ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Biocombustibili din deseuri, obtinuti prin reactii in cataliza nealcalina

 • Proiect nr. : PN.09.09.02.10, "Biocombustibili din deseuri, obtinuti prin reactii in cataliza nealcalina"
 • Rezumatul proiectului

  Tematica abordata se inscrie in tendintele actuale de inlocuire a materiilor prime provenite din resurse neregenerabile de tipul combustibililor fosili (ex. titei), epuizabile intr-un viitor apropiat, cu materii provenite din resurse regenerabile (ex. materii grase, materii proteice).

  Cercetarile se vor orienta in directia valorificarii prin procesare chimica a unor categorii de materii grase de calitate inferioara sau recuperate din deseuri. Sursele tinta de astfel de materii prime sunt in principal unitatile de alimentatie publica de tipul restaurantelor sau a fast-food-urilor, unitatile de prelucrare a pieilor (tabacarii), abatoare, fabrici de margarina, etc. Materiile prime respective sunt de calitate inferioara, sau intra in categoria deseurilor, care in prezent nu se valorifica, contribuind la poluarea mediului ambiant.

  Procedeele clasice de obtinere a biocarburantilor diesel la presiune atmoferica, au la baza transesterificarea trigliceridelor acizilor grasi, in cataliza alcalina (hidroxizi de potasiu, de sodiu, metoxid de sodiu). Inconvenientele principale sunt legate de impurificarea biocarburantilor si a glicerinei brute rezultate ca produs secundar, cu sapunuri alcaline, greu de indepartat. Se cunosc si procedee in cataliza heterogena, in care se evita obtinerea de sapunuri alcaline, dar acestea necesita catalizatori speciali, presiuni si temperaturi mari.

  Se va aborda in cadrul proiectului, o noua clasa de catalizatori pentru procesele de transesterificare de tip omogen dar nealcalin. Acestia vor permite lucrul le presiuni atmosferice, in conditiile evitarii formarii de sapunuri impurificatoare.

  Rezultata ca produs secundar, glicerina neimpurificata cu sapunuri, va fi utilizata ca materie prima pentru obtinerea de biocombustibili pentru instalatii de incalzit cu structura de acetali ai glicerinei.

  Proiectul va elabora solutii noi de valorificare prin procesare chimica a unor categorii de materii grase de calitate inferioara sau recuperate din deseuri, rezolvand astfel probleme legate de poluarea mediului de catre aceste materii.

  Produsele rezultate din tehnologiile elaborate au o mare valoare de intrebuintare si apartin domeniului produselor ecologice, cu impact negativ minim asupra mediului.

Valorificarea resurselor regenerabile, a subproduselor si a deseurilor, prin dezvoltarea de compusi si tehnologii cu impact minim asupra mediului.

Se vor elabora tehnologii pentru obtinerea a 3 categorii de produse de mare tonaj:

 • biocarburanti diesel (biodiesel)
 • biocombustibili pentru instalatii de incalzit cu structura de esteri metilici ai acizilor grasi
 • biocombustibili pentru instalatii de incalzit cu structura de acetali ai glicerinei

Proiectul este structurat pe 5 etape:

 1. Fundamentarea strategiei de obtinere si caracterizare a biocarburantilor diesel din deseuri; biocombustibililor pentru instalatii de incalzit si a biocombustibililor cu structura de acetali ai glicerinei.
 2. Cercetari privind stabilirea liniei tehnologice de sinteza a biocarburantilor diesel din deseuri; biocombustibililor pentru instalatii de incalzit si a biocombustibililor cu structura de acetali ai glicerinei.
 3. Implementarea unor metode de analiza pentru caracterizarea fizico-chimica a biocarburantilor diesel, biocombustibililor pentru incalzit si a biocombustibililor cu structura de acetali ai glicerinei; diseminarea rezultatelor cercetarilor prin elaborarea unei pagini web
 4. Experimentare model de laborator pentru biocombustibili; diseminarea rezultatelor cercetarilor.
 5. Elaborarea procesului tehnologic la faza de laborator pentru sinteza biocombustibililor pentru incalzit din materii grase de calitate inferioara sau recuperate din deseuri si obtinerea biocombustibililor pentru incalzit, cu structura de acetali ai glicerinei.

Comunicari

 • A.Tuluc, C. Neamtu, E. Stepan, V. Plesu, P. Iancu, Posibilitati de valorificare a glicerinei obtinute prin sinteza biodieselului, Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 4-7 septembrie, Sinaia, 2013.
 • N.G. Stefan, C. Enascuta, E Stepan, A Tuluc, V Plesu, J Bonet Ruiz, P Iancu, Utilizarea distilarii in vid inaintat pentru separarea esterilor acizilor, Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 4-7 septembrie, Sinaia, 2013.

INCDCP-ICECHIM Bucuresti

Departamentul Bioresurse

Spl. Independentei 202, sector 6, Bucuresti, ROMANIA

tel. 021.316.30.86, Fax: 021.312.34.93, email: bioresurse@icechim.ro