ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Procedeu pentru imbunatatirea proprietatilor functionale ale acidului polilactic destinat prototiparii 3D

 Titlul proiectului: Ro:Procedeu pentru imbunatatirea proprietatilor functionale ale acidului polilactic destinat prototiparii 3D

Contract nr.52 CI/2017

Beneficiar: CARDINAL SRL, director de proiect ing. Grigorescu Viorel

Furnizorul serviciilor de cercetare: ICECHIM Bucuresti, responsabil proiect dr.abilitat Doina Dimonie

Domeniul proiectuluiDomenii de specializare inteligenta – Eco-nano-tehnologii – Materiale avansate

Acronimul proiectului: 3D-ECO-GLASS

Realizari:

  1. Pentru atingerea obiectivului general al proiectului  s-au realizat  toate cele 3 obiectivele speciale   si anume: (1) studii in scopul introducerii in fabricatie,(2) cercetare-dezvoltare industriala pentru fabricarea  noului tip de PLA, (3) asistenta pentru drepturi de proprietate industrial
  2. S-a parcurs  un program  experimentul specific in urma caruia au rezultat noi materiale pe baza de PLA(A1.1),  s-a caracterizat  comportarii termice, mecanice si la imprimarea 3D a noilor variante de material (A 1.2) , toate considerate in baza mai multor etape de selectie. S-a verificat comportarea la imprimare 3D a variantelor de material cu proprietati termice si mecanice imbunatatite (A 1.3). S-au realizat experimentari industriale pentru fabricarea  noului tip de PLA in vederea  testarea fabricatiei nolui produs (A2.1).S -a acordat asistenta pentru drepturi de proprietate industrial (A3.1) prin intocmirea  si depunerea la OSIM a  cereri de brevet privind compozitia si procedeul de realizare a  noului produs (obiectiv special 3).
  3.  Diseminare: S-a prezentat lucrarea Morphological dependencies on the obtaining procedure of renewable plastic items: 3d printing and classic melt FLOWING, cu autorii M. E. Grigore, R. Stoica, R. Trusca, M. Ghiurea, C. M. Ninciuleanu, R. Ianchis, R. M. Grigorescu, M. Ladaniuc, D. Dimonie, la The International Symposium “PROPERTIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRIOCHEM” XIII-th Edition ROMANIA- Bucharest, October 25-27 2017.
  4. Rezultatele obtinute demonstreaza ca obiectivul general al proiectului a fost atins.
  5. A fost transmisa la OSIM Cererea de brevet de inventie inregistrata la nr. A/01063/08.12.2017

 

Obiectivul  proiectului  este dezvoltarea unui procedeu inovativ de imbunatatire a proprietatilor functionale  ale acidului polilactic (PLA)  utilizat la imprimarea 3D prin metoda filamentului topit, astfel incat, prin eliminarea deficientelor specifice acestui polimer legate de nivelul stabilitatii termice  sa fie posibila realizarea unui nou material polimeric  care pastreaza avantajele PLA, dar care  prezinta fata de acesta  proprietati functionale pentru utilizare in domenii performante.

Procedeul de fabricatie al noul tip de PLA cu rezistenta termica imbunatatita  se va aplica la  CARDINAL SRL care va  comercializa noului material catre societati comerciale implicate in imprimarea 3D. Potentialul de comercializare este important prin aceea ca imprimarea 3D este  o tehnica de fabricatie in expansiune  inclusiv in Romania. Principalii  indicatori de stare si progres la finalizarea proiectului   vor fi: diversificarea gamei de produse  fabricate de societate, cresterea productiei cu aprox.2 t in primul an si extinderea apoi rapida la 50 t/an, cresterea  cifrei de afaceri cu 2 %,  cresterea cu 3-4 a numarului locurilor de munca, etc.