ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

FLUIDE ECOLOGICE CU APLICATII INDUSTRIALE

Contractul nr.:  9 N/27.02.2009

Proiectul : PN.09.09.02.12

Rezumatul proiectului

Cercetarile se vor orienta in directia valorificarii prin procesare chimica a unor categorii de materii grase de calitate inferioara in vederea obtinerii  unor produse biodegradabile, cu utilizare industriala pe scara larga. Produsele rezultate din sinteza se vor incadra in categoria de produse ecologice cu impact negativ minim asupra mediului si vor inlocui produse similare de natura petrochimica, mai poluante.

Solventii ecologici cu structura de acetali/cetali ai glicerinei, respectiv esteri ai acetalilor/cetalilor glicerinei, obtinuti din reziduurile de materii grase, pot fi folositi in industria de lacuri si vopsele, la curatirea reziduurilor petroliere din rezervoare, cisterne, etc., depoluarea plajelor de produse petroliere, ca urmare a deversarilor accidentale, la curatirea echipamentelor din industria asfaltului, in compozitii pentru curatire suprafete tari, la curatirea echipamentelor de aplicare a pesticidelor, in tipografii, la indepartarea cernelurilor, in compozitii pentru prelucrari metalice.

Fluidele de ungere ?i racire reprezint? un obiectiv important pentru companiile producatoare de lubrifian?i. Uleiurile naturale si grasimile din diverse materii prime sunt eligibile pentru a fi utilizate in formularea lubrifiantilor, deoarece au caracteristici de lubrifiere si biodegradabilitate favorabile comparativ cu  lubrifiantii obtinuti din produsele petroliere. In acest context, se vor sintezat compozitii de fluide de ungere si racire pentru prelucrari metalice cu structur? de esteri metilici ai acizilor grasi prin transesterificarea grasimilor de calitate inferioara in prezenta unui catalizator heterogen.

Valorificarea resurselor regenerabile, a subproduselor si a deseurilor, prin dezvoltarea de compusi si tehnologii cu impact minim asupra mediului.

         Se vor elabora tehnologii pentru obtinerea a 3 categorii de produse:

  • Solventi ecologici cu structura de acetali/cetali ai glicerinei
  • Esteri cu structura de acetali/cetali ai glicerinei
  • Fluide de ungere si racire pentru prelucare prin aschiere a suprafetelor metalice

Proiectul este structurat pe 5 etape:

  1. Fundamentarea strategiei de obtinere si caracterizare a solventilor ecologici cu structura de acetali/cetali ai glicerinei si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru prelucrari metalice.
  2. Cercetari privind stabilirea liniei tehnologice de sinteza a solventilor ecologici cu structura de acetali/cetali ai glicerinei si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru prelucrari metalice .
  3. Implementarea unor metode de analiza pentru caracterizarea fizico-chimica a solventilor ecologici cu structura de acetali/cetali ai glicerinei si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru instalatii; diseminarea rezultatelor cercetarilor prin elaborarea unei pagini web.
  4. Experimentare model de laborator pentru sinteza solventilor ecologici cu structura de acetali/cetali ai glicerinei si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru instalatii; diseminarea rezultatelor cercetarilor.
  5. Elaborarea procesului tehnologic la faza de laborator pentru sinteza solventilor ecologici cu structura de acetali/cetali ai glicerinei si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru instalatii, din materii grase de calitate inferioara sau recuperate din deseuri.

Comunicari

  1. E. Radu, E.E. Oprescu, E. Stepan, R. Stoica, A. Radu, G. Vasilievici, C.E. Enascuta, M. Bombos, I. Bolocan, Renewable Solvent with Glycerol Acetal Ester Structure, 19th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (RICCCE), Sibiu, 2-5.09.2015.
  2. E.E. Oprescu, C. Steliana, E. Stepan, A. Radu, E. Radu, V. Sanda, Ecological Lubricating Fluid, International Symposium, Priorities of Chemistry for a Sustainable Development-PRIOCHEM- editia a IX-a, Bucuresti, 29-30.10.2015. 

INCDCP-ICECHIM Bucuresti
Departamentul Bioresurse

Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti, ROMANIA

tel. 021.316.30.86, Fax: 021.312.34.93,

email: bioresurse@icechim.ro