lazau, Synthesis of titanium nitride via nanocomposites based on mesoporous titania/acrylonitrile polymers,

ICMPP: 1. Materials, Methods & Technologies 2020, 22nd International Conference, 29 August – 1 September 2020, Burgas, Bulgaria, Comunicare orala on site, Daniel Timpu, Andrei Sarbu, Anita-Laura Radu, Miron Andreea, Study of an innovative manufacturing process for titanium nitride ceramic via hybrid polymer composites

2. 5th International Conference on Chemical Engineering (ICCE 2020) – October 28-30, Iasi Comunicare orala : Ilie Daniel Timpu, Andrei Sarbu, Anita-Laura Radu, Miron Andreea Thermal process for obtaining titanium nitride nano-powder via vinyl polymer composites

 

PC2 MAHIN

Articole Publicate

1. C. Petcu, E. Alexandrescu, A. Balan, M.A. Tanase, L.O. Cinteza, „Synthesis and Characterisation of Organo-Modified Silica Nanostructured Films for the Water-Repellent Treatment of Historic Stone Buildings”, Coatings, 10(10), 1010, 2020.

2. C. Nichita, F. M.Al-Behadili, E. Vasile, I. Stamatin, „Silver nanoparticles synthesis. Bioreduction with galic acid and extracts from Cyperus rotundus L.”, Digest Journal of Nanomaterials and Biosturctures, 15(2), 419-433, 2020.

 

- Participare la conferinte nationale / internationale:

1. Maria Antonia Tanase, Cristina Tablet, Cristina Lavinia Nistor, Cristina Scomoroscenco, Elvira Alexandrescu, Cristian Petcu, Ludmila Otilia Cinteza, „Toxicity versus bioactivity - strategies to increase the biocompatibility of metallic and metal oxide nanoparticles”, National Online Conference of Biophysics NCB, Brasov, June 14, 2020.

2. L. Stroea, V. Melinte, A.L. Scutaru, C. Petcu, T. Buruiana, “Structural and Morphological Characterization of Some Plant Extract-Mediated Metallic and Metal Oxide Nanoparticles”, „International Chemical Engineering and Material Symposium” (SICHEM 2020), Bucharest, September 17-18, 2020.

3. Ludmila Otilia Cinteza, Adina Raducan, Petruta Oancea, Maria Antonia Tanase, Maria Marinescu, Cristina Scomoroscenco, Elvira Alexandrescu, Claudia Mihaela Ninciuleanu, Cristina Lavinia Nistor, Cristian Petcu, „Novel ZnO nanoparticle – based polymeric coatings for UV protection of natural dyes in historic textiles”, International Conference “39th Dyes in History and Archaeology” 39DHA 2020 online, Sibiu, 15-16 oct 2020.

4. Catalin Mihaescu, Cristina Lavinia Nistor, Cristian Petcu, Raluca Ianchis, Claudia Mihaela Ninciuleanu, Elvira Alexandrescu, Cristina Scomoroscenco, Ludmila Otilia Cinteza, „Synthesis and Morphological Investigation of Flower-Like ZnO Nanostructures”, The XVIth International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM XVI, Bucuresti, October 28-30, 2020.

5. Ludmila Otilia Cinteza, Daniela Bala, Adina Raducan, Petruta Oancea, Maria Antonia Tanase, Cristina Scomoroscenco, Elvira Alexandrescu, Catalin Mihaescu, Cristina Lavinia Nistor, Cristian Petcu, „Layer-By-Layer Preparation of Ormosil Nanomaterial for Amphiphobic Surfaces”, The XVIth International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM XVI, Bucuresti, October 28-30, 2020.

6. Maria Antonia Tanase, Adina Raducan, Petruta Oancea, Cristina Scomoroscenco, Elvira Alexandrescu, Bogdan Trica, Cristina Lavinia Nistor, Cristian Petcu, Alina Popescu, Ioana Rodica Stanculescu, Ludmila Otilia Cinteza, „Synthesis and Characterization of Superhydrophobic Films with Raspberry –Like Silica Nanoparticles as Functional Coatings”, The XVIth International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM XVI, Bucuresti, October 28-30, 2020.

7. Cristina Lavinia Nistor, Catalin Ionut Mihaescu, Ludmila Otilia Cinteza, Claudia Ninciuleanu, Elvira Alexandrescu, Cristina Scomoroscenco, Raluca Ianchis, Cristian Petcu, „Nano-Structured Hybrid Films as Protection Coatings, Prepared by Sol-Gel Process”, 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, EmergeMAT, Bucuresti, October 29-30, 2020.

8. Claudia Ninciuleanu, Raluca Ianchis, Cristina Lavinia Nistor, Cristina Scomoroscenco, Catalin Mihaescu, Elvira Alexandrescu, Bogdan Trica, Cristian Petcu, Silviu Preda, Mircea Teodorescu, „Composite Materials Based on Poly(Methacrylic) Acid and Three Different Fillers”, 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, EmergeMAT, Bucuresti, October 29-30, 2020.

9. Ludmila Otilia Cinteza, Adina Raducan, Petruta Oancea, Maria Antonia Tanase, Catalin Ionut Mihaescu, Claudia Ninciuleanu, Elvira Alexandrescu, Cristina Scomoroscenco, Cristian Petcu, “Amphiphobic Silica Based Nanomaterials with Tunable Roughness for Antibacterial Coatings”, 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, EmergeMAT, Bucuresti, October 29-30, 2020.

10. Maria Antonia Tanase, Adina Raducan, Petruta Oancea, Cristina Lavinia Nistor, Elvira Alexandrescu, Cristina Scomoroscenco, Cristian Petcu, Maria Marinescu, Ludmila Otilia Cinteza, „Facile Layer-by-Layer Synthesis of Novel Functional ZnO Nanoparticle –Based Coatings With Antibacterial Properties”, 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, EmergeMAT, Bucuresti, October 29-30, 2020.

 

PC3 ESTERPACK

Articole publicate

1 D.M. Panaitescu, S.Vizireanu, S.A. Stoian, C.-A. Nicolae, A.R. Gabor, C.M. Damian, R. Trusca, L.G. Carpen, G. Dinescu, Poly(3-hydroxybutyrate) modified by plasma and TEMPO-oxidized celluloses, Polymers 2020, 12, 1510.

2. D.M. Panaitescu, R. Trusca, A.R. Gabor, C.A. Nicolae, A. Casarica, Biocomposite foams based on polyhydroxyalkanoate and nanocellulose: Morphological and thermo-mechanical characterization, International Journal of Biological Macromolecules, 164, 2020, 1867-1878.

 

Participare la conferinte nationale / internationale:

1. Studies on mCL-polyhydroxy-alkanoates using different carbon sources for new biomedical materials, The 24th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry IECSOC, 15 Nov.-15. Dec., 2020.

2 Marius Stelian Popa, Irina Lupescu, Cristian Andi Nicolae, Augusta Raluca Gabor, Adriana Nicoleta Frone, Denis Mihaela Panaitescu. Mechanical and thermal properties of blends based on polyhydroxyalkanoates, Simpozionul International "Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila" PRIOCHEM - Editia a XVI-a, oct 2020, Proceedings 2020, 57, 38.

 

Brevete:

1. Panaitescu Denis Mihaela, Frone Adriana Nicoleta, Nicolae Andi Cristian, Augusta Raluca Gabor, Marius Stelian Popa, Tinca Buruiana, Violeta Melinte Compozitii cu flexibilitate marita pe baza de polihidroxialcanoati si procedeu de obtinere” (ICECHIM), Cererea nr. A/00675/27.10.2020.

2.. Violeta Melinte, Tinca Buruiana, Andeea Laura Scutaru, Lenuta Stroea, Poliuretani termoplastici cu segmente structurale biodegradabile si procedeu de obtinere (ICMM), Cererea nr. A/00083/18.02.2020

 

 

PC4: FOTOMAH

 

Articole publicate

1. Effects of annealing on the physical properties of ITO thin fimls grown by radio frecquency magnetron sputtering/2020/Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures/A. Radu, C. Locovei, V. A. Antohe, M. Socol, D. Coman, M. Manica, A. Dumitru, L. Dan, C. Radu, A. M. Raduta, L. Ion, S. Iftimie, S. Atohe/publicat, 15(3), July - September 2020, p. 679 – 687

2. Sol–gel hybrid films based on organosilanes with long alkyl chains/2020/Journal of Coatings Technology and Research/V. Raditoiu, V. Purcar, A. Raditoiu, M. F. Raduly, A. N. Frone, M. Anastasescu, M. Stoica, E. Alexandrescu, R. Somoghi, R. Manea, G. C. Ispas, L. E. Wagner, S. Caprarescu/publicat, 17 (5), 2020, p.1389–1399

3. Commercial aqueous additives used as eco-friendly corrosion inhibitors for carbon steel in natural seawater/2020/Revue Roumaine de Chimie/ S. Caprarescu, V. Purcar, C. Modrogan/publicat, 65(1), 2020, p.77-82.

4. Optical dispersion characteristics of polyvinyl alcohol reinforced with a nanoceramic filler/2020/Materiale Plastice/A.I. Barzic, M. Soroceanu. R. Rotaru, V. Harabagiu, R.C. Ciobanu/publicat, 57(1), p.1-7

 

Proceeding papers

1. S. Caprarescu, A. M. Dancila, C. Modrogan, V. Purcar, „Corrosion Protection of Carbon Steel Using Natural Seaweeds from Seawater”, Proceedings, 2020, 55, p. 1; doi:10.3390/proceedings2020055001.

2. Diana-Ioana Buliga, Aurel Diacon, Ioana Asofiei, Cristian Boscornea, „Stabilization of Photosensitive Curcumin by Microencapsulation”, Proceedings, 2020, 57(1), 96; https://doi.org/10.3390/proceedings2020057096.

 

Participare la conferinte nationale / internationale:

1. Materials, Methods and Technologies-Twenty second International Conference; Burgas, Bulgaria/poster/Synthesis and characterization of sol-gel TiO2-based materials using tetraethoxysilane (TEOS) and/or methyltriethoxysilane (MTES) as coupling agents/2020, 29 august-1 septembrie 2020

Autori:                 Violeta Purcar, Valentin Raditoiu*, Anca Dumitru*, Alina Raditoiu, Monica Florentina Raduly, Raluca Manea, Georgiana Cornelia Ispas, Adriana Frone, Mihai Anastasescu, Simona Caprarescu, Luminita Eugenia Wagner, Sorin Avramescu,

2. International Chemical Engineering and Material Symposium, SICHEM; Bucuresti, Romania/poster/Sol-gel thin films prepared with silane precursors/2020, 17-18 septembrie 2020

Autori:  Raluca Manea, Violeta Purcar*, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Monica Florentina Raduly, Cristian Andi Nicolae, Mihai Anastasescu, Georgiana Cornelia Ispas, Luminita Eugenia Wagner

3. Diana-Ioana Buliga, Aurel Diacon, Ioana Asofiei, Cristian Boscornea, „Stabilization of Photosensitive Curcumin by Microencapsulation”, 16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucuresti, Romania, 28–30 octombrie 2020, prezentare poster

4. Nicolaescu Mircea, Carmen Lazau, Corina Orha, Bandas Cornelia, Mina Popescu, Viorel Aurel Serban, Obtaining TiO2 with nanoporous structure by chemical corrosion and thermal oxidation of Ti foils. 26rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Ungaria, Szeged, 23-24 noiembrie 2020, prezentare poster

5. B.-C. Condurache, C. Cojocaru, P. Samoila, V. Harabagiu; “Sorption properties of wool-based composites for cleaning oil spills from the water surface”, Sesiunea de comunicari stiintifice a tinerilor cercetatori ICMPP – „Poarta deschisa spre viitor”, MacroYouth’2020, Editia I-a, Iasi, 19 noiembrie 2020, prezentare orala

6. A.-D. Diaconu, V. Harabagiu, C. Peptu; “Polyurethane degradable hydrogels” Sesiunea de comunicari stiintifice a tinerilor cercetatori ICMPP – „Poarta deschisa spre viitor”, MacroYouth’2020, Editia I-a, Iasi, 19 noiembrie 2020, prezentare orala

7. D. Blaj, V. Harabagiu, C. Peptu; “Mass spectrometry monitoring of polymerization reactions in the presence of cyclodextrins”; Sesiunea de comunicari stiintifice a tinerilor cercetatori ICMPP - „Poarta deschisa spre viitor”, MacroYouth 2020, Editia I-a, Iasi, 19 noiembrie 2020, prezentare orala

8. Mircea Nicolaescu, Paulina Vlazan, Cornelia Bandas, Corina Orha, Carmen Lazau, Viorel Serban, “SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF “N-N” HETEROJUNCTION BASED ON TiO2-ZnO MATERIALS”, EmergeMAT 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TECHNOLOGIES IN MATERIALS ENGINEERING 29-30 Octombrie, Bucuresti, Romania;

 

Prezentare cerere de brevet la salon inventie

Lazau Carmen, Poienar Maria, Orha Corina-Ileana, Bandas Cornelia-Elena, Ursu Daniel-Horatiu, Vajda Melinda, Nicolaescu Mircea-Daniel, “Development of „n-p” heterojunctions based on n-type TiO2 and p-type CuMnO2, integrated in sensitive modules”, Ist international exhibition InventCor 17-19.12.2020, Deva (prezentare cerere de brevet la salon inventie)

 

Brevet

Sol-gel nanohybrid bicomponent photocatalytic compositions and process for obtaining these materials/OSIM/A/00645/14.10.2020,

Autori: Violeta Purcar, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Raluca Manea, Georgiana Cornelia Ispas, Luminita Eugenia Wagner

 

PC5 3D-LONG-LIFE

 

Articole publicate

Dimonie Doina et all, Melt Rheology of Renewable Polymers and of New Materials Based on them as Tool in Controlling the 3D/4D Printability, MATERIALE PLATICE 368, No 4, 2020

 

Articole acceptate

 

Articole trimise

-              Mathe Sillvia, Doina Dimonie, Mariana Cristea, Thermal analysis and polarysed light microscopy as methods to study the incresing the durability of PLA designed for 3D printing through nucleation, articol trimis  International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2020, Submission ID: 209373807

-              Dimonie Doina et all, Attempts to Diminish the Drawbacks of Polylactic Acid Designed for 3D/4D Printing Technology-Fused Deposition Modeling, articol transmis Materiale Plastie, 363,  2020

-              Doina Dimonie et all, The 3D/4D printing defects and their influence  on the  functional  behavior of the achieved items, articol trimis Materiale Plasie, 378, 2020

-              M. Cristea, D. Ionita, M. M. Iftime, Dynamic mechanical analysis investigations of PLA-based renewable materials: How are they useful?, Materials 13, 5302 (2020)?      

 

Participare la conferinte nationale / internationale:

-              Doina DIMONIE, Ionut-Cristian RADU, George VLASCEANU, Catalin ZAHARIA, Nicoleta DRAGOMIR, Ovidiu DIMA, Sorina IFTIMIE, Estimating the 3D printing defects by micro-computed tomography”, Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila – PRIOCHEM XV 2019, 30 octombrie – 28 -30 Octombrie 2020, Bucuresti

-              Nicoleta Dragomir, Raluca Augusta Gabor, Ovidiu Dima, Doina Dimonie, ”Structural Parameters Influencing the Shape Memory of New PolymericMaterials Designed for 4D Printing”, lucrare sustinuta laPrioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabila – PRIOCHEM XVI 2020, 28 – 30 octombire 2020, Bucuresti

-              M. Cristea, D. Ionita, D. Dimonie; The issue of single-value glass transition temperature of polymers as it is determined from DMA. M5th International Conference on Chemical Engineering, Innovative Materials and Processes for a Sustainable Development – ICCE 2020, Iasi, 28-30.11.2020.

-              D. Ionita, M. M. Iftime, D. Dimonie, M. Cristea, Crystallization and thermo-mechanical behavior of poly(lactic acid): effect of additives, Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Tinerilor Cercetatori (ICMPP – Poarta deschisa spre viitor), Editia I, Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi, 19.11.2020.

-              S. Iftimie, N. Vasile, T. Acsente, C. Locovei, A.I. Radu, A. Radu, L. Ion, V.A. Antohe, G. Dinescu, S. Antohe, On the phzsical properties of indium zinc oxide and aluminum doped zinc oxide thin films grown by radio-frequency magnetron sputtering, Materials, Methods and Technologies, 29.08 – 01.09.2020, Burgas, Bulgaria – prezentare poster

 

1 work shop: Beatrice Gîrbaciu, Maria Cristea, Silvia Mathe, Doina Dimonie, Study on increasing durability of PLA designed for 3D printing through nucleation with sulphonic ester derivative as nucleating agent, , lucrare sustinuta la Work shop NeXT CHEM,  ICECHIM Bucuresti, mai 2020 (work shop)

1 teza de doctorat in curs de elaborare

 

 

Diseminare ETAPA 4

Articole ISI

PC1:

1. Sorina Iftimie, Anca Dumitru Enhancing the performance of microbial fuel cells (MFCs) with nitrophenyl modi?ed carbon nanotubes-based anodes, (2019) Applied Surface Science 492 661–668), FI 6,182 (Z.Rosie) Publicat

2.C. M. Damian, Madalina Ioana Necolau, Iulia Elena Neblea, Eugeniu Vasile, Horia Iovu, Synergistic Effect of Graphene Oxide Functionalized with SiO2 Nanostructures in the Epoxy Nanocomposites, Applied Surface Science , 507, 2020, 145046,  FI 6,182 (zona rosie), publicat

3. M?d?lina-Ioana Necolau and Andreea-M?d?lina Pandele, Recent Advances in Graphene Oxide-Based Anticorrosive Coatings: An Overview, Coatings 2020, 10, 1149, 15 pp. FI 2,581 (zona galbena), Publicat

4. Teodor Sandu  Anita Laura Chiriac  Boyko Tsyntsarski  Ivanka Stoycheva  Simona C?pr?rescu  Celina Maria Damian  Tan?a Verona Iordache  Delia P?troi  Virgil Marinescu Andrei Sarbu Advanced hybrid membranes for efficient nickel retention from simulated wastewater, Polymer International, January 2021,  DOI: 10.1002/pi.6183, Factor de impact 2,574 (zona galbena) Publicat

5. Claudiu Locovei, Anita-Laura Chiriac, Andreea Miron, Sorina Iftimie, Vlad-Andrei Antohe, Andrei Sarbu, and Anca Dumitru, Synthesis of titanium nitride via hybrid nanocomposites based on mesoporous TiO2 /acrylonitrile, Scientific Reports 11 (2021) 5055, Factor de impact 3,998 (zona rosie). Publicat

 

PC2:

1. I.C. Gîfu, M.E. Maxim, L.O. Cinteza, M. Popa, L Aricov, A.R. Leonties, M. Anastasescu, D.F. Anghel, R. Ianchis, C.M. Ninciuleanu, C.L. Nistor, C. Petcu, „Antimicrobial Activities of Hydrophobically Modified Poly(Acrylate) Films and Their Complexes with Different Chain Length Cationic Surfactants”, Coatings, 9, 244, 2019., Publicat

2. C. Petcu, E. Alexandrescu, A. B?lan, M.A. T?nase, L.O. Cintez?, „Synthesis and Characterisation of Organo-Modified Silica Nanostructured Films for the Water-Repellent Treatment of Historic Stone Buildings”, Coatings, 10(10), 1010, 2020. Publicat

3. C. Nichita, F. M.Al-Behadili, E. Vasile, I. Stamatin, „Silver nanoparticles synthesis. Bioreduction with galic acid and extracts from Cyperus rotundus L.”, Digest Journal of Nanomaterials and Biosturctures, 15(2), 419-433, 2020. Publicat

4. M.A. Tanase, M. Marinescu, P. Oancea, A. Raducan, C.I. Mihaescu, E. Alexandrescu, C.L. Nistor, L.-I. Jinga, L.M. Ditu, Cristian Petcu, L.O. Cinteza, „Antibacterial and Photocatalytic Properties of ZnO Nanoparticles Obtained from Chemical versus Saponaria Officinalis Extract-Mediated Synthesis”, Molecules, 26, 2072, 2021. Publicat

5. R. Grigore, B. Popescu, ?.V. Berte?teanu, C. Nichita, I.D. Oa??, G.S Munteanu., A. Nicolaescu, P.L. Bejenaru, C.B. Simion-Antonie, D. Ene, R. Ene, “The Role of Biomaterials in Upper Digestive Tract Transoral Reconstruction”, Materials, 14(6):1436, 2021. Publicat

PC3:

1. Poly(3-hydroxybutyrate) modified by nanocellulose and plasma treatment for packaging applications, 2018, Polymers 10, 1249, D. M. Panaitescu, E. R. Ionita, C. A. Nicolae, R. A. Gabor, M. D. Ionita, R. Trusca, B-E. Lixandru, I. Codita, G. Dinescu – publicat

2. Studies on polyhydroxyalkanoates biosynthesis by some Pseudomonas spp. Strains, 2019, Romanian Biotechnolodical Letters 24(3): 388-394, M-G. Vladu, M-M. Petrescu, A. Stefaniu, G. Savoiu, M. Spiridon, M. C. Eremia, I. Lupescu – publicat

3. Poly(3-hydroxybutyrate) modified by plasma and TEMPO-oxidized celluloses, 2020, Polymers, 12, 1510, D.M. Panaitescu, S.Vizireanu, S.A. Stoian, C.-A. Nicolae, A.R. Gabor, C.M. Damian, R. Trusca, L.G. Carpen, G. Dinescu – publicat

4. Biocomposite foams based on polyhydroxyalkanoate and nanocellulose: Morphological and thermo-mechanical characterization, 2020, International Journal of Biological Macromolecules, 164, 1867-1878, D.M. Panaitescu, R. Trusca, A.R. Gabor, C.A. Nicolae, A. Casarica – publicat

5. D. M. Panaitescu, C. A. Nicolae, V. Melinte, A. L. Scutaru, R. Gabor, M S Popa, M Oprea, T Buruiana, "Influence of microfibrillated cellulose and soft biocomponent on the morphology and thermal properties of thermoplastic polyurethanes", Journal of Applied Polymer Science, acceptat 2021

6. M S Popa, D. M. Panaitescu, "Biodegradable polyhydroxybutyrate blends: A comprehensive review”, Progress in Materials Science,2021 , trimis

PC4:

1. Treatment of Crystal Violet dye from synthetic solution using membranes doped with natural fruit extract/2018/CLEAN - Soil, Air, Water/S. Caprarescu, A. R. Miron, V. Purcar, A.-L. Radu, A. Sarbu, C.-A. Nicolae, M. (Neagu) Pascu, D. Ion-Ebrasu, V. Raditoiu/publicat

2. Synthesis and morpho-structural properties of TiO2-based materials/2019/Journal of Optoelectronics and Advanced Materials/V. Purcar, V. R?di?oiu, C.-A. Nicolae, A. N. Frone, A. R?di?oiu, F. M. Raduly, R. ?omoghi, R. A. Gabor, S. C?pr?rescu/publicat

3. Antireflective coating based on TiO2 nanoparticles modified with coupling agents via acid-catalyzed sol-gel method/2019/Applied Surface Science/V. Purcar, V. R?di?oiu, A. Dumitru, C.-A.Nicolae, A. N. Frone, M. Anastasescu, A. R?di?oiu, M. F. Raduly, R. A. Gabor, S. C?pr?rescu/publicat

4. Study of corrosion efficiency of mild steel using commercial liquid additives for fish in natural water/2019/Revista de Chimie/S. Caprarescu, C. Modrogan, V. Purcar, A. M. Dancila, R. C. Fierascu/publicat

5. Removal of Nickel Ions from Synthetic Wastewater Using Copolymers/Natural Extract Blend Membranes/2019/Romanian Journal of Physics/S. Caprarescu, D. Ion-Ebrasu, A. Soare, V. Purcar, A.-L. Radu, A.Sarbu, M.(Neagu) Pascu, C. Modrogan, A. M. Dancila, C. Deleanu/publicat

6. Effects of annealing on the physical properties of ITO thin films grown by radio frecquency magnetron sputtering/2020/Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures/A. Radu, C. Locovei, V. A. Antohe, M. Socol, D. Coman, M. Manica, A. Dumitru, L. Dan, C. Radu, A. M. Raduta, L. Ion, S. Iftimie, S. Atohe/publicat

7. Sol–gel hybrid films based on organosilanes with long alkyl chains/2020/Journal of Coatings Technology and Research/V. R?di?oiu, V. Purcar, A. R?di?oiu, M. F. Raduly, A. N. Frone, M. Anastasescu, M. Stoica, E. Alexandrescu, R. ?omoghi, R. Manea, G. C. Ispas, L. E. Wagner, S. C?pr?rescu/publicat

8. Commercial aqueous additives used as eco-friendly corrosion inhibitors for carbon steel in natural seawater/2020/Revue Roumaine de Chimie/S. Caprarescu, V. Purcar, C. Modrogan/publicat

9. Optical dispersion characteristics of polyvinyl alcohol reinforced with a nanoceramic filler/2020/Materiale Plastice/A.I. Barzic, M. Soroceanu. R. Rotaru, V. Harabagiu, R.C. Ciobanu/publicat

10. Preparation and Characterization of Some Sol-Gel Modified Silica Coatings Deposited on Polyvinyl Chloride (PVC) Substrates/2021/ Coatings, 11, 2021, 11;/V. Purcar, V. R?ditoiu, A. R?ditoiu, R. Manea, F. M. Raduly, G. C. Ispas, A. N. Frone, C. A. Nicolae, R. A. Gabor, M. A., H. Stroescu, S. C?pr?rescu/publicat

11. Bilayer coatings based on silica materials and iron (III) phthalocyanine – Sensitized TiO2 photocatalyst/2021/Materials Research Bulletin, 138, 2021, 111222/V. Purcar, V. Raditoiu, A. Raditoiu, F. M. Raduly, R. Manea, A. Frone, M. Anastasescu, G. C. Ispas, S. C?pr?rescu/publicat

12. Preparation and Characterization of Silica Nanoparticles and of Silica-Gentamicin Nanostructured Solution Obtained by Microwave-Assisted Synthesis /2021/V. Purcar, V. R?di?oiu, C. Nichita, A. B?lan, A. R?di?oiu, S. C?pr?rescu, F. M. Raduly, R. Manea, R. ¸Somoghi , C.-A. Nicolae, I. Raut, L. Jecu/publicat

13. Efficient and versatile laboratory electrodialysis device for removal of iron ions from a synthetic wastewater/2021/S. C?pr?rescu, V. Purcar, V. R?di?oiu, C. A. Nicolae, C. Modrogan, A. A. Scarlat/acceptat spre publicare

 

PC5:

1. Dimonie Doina et all, Some aspects conditioning the achieving of filaments for 3d printing  from physical modified corn starch, Materiale Plastice 2019 2019, Volume 57, Issue 2, 351-359, publicat

2. Dimonie Doina, Dragomir Nicoleta, Rusandica Stoica, Attempts to Diminish the Drawbacks of Polylactic Acid Designed for 3D/4D Printing Technology-Fused Deposition Modeling, MATERIALE PLASTICE, 58 (1), 2021, pp. 142-153, publicat

3. Dimonie Doina, Dragomir Nicoleta, Trusca Roxana, Jecu Luiza, Marius Ghiurea, The 3D/4D Printing Defects And Their Influence On The Functional Behavior Of The Items Achieved By 3d Printing Or Classial Procedure From New Renewable Compounds, MATERIALE PLASTICE, 58 (2), 2021 2021,http://doi.org/10.37358/mat.Plast.1964,publicat

4. Silvia Mathe, Doina Dimonie, Mariana Cristea, Thermal analysis and polarized light microscopy as methods to study the increasing of the durability of PLA designed for 3D printing, International journal of Polymeric Analysisi and Charaterization, 2021, DOI:10.1080/1023666X.2021.1880111, publicat

5. Silvia MATHE, Doina Dimonie, Nicoleta Dragomir, Daniela Gheorghiu, Roxana Trusca, Sorina Iftimie, Maria Manuela IFTIME, In depth characterization of pla stereocomplexed compounds designed for increasing the durability of 3D printing grade PLA International Journal of Polymer Analysis and Characterization/, 2021, ID: 209373807, trimis

 

Articole non-ISI

PC4:

1. Preparation of transparent sol-gel modified silica hydrophobic coatings on plastic substrates/2019/ Proceedings, 29, 79, / Violeta Purcar, Raluca Manea, Valentin Raditoiu, Alina Raditoiu, Florentina Monica Raduly, Adriana Frone, Mihai Anastasescu, Georgiana Cornelia Ispas, Luminita Eugenia Wagner/publicat doi:10.3390/proceedings2019029079

2. Corrosion Protection of Carbon Steel Using Natural Seaweeds from Seawater/2020/Proceedings, 29, 55, /Simona C?pr?rescu, Annette Madelene D?ncil?, Cristina Modrogan, Violeta Purcar/publicat.

doi:10.3390/proceedings2020055001

3. Stabilization of Photosensitive Curcumin by Microencapsulation/2020/Proceedings 2020, 57(1), 96/Diana-Ioana Buliga, Aurel Diacon, Ioana Asofiei, Cristian Boscornea/publicat

doi:10.3390/proceedings2020057096

 

Comunicari

PC1:

1. Sesiunea ?tiin?ific? Anual? a Facult??ii de Fizic? din Universitatea din Bucure?ti, 21 – 22 Iunie, 2018, Bucure?ti, România Photovoltaic cells with polymeric/chlorophyll-a thin films – electrical and photo-electrical characterization  Calugar Alina.    Iftimie Sorina, Radu Adrian,  Antohe Vlad, Dan Luminita, Coman Diana, Ion Lucian, Antohe Stefan

2. 12th International Conference on Physics of Advanced Materials, 22 – 28 Septembrie, 2018, Heraklion, Creta, Grecia Study of the electrical and photo-electrical behavior of composite thin films based photovoltaic structures, Radu Adrian, Iftimie Sorina, Antohe Vlad, Locovei Claudiu, Dumitru Anca, Calugar Alina, Dan Luminita, Antohe Stefan

3. 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems (ISAEP 2018), 8-9 Octombrie 2018, Szeged, Ungari, poster, 2018 Carmen Lazau, Corina Orha, Daniel Urs, Mircea Daniel Nicolaescu, Melinda Vajda, „Preparation of mesoporous TiO2 by sol-gel and hydrothermal methods“, , publicat in Proceedings of the 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, ISBN 978-963-306-623-2,–

4. Simpozionul Interna?ional PRIORIT??ILE CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABIL?” (PRIOCHEM XIV), 10-12 Octombrie 2018, Bucure?ti, Romania, comunicare orala -Andreea MIRON, Andrei SARBU, Anita-Laura RADU, “A guide with the most common plastics”

5. 3rd International Conference on Biopolymers and Polymer Chemistry, 21-24.10.2018, Praga, Cehia, poster Celina Maria DAMIAN, Brindusa BALANUCA, Horia IOVU, “Nanocomposite Materials Reinforced with New Hybrid Layered Silicates-Graphene Oxide Structures”,

6. 12th International Conference on Physics of Advanced Materials, 22–28 Septembrie 2018, Heraklion, Creta, Grecia, poster,  Anca DUMITRU, “Enhancing the performance of microbial fuel cells (MFCs) with nitrophenyl modified carbon nanotube – based anodes”,

7. 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2018), 10-13 Iulie 2018, Constan?a, Romania, poster , Silviu VULPE, Florin NASTASE, Andrei AVRAM, Claudia NASTASE, Octavian SIMIONESCU, Cosmin ROMANITAN, Raluca GAVRILA, Bogdan BITA, Anca DUMITRU, Mircea DRAGOMAN, “Impact of thermal treatment upon morphology and cristalinity of (ZnO/Al2O3)/TiO2  thin films deposited by RF sputtering”, ,

8. Elecnano 8, 29-31 Mai 2018, Nancy, France, comunicare tip poster -A. DUMITRU, C. BRADU, S. IFTIMIE, S. VULPE, S. AVRAMESCU, A. OLARU, A. RADU, „Carbon nanostructures as 3D modified anode for microbial fuel cell”.

9. NeXT-Chem Tehnologii Inovatoare Trans-Sectoriale, 6 mai 2019, Bucuresti, prezentare orala, MIRON Andreea, DUMITRU Marinela-Victoria, RADU Anita-Laura, SANDU Teodor, ZAHARIA Anamaria, IORDACHE Tanta-Verona, SARBU Andrei, “Advanced hybrid materials for different uses”,

10. 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Targoviste, 8-10 mai 2019, poster, Radu Anita-Laura, Sarbu Andrei, Andreea Miron, Zaharia Anamaria, Gavrila Ana-Mihaela, Iordache Tanta-Verona, Sandu Teodor, Coman Alina-Elena, Apostol Steluta, Damian Celina, “Inorganic-organic composites with enhanced properties for advanced ceramics”,

11. Sesiune comunicari studenti, master SIGONAPOL, 10 mai 2019, Bucuresti comunicare orala, Andreea Miron, Celina-Maria Damian, Anita-Laura Radu, Andrei Sarbu, “Hibride polimerice de tip anorganic-organic ca precursori pentru ceramici avansate”,

12. “World Congress on Functional Materials and Nanotechnology” (WCFMN 2019), 12-16 mai 2019, Valencia, Spania , poster, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Ana-Mihaela Gavrila, Teodor Sandu, Andreea Miron, Marilena Dumitru, Andrei Sarbu, Carmen Sirbu, Tanta-Verona Iordache, “Hybrid microparticles for the retention/release of pesticides with application in agriculture”,

13. 8th Graduate Student Symposium on Molecular Imprinting, 28-30 august 2019, Berlin, Germania, poster,  A. Miron, A.-L. Radu, A. Zaharia, C.-T. Cojocaru, A.-M. Gavrila, T. Sandu, E.-B. Stoica, A. Sarbu, C. Sirbu, T.-V. Iordache, “Zeolite microparticles modified by host-guest molecular imprinting for pesticides retention”,

14. 8th Graduate Student Symposium on Molecular Imprinting, 28-30 august 2019, Berlin, Germania, poster,  Ana-Mihaela Gavrila, Ana Lorena Ciurlica, Andrei Sârbu, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, Steluta Apostol, Elena-Bianca Stoica, Constantin Nicolae Toader, Tan?a-Verona Iordache, “Preparation and characterization of molecularly imprinted particles for sulphur mustard determination”,

15. A 27-a Sesiune de comunic?ri ?tiin?ifice “Progrese în ?tiin?a compu?ilo rorganici ?i macromoleculari”, 2-4 octombrie 2019, Iasi, Romania, poster, Anita-Laura Radu, Andreea Miron, Anamaria Zaharia, Ana-Mihaela Gavrila, Tanta-Verona Iordache, Crina-Thea Cojocaru, Razvan-Edward Botez, Bianca-Elena Stoica, Celina-Maria Damian, Andrei Sarbu, „Novel nanocomposites based on mesoporous titania/acrylonitrile polymer: synthesis and characterization”,

16. A 27-a Sesiune de comunic?ri ?tiin?ifice “Progrese în  ?tiin?a compu?ilor organici ?i macromoleculari”, 2-4 octombrie 2019, Iasi, Romania, poster,  Bianca-Elena Stoica, Ana-Lorena Ciurlica, Tanta-Verona Iordache, Andrei Sarbu, Anamaria Zaharia, Anita-Laura Radu, SanduTeodor, Steluta Apostol, Monica Duldner, Ana-Mihaela Gavrila, „Preparation and characterization of non-imprinted films doped with conducting polymers”,

17. A 27-a Sesiune de comunic?ri ?tiin?ifice “Progrese în ?tiin?a compu?ilor organici ?i macromoleculari”, orala,  2-4 octombrie 2019, Iasi, Romania Teodor Sandu, Andrei Sârbu, Raul-Augustin Mitran, Nicolae St?nic?, Delia P?troi, Virgil Marinescu, Maria Luiza Jecu, Melania Liliana Arsene, Anita Laura Radu, Marinela Victoria Dumitru, Tan?a Verona Iordache, Ana Mihaela Gavrila, Stelu?a Apostol, ”Innovative composite beads based on polymer blends and mnps and their use in biotechnology”,

18. TIM19 Physics Conference May 2019, Timisoara, Romania, poster, C. Lazau, C. Orha, C. Bandas, M. Nicolaescu, M. Vajda, M. Popescu, “Synthesis and characterization of mesoporous TiO2,

19. A XI-a edi?ie a Conferin?ei Interna?ionale de ?tiin?a ?i Ingineria Materialelor – BRAMAT 2019 13-16 martie 2019, Poiana Brasov, Romania, prezentare orala C.M. Damian, M.I. Necolau, I.E. Neblea, E. Vasile, H. Iovu, Synergistic effect of graphene oxide functionalized SiO2 nanostructures in the epoxy nanocomposites, 

20. 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE 2019), 6-9 septembrie 2019, Mamaia, Romania, prezentare orala Celina Maria Damian, Madalina Ioana Necolau, Iulia Elena Neblea, Eugeniu Vasile, HoriaIovu, Synthesis of Hybrid Nanostructures Based on Graphene Oxide and the Evaluation of Their Influence in Epoxy Nanocomposites,

21. 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE 2019), 6-9 septembrie 2019, Mamaia, Romania, poster M?d?lina Ioana Necolau, Ana Maria Paraschiv, Celina Maria Damian, Br?ndu?a B?l?nuc?, Horia Iovu, Advanced Studies on Biobased Epoxy Network Curing Reactions and Thermal Properties

22. International Balkan Workshop on Applied Physics, 2019 Iulie 16-19, Constan?a, România – poster, Anca Dumitru, Vlad Basceanu, Robert Maaz, ClaudiuLocovei, Sorin AvramescusiSorinaIftimie, Relation between the morphology and nitrogen environmet of nitrogen-containing carbon nanostrucutres and their performance as anode modifier in microbial fuel cell,

23. YUCOMAT 2019 & WRTCS 2019, 2–6 septembrie 2019, Herceg Novi, Montenegro– poster Anca Dumitru, Sorina Iftimie, Anita Radu, Andreea Miron, Andrei Sarbu, Cristian Panaiotu, Claudiu Locovei, Carmen Lazau, „Synthesis of titanium nitride via hybrid polymeric composites”,

24. A 27-a Sesiune de comunic?ri ?tiin?ifice “Progrese în ?tiin?a compu?ilor organici ?i macromoleculari”, 2-4 octombrie 2019, Iasi, Romania. Prezentare orala, Ilie Daniel ?împu, Andrei Sârbu, Anita-Laura Radu, “Cercet?ri de ob?inere ?i caracterizare a nanocompozitelor Titaniu-Carbon”,

25. NeXTChem 2nd edition, 9-10 iunie 2020, Bucuresti prezentare orala, Andreea, CIURLICA Ana-Lorena, DUMITRU Marinela-Victoria, Chiriac Anita-Laura,  STOICA Elena-Bianca, IORDACHE Tanta-Verona, SARBU Andrei INNOVATIVE HYBRIDS FOR ADVANCED CERAMICS MIRON

26. Materials, Methods & Technologies 29 August – 1 September 2020, Burgas, Bulgaria, poster,  Anca Dumitru , Andreea Miron, Anita Radu, Andrei Sarbu, Sorina Iftimie , Cristian Panaiotu, Claudiu Locovei , Carmen Lazau, Synthesis of titanium nitride via nanocomposites based on mesoporous titania/acrylonitrile polymers,

27. Materials, Methods & Technologies 2020, 22nd International Conference, 29 August – 1 September 2020, Burgas, Bulgaria, Comunicare orala on site, Daniel Timpu, Andrei Sarbu, Anita-Laura Radu, Miron Andreea, Study of an innovative manufacturing process for titanium nitride ceramic via hybrid polymer composites

28. 5th International Conference on Chemical Engineering (ICCE 2020) – October 28-30, Iasi Comunicare orala : Ilie Daniel Timpu, Andrei Sarbu, Anita-Laura Radu, Miron Andreea Thermal process for obtaining titanium nitride nano-powder via vinyl polymer composites

29. 4th European Chemistry Conference-ECC 2021 Inorganic-Organic Composites Obtained by Host-Guest Methods for  Advanced Applications, Miron Andreea, Stoica Bianca, Dumitru Marinela, Neblea Iulia, Iordache Tanta Verona, Radu Anita, Sarbu Andrei, 26.03.2021, prezentare orala

 

PC2

1. XXXV-a Conferin?a Na?ional? de Chimie/ conferin??/ ZnO nanostructured hybrid materials with antibacterial activity for functional coatings/ 2018

2. 1st International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering EmergeMAT/ conferin??/ Multifunctional Hybrid Coatings Based on ZnO and Ag NPs for Preventive Conservation of Paper Materials/ 2018

3. Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM editia a XIV-a/ conferin??/ Study on Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Against Bacteria from Pseudomonas Sp. And Bacillus Sp./ 2018

4. 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019)/ conferin??/ Green Synthesis and Characterization of Cu Nanoparticles for Functional Coatings with Antibacterial Properties/ 2019

5. 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries/ conferin??/ Green Synthesis of Silver Nanoparticles with Superior Antimicrobial Activities Using Onion Extract/ 2019

6. EuroNanoForum/ conferin??/ Multifunctional Coatings Based on Metallic and Metal Oxide Nanoparticles/ 2019

7. Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM editia a XV-a/ conferin??/ Novel Formulations of PEG-Silica Phase Changing Materials (PCMs) with Applications in Passive Storage of Thermal Energy/ 2019

8. Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM editia a XV-a/ conferin??/ Composite Hydrogels Based on Poly (Methacrilyc Acid) Reinforced with Laponite Inorganic Filler/ 2019

9. Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM editia a XV-a/ conferin??/ Preparation and Characterization of Vegetable Oil-Based Microemulsions/ 2019

10. 6th Nano Today 2019 Preparation and characterization of Ag decorated ZnO nanoparticles for multifunctional protective coatings on paper and textiles, Cinteza Ludmila, Bala Daniela, Raducanu Adina, Stanculescu Ioana, Chirila Laura, Rascov Marian , Scomoroscenco Cristina, Gifu Ioana, Trica Bogdan, Petcu Cristian, Lisabona 16.06-20.06.2019 Poster

11. National Online Conference of Biophysics/ conferin??/ Toxicity versus bioactivity - strategies to increase the biocompatibility of metallic and metal oxide nanoparticles/ 2020

12. International Chemical Engineering and Material Symposium (SICHEM 2020)/ conferin??/ Structural and Morphological Characterization of Some Plant Extract-Mediated Metallic and Metal Oxide Nanoparticles/ 2020

13. International Conference “39th Dyes in History and Archaeology” 39DHA 2020/ conferin??/ Novel ZnO nanoparticle – based polymeric coatings for UV protection of natural dyes in historic textiles/ 2020

14. Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM editia a XVI-a/ conferin??/ Synthesis and Morphological Investigation of Flower-Like ZnO Nanostructures/ 2020

15. Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM editia a XVI-a/ conferin??/ Layer-By-Layer Preparation of Ormosil Nanomaterial for Amphiphobic Surfaces/ 2020

16. Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM editia a XVI-a/ conferin??/ Synthesis and Characterization of Superhydrophobic Films with Raspberry –Like Silica Nanoparticles as Functional Coatings/ 2020

17. 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, EmergeMAT/ conferin??/ Nano-Structured Hybrid Films as Protection Coatings, Prepared by Sol-Gel Process/ 2020

18. 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, EmergeMAT/ conferin??/ Composite Materials Based on Poly(Methacrylic) Acid and Three Different Fillers/ 2020

19. 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, EmergeMAT/ conferin??/ Amphiphobic Silica Based Nanomaterials with Tunable Roughness for Antibacterial Coatings/ 2020

20. 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering, EmergeMAT/ conferin??/ Facile Layer-by-Layer Synthesis of Novel Functional ZnO Nanoparticle – Based Coatings With Antibacterial Properties/ 2020

 

PC3

1. 1st Bucharest Polymer Conference- BPC, Romania, 6-8 June, 2018 Studies of some bacterial strains producing polyhydroxyalkanoates, poster

2.Sixth edition of the International Colloquium ‘Physics of Materials’, Bucharest, Romania, 15-16 November 2018 Physico-chemical characterization of surface modified cellulose, poster

3. 9th International Conference on Biopolymers and Polymer Sciences, Bucharest, Romania, 19-21 November 2018 Porous structures from nanocellulose and biopolymers for biomedical application, poster

4. 19émes Journées des cyclodextrines, 11-12 Octombrie 2018, Besancon; Fran?a,  Couplage oxydation avancée/biosorption sur des cyclodextrines pour traiter des pollutions industrielles de la filière traitement de surface. Bradu Corina, Morin-Crin Nadia, Crin Gregorio, prezentare orala. 11.10-12.10.2018

5. 19émes Journées des cyclodextrines, 11-12 Octombrie 2018, Besancon; Fran?a , Complexation d’alkylphénols sur des polymères de cyclodextrines Bradu Corina, Morin-Crin Nadia, Fourmentin Marc, Torri Giangiacomo, Miloiu Elena. Crin Gregorio, poster 11.10-12.10.2018

6.21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Sept 4-7 2019, Constanta, Romania Synthesis, morphology and properties of novel aliphatic biodegradable polyurethanes, poster

7.Microbial production of poly-hydroxyalkanoates from structural correlated substrates, 15th International Symposium Priorities of Chemistry for a Sustainable Development, Bucharest, Romania, 30 Oct–1 Nov, 2019 poster

8. 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN), Oludeniz, Turkey, May 12-18, 2019 Cross-linked nanocellulose foams using mono- and disaccharides, poster

9. 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5), Rome, Italy, August 27-30, 2019 Thermal properties of PHBV nanocomposites with controlled degradability, poster

10. CEEC-TAC5, Rome, Italy, August 27-30, 2019, Dynamic mechanical properties of polyhdroxybutirate reinforced with cellulose microfibrils, poster

11. 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Constanta, ROMANIA – Sept 4 – 7, 2019 Structural, mechanical and dielectric properties of polyhydroxyalkanoate biocomposites, poster

12. 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Constanta- Mamaia, ROMANIA – September 4 – 7, 2019 Surface modified bacterial cellulose for packaging application, poster

13. 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries,  Effect of TiO2 on the properties of polyhydroxyalkanoates, Stoian Sergiu, Nicolae Cristian Andi, Gabor Raluca, Ghiurea Marius, Pasnaitescu Denis, Targoviste Romania, 08.05-11.05 2019 Prezentare orala

14. The 24th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry IECSOC, 15 Nov.-15. Dec., 2020 Studies on mcl-polyhydroxy-alkanoates using different carbon sources for new biomedical materials, poster

15. Simpozionul Interna?ional „Priorit??ile chimiei pentru o dezvoltare durabil?” PRIOCHEM – Edi?ia a XVI-a, oct 2020 Mechanical and thermal properties of blends based on polyhydroxyalkanoates, prezentare orala

 

PC4:

1. 5th International Conference "Geography, Environment and GIS, for students and young researchers"; Targoviste, Romania/poster/Gentamicin-loaded silica nanoparticles obtained by microwave synthesis/2018;

2. 5th International Conference "Geography, Environment and GIS, for students and young researchers"; Targoviste, Romania/poster/Nanostructured materials based on zno with controlled shape and sizes, obtained by sol-gel process/2018;

3. 5th International Conference "Geography, Environment and GIS, for students and young researchers"; Targoviste, Romania/poster/Corrosion protection of mild steel in natural water using different commercial liquid additives/2018;

4. 5th International Conference "Geography, Environment and GIS, for students and young researchers"; Targoviste, Romania/poster/Recovery of copper ions from synthetically wastewater using polymer membrane with silane/2018;

5. 5th International Conference "Geography, Environment and GIS, for students and young researchers"; Targoviste, Romania/poster/Study of corrosion efficiency of metals using commercial liquid additive in acidic medium/2018;

6. 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science; Constanta, Romania/poster/Influence of silane precursor on the TiO2 materials/2018;

7. 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science; Constanta, Romania/poster/Corrosion protection of mild steel using different commercial extracts from insect and mollusk/2018;

8. The International Symposium "Priorities of Chemistry for a Sustainable Development" – PRIOCHEM XIV-th edition; Bucuresti, Romania/poster/Application of natural fruit extracts as green corrosion inhibitors for steel in natural water/2018;

9. 6th International Colloquium “Physics of Materials” (PM-6); Bucuresti, Romania/poster/Transparent thin films based on TiO2 sensitized with phtalocyanine/2018;

10. The International Symposium "Priorities of Chemistry for a Sustainable Development" – PRIOCHEM XIV-th edition; Bucuresti, Romania/ poster/Photocatalytic activity of TiO2 sensitized with azomethin – phthalocyanine metal complexes/2018;

11. 15th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies; Thessalonik, Grecia/poster/Synthesis and characterization of TiO2 (doped-undoped) nanocrystals through sol-gel and hydrothermal methods/2018;

12. 12th International Conference on Physics of Adavanced Materials – ICPAM 12; Heraklion, Grecia/conferinta plenara, prezentare orala/Self-assembling: a step in the development of organized and complex matter/2018;

13. 3rd Automn School on Physics of Adavanced Materials – PAMS 3; Heraklion, Grecia/prezentare orala/Functional polymers: generating new properties through physical and chemical interaction between structurally different (macro)molecules/2018;

14. 12th International Conference on Physics of Advanced Materials; Heraklion, Creta, Grecia/poster/Antireflective and hydrophilic surfaces obtained from sol-gel TiO2 materials/2018;

15. NeXT-Chem; Bucuresti, Romania/ poster/ Preparation and characterization of bilayer coatings based on silica materials and iron (III) phthalocyanine - sensitized TiO2 photocatalyst/2019;

16. 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries;  Targoviste, Romania/poster/Sol-gel bilayer coatings based on silica hybrids and TiO2 sensitized with iron (III) phthalocyanine/2019;

17. 6th International Conference Geography, Environment and GIS for students and young researchers; Targoviste, Romania/poster/Treatment of paint wastewater using natural plant,  crusched granite and anion exchange resin/2019;

18. 19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science; Constanta, Romania/poster/Facile preparation in two steps of sol-gel coatings based on silica materials and TiO2 nanoparticles/2019;

19. 19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science; Constanta, Romania/poster/Corrosion protection of mild carbon steel using seaweed/2019;

20. The International Symposium “Priorities of chemistry for a sustainable development-PRIOCHEM” XVth Edition; Bucuresti, Romania/prezentare orala/Preparation of transparent sol-gel modified silica hydrophobic coatings on plastic substrates/2019;

21. 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering; Constanta-Mamaia, Romania/poster/Synthesis and characterization of photocatalytic TiO2 sol–gel thin films/2019;

22. 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering; Constanta-Mamaia, Romania/prezentare orala/Self-cleaning waterborne paints based on TiO2 sensitized with mixed chromophore dyes/2019;

23. The 12th Edition of the Symposium with International Participation: New Trends and Strategies in the Chemistry of Adavance Materials of Relevance in Biological Systems, Techniques and Environmental Protection; Timisoara, Romania/poster/Synthesis and structural characterization of black TiO2/2019;

24. The 12th Edition of the Symposium with International Participation: New Trends and Strategies in the Chemistry of Adavance Materials of Relevance in Biological Systems, Techniques and Environmental Protection; Timisoara, Romania/ conferinta plenara/Polysaccharide materials for health and high-tech application/2019;

25. 21th International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Advanced Materials; Praga, Czech Rep./prezentare orala/Synthesis, characterization and photocatalytic activity of Cu/guanidine/disiloxane complexes/2019;

26. Zilele Academice Iesene, A XXVII sesiune de comunicari, Progrese in Stiinta Compusilor Organici si Macromoleculari; Iasi, Romania/prezentare orala/Polymer networks obtained by photoinitiated thiol-ene coupling/2019;

27. Zilele Academice Iesene, A XXVII sesiune de comunicari, Progrese in Stiinta Compusilor Organici si Macromoleculari; Iasi, Romania/prezentare orala/Sorbenti pe baza de lana pentru indepartarea uleiurilor din apele reziduale/2019;

28. International Conference on Polymer Processing and Engineering; Galati, Romania/prezentare orala/Optical dispersion characteristic of polyvinyl alcohol reinforced with a nanoceramic filler/2019;

29. 11th International Conference on Materials Science&Engineering – BRAMAT; Brasov, Romania/poster/Photocatalytic removal of ibuprofen from water using sol-gel prepared TiO2 thin films/2019;

30. Materials, Methods and Technologies-Twenty second International Conference; Burgas, Bulgaria/poster/Synthesis and characterization of sol-gel TiO2-based materials using tetraethoxysilane (TEOS) and/or methyltriethoxysilane (MTES) as coupling agents/2020;

31. International Chemical Engineering and Material Symposium, SICHEM; Bucuresti, Romania/poster/Sol-gel thin films prepared with silane precursors/2020;

32. 16th International Symposium “Priorities of Chemistry for a Sustainable Development” PRIOCHEM, Bucharest, Romania/poster/Stabilization of Photosensitive Curcumin by Microencapsulation/2020;

33. 3rd International Conference on Emerging Technologies in Materials Engineering–EmergeMAT, Bucuresti, Romania/poster/Synthesis and characterization of “N-N” heterojunction based on TiO2-ZnO materials/2020;

34. 26rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary/poster/OBTAINING TiO2 WITH NANOPOROUS STRUCTURE BY CHEMICAL CORROSION AND THERMAL OXIDATION OF Ti FOILS/2020

35. International Congress of „Apollonia” University from Ia?i, editia XXXI; Iasi, Romania/prezentare orala/ Silica-gentamicin nanohybrids obtained by microwave synthesis/2021;

36. International Congress of „Apollonia” University from Ia?i, editia XXXI; Iasi, Romania/prezentare orala/Eco-friendly biopolymer membrane for zinc ions removal from a simulated wastewater/2021.

37. 4th International EPNOE Junior Scientist Meeting/ Kortrijk, Belgia/on-line/comunicare orala/Cyclodextrin involvement in the ring-opening polymerization of D,L-lactide monitored by MALDI mass spectrometry/2021

38. 4th International EPNOE Junior Scientist Meeting; Kortrijk, Belgia/ on-line/comunicare orala/ Cyclodextrin-polyurethane degradable hydrogels2021

39. prezentare cerere de brevet la salon inventie (medalie de aur)INVENTCOR, Deva/poster/ DEVELOPMENT OF „N-P” HETEROJUNCTIONS BASED ON N-TYPE TIO2 AND P-TYPE CuMnO2, INTEGRATED IN SENSITIVE MODULES/2020

 

PC5:

1.            Simpozionul International “Prioritatile Chimiei pentru o dezvoltare durabila –PRIOCHEM XIV, Bucuresti 10-12 octobrie 2018, English ed., On-line ISSN 2601 – 4203, ISSSN-L 2601 – 4181, Doina Dimonie, Ionut-Cristian Radu, CatalinZaharia, Celina Maria Damian, Rusandica Stoica, Beatrice Girbaciu, Sorina Ieftimie, Mariana Cristea, Madalina Grigore, “The influence of the stereoisomery on the properties of some modified renewable polymers designed for durable 3D printing application”,  poster

2.            Simpozionul International “Prioritatile Chimiei pentru o dezvoltare durabila –PRIOCHEM XIV, Bucuresti 10-12 octobrie 2018, English ed., On-line ISSN 2601 – 4203, ISSSN-L 2601 – 4181 Doina Dimonie, Rusandica Stoica, Beatrice Girbaciu, Manuela Iftimie, Mariana Cristea, Madalina Grigore, “DSC Study of thermal behavior of some renewable polymers modified for usingas 3D printed durable applications”, poster

3.            “Prioritatile Chimiei pentru o dezvoltare durabila –PRIOCHEM XIV, Bucuresti 10-12 octobrie 2018, English ed., On-line ISSN 2601 – 4203, ISSSN-L 2601 – 4181 Sorina Iftimie, Stefan Antohe, Anca Dumitru, Madalina Grigore, Doina Dimonie, Study of morphology of somew renewable modified polymers as method to split the nucleation and the reinforcement effects”, poster

4.            5th International Congress on Chemistry for

Cultural Heritage, Bucharest,Romania, 3-7.07.2018, 2018 (comunicare)Mariana Cristea, Daniela Ionita; Why polymeric materials (“plastics”) are not reliable for longterm artworks? Prezentare orala

5. Annual Scientific Conference of the Faculty of Physics of the University of Bucharest, tudy of the physical properties of P3HT:PCBM:SnO2thin films based photovoltaic structures Calugar Alina, Filipescu Mihaela, Iftimie Sorina, Radu Adrian, Antohe Stefan, Antohe Vlad, Dinescu Maria , Magurele Romania, 21.06.2019 Prezentare orala

6.            11th International Conference on Materials Science & Engineering (BRAMAT 2019), 13 – 16 martie 2019, Universitatea Transilvania, Bra?ov Alina Ioni??, Andra Sîrmon, Beatrice Gîrbaciu, Sorina Iftimie, Doina Dimonie, ”Study of the melt rheological properties as possibility to control the 3D printing behavior of new sustainable polymeric materials”, orala

7.            19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP 2019), 16 – 19 iulie 2019, Constan?a Andra Sîrmon, Alina Ioni??, Beatrice Gîrbaciu, Sorina Iftimie, Claudiu Locovei, Anca Dumitru, ?tefan Antohe, Aurelian Stamata, Doina Dimonie, ”Engineering of achieving on a new laboratory line of polymer filaments that comply with 3D/ 4D print requirements”, poster

8.            21st International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE 21), 4 – 7 septembrie 2019, Constan?a – Mamaia Alina Ioni??, Andra Sîrmon, Beatrice Gîrbaciu, C?t?lin Zaharia, Ionu?-Cristian Radu, Doina Dimonie, ”The melt flow properties of new renewable compounds designed for 3D printing”, poster

9.            Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM XV 2019, 30 octombrie – 1 noiembrie 2019, Bucure?ti Doina Dimonie, Beatrice Gîrbaciu, ”The shape memory polymeric materials and the additive manufacturing technology as promotor of the future smart society”, poster

10.         Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM XV 2019, 30 octombrie – 1 noiembrie 2019, Bucure?ti, Beatrice Gîrbaciu, Mariana Cristea, Daniela Ioni??, Silvia Mathe, Doina Dimonie, ”Physical modification of PLA for increasing its durability (polarizing light microscopy study), poster

11.         Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM XV 2019, 30 octombrie – 1 noiembrie 2019, Bucure?ti Silvia Mathe, Beatrice Gîrbaciu, Doina Dimonie, ”DSC study of cold crystallization process characterizing the stereocomplexed PLA compounds”, poster

12.         Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM XV 2019, 30 octombrie – 1 noiembrie 2019, Bucure?ti Doina DIMONIE, Ionut-Cristian RADU, George VLASCEANU, Catalin ZAHARIA, Nicoleta DRAGOMIR, Ovidiu DIMA, Sorina IFTIMIE, Estimating the 3D printing defects by micro-computed tomography”, poster

13.A XXVII-a Sesiune de comunicari stiintifice a Institutului de Chimie Macromoleculara „PetruPoni”, Iasi, 2-4.10.2019, Daniela Ionita, Mariana Cristea, Constantin Gaina; Evaluarea comportarii viscoelastice a PU utilizand echivalenta timp-temperatura; comunicare orala;

14. A XXVII-a Sesiune de comunicari stiintifice a Institutului de Chimie Macromoleculara „PetruPoni”, Iasi, 2-4.10.2019, Daniela Ionita, Mihaela Silion, Doina Dimonie, Mariana Cristea; DART-MS: spectrometria de masa cu analiza directa in timp real. Cazul poli(acidului lactic); poste);

15.         NeXT CHEM, ICECHIM Bucuresti, 6 iunie 2019 Andra Sirmon, Alina Ionita, Beatrice Garbaciu, Viorel Grigorescu, Doina Dimonie, sustainable renewable polymeric materials compatible with 3D printing, prezentare orala

16.         NeXT CHEM,  ICECHIM Bucuresti, 9-10 iunie 2020, Beatrice Gîrbaciu,Maria Cristea, Silvia Mathe, Doina Dimonie, Study on increasing durability of pla designed for 3d printing through nucleation with sulphonic ester derivative as nucleating agent, , prezentare orala

17. International Conference on Chemical Engineering, Innovative Materials and Processes for a Sustainable Development – ICCE 2020 The issue of single-value glass transition temperature of polymers as it is determined from DMA., Cristea Mariana, Ionita Daniela, Dimonie Doina, 28.11-30.11.2020, Iasi Romania,  Prezentare Orala 

18. Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Tinerilor Cercetatori (ICMPP – Poarta deschisa spre viitor), Editia I, Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni Crystallization and thermo-mechanical behavior of poly(lactic acid): effect of additives, Ionita Daniela, Iftime Manuela, Dimonie Doina, Cristea Mariana, 19.11.2020 Iasi Romania

19. Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil? – PRIOCHEM XVI 2020, Structural Parameters Influencing the Shape Memory of New PolymericMaterials Designed for 4D Printing,  Dragomir Nicoleta, Gabor Raluca, Dimonie Doina, Dima Ovidiu, 28.10-30.10.2020, Bucuresti, Romania, Prezentare orala

 

Brevete

PC1

1.Procedeu de ob?inere a nitrurii de titan via nanocompozite polimerice anorganic-organice”, ICECHIM, Radu Anita-Laura, Sârbu Andrei, Dumitru Aurelia-Anca, Ifteme Sorina, Carmen Laz?u, Orha Corina Ileana, Tan?a Verona Iordache, Teodor Sandu, Miron Andreea, Stelu?a Apostol, “OSIM A00166/15.03.2019

 • ·2. « Materiale hibride noi pe baza de zeolit natural functionalizat cu dioxid de titan « black » obtinute prin metoda solid-solid », INCEMC Lazau Carmen, Orha Corina, Bandas Cornelia nr. OSIM  A/00332/2019

 

PC2.

1. Procedeu de ob?inere a unor acoperiri antimicrobiene ?i de protec?e împotriva factorilor poluan?i chimic, destinate conserv?rii obiectelor de patrimoniu/ OSIM/ A 2021-00166/ 09.04.2021

 

PC3

1. Poliuretani termoplastici cu segmente structurale biodegradabile si procedeu de obtinere (ICMM), Cererea nr. A/00083/18.02.2020

2. „Compozitii cu flexibilitate marita pe baza de polihidroxialcanoati si procedeu de obtinere” (ICECHIM), Cerere OSIM A/00675/27.10.2020.

 

PC4

Sol-gel nanohybrid bicomponent photocatalytic compositions and process for obtaining these materials, ICECHIM V. Purcar, V. R?di?oiu, A. R?di?oiu, F. M. Raduly, R. Manea, G. C. Ispas, L. E. Wagner,  OSIM A/00645/14.10.2020.

 

PC5

„Compozitie pentru cresterea flexibilitatii acidului polilactic prin stereocomplexare in vederea folosirii la imprimarea 3D, Doina Dimonie si col. ” – A/00851 / 22.12.2020

 

RAPORT FINAL

 

Realizarea proiectului complex  a urmarit ca  fiecare organizatie sa-si consolideze relatiile cu partenerii din consortiu in vederea realizarii si a altor proiecte in parteneriat, in domeniile de specializare inteligenta, cu precadere in domeniul materialelor, pe baza cunoasterii calitatii resurselor umane si a echipamentelor din dotare. Realizarea proiectului a urmarit totodata consolidarea institutionala pe baza transferului de cunostinte in cadrul consortiului.

Activitatile desfasurate au fost:

 

Proiect component nr.1: Procedeu inovativ de obtinere a ceramicii de nitrura de titan pe calea hibridelor polimerice compozite pentru aplicatii biomedicale BIOTIN

Proiectul propus a vizat obtinerea pulberii ceramice de TiN în scopul utilizarii în aplicatii biomedicale precum acoperiri de implanturi ortopedice sau diverse proteze datorita proprietatilor tribologice, biocompatibilitatii si pretului accesibil.

Pana in prezent toate  activitatile prevazute in planul de lucru pe peruioada mentionata au fost indeplinite in proportie de 100% si muli indicatori au fost depasiti.

Astfel, In primele 2 etape ale proiectului s-a cercetat sinteza si caracterizarea dioxidului de titan mezoporos prim metodele sol-gel si hidrotermal in camp de microunde. In cadrul sintezelor au fost utilizate diferite tipuri de surfactanti: Pluronic P123, Polivinilpirolodona (PVP), Hexadecilamina (HDA).A fost elaborata tehnologia de laborator de sinteza a dioxidului de titan mezoporos prin metoda hidrotermala in camp de microunde. (Partener P2- INCMC- Timisoara). S-a studiat obtinerea de nanocompozite anorganic- organice pe baza de TiO2 mesoporos si poliacrilonitril, poliacetat de vinil sau polistiren, prin polimerizare gazda- oaspete. S-a elaborat tehnologia de laborator de obtinere a nanocompozitelor polimerice hibride TiO2- poliacrilonitril.  (CO- ICECHIM). Compozitele au fost caracterizate complex privind structura, inclusiv prin computer tomograf (P3- UPB). Pe baza studiilor de analiza termica si de XRD s-a stabilit tehnologia de laborator de transformare a nanocompozitelor polimerice in nanocompozite grafit- TiO2, prin carbonizarea polimerului din nanoporiii gazdei anorganice (P5- ICMM- Petru Poni Iasi). Studiile de analiza termica, XRD si FTIR au permis elaborarea tehnologiei de laborator de obtinere a nitrurii de titan (P4- Universitatea Bucuresti). Testele de citotoxicitate prin metodologia recomandata de standardul ISO 10993 – metoda extractiei si metoda de contact, au permis incadrarea probelor primite de la parteneri in categoria produselor moderat toxice (P1- ICCF).

In etapa a 3-a a proiectului  s-a realizat demonstrarea tehnologiilor de producere aTiN via nanocompozite polimerice prin metoda carbotermala.  In acest scop au fost demonstrate tehnologiile de producere a TiO2 mezoporos prin metoda hidrotermala asistata cu microunde, Tehnologia de producere a nancompozitelor polimerice anorganic organice, pe baza de TiO2 si Poliacrilonitril, prin polimerizare   cu ultrasonare si Tehnologia de carbonizare a polimerului carbocatenar din porii gazdei anorganice mezoporoase. Pentru demonstrarea tehnologiilor de producere a TiN via nanocompozite polimerice prin metoda carbotermala au fost folosite, nanocompozite polimerice pe baza de 3 tipuri diferite de titanie poroasa, altele decat cele utilizate in primele etape. Tehnologia de producere a TiN via nanocompozite polimerice prin metoda carbotermala a fost demonstrata pentru doua tipuri de matrice TiO2 cu continut de 50 %: MZ2 (metoda sol-gel- surfactant- Pluronic) si  MZ10 (metoda sol-gel- cu PVP)

In etapa a 4-a: S-a validat metodologia de sinteza si caracteristicile structurii anorganice poroase TiO2 produse prin procedeul optim, s-a optimizat tehnologia de realizare a compozitelor Titanie- PAN si tehnologiile de carbonizare a polimerului si de preparare a TiN si s-a aratat ca noul material nu este cancerigen. Principalele realizari sunt:  4 tehnologii de laborator demonstrate si optimizate,  diseminare prin participare la conferinte nationale/internationale (29 comunicari in loc de 6 ), 5 articole ISI ( in loc de 3), toate publicate, 2 cereri brevete nationale (in loc de 1),  6 locuri de munca în cercetare  pentru tineri cercetatori.

 

Proiect Component nr.2: “Materiale hibride nanostructurate obtinute prin metode «eco-fiendly» pentru protectia suprafetelor împotriva deteriorarilor produse de microorganisme si agenti poluanti” – MAHIN

Proiectul component nr.2 si-a propus realizarea unor materiale inteligente pentru acoperiri cu proprietati avansate de protectie împotriva dezvoltarii biofilmelor si a depunerilor pe suprafete de tip piatra, hârtie si metal.Pentru perioada raportata toate activitatile si indicatorii prevazuti în Plan au fost îndepliniti în proportie de minim 100%. Nu au existat diferente între activitatile preconizate si cele realizate.

În prima etapa a proiectului au fost realizate cercetari experimentale preliminare pentru sinteza de nanoparticule metalice (Cu, Ag) si de oxizi metalici (ZnO) cu proprietati antibacteriene prin metode hidrotermale (CO-ICECHIM). În paralel, au fost desfasurate cercetari experimentale preliminare pentru sinteza de nanoparticule metalice (Cu, Ag) si de oxizi metalici (ZnO) cu proprietati antibacteriene prin metode solvotermale (P4-UB). Apoi, s-a trecut la caracterizarea nanoparticulelor metalice si de oxizi metalici obtinute prin metode morfo-structurale: FT-IR, RAMAN (P3-UPB). (P5-ICMPP) a efectuat caracterizarea nanoparticulelor metalice si de oxizi metalici obtinute prin metode morfo-structurale: SEM, TEM. La (P2-INCEMC) s-a realizat caracterizarea nanoparticulelor metalice si de oxizi metalici obtinute prin metode morfo-structurale: XRD. În final s-a efectuat testarea proprietatilor antibacteriene ale nanoparticulelor obtinute (P1-ICCF).

A doua etapa a proiectului a debutat cu obtinerea de extracte vegetale pentru sinteza «eco-friendly» a particulelor metalice (P1-ICCF). Folosind extractele vegetale, s-a trecut la obtinerea de nanoparticule metalice (Ag) cu proprietati antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» – metoda asistata de bioextracte (CO-ICECHIM). În paralel, s-a realizat obtinerea de nanoparticule metalice (Cu) cu proprietati antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» – metoda asistata de bioextracte (P4-UB). În continuare, s-a trecut la obtinerea nanoparticulelor de oxizi metalici (ZnO, CuO) cu proprietati antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» (în supercritic si cu extracte vegetale) (CO-ICECHIM) si la obtinerea nanoparticulelor de oxizi metalici (ZnO, CuO) cu proprietati antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» (în supercritic si cu extracte vegetale) (P4-UB). În urma rezultatelor obtinute s-a trecut la optimizarea parametrilor de obtinere a nanoparticulelor metalice si de oxizi metalici (ZnO, CuO) prin metoda proiectarii experimentelor (Design of Experiment - DoE) (P4-UB). În urma acestei activitati s-a efectuat caracterizarea nanoparticulelor (Cu, Ag, ZnO, CuO) obtinute prin metode optimizate: FT-IR, UV-VIS (P3-UPB). În paralel, s-a efectuat caracterizarea nanoparticulelor (Cu, Ag, ZnO, CuO) obtinute prin metode optimizate: XRD, TEM (P5-ICMPP). (P2-INCEMC) a realizat caracterizarea nanoparticulelor (Cu, Ag, ZnO, CuO) obtinute prin metode optimizate: XRD, SEM. În urma rezultatelor analizelor efectuate, s-a trecut la obtinerea materialelor hibride nanostructurate pe baza de combinatii de nanoparticule metalice si oxidice în matrici de silani filmogene (CO-ICECHIM) si la obtinerea materialelor hibride nanostructurate pe baza de combinatii de nanoparticule metalice si oxidice în matrici de polisiloxani filmogene (P4-UB). Apoi, s-a efectuat caracterizarea materialelor hibride nanostructurate obtinute, prin metodele FT-IR, RAMAN (P3-UPB). În paralel, s-a realizat caracterizarea materialelor hibride nanostructurate obtinute, prin metoda AFM (P5-ICMPP) si caracterizarea materialelor hibride nanostructurate obtinute prin metoda SEM-EDX (P2-INCEMC). La finalul etapei s-a realizat diseminarea rezultatelor (CO-ICECHIM, P1-ICCF, P2-INCEMC, P3-UPB, P4-UB, P5-ICMPP).

În etapa a treia a proiectului s-a realizat sinteza optimizata a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de Cu si nanoparticule de Ag (CO-ICECHIM). De asemenea, a fost realizata activitatea sinteza optimizata a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de ZnO (partea I) (CO-ICECHIM), precum si sinteza optimizata a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de ZnO prin metoda LbL (partea I) (P4-UB). Materialele hibride nanostructurate optimizate, obtinute în partea I, au fost caracterizate prin FT-IR, RAMAN (P3-UPB), AFM (P5-ICMPP) si SEM-EDX (P2-INCEMC). Functionalitatea acoperirilo rrealizate cu materiale hibride nanostructurate pentru protectia materialelor litice, metalice si de tip hârtie a fost testata împotriva factorilor poluanti chimici (SO2, CO2, NO2) (P4-UB) si împotriv aatacurilor bacteriologice(P1-ICCF), partea I. La finalul etapei s-a realizat diseminarea rezultatelor (CO-ICECHIM, P1-ICCF, P2-INCEMC, P3-UPB, P4-UB, P5-ICMPP).

În etapa a patra a proiectului s-a continuat cu sinteza optimizata a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de ZnO (partea II) (CO-ICECHIM), precum si sinteza optimizata a materialelor hibride nanostructurate cu nanoparticule de ZnO prin metoda LbL (partea II) (P4-UB). Acoperirile realizate folosind materialele hibride nanostructurate optimizate au fost caracterizate prin FT-IR, RAMAN (P3-UPB), AFM (P5-ICMPP) si SEM-EDX (P2-INCEMC). Functionalitatea acoperirilor realizate cu materiale hibride nanostructurate pentru protectia materialelor litice, metalice si de tip hârtie a continuat a fi testata împotriva factorilor poluanti chimici (SO2, CO2, NO2) (P4-UB) si împotriva atacurilor bacteriologice (P1-ICCF), partea a II-a. La finalul etapei s-a realizat diseminarea rezultatelor (CO-ICECHIM, P1-ICCF, P2-INCEMC, P3-UPB, P4-UB, P5-ICMPP).

Principalele realizari ale derularii proiectului component nr.2 sunt: 6 locuri de munca nou create în cercetare; 2 tehnologii de laborator; 9 modele experimentale; 5 procedee experimentale; 1 studiu de optimizare; 15 seturi de buletine de analize; 2 protocoale specifice de testare; 4 rapoarte de testare; 5 articole stiintifice ISI publicate; 20 comunicari stiintifice; 1 workshop organizat; 1 cerere de brevet depusa la nivel national.

 

Proiect Component nr.3: Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta ESTERPACK

PC3 (ESTERPACK) a avut ca obiectiv realizarea unor materiale biodegradabile pe baza de poliesteri alifatici cu proprietati mecanice si termice echilibrate, avand ductilitate si comportare buna la prelucrare. Ele sunt destinate obtinerii unor ambalaje cu durata scurta de viata sau de unica folosinta care se aduna in cantitate mare dupa utilizare si sunt greu de recuperat astfel incat utilizarea unui material biodegradabil ar rezolva problema deseurilor. In acest scop s-au biosintetizat la ICCF polihidroxialcanoati cu lungime medie a lantului lateral(mPHA) avand fractie majoritara C8 sau C9 iar la ICMM s-au sintetizat mai multe tipuri de poliuretani cu secvente biodegradabile (PU). Sortimentele de mPHA cu proprietati controlate s-au realizat prin testarea, selectarea si conservarea unui microorganism cu capacitate bioproductiva ridicata si prin reglarea conditiilor de biosinteza si de prelucrare post-biosinteza. Testele de laborator au permis stabilirea unui procedeu optim pentru izolarea si realizarea unor varianteoptimizate de bioelastomer mPHA. De asemenea, s-a selectat un sortiment optim de bioelastomer PU prin sinteza si caracterizarea mai multor sorturi de poliuretani pe baza de poli(caprolactona) diol, poli(butilen adipat)/poli(etilen glicol), izoforon diizocianat si alungitorii de lant in rapoarte molare diferite. Analizele RMN, FTIR, AFM si SEM/EDX au permis atat confirmarea structuriisi investigarea morfologieicat si selectarea sortimentelor de bioelastomeri PU.

Bioelastomerii de tip mPHA si PU au fost folositi la realizarea unor bioaliaje pe baza de polihidroxibutirat (PHB, produs comercial) folosind mai multe metode, rapoarte masice si conditii de lucru. In urma analizarii proprietatilor mecanice, termice, morfologice si structurale ale bioaliajelor de tip PHB/mPHA folosind ca tehnici AFM, SEM, unghi de contact, DSC, TGA, DMA si teste de tractiune s-a elaborat modelul experimental si tehnologia de obtinere a acestor bioaliaje. Rezultatele analizelor au evidentiat morfologia acestor bioaliaje si imbunatatirea proprietatilor termice si mecanice, in special cresterea importanta a ductilitatii in comparatie cu PHB. Prin modificarea bioaliajelor PHB/mPHA cu nanoceluloza(NC) s-a urmarit atat o compatibilizare intre faze cat si obtinerea unor proprietati mecanice si termice superioare. S-a elaborat modelul experimental de nanocompozit PHB/mPHA/NC. S-au testat, de asemenea, mai multe metode si conditii de obtinere a bioaliajelor din PHB si sortimentele selectate de bioelastomeri PU. In urma analizarii comportarii la prelucrare, a proprietatilor reologice, termice si mecanice s-aoptimizat tehnologia de obtinere a poliuretanilor biodegradabili de tip PU (care a constituit obiectul unei cereri de brevet inregistrate la OSIM) si compozitia bioaliajului PHB/PU. S-au realizat biocompozite PHB/PU/NC care au fost caracterizate prin SEM, AFM, microscopie optica, unghi de contact, DSC, TGA si DMA pentru stabilirea compozitiei si a conditiilor de obtinere a biocompozitelor. Tehnologia optimizata de obtinere a biocompozitelor PHB/PU/NC a stat la baza elaborarii unui brevet de inventie. Folii din amblele tipuri de biocompozite (PHB/mPHA/NC si PHB/PU/NC) au fost obtinute folosind tehnologia de extrudere-suflare, specifica obtinerii de ambalaje. Testele efectuate au permis optimizarea conditiilor de lucru pentru suflarea unui tub continuu. Caracterizarea prin micro-CT, AFM, TGA-DSC-DMA si teste de tractiune au permis evaluarea performantelor biocompozitelor realizate pe diverse instalatii de prelucrare.

Biodegradabilitatea nanocompozitelor PHB/mPHA/NC a fost evaluata prin degradare in sol si caracterizarea probelor prelevate in fiecare luna timp de 4 luni, rezultatele indicand o crestere a degradabilitatii in cazul bionanocompozitelor comparativ cu PHB. Totusi, stabilitatea biocompozitelor PHB/PU/NC in mediu apos cu pH diferit, cu sau fara agent oxidant, a fost mai buna decat a referintei PHB.

Toate activitatile preconizate in cadrul PC3 au fost realizate si obiectivele indeplinite in proportie de peste 100%.

Principalele rezultate: 2 locuri de munca nou create (ICECHIM si ICCF), 2 cereri de brevet inregistrate la OSIM, 4 articole ISI publicate, un articol acceptat si altul trimis la reviste ISI si 15 prezentari la conferinte internationale, 3 produse noi (mPHA cu compozitie controlata, PU cu segvente biodegradabile si nanocompozit), 4 tehnologii noi (sinteza mPHA sia PU, obtinerea bioaliajului si a nanocompozitului).

 

Proiect Component nr. 4: Materiale hibride inovative cu proprietati fotocatalitice FOTOMAH

PC4 (FOTOMAH) a avut ca obiectiv conceperea si realizarea de noi materiale hibride cu proprietati fotocatalitice pentru obtinerea de acoperiri cu autocuratare la lumina naturala sau artificiala si de a gasi relatia dintre compozitie si structura materialelorrealizate. Toate obiectivele au fost indeplinite si depasite:

In etapa I/2018 s-au realizat studii si experimente preliminare privind obtinerea de structuri de TiO2 prin metoda hidrotermala (P2-INCEMC), procesul sol-gel (IC-ICECHIM) si procesul hidrotermal asistat de microunde (P4-UB). S-au obtinut 10 tipuri de nanocristalele de TiO2 (2 nedopate, 4 dopate cu Ag si 4 dopate cu Fe) sintetizate prin metoda hidrotermal (P2-INCEMC). S-au identificat parametrii de sinteza (concentratia fotocatalizatorului, temperatura de reactie, tipul agentului silanic) pentru realizarea de materiale cu adaos de TiO2 nedopat si sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier) prin procesul sol-gel (IC-ICECHIM). Pentru sinteza TiO2 prin procesul hidrotermal asistat in microunde, s-au identificat parametrii de sinteza (puterea aplicata, timpul de incazire, temperatura, presiunea, pH-ul solutiei) (P4-UB). S-au realizat teste pentru a observa compatibilitatea structurilor fotocatalitice cu materialul colorant (P5-ICMMPP), activitatea fotocatalitica a compusilor cu structura ftalocianin-azometinica (P3-UPB) si efectul antibacterian al materialelor cu structuri de fotocatalizatori (P1-ICCF). Studiile realizate au confirmat faptul ca TiO2 sensibilizat cu coloranti azometin-ftalocianinici prezinta efect de degradare fotocatalitic asupra colorantilor organici (P3-UPB). S-a elaborat un studiu privind selectarea si adaptarea unei metode de evaluare a activitatii antibacteriene a produselor de tip filme subtiri obtinute din materiale cu TiO2 (P1-ICCF). In etapa II/2019 s-aurealizat structuri de tip oxidic prin 4 metodologii: metoda hidrotermal (P2-INCEMC), procesul sol-gel (IC-ICECHIM), procesul hidrotermal asistat in microunde (P4-UB), retete pentru obtinerea de vopsele (P3-UPB). S-au obtinut 10 tipuri de nanocristalele de TiO2 (2 nedopate, 4 dopate cu Ag si 4 dopate cu Fe (conc. 2% si 3%) (P2-INCEMC). S-au sintetizat si caracterizat 2 tipuri de materiale cu adaos de TiO2 nedopat si sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier), cu diferiti precursori silanici. Materialele s-au depus pe sticla si plastic, realizandu-se acoperiri anti-reflexive, hidrofobe si fotocatalitice (IC-ICECHIM, P5-ICMMPP). Prin procesul hidrotermal asistat in microunde, s-au realizat 5 tipuri de probe de material fotocatalitic de tip oxidic dopate, care au fost depuse sub forma de film pe sticla si cuart (P4-UB). S-au  formulat retete pentru vopsele cu efect de autocuratare pe baza de fotocatalizatori de tip TiO2 sensibilizat cu coloranti cu cromofor mixt azometin-ftalocianinic. S-au obtinut 2 vopsele (de interior pe baza de polimer acrilic si de exterior pe baza de polimer acrilo-stirenic) (P3-UPB). S-a observat efectul antimicrobian al dispersiilor de TiO2 nedopat si sensibilizat cu colorant, utilizand 2 tulpini microbiene (P1-ICCF). In etapa III/2020 s-arealizat optimizarea si evaluarea procesului sol-gel (IC-ICECHIM) si a procesului hidrotermal asistat de microunde (P4-UB) pentru obtinerea unor materiale fotocatalitice TiO2/colorant. Prin optimizarea parametrilor pentru sinteza sol-gel, s-au realizat filme fotocatalitice de tip TiO2/colorant pe sticla si plastic. (IC-ICECHIM). S-au determinat unghiul de contact, rugozitatea si degradabilitatea colorantului albastru de metilen (MB) pentru filme de compozite polisiloxan-silice si polisiloxan-silice/TiO2 dopate sau nedopate cu ftalocianina de fier, depuse pe sticla sau plastic (IC-ICECHIM, P5-ICMPP). S-au realizat filme fotocatalitice de tip TiO2/colorant pe sticla, plastic si cuart (P4-UB). S-au efectuat sinteze de TiO2 cu Ag sau Fe, la gradele de dopare de 2% si respectiv 3% prin metoda hidrotermal, la temperatura de 150 °C si gradul de umplere de 80% (P2-INCEMC). Retetele de laborator pentru obtinerea de vopsele cu proprietati de autocuratare pe baza de apa s-au optimizat prin adaugarea in compozitie a agentilor de umectare, agentilor de dispersie si modificatorilor de reologie si studiul influentei acestora asupra proprietatilor finale ale peliculei, urmarindu-se cresterea rezistentelor la cretare, imbunatatirea rezistentelor la murdarire si a aderentei si pastrarea proprietatilor de autocuratare pe baza efectului fotocatalitic al particulelor de TiO2 fotosensibilizat cu coloranti organici cu cromofor ftalocianin-azometinic (P3-UPB). S-a evaluat efectul antibacterian pentru 3 probe sintetizate cu precursori silanici si utilizand diferite pulberi de TiO2 nedopat, TiO2 dopat cu Ag sau TiO2 sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier) fata de 2 tulpini bacteriene. Rezultatele au aratat ca probele prezinta activitate antimicrobiana incadrata ca “slaba” sau “moderata” (P1-ICCF). In etapa IV/2021 s-ademonstrat ca materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant pot fi obtinute prin procesul sol-gel (IC-ICECHIM) si prin procesul hidrotermal asistat in microunde (P4-UB). Evaluarea performantelor filmelor fotocatalitice SiO2-TiO2/TiO2-colorant s-a realizat in procesele de fotodegradare a MB. S-au caracterizat filme compozite polisiloxan-silice si polisiloxan-silice/TiO2 dopate sau nedopate cu ftalocianina de fier, depuse pe suport de sticla sau plastic (unghi de contact, AFM, R%) (IC-ICECHIM, P5-ICMPP). S-au efectuat masuratori de spectrometrie UV-VIS pentru structurile cristaline de TiO2 nedopat si dopat cu ioni de Ag sau Fe obtinute prin metoda hidrotermal (P2-INCEMC). Testarea utilizarii si a altor lianti in obtinerea de vopsele cu proprietati de autocuratare pe baza de TiO2 sensibilizat cu coloranti ftalocianin-azometinici a aratat ca exista posibilitatea extinderii gamei de produse prin utilizarea unor rasini silicatice. (P3-UPB). S-au efectuat teste pentru elucidarea efectului antibacterian pentru 2 probe sintetizate cu precursori silanici si utilizand pulbere de TiO2 sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier) sau ZnO, fata de 2 tulpini bacteriene. Rezultatele au aratat ca probele prezinta activitate antimicrobiana incadrata ca “slaba” pe tulpinile testate in conditiile metodei difuzimetrice adaptate (P1-ICCF). Toate activitatile preconizate (2018-2021) au fost realizate iar obiectivele au fost indeplinite in proportie de peste 100%. Principalele rezultatele sunt: 2 loturi de materiale, 4 tehnologii de laborator (metoda hidrotermala, procesul sol-gel, procesul hidrotermal asistat in microunde, retete pentru obtinerea de vopsele), diseminare prin participare la conferinte nationale/internationale (39 comunicari din care 1 prezentare cerere de brevet la salon inventie), 12 articole publicate in reviste ISI, 1 articol acceptat spre publicate in revista ISI, 3 proceeding papers publicate in Proceedings (MDPI), 1 cerere brevet national, 2 oferte de servicii de cercetare, 2 vizite de lucru, 2 stagii de instruire nou angajati, 2 locuri de munca in cercetare pentru tineri cercetatori.

 

Proiect Component nr. 5: Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimare 3D LONG LIFE

Scopul proiectului  component a fost realizarea unor materiale pe baza de PLA cu proprietati mecanice specific aplicatiilor durabile si cu proprietati reologice in topitura care fac posibia relucrarea in produs finit prin imprimarea 3D. Durabilitatea este  proprietatea materialelor polimerice de a rezista, in timpul duratei de viata, actiunii solicitarilor din mediu fara a periclitata buna functionare. In selectia tipului de polimer s-au considerat dezideratele prezentului legate de noua economie a plasticelor de inlocuire a  carbonului fosilcu carbonul regenerabil adica inlocuirea in aplicatii durabile a polimerilor  conventional cu cei regenerabili, considerand tehnici moderne de transformare in produs finit. De aceea s-a optat pentru obtinere noilor material prin modifiarea PLA. Obiectivele proiectului si rezultatele obtinute in perioada 2018 – aprilie 2021 sunt:Obiectivul1: Proiectarea, realizarea si caracterizarea a noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru imprimare 3D. Proiectarea noilor materiale polimerice presupune considerarea simultana atat a cerintelor aplicatiilor vizate cat si a celor specifice tehnicii  de transformare in produs finit. In acest scop s-au selectat acele metode inovative care permit controlului proprietatilor de durabilitate pe baza balantei rigiditate – capacitate de absorbtie a energiei de rupere si a comportarii termice. S-au avut in vedere metodele de cristalizare controlata care permit controlarea structurii morfologice prin generarea de rapoarte variabile cristalin/amorf astfel incat energia absorbita de material inaintea ruperii si stabilitatea sa termica sa aiba valori prestabilite, specific aplicatiilor durabile. Prin conlucrarea partenerilor in anul 2018 s-au elaborat modelele experimentale pentru elaborarea si caracterizarea noilor materiale regenerabile pentru plicatii durabileprelucrabilein produs finit prin imrimaare 3D.Obiectivul 2: Realizarea de noi material durabile pe baza de polimeri regenerabili compatibile cu imprimare 3DCaracterizari complexe de  material In anul 2018, s-au realizat noi compounduri prin modificarea PLA cu aditivi de nucleere-ranforsare, materiale care au fost caracterizate prin implicarea tuturor partenerilor. Analiza rezultatelor obtinute, interpretarea acestora si deciziile privind continuarea lucrarilor au fost rezultatul conclucrarii tuturor partenerilor. Rezultatele obtinute au aratat ca directia abordata este fezabila, urmand ca in etapa urmatoare, dupa studierea adecvanta a noilor materiale pentru imprimarea 3D si selectia variantelor de interes sa se optmizeze comportarea mecanica si cea termica conform intereselor aplicatiilor durabile si ale prelucrarii in produs finit prin imprimare  3D. Pe baza rezultatelor obtinute s-a apreciat ca indicatorii de rezultat programati pentru etapa 1 au fost atinsi in totalitate.In anul 2019 s-au realizat lucrari de stereocomplexare a acidului polilactic, in diferite variante compozitionale dextro-levo care, in functie de intensitatea atractiilor specific (+) / (-), genereaza centri de nucleere care conduca la materiale durabile. Tot in  anul 2019 compoundurile realizate prin stereocomplexare au fost caracterizate  si s-au supus unor procese de selectie  preliminara. Din variantele selectate s-au format filamente, care ulterior  s-au folosit pentru printare 3D iar prin metode moderne s-au identificat  defectele de printare 3D. Tote studiile efectuate  au demonstrat ca s-a reusit stereocomplexarea PLA ceea ce a generat diferente functionale fata de polimerul de baza. Selectiile primare de material au condus la variante care pot fi transformate in filament printabil 3D, produsele obtinute avand morfologii fara defecte notabile. Pe baza rezultatelor obtinute s-a apreciat ca indicatorii de rezultat programati pentru etapa 2 au fost atinsi in totalitate.Obiectivul3: Compatibilitatea noilor materiale cu imprimarea 3D. Lucrarie efectuate in anul 2020  au avut drept scop principal efectuarea corectiilor de material in baza rezultatelor obtinute la caracterizarea proprietatilor functionale si la imprimare 3D. In acest scop au fost folosite mai multe metode de accentuare a procesului de stereocomplexare dintre care cele mai eficiente vor constitui subiectul unei cereri de brevet. Caracterizarile complexe de material efectuate cu ajutorul tuturor partenerilor au demonstrat ca s-a reusit controlul procesului de stereocomplexare. Procesul a fost pus in evidenta atat prin metode structurale cat si prin valorile proprietatilor functionale. Variantele compozitionale in care modificarie morfologice au fost generate de controlul procesului de stereocomplexare au fost prelucrate cu bune rezultate in filamente. Aceste filamente s-au transformat in produse finite prin printare 3D. S-au selectat conditiile are genereaza cea mai buna aderenta intre straturie suprapuse depuse prin printare.

In scopul cresterii durabilitatii PLA, in anul 2021, s-a realizat definitivarea testarii comportarii la imprimare 3D, cu identificarea conditiilor optime de imprimare, corectarea curgerii cu ajutorul conditiilor de imprimare, corectia finala a formulelor de modificare, definitivarea controlului aderentei dintre straturile de material depuse prin imprimare, definitivarea caracterizarii noilor materiale, inclusiv prin determinarea prorietatilor functionale finale de material. S-a elaborat tehnologia de laborator si s-au protejat drepturile de proprietate intelectuala

Toate activitatile preconizate au fost realizate iar obiectivele sau fost indeplinite in proportie de peste 100%.Principalele rezultatele sunt: 5 articole ISI (4 publicate, 1 in evaluare), 19 conferinte internationale, 1 cerere de brevet, 2 produse noi, doua locuri de munca noi prin angajarea la ICECHIM a 2 tineri ACS, o teza de doctorat in curs de elaborare cu subiect legat de tematica contractului sub conducerea responsabilului prezentului contract, legatura cu o societate comerciala in vederea aplicarii noii tehnologii

 

 1.  Rezultate obtinute in cadrul celor 5 proiecte ale proiectului complex NAPOLI19

Rezultatele obtinute pana in prezent in cadrul proiectului complex NAPOLI19 constituie baza pe care se sprijina Programul comun de cercetare – dezvoltare- inovare.

 

1.1.       Rezultate obtinute in cadrul proiectului component 1: “Procedeu inovativ de obtinere a ceramicii de nitrura de titan pe calea hibridelor polimerice compozite pentru aplicatii biomedicale”BIOTIN

In primele 2 etape ale proiectului s-a cercetat sinteza si caracterizarea dioxidului de titan mezoporos prim metodele sol-gel si hidrotermal in camp de microunde. In cadrul sintezelor au fost utilizate diferite tipuri de surfactanti: Pluronic P123, Polivinilpirolodona (PVP), Hexadecilamina (HDA).A fost elaborata tehnologia de laborator de sinteza a dioxidului de titan mezoporos prin metoda hidrotermala in camp de microunde. (Partener P2- INCMC- Timisoara). S-a studiat obtinerea de nanocompozite anorganic- organice pe baza de TiO2 mesoporos si poliacrilonitril, poliacetat de vinil sau polistiren, prin polimerizare gazda- oaspete. S-a elaborat tehnologia de laborator de obtinere a nanocompozitelor polimerice hibride TiO2- poliacrilonitril.  (CO- ICECHIM). Compozitele au fost caracterizate complex privind structura, inclusiv prin computer tomograf (P3- UPB). Pe baza studiilor de analiza termica si de XRD s-a stabilit tehnologia de laborator de transformare a nanocompozitelor polimerice in nanocompozite grafit- TiO2, prin carbonizarea polimerului din nanoporiii gazdei anorganice (P5- ICMM- Petru Poni Iasi). Studiile de analiza termica, XRD si FTIR au permis elaborarea tehnologiei de laborator de obtinere a nitrurii de titan (P4- Universitatea Bucuresti). Testele de citotoxicitate prin metodologia recomandata de standardul ISO 10993 – metoda extrac?iei si metoda de contact, au permis incadrarea probelor primite de la parteneri in categoria produselor moderat toxice (P1- ICCF).

In primele 2 etape (2018-2019) au fost inregistrate urmatoarele rezultate stiintifice:

-       4 tehnologii de laborator (1- INCMC, 1 ICECHIM, 1 ICMM P. Poni, 1 UB);

-       22 Comunicaristiintifice (10 IC - ICECHIM, P1 – ICCF, 2 P2 – INCEMC, 4 P3– UPB, 5 P4 – UB, 1 P5 – ICMPP);

-       3 Articole ISI (1 trimis IC – ICECHIM, 1 trimis P3 – UPB, 1 publicat P4 – UB);

-       2 cereri de brevet national (1 IC – ICECHIM si 1 P2- INCEMC Timisoara);

 

1.2.       Rezultate obtinute in cadrul proiectului component 2: „Materiale hibride nanostructurate ob?inute prin metode «eco-fiendly» pentru protec?ia suprafe?elor împotriva deterior?rilor produse de microorganisme ?i agen?i poluan?i”MAHIN

In primele 2 etape s-a avut in vedere realizarea unor materiale inteligente pentru acoperiri cu propriet??i avansate de protec?ie împotriva dezvolt?rii biofilmelor ?i a depunerilor pe diferite suprafe?e. De asemenea, o arie de interes foarte important? în dezvoltarea acestor materiale moderne o constituie utilizarea diverselor tipuri de nanoparticule, care prezint? efect antibacterian. În proiect au fost dezvoltate nanoparticule de Cu, CuO, Ag ?i ZnO, care prezint? avantaje promi??toare ca alternativ? ieftin? la al?i agen?i biocizi. Pentru îndeplinirea acestui prim obiectiv  au fost derulate urm?toarele activit??i: ob?inerea de extracte vegetale pentru sinteza «eco-friendly» a particulelor metalice; ob?inerea de nanoparticule metalice (Ag) cu propriet??i antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» – metoda asistat? de bioextracte; ob?inerea de nanoparticule metalice (Cu) cu propriet??i antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» – metoda asistat? de bioextracte; ob?inerea nanoparticulelor de oxizi metalici (ZnO, CuO) cu propriet??i antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» (în CO2 supercritic ?i cu extracte vegetale)”; ob?inerea nanoparticulelor de oxizi metalici (ZnO, CuO) cu propriet??i antibacteriene superioare prin metode «eco-friendly» (în CO2 supercritic ?i cu extracte vegetale); optimizarea parametrilor de ob?inere a nanoparticulelor de oxizi metalici (ZnO, CuO) prin metoda proiect?rii experimentelor (Design of Experiment - DoE)”; caracterizarea nanoparticulelor (Cu, Ag, ZnO, CuO) ob?inute prin metode optimizate: FT-IR, UV-VIS”; Caracterizarea nanoparticulelor (Cu, Ag, ZnO, CuO) ob?inute prin metode optimizate: XRD, TEM” ?i A2-2-9 “Caracterizarea nanoparticulelor (Cu, Ag, ZnO, CuO) ob?inute prin metode optimizate: XRD, SEM”.

Acoperirile pe baz? de nanoparticule metalice dezvoltate în cadrul acestui proiect au fost preparate prin metoda de sintez? sol-gel pentru a realiza un procedeu de fabricare cu consum minim de energie ?i cât mai pu?in poluant.

In primele 2 etape (2018-2019) au fost inregistrate urmatoarele rezultate stiintifice:

1 Tehnologie de laborator extracte vegetale (1 P1 - ICCF);

• 5 Modele experimentale sinteze nanoparticule (2 IC - ICECHIM, 2 P4 - UB, 1 P1 - ICCF);

• 2 Modele experimentale materiale hibride (1 IC - ICECHIM, 1 P4 - UB);

• 1 Studiu de optimizare sinteze nanoparticule (1 P4 - UB);

• 6 Seturi buletine de analize (2 P3 - UPB, 2 P5 - ICMPP, 2 P2 - INCEMC);

• 1 Articol ISI publicat (1 IC - ICECHIM + P4 - UB);

• 9 Comunic?ri ?tiin?ifice (8 IC - ICECHIM + P4 – UB, 1 -ICCF);

• 1 Workshop (1 IC - ICECHIM + P4 - UB + P1 - ICCF + P3 - UPB).

 

1.3.       Rezultate obtinute in cadrul proiectului component 3: „“Biomateriale din poliesteri alifatici si modificatori micro si nano-celulozici pentru produse cu durata scurta de viata sau de unica folosinta” ESTERPACK

S-au realizat pe echipamentele din ICECHIM Bucuresti mai multe variante de bioaliaje folosind poliester alifatic (poli(3-hidroxibutirat) - PHB) si diverse tipuri de polihidroxialcanoati cu lant mediu (PHA) sintetizati de ICCF Bucuresti. Caracterizarea bioaliajelor folosind infrastructura tuturor partenerilor implicati in proiect a permis selectarea variantei optime de PHA si a pus in evidenta o flexibilizare cu atat mai avansata cu cat concentratia de PHA a fost marita in intervalul 0…50%. Folosind aceste rezultate, colectivul din ICECHIM Bucuresti a realizat bionanocompozite din PHB cu adaos de PHA (10 si 20%) ca si componenta “soft” si nanoceluloza (NC) ca si componenta “hard” pentru balansarea flexibilitatii avansate induse de PHA cu rigiditatea indusa de NC. S-au obtinut bionanocompozite cu o stabilitate termica mai buna decat a PHB si o comportare buna la prelucrare in filme si placi.

S-au sintetizat 5 variante de poliuretani elastomerici cu secvente biodegradabile la ICMM Petru Poni Iasi, care au fost testate la ICECHIM Bucuresti ca modificatori ai PHB. Bioaliajele obtinute au fost caracterizate din punct de vedere al proprietatilor termice, mecanice, reologice si a morfologiei la ICECHIM, ICMM Petru Poni Iasi, UPB si UB. Rezultatele au permis selectarea unei variante de poliuretan elastomeric promitatoare (PU), care a fost folosita la realizarea in ICECHIM a unor bionanocompozite folosind PHB, PU si NC.

ICECHIM si UPB au colaborat la realizarea si tratarea superficiala a nanocelulozei pentru imbunatatirea adeziunii la matricea polimerica complexa.

In primele 2 etape (2018-2019) au fostinregistrateurmatoarelerezultatestiintifice:

- 2 Locuri de munca nou create în cercetare (1 la ICECHIM,1 la ICCF)

- 1 produs nou – PHA elastomeric cu compozitie controlata (ICCF)

- 2 tehnologii noi – o tehnologie de biosinteza a PHA elastomeric cu compozitie controlata (ICCF) sio tehnologie de obtinere bioaliaj cu PHA elastomeric (ICECHIM)

- optimizare tehnologie de biosinteza a PHA (1-ICCF)

- 3 butetine de analiza (1-ICCF, 2-UPB)

- 4 rapoarte de analiza/caracterizare (2-UB, 1- ICMPP, 1-ICECHIM)

- 1 metoda de obtinere bioaliaj (ICECHIM)

- 1 fisa de produs (ICECHIM)

- 1 model experimental (ICECHIM)

- 4 Comunicari stiintifice (4 - ICECHIM, 1- ICMMPP, )

- 1 articol ISI publicat ( ICECHIM)

 

1.4.       Rezultate obtinute in cadrul proiectului component 4: “Materiale hibride inovative cu proprietati fotocatalitice” FOTOMAH

 

In prima etapa au fost sintetizate: 10 tipuri de nanocristalele de TiO2 (2 tipuri nedopate, 4 dopate cu Ag si 4 dopate cu Fe sintetizate prin metoda hidrotermala) (P2 – INCEMC); materiale silanice cu adaos de TiO2 nedopat sau de TiO2 sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier) obtinute prin procesul sol-gel si caracterizate (IC – ICECHIM, P5 – ICMMPP, P1 – ICCF); materiale fotocatalitice obtinute prin sinteza asistata de microunde utilizand TiO2 nedopat sau TiO2 sensibilizat cu colorant (ftalocianina de fier), depuse pe doua tipuri de substrat: cuart si polimer (P4 – UB). In cea de a 2-a etapa au fost sintetizate 2 tipuri de nanocristale de TiO2 nedopat, 4 tipuri de nanocristale de TiO2 dopat cu Ag si 4 tipuri de nanocristale de TiO2 dopate cu Fe sintetizate prin metoda hidrotermala (P2 – INCEMC); materiale fotocatalitice de tip oxidic, dopate cu colorant din clasa metal complecsilor/policiclocetonici prin metoda sol-gel pentru a obtine acoperiri cu efect anti-reflexiv, de auto-curatare, fotocatalitic (IC – ICECHIM, P5 – ICMMPP); filmele de TiO2 modificate cu metale nano-structurate prin procesul hidrotermal asistat in microunde (P4 – UB); 2 tipuri de vopsele: una de interior pe baza de polimer acrilic si alta de exterior pe baza de polimer acrilo-stirenic (P3 – UPB); au fost elaborate 4 metodologii de laborator: metoda hidrotermala (P2 – INCEMC), procesul sol-gel (IC – ICECHIM), procesul hidrotermal asistat in microunde (P4 – UB), retete pentru obtinerea de vopsele cu efect de autocuratare (P3 – UPB); a fost realizata evaluarea/testarea efectului antimicrobian (P1 – ICCF), efectului fotocatalitic pentru acoperirile realizate pe diferite suprafete (sticla, plastic) (IC – ICECHIM, P4 – UB), rezistenta la fotodegradare a peliculelor (P3 – UPB);

In primele 2 etape (2018-2019) au fost inregistrate urmatoarele rezultate stiintifice:

- 4 tehnologii de laborator: metoda hidrotermala (P2 - INCEMC), procesul sol-gel (IC - ICECHIM), procesul hidrotermal asistat in microunde (P4 - UB), retete pentru obtinerea de vopsele (P3 - UPB);

- 1 raport de evaluare/testare al efectului antimicrobian (P1 - ICCF), a efectului fotocatalitic pentru acoperirile realizate pe diferite suprafete (sticla, plastic) (IC – ICECHIM, P4 - UB) si a rezistentei la fotodegradare a peliculelor (P3 - UPB)

- 5 articole ISI publicate (3 IC – ICECHIM, 1 ICECHIM+UPB, 1 ICMM P.Poni);

• 1 proceeding paper (IC - ICECHIM);

• 29 comunicari la conferinte nationale/international (16 IC - ICECHIM, 2 P2 - INCEMC, 2 P3 - UPB, 2 P4 – UB+ICECHIM, 6 P5 – ICMPP, 1 P5 – ICMPP+ICECHIM)

• 1 vizita de lucru (desfasurata la IC - ICECHIM de catre P5-ICMPP));

1.5.       Rezultate obtinute in cadrul proiectului component 5: ”Noi materiale durabile pe baza de polimeri regenerabili pentru  imprimare 3D”3D-LONG LIFE

Scopul proiectului component 5 este realizarea de noi materiale regenerabile, durabile, prelucrate in produs finit prin imprimare 3D, pentru aplicatii de interes practic.In atingerea acestui scop s-a realizat modificarea fizico-chimica a acidului polilactic, polimer regenerabil cu foarte buna prelucrabilitate din topitura dar fara proprietati de durabilitate. S-au selectat acele metode inovative care permit controlul proprietatilor de durabilitate pe baza balantei rigiditate – capacitate de absorbtie a energiei care produce ruperea si a comportarii termice. Concret, s-au selectat metodele care permit controlarea structurii morfologice prin cristalizare controlata si generare de rapoarte variabile cristalin/amorf astfel incat energia absorbita de material inaintea ruperii si stabilitatea termica sa aiba valori prestabilite, specifice aplicatiilor durabile. S-a ales controlul structurii morfologice prin modificarea cu agenti care favorizeaza cresterea cantitatii de energie absorbite inaintea ruperii si/sau agenti de nucleere si/sau agenti de ranforsare si/sau stereo-complexanti.

In scopul cresterii durabilitatii PLA in anul 2019 s-au reaizat lucrari de stereocomplexare, caracterizare a noilor compounduri, selectie preliminara, formare filament, printare 3D si identificare a defectelor de printare 3D. Studiile de morfologie realizate au demonstrat ca s-a reusit stereocomplexarea PLA care a generat diferente fata de polimerul de baza. Selectiile primare de material au condus la variante care pot fi transformate in filament printabil 3D, produsele obtinute avand morfologii fara defecte notabile.

Caracterizarile complexe de material au condus la foarte bune corelatii structura – proprietati in baza carora s-au efectuat selectii de material. Analiza rezultatelor, interpretarea acestora si deciziile privind continuarea lucrarilor au fost realizate de CO impreuna cu toti partenerii P1, P2, P3.

In primele 2 etape (2018-2019) au fost inregistrate urmatoarele rezultate stiintifice:

×          5 modele experimentale

x          2 materiale noi in curs de definitivare

×     4 studii privind corelatii structura – proprietati functionale privind controlul durabilitatii polimerilor regenerabili modificati pentru realizarea de repere auto prin imprimare 3D (ICECHIM, UPB, ICMPP, UB)

×          1 Articol ?tiin?ific publicat ISI (CO ICECHIM si P3 UPB);

×          10 Comunic?ri ?tiin?ifice (3 in 2018 si 7 in 2019);

×          1 Workshop (ICECHIM)

×         O teza de doctorat in curs de elaborare  cu subiect legat de tematica proiectului( termen de finalizare 2022)   

 

Rezultatele prezentate mai sus se refera doar la primele 2 etape de realizare a proiectului (2018 si 2019), deoarece raportarea pentru activitatea din 2020 nu este definitivata, multe cercetari fiind in curs iar diseminarea este in derulare. Rezulatele obtinute pana in prezent, inclusiv in primele 9 luni din 2020, pe baza unei foarte bune colaborari intre membrii consortiului, ne permit sa spunem ca probabil la sfasitul anului 2020 toti indicatorii asumati prin proiect vor fi realizati si depasiti, in devans fata de termenul final al proiectului care este 30 aprilie 2021.

 

 1. Activitatea tinerilor nou angajati in proiect

In proiect au fost angajati 18 noi cercetatori .

In cadrul proiectului PC1 au fost angajati 6 tineri: 2 la ICECHIM si cate 1 la ICCF, INCEMC Timisoara , UPB si ICMM P Poni Iasi

In cadrul proiectului PC2 au fost angajati 6 tineri: 2 la ICECHIM si cate 1 la INCEMC Timisoara, UPB, Universitatea Bucuresti si ICMM P.Poni Iasi

In cadrul proiectului PC3 au fost angajati 2 tineri: 1 la ICECHIM si 1 la ICCF

In cadrul proiectului PC4 au fost angajati 2 tineri: 1 la ICECHIM si 1 la IINCMC Timisoara

In cadrul proiectului PC5 au fost angajati 2 tineri: ambii la ICECHIM

Toti tinerii au fost angajati ca ACS si au fost masteranzi sau doctoranzi. In prezent aproape toti sunt doctoranzi, fie la universitatile din consortiu: UPB si UB, fie la Scoala doctorala de la ICMM P.Poni. Recent, 2 tineri nou angajati din ICECHIM au fost promovati la cercetator stiintific.

Tinerii au fost incadrati in colectivele de lucru ale proiectelor, primind sarcini concrete. Evolutia lor a fost indrumata de cate un mentor, cercetator cu experienta. Acestia au fost indrumati pentru ridicarea pregatirii lor profesionale, atat prin formele regulate: master, doctorat si post doctorat, cat si prin alte activitati neformale instruiri la parteneri prin folosirea cecurilor, participari la evenimente stiintifice: simpozioane si conferinte, unde au fost stimulati sa faca prezentari orale in limba engleza, participari la instructaje privind noi metode analitice organizate de diverse firme.

 

 1. Masuri concrete pentru implementarea programului  comun  de CDI corelat cu  planul  de dezvoltare institu?ional? al  fiec?rui  partener pentru proiectul NAPOLI19

Coordonatorul ICECHIM are un cadru de cercetare-dezvoltare inter- si trans- disciplinar, care este fundamentat pe CHIMIE, pentru a oferi solutii sustenabile provocarilor domeniilor de specializare inteligenta din Strategia Nationala CDI, pe baza expertizei, structurii ?i istoricului INCDCP-ICECHIM. Colaborarile viitoare cu ceilalti parteneri vor fi axate pe domenii de varf ale cercetarii cum ar fi: Eco-nano-tehnologii si materiale avansate, Bioeconomie, Tehnologii emergente, Energie, mediu si schimbari climatice etc., continuand subiectele de cercetare din proiectul NAPOLI19. Totodata exista toate premisele necesare pentru implicarea membrilor consortiului in proiecte europene de tip Eranet, Horizon 2020, etc si in proiecte de atragere a fondurilor europene.

Avand in vedere rezulatele obtinute in derularea proiectelor componente, performanta colectivelor de lucru ale partenerilor, inclusiv a tinerilor nou angajati, dotarea membrilor consortiului cu aparatura moderna se propun urmatoarele masuri concrete, care sunt corelate cu planul de dezvoltare instutionalizata al fiecarui partener

 

 1. Continuarea colaborarii intre colectivele de cercetare ale ICECHIM, ICCF, INCEMC, UPB, UB si ICMM Petru Poni pentru obtinerea de noi ceramici speciale atat pe ruta nanocompozitelor polimerice hibride anorganic- organice obtinute prin  polimerizare gazda oaspete, cat si pe ruta gel casting sau prin sol-gel;
 2. Continuarea colaborarii intre ICECHIM, ICCF, INCEMC, UPB, UB si ICM Petru Poni pentru obtinerea de noi materiale nanostructurate ob?inute prin metode «eco-friendly» cu efect antimicrobian asupra unor patogeni “multi drug resistant” si pentru obtinerea de materiale compozite pe baza de nanoparticule anorganice si biopolimeri, cu activitate prelungita pentru prevenirea infectiilor de plaga;
 3. Continuarea colaborarii intre colectivele ICECHIM, ICCF, ICM Petru Poni si UPB, pentru cercetarea unor teme de tipul : Materiale compozite biopolimerice ca produsi finali ai fermentatiilor in coculturi controlate precum si  ridicarea la un nivel de maturitate tehnologica mai avansat a bioaliajelor si bionanocompozitelor polimerice realizate in cadrul acestui proiect in vederea rezolvarii unor probleme din domeniul medical;
 4. Dezvoltarea unor cercetari comune de catre ICECHIM, INCEMC Timisoara, UPB, UB si ICMM P.Poni Iasi in domeniul vopselor de tipul „self cleaning” si „self healing”, pentru industria auto, constructii, spatiu si securitate, etc.
 5. Depunerea de proiecte in parteneriate de catre ICECHIM, UPB, UB si ICMM P. Poni pe subiecte legate de elaborarea de materiale polimerice noi pentru imprimarea 3D/4D si caracterizarea specifica a lor privind imagistica computer tomografica, modele de curgere, corelatii effort –deformare- energie de rupere,rolul stereo izomeriei in controlul durabilitatii materialelor pe baza de polimeri regenerabili, controlul procesului de modificare prin analiza structurala, corelatii structura-proprietati in stare solida si lichida.controlul procesului de modificare prin analiza morfologica (suprafete, fracturi, defecte, cristalinitate etc.), corelatii proprietati  termo-mecanice – mecanisme de rupere etc
 6. Dezvoltarea de cercetari comune intre toti membrii consortiului , prin depunerea de proiecte in domeniul materialelor cu memoria formei
 7. Mentinerea tinerilor nou angajati in unitatile partenere ale consortiului si ridicarea pregatirii profesionale a acestora prin doctorat, post doctorat, instruiri, webminare, etc.
 8. Intensificarea activitatii in clusterele in care este participant fiecare partener, in vederea transferului tehnologioc al rezultatelor
 9. Includerea in consortiile pentru noi aplicatii de proiecte a agentilor economici , in special IMN, atat pentru transferul tehnologic, rezolvarea unor probleme concrete ale acestora, cat si pentru depunerea de proiecte de tip fonduri structurale

10. Dezvoltarea parteneriatelor cu universitati si institute din alte tari UE, pe baza relatiilor deja existente ale ICECHIM, ICMM P.Poni, UPB si UB, in vederea depunerii de proiecxte Europene de tip Horizon 2020 si Eranet

11. Publicarea de articole in reviste cotate ISI de nivel recunoscut pe plan international (zona rosie si galbena)

12. Participarea la manifestari stiintifice si  participarea la manifestari expozitionale interne si internationale pentru promovarea celor mai valoroase rezultate in vederea stabilirii unor contacte cu posibili parteneri in elaborarea proiectelor de cercetare sau cu agenti economici interesati in transferul acestor rezultate.